Sundbybergs Jazzklubb                                                           c/oMatsFarell                                                                       Råsundavägen90                                                                   169 57 Solna                                                             mats.farell@gmail.com
 
Sundbybergs Stad                                                                   Kultur- och fritidsnämnden                                                     172 92 Sundbyberg                                   kulturochfritidsnamnden@sundbyberg.se

Sundbyberg 8 februari 2017

Sundbybergs Jazzklubb har den 12 oktober 2016 tillskrivit Nämnden rätt fullödigt betr Friteatern och Bristollokalen, men vill här gärna lämna några kompletterande rader inför ett Nämndens beslut.

Först vill vi uttrycka vårt gillande av Nämndens tålamod och goda vilja i ärendet och detta utan att göra avkall på reglernas strikta tillämpning.

Genom Friteaterns märkliga agerande i samband med bidragsfrågan har själva Bristollokalen kommit i förgrunden som en mycket viktigt kulturfråga. Det är svårt att se lokalen försvinna för kulturen på grund av bidragsfrågan eller marknadskrafter. Därför vill vår klubb framföra en stark önskan om att Kommunen övertar lokalens hyreskontrakt. Det skulle ge förutsättning för en hållbar och fruktbar utveckling där lokalutnyttjandet kan maximeras.

Vi ser framför oss att Kommunen precis som i Allaktivitets-huset kan ta hand om administration, marknadsföring och kringtjänster.

Frågan om en digitalbios placering kunde här äntligen avgöras på ett utmärkt och enkelt sätt genom att lokalen redan är en ”biograf” och dessutom är ett viktigt kännetecken för centrum och staden. Och givetvis bör här finnas nettointäkt.

Vid ett övertagande från kommunens sida ser vi också – vid sidan av teaterverksamhet - möjligheter för utveckling av underhållning i olika former tex på luncher och afterworks. Musik i olika former, debatter, poesi och högläsning är exempel på möjliga steg för en maximering av anläggningens användning. Sturegatan skulle få sin kulturpärla fullt tillbaka med mera liv och rörelse både dag- och kvällstid. Ett stigande antal invånare liksom fler som kommer hit och arbetar skulle säkert glädjas åt ett Bristol ”in full swing”.

Mats Farell        Per Norlén                                                        ordförande        vice ordförande   / Curt Wahlund, redaktör