"OECD:Sverige i botten när gäller synen på de äldre".
Det framhåller i Expressen äldreprofesorn Yngve Gustafsson som tillika kan kalla att IVOs rapport visar "dödshjälp" genom att SÄBOs inte fått den individuella läkarbedömningen i flera fall. Över 5000 äldre döda i covid-19! Prof Gustafsson menar också "att berörda myndigheter skyller ifrån sig".

Själva synen på de äldre har också inspirerats vid tillsättandet av Coronakommissonen där det inte talas om ansvar utan man ska lära och tillämpa av kommissionens dragna slutsatser.
Kommissionens första rapport ska avhandla Äldrevården men något kommissionens mötesschem finns inte vid sök på Google.Den 15 dec - 15 dagar efter utsatta dagen 30 nov kom  Coronakommissionens rapport om Äldrevården. Förödande kritik.

Nya M har också medverkat till äldreföraktet genom sina jobbskatteavdrag för dem som jobbar. Huruvida vi fått det som pensionärerna ska ha för "gottgörelse" är det ytterst få medborgare som vet.
Man trasslar hela tiden till systemet så ingen vet nåt om det här.

Här IVOs slutrapport efter granskning (i punktform):

 

Ekot som noga följt förhållandena imom äldrevården uppger att Socialministern Lena Hallengren (S) uttalat bla följande i anledning av IVO-rapporten:

"Nej, men det är förfärligt. Det måste jag säga och det tror jag vi alla känner när vi tar del av de här granskningarna men också utav andra (som anmält fall)".


Den mesta informationen om vaccinering är lite för typiskt svensk. Varför hojtar vi inte över följande sena drag

Här följer klipp ur The Guardian denna morgon 16/12 som visar att tyskt tryck äbfrade på EMAs gokännande till den 21 dev. Socialminister
Hallengren lovar nu att vaccinering kan börja på julaftonen. 

Svenskarna är svaga att kommentera statens långsamhet! Varför skall man tillåta att det nu gäller en vanlig ansökan för godkännande.
Genom förfarandet missar man en hel del behov av vaccineringar!


Tyskt tryck ser till att det blir fart på godkännandet av vaccin. Socialmimistern Hallengren och vaccinsamordnaren Bergström gjorde ingenting. Nåväl nu godkänns vaccin redan den 21 december. Hallengren lova vaccinsprutor på självaste julafton för berörda vilka 
de ytterst kan vara har vi inte fått reda på.

När jag frågar efter vaccineringsplanen så kan noteras att inget verkar klart för Region Stockholm. Nu är det den 16 dec och förberedelserna borde vara klara. Man ska ju enl Hallengren börja vaccinera på julaftonen. Noterar också att om man är 86 och inte är Säbo eller har hemtjänst så får man inget veta. Ingen vet något. Så djäkla svenskt.


Slowpokes: Kan för lite om näringslivets strukturer och därför alldeles för sent omsättningsstöd.
Kunskaper om näringslivets strukturer saknas allmänt hos politikerna. Man har inte förstått att det finns 600-700.000 enskilda firmor som knäat eller som ev tvingats gå i personlig konkurs. Personlig konkurs betyder bla att man inte får driva verksamhet som kräver bokförings-skyldighet; företagets skulder blir personliga skulder. Det brukar vara få som vanligtvis söker personlig konkurs. Borgenär kan
söka enskild firma i konkurs.

På Cs förslag blev det möjligt att i riksdagen ta beslut om 5 miljarder kronor fördelade med 3,5 miljarder i år och 1,5 miljarder 2021. Oktober.

Först den 10 november blev det möjligt att ansöka om pengar för omsättningsstödet.
Man kan få max 75 % av bortfallet eller max 120 tusen kronor jämfört med samma period 2019.

Nu är vi snart i mitten av december och Länstyrelsen lär ha sagt att det "tar minst 14 - 21 dagar innan utbetalningar kan ske". Inget tycks
ha hänt ännu.

Man har sagt det krävs personrekryterig för att
Länsstyrelsen och Boverket ska kunna fullfölja uppdraget. 

Ansökan lämnas till Boverket. Länsstyrelsen fattar beslutet om utbetalning. Boverket har sen att göra utbetalningarna. Vissa tillägg har nu gjorts i 
belopp och tidsspann. Se Boverkets hemsida!

Det är allvarligt att man saknat kunskap om det stora talet av enskilda firmor samt dessutom att man låtit utbetalningar av omsättningsstödet dröja så länge. Var är
protesterna


Sajten drivs inte som enskild firma; den drivs ideellt.


Curt Wahlund

Foto acl
Foto acl

Wallenstams blockuthyrning har redan från början omfattat 85 bostäder, sedan var talet 70 och när jag talade med Wallenstam i Stockholm inför skrivandet var man väldigt diffus betr antalet. Det blev till slut 85 bostäder som omfattades. Från starten handlade bygglovet om bostadsrätter för att sen bli hyresrätter. Visning hölls och en fyra om 104 kvm betingade priset 19.500 kr; en trea låg i prisnivån ca 15.000 kr.
Huset tillhör väl inte de vackraste - som framgår av bilden.

Faktiskt ett beklämmande faktum
Vi tycks inte bestämma själva vad marken ska användas till.

Bygglov för fastighetsbyggande gäller bostad, dvs bostadsrätter eller hyresrätter. I en intervju om framtidssäkra Sundbyberg i DN 24 september säger Kommunstyrelsens ordförande Peter Schilling följande: ”Peter Schilling menar att alla kommuner har ett samhällsuppdrag att bygga bostäder, som här i Hallonbergen. Tillsammans med andra utmärkelser är det ett kvitto på att vi gör rätt och vågar skryta...”
Gör Schilling rätt när han bejakar att Wallenstam får använda sin nya fastighet med 85 bostäder mittemot Stadshuset på Madenvägen för korttidsuthyrning till företag. Upplägget: man har flera bostadsförmedlare som sitter i det egna företaget med tilldelat antal bostäder som ska förmedlas till företag. Genom denna i sig lagliga metod kan Wallenstam runda 
bruksvärdeshyran,
besittningsskyddet,
bostadsbristen med kö som enl
Förvaltaren är 19 år i centrum samt
att tillika ha mage att bygga på din och min och övriga kommunmedlemmars mark.


Detta kallas blockuthyrning och i Wallenstams fall handlar det om flera aktörer som är ägare/förmedlare av de 85 bostäderna och som måste vara godkända av Hyresnämnden. Detta är lagligt och måste ses som väldigt beklämmande. Det rättsfall som må åberopas talar om att man inte lyckades visa vem som var bulvan dvs förmedlaren. Detta håller inte. Den byggherre som förmedlar bostäder på ett lagligt sätt borde finnas i Hyresnämndens register. Och borde också finnas i stadens
Näringslivsregister. Många fastighetsägare kör förstås blockuyhyrning utan Hyresnämndens tillstånd och utan
att få godkännande från polis och brandmyndighet.

Lagligt kan staden inte förhindra en Wallenstams blockuthyrning med flera ägare/förmedlare som ska hyra ut de 85 bostäderna. Därmed kan man få ut maximala hyror, kanske 30.000 till 40.000 kr eller mer i månaden! Hur många ägare/förmedlare som finns på de egna kontoren är oklart.
Siten känner bara till en.

Vi lever i digitaliseringens ålder. På kommunen har bara gjorts mindre framsteg. Det som borde vara rimligt är en app som ger stadens invånare större makt som i det relaterade fallet ovan.
Direkt demokrati där vi får tillfälle säga vår mening. Det kan gälla synpunkt på hur kommunen ska gå vidare eller rent av en folkomröstning.
Visst vore detta en demokratins framsteg. Vad är det som håller tillbaka politikerna? Rädsla att förlora makt och position är det troliga. Svagt!

- Curt Wahlund -

Nedan: På förfrågan uppger Hyresnämnden i Stockholm att antalet beviljade blockuthyrningar till 1541 förmedlande företag. Det är inte bara utyrning till företag denna väg. Här på Sturegatan har vi Apart/Direkt (bytt ägare) som också hyr ut till privata personer. Peroden för materialet nedan är from 1998 tom 8 okt 2020. Resultat finns nedan i bilagan
Målförteckning block bifall xls.