Wallenstams blockuthyrning har redan från början omfattat 85 bostäder, sedan var talet 70 och när jag talade med Wallenstam i Stockholm inför skrivandet var man väldigt diffus betr antalet. Det blev till slut 85 bostäder som omfattades. Från starten handlade bygglovet om bostadsrätter för att sen bli hyresrätter. Visning hölls och en fyra om 104 kvm betingade priset 19.500 kr; en trea låg i prisnivån ca 15.000 kr.
Huset tillhör väl inte de vackraste - som framgår av bilden.

Faktiskt ett beklämmande faktum
Vi tycks inte bestämma själva vad marken ska användas till.

Bygglov för fastighetsbyggande gäller bostad, dvs bostadsrätter eller hyresrätter. I en intervju om framtidssäkra Sundbyberg i DN 24 september säger Kommunstyrelsens ordförande Peter Schilling följande: ”Peter Schilling menar att alla kommuner har ett samhällsuppdrag att bygga bostäder, som här i Hallonbergen. Tillsammans med andra utmärkelser är det ett kvitto på att vi gör rätt och vågar skryta...”

Gör Schilling rätt när han bejakar att Wallenstam får använda sin fastighet mittemot stadshuset på Madenvägen till korttidsuthyrning och via bostadsförmedlare som tillika står som ägare till de 85 bostäderna och tom kan sitta i det egna företaget. 
Genom förmedling av bostäderna i fastigheten kan förmedlarna runda:

bruksvärdeshyran,
besittningsskyddet
bostadsbristen med kö som enl
Förvaltaren är 19 år i centrum samt
att tillika ha mage att bygga på din och min och övriga kommunmedlemmars mark
.

Detta kallas blockuthyrning och i Wallenstams fall handlar det om flera aktörer som är ägare/förmedlare av de 85 bostäderna och som måste vara godkända av Hyresnämnden. Om detta är lagligt så måste det ses som väldigt beklämmande. Det rättsfall som må åberopas talar om att man inte lyckades visa vem som var bulvan dvs förmedlaren. Detta håller inte. Den byggherre som förmedlar bostäder på ett lagligt sätt borde finnas i Hyresnämndens register. Och borde också finnas i stadens
Näringslivsregister. Många fastighetsägare kör förstås blockuyhyrning utan Hyresnämndens tillstånd och utan
att få godkännande från polis och brandmyndighet.

Lagligt kan staden inte förhindra en Wallenstams blockuthyrning med flera ägare/förmedlare som ska hyra ut de 85 bostäderna. Därmed kan man få ut maximala hyror, kanske 30.000 till 40.000 kr eller mer i månaden! Hur många ägare/förmedlare som finns på de egna kontoren är oklart.
Siten känner bara till en.

Vi lever i digitaliseringens ålder. På kommunen har bara gjorts mindre framsteg. Det som borde vara rimligt är en app som ger stadens invånare större makt som i det relaterade fallet ovan.
Direkt demokrat där vi får tillfälle säga vår mening. Det kan gälla synpunkt på hur kommunen ska gå vidare eller rent av en folkomröstning.
Visst vore detta en demokratins framsteg. Vad är det som håller tillbaka politikerna? Rädsla att förlora makt och position är det troliga. Svagt!

- Curt Wahlund -

Nedan: På förfrågan uppger Hyresnämnden i Stockholm att antalet sökande uppgår till 1541 företag. Peroden är from 1998 tom 8 okt 2020. Resultat finns nedan i Målförteckning block bifall xls.