You must remember this-A kiss is still a kiss-A sigh is just a sigh-The fundamental things apply-As time goes by.
You must remember this-A kiss is still a kiss-A sigh is just a sigh-The fundamental things apply-As time goes by.

Friteatern på tiggarstråt och döljer sin oförmåga att söka bidrag från kommunen
Friteatern tycks vilja gå vidare med tiggeri och kännslospel för finansieringen av verksam-heten och lokal. Nedan affisch från event 18 mars. Då detta skrivs har Friteatern inte inkommit med någon fullständig ansökan om bidrag från kommunen och har inte heller informerat de som andrahandshyr Bristol-lokalen av Friteatern för egna event.

Från Facebook hämtar vi följande ytterst märkliga budskap från Friteatern:
"...
Ja hörni.. ska vi ge järnet nu för Friteatern på Bristol. I dagsläget i rena pengar, rakt på sak. Sista mars ska en kvartalshyra ut, men vi kan fixa det om alla som gillar sidan och gillar Friteatern på Bristol swishar in mellan 50 kr - 350 kr. så går det. Swischar du minst 300 kr. så blir du inbjuden till en specialföreställning. Precis som förut så har de som swishar 1000 kr. fri entré på våra föreställning var vi än är i landet, under hela året. Alla bäckar små är oerhört värdefulla. Många 50-lappar blir också en hög att beakta.
Vi hoppas på besked snart, maj?, från Sundbybergs stad om innevarande års stöd. Vi måste bara hålla ut och kämpa på så att Bristol kan fortsätta vara kulturlokal för ung som gammal, för teater men också konserter, dans, film och digitala visningar, konst... osv För ett fritt levande kulturliv. Tack för att du läste detta och kanske också skickar iväg mer än en tanke. Swish 1234271896. Den som inte har swish (t.ex. jag själv) kan använda bg 5244-7950 Viktigt - märk med Bristol och ditt namn. 

Antal asylsökanden i landet från de fem största invandrarländerna
Vecka 8,9 och 10 detta år

bILD FR mIGRATIONSVERKET
bILD FR mIGRATIONSVERKET

Gympa med
Sundbybergs Gymnastikförening

Vänta på automatisk nerladdning

Tryck på pilen! Vänta på nerladdning av videon!

Sundbybergs Gymnastikförening bildades 1920. Förslag om att föreningen skulle vara en underavdelning till SIK föll. Föreningen blev självständig, oberoende.

Över tid - föreningen kan snart fira 100 år - har det motiongympas i olika lokaler och i olika stilar, från Lings diciplingymnastik till dagens fria övningar till musik.

Föreningen har 69 gymnaster, alla herrar, som möts på måndagar och torsdagar och på kvällstid. Medelåldern är 72 år. Äldst 89 år och yngst 52 år. 

Håll igång grabbar! Margareta Hellerström kör hårt.
Håll igång grabbar! Margareta Hellerström kör hårt.

Två kvinnliga instruktörer ser till att grabbarna rör på sig och på rätt sätt. Det är Margareta Hellerström, bilden ovan, måndagar, och Lena Wilmo, torsdagar. Ronny Westberg vikarierar vid behov.

Givetvis är detta inte bara gympa. Det handlar också mycket om kamratskap och både för- och eftersnack.

Alla som gympade måndagen den 27 februari. Deltagarna fördelas på två pass om en timme vardera.
Alla som gympade måndagen den 27 februari. Deltagarna fördelas på två pass om en timme vardera.

Möt Lennart Birkoff! 
Föreningens gympanestor
berättar.

Hos Sundbybergs Gymnastikförening blev det tillfälle att träffa och prata med föreningens nestor, 89 årige Lennart Birkoff. I loggen har Lennart 2.331 timmar gympa! Det motsvarar 3,5 månaders gymnastik i ett kör, utan avbrott!

Det blev ett mycket intressant och spännande samtal. Då Lennart lovade mig att få publicera hans gymparelaterade biografi göra jag naturligtvis detta med tacksamhet. Så god läsning!

"...
Jag har (2010)blivit ombedd att berätta något om tiden då  jag som sextonåring kom med i Sundbybergs Gymnastikförening. Det var 1943 och andra världskriget höll fortfarande på och skulle så göra ett par år till. Skolan var avslutad och arbetet hade tagit vid, på dagarna men på vinterkvällarna behövde man något att göra.

Då kom gymnastiken väl till pass. Jag tror inte vi hade någon gymnastik under skoltiden, det fanns inte på schemat utan det hette ”lek och idrott” och då blev det mest utelekar, fotboll på sommaren och skidor på vintern.
       
Var det därför det blev just gymnastik? Jag vet inte säkert, det kan vara många faktorer som påverkar, men det bidrog kanske. Sen var det så att det bodde två ”äldre” herrar i samma hus som jag (dom var väl i 40-årsåldern) Thure Dahlborg och Bertil Tägtström, medlemmar sedan länge, tyckte att jag skulle komma dit och prova en kväll, och på den vägen är det.   

Gymnastiken på den tiden var Lingmodellen, nästan militärisk disciplin. det började med uppställning på två led. Avdelning framåt marsch, varvid höger-foten  med ett stamp satte igång den taktfasta gången som pågick några varv, sen kommenderades språngmarsch, som även den startades med ett stamp i golvet. När vi sen var lagom uppvärmda kommenderades ”utryckta” då man gick upp i fyra led i salen, där den stående gymnastiken kunde börja.

Det var inte musik till gympan på den tiden utan det var ledarens ”ett två ett två” som bestämde takten, inte så njutbart kanske med dagens mått mätt men effektivt. Alla rörelser utfördes med sträckta leder, fingrar, armar och ryggar.

Gympapassen slutade oftast med djungelboll som inte hade några regler alls, utan den som hade bollen måste illa kvickt kasta den till någon annan innan han åkte med boll och allt in i närmsta ribbstol. Det låter hemskt men det var jättekul, och efteråt fick man en härlig iskall dusch, för varmvatten fanns inte på schemat, det var som sagt krig i världen.
Här är det slut på den gamla tiden 1953.

När jag kom tillbaka 1965 hade mycket förändrats ny lokal, tillgång till bastu med bassängbad. Även gymnastiken hade förändrats den var inte längre så militärisk utan mer anpassad efter individen, ungefär som idag. Våra duktiga ledare Margareta, Claes och Lena sätter ihop musik och rörelser till en helhet, mycket medryckande och lätt att följa.
      När jag kom till föreningen fyllde den 23 år och i år fyller den 90 år och är livaktigare än någonsin. Det skall vi fira hela 2010. 
                                        ..."  

President Trump hade inte alls fel!
Det är inte bara president Trump som tycker att Sverige är snett ute. Det gör också 7 män av tio och hälften av alla kvinnor! Men dessa siffror från Aftonbladets/Inizios poll i september förra året har redan glömts?

När vi blir kritiserade som nation, såsom i Trumpfallet, startar bums förnekelsen av politiker, f d politiker och media. Vi som är
så bra! Va fan säger karln?

Under högkonjunkturen har vi inte samlat i ladorna för en kommande lågkonjunktur. Sverige går ju så bra heter det på högsta ort

Vi kan redan nu se tendenser på nedgång i vår konjunktur. Vi får säkert se ränteupp-gångar när nu Trump sätter igång sina kostnader för att bygga US great again. Många länder i Sydamerika har stora lån i dollar och räntan upp i US förstår vi vad det betyder. Svårare att betala ränta och lån.
På nåt sätt luktar det finanskris innan årtiondets slut. 

Nåväl, gå in och titta på landets olika sektorer!
Det ser inte särskilt bra ut någonstans. Vårt land är på fel väg!

Nedan åberopad poll september 2016

Järnvägar once upon a time
Utdrag från
Emil Alexandersons
arbete 2914 då han gick i Ju2, Löfströmska Gymnasiet.
Hela arbetet med rubriken

SUNDBYBERGS
BETYDELSEFULLA
JÄRNVÄG -  
FÖRR OCH NU
återfinns under menyns Historia.
Emil Alexanderson vann en uppsatstävling
som anordnades av mittsundbyberg.se och Sundbybergs Museum för årskurs 2
vid Löfströms Gymnasium.
Här utdrag om hur det var från början.

Innan samfärdsmedlen etablerades ordentligt vandrade boende och arbetande i Sundbyberg mot Solna och Stockholms stad. Detta var dock inte helt riskfritt, vanligt var bland annat att man blev överfallen i området kring Solna av ligister. Det fanns redan innan de ”moderna” samfärdmedlen etablerades andra redan etablerade samfärdsmedel mot Stockholms stad men dessa var att betrakta som ineffektiva eftersom det bland annat rörde sig om handrodd sjötrafik som hade en väldigt lång transporttid. Idag är Sundbyberg lättillgängligt på många sätt, inte minst genom ”samfärdsmedlen” eller som det idag också kallas ”kollektivtrafiken”.

Vagn från Nora-Karlskoga järnväg 1872. Tvåaxlad. Tillverkad i Tyskland. Inte säkert vagnarna såg ut så här i Sundbyberg. En del vagnar saknade tak och det kunde vara is på golven vintertid. Initial sundbybergsglädje över järnvägen byttes snart mot irritation över alla brister.
Vagn från Nora-Karlskoga järnväg 1872. Tvåaxlad. Tillverkad i Tyskland. Inte säkert vagnarna såg ut så här i Sundbyberg. En del vagnar saknade tak och det kunde vara is på golven vintertid. Initial sundbybergsglädje över järnvägen byttes snart mot irritation över alla brister.

Järnvägssträckan som byggdes genom Sundbyberg stod klar år 1876. Vägen dit hade dock varit lång och fylld av problem. Väl etablerad och färdigställd så ”kopplade” Sundbyberg på sig för att dess invånare skulle kunna transporteras. Detta skedde året efter det vill säga år 1877. En järnväg var nödvändig i detta område då man behövde transportera varor och människor i den riktningen i samband med industrialiseringen. Sundbybergs befolkning hade dock stora klagomål på järnvägstransporten. Det gick för få tåg, vagnarna hade en låg standard och det var dyrt att åka med. Innan järnvägen etablerades så hade man andra transportmedel, bland annat ångbåtar och cyklar etcetera. Men man var i ständigt behov av ett effektivt transportsätt eftersom man dessutom gick väldigt långa sträckor.

Friteatern och Bristollokalen
För att få bidrag från kommunen måste kulturföreningarna varje år göra ansökan inkl ekonomisk redovisning och kunna möta kommunens krav på ev justeringar av verksamheten.

Friteaern har visat bristande omdöme och respektlöshet, både visavi kommunen så klart men även de föreningar som hyr lokaltid av Friteatern tex Sundbybergs Jazzklubb. Först sju månader efter verksamhetsårets slut, den 30 juni 2016, har man lovat att inkomma med ekonomisk redovisning och ev synpunkter till kommunen. 

Kultur- och fritidsnämnden har visat ett enastående tålamod med dröjsmålet och Friteaterns sätt att diskutera ärendet.

Den 23 februari har nämnden nästa möte och
ska då behandla frågan om bidrag till Friteatern, det gäller 575 tkr såsom tidigare.
Detta kan bli avgörande för Bristollokalens fortsatta användning.

Digitalbio för Bristol!
Det bästa vore om Bristollokalens hyreskon-trakt övertogs av Kommunen. Det skulle ge hållbarhet och möjlighet tillämpa ett industritänk, dvs att söka närma sig ett maximalt utnyttjande. Det klarar inte Friteatern.

Ett mycket lämpligt inslag skulle vara att digitalbion - vars lokaliseringsidé studsat hit och dit - förlades till lokalen. Det vore att "hedra" denna kulturpärla och centrumfolket skulle älska detta. Klart billigare än de 5 mnkr som den socialdemokratiska alliansen satte som tak för att skapa en digitalbio i Allaktivitetshuset, som föreningshuset kallas, och vars föreningar inte alla kan förknippas med kultur i striktare bemärkelse. Som tur blev det inte så pga upphandlingsfel.

Staten betalar Sundbyberg 76 miljoner för asylarbetet 2016
Och alla kommuner och landsting i landet får 2016 hela 35 miljarder kronor!

Du kan glädja dig åt att detta tas på din skattsedel och eller från den moms du ständigt betalar! Också har vi inte råd att ge pensionärerna vad de ska ha. Har nu fått 200 kronor i genomsnitt.  Försvaret får inte vad det ska eller vill ha för sin uppgift. Samtidigt rör inflationen på sig! 
Resultat: kattmat och kanonmat!

Nåväl, Stödinsatser till ensamkommande barn finns det något som heter. 500.000 per år utgår till kommun som har överenskommelse om mottagande av sådana barn. Kommun som har överenskommelse om boendeplatser för dessa barn får per dygn och plats hela 1600 kronor. Arma skattebetalare! Du och jag är inget undantag!

Fakta från KOMMUNEN
Fakta från KOMMUNEN

Bygg rätt - Sumpan Manhattan!

Under den senare delen av året lär vi möta de första detaljplanerna betr vad som ska ske med torget och med nya bebyggelsen söder om järnvägen. Alltsedan 2013 har kommunen matat oss med otalet hearings och briefings. Från början har diskussionen handlat om Sundbybergs själ. ”Själavandring” har varit gruppen Trivsam Stadskärnas mantra. Låga hus, mycket gräs, ja varför inte en Central Park av alltihop. Anna på Järnvägsgatan vill inte alls ha någon skugga på sina älskade pelargonier!

Man har lämnat rationellt tänkande därhän, nämligen byggherrens ekonomi då han köpt byggrätt och byggt, hyres- och prisnivå för hyresrätt resp borätt, Stadens skatteintäkter, bostadsbristen i Storstockholm, behov av ökat antal arbetsplatser. Därför bör byggas ”Sumpan Manhattan”. Har du sett husen och husen som ska bli på Tuletorget/Tulegatan? Utmed Prästgårdsgatan/Ekensbergsvägen? Landsvägen? Då vet du vaf jag menar då jag säger Sumpan Manhattan. Söder om järnvägen lär dessutom kvadratmeterpriset på mark och på boyta ligga i stockholmsklass!

Under menyns Politik kan du nu läsa vad SDs Gary Aelius svarar på detta i samtal med sajten.

Klotet slår värmerekord igen!

NOAA och Nasa har förklarat att 2016 var det varmaste jordåret hittills. Värmerekordet är det tredje i rad sen 2014! Experter menar att vi nu är på väg mot det "okända"

Avancerad miljöfilm efterlevdes inte
I The Guardian den 2 mars kan vi läsa om en 26 år gammal Shellfilm som sägs vara den bästa hittills om Jordens miljö MEN som Shell inte efterlevde själva. Läs här utdraget ur artikeln:
"...
More than a quarter of a century ago, oil giant Shell made an extraordinary public film about the dangers of global warming, called Climate of Concern, which has just been rediscovered. The film, says one leading climate scientist, is one of the best he has ever seen: the science is sharp, the predictions uncannily accurate and the suggested solutions smart. The film even had an urgent message: “Action now is seen as the only safe insurance.”
Yet Shell has spent the 26 years since investing many billions in highly polluting tar sands and helping to lobby against climate action. As Bill McKibben told me: “Imagine if Shell had taken their own advice and we’d spent the last quarter century in all-out pursuit of renewables, energy efficiency, and conservation. We wouldn’t have solved the problem of global warming, but we’d be well on the way. Shell made a big difference in the world – a difference for the worse.”

Damian Carrington, head of environment"
                                                           ..."

Bilden ovan är från Jazzklubbens konsert den 23 februari på Bristolteatern. Konserten hyllade Ellington och Basie. Referat med videoklipp och bilder finns på menyns Jazzklubben inom kort.

Klubben. har den 8 februari tillskrivit Kultur- och fritidsnämnden: 

"...
Sundbybergs Jazzklubb har den 12 oktober 2016 tillskrivit Nämnden rätt fullödigt betr Friteatern och Bristollokalen, men vill här gärna lämna några kompletterande rader inför ett Nämndens beslut.

Först vill vi uttrycka vårt gillande av Nämndens tålamod och goda vilja i ärendet och detta utan att göra avkall på reglernas strikta tillämpning.

Genom Friteaterns märkliga agerande i samband med bidragsfrågan har själva Bristollokalen kommit i förgrunden som en mycket viktigt kulturfråga. Det är svårt att se lokalen försvinna för kulturen på grund av bidragsfrågan eller marknadskrafter. Därför vill vår klubb framföra en stark önskan om att Kommunen övertar lokalens hyreskontrakt. Det skulle ge förutsättning för en hållbar och fruktbar utveckling där lokalutnyttjandet kan maximeras.

Vi ser framför oss att Kommunen precis som i Allaktivitets-huset kan ta hand om administration, marknadsföring och kringtjänster.

Frågan om en digitalbios placering kunde här äntligen avgöras på ett utmärkt och enkelt sätt genom att lokalen redan är en ”biograf” och dessutom är ett viktigt kännetecken för centrum och staden. Och givetvis bör här finnas nettointäkt.

Vid ett övertagande från kommunens sida ser vi också – vid sidan av teaterverksamhet - möjligheter för utveckling av underhållning i olika former tex på luncher och afterworks. Musik i olika former, debatter, poesi och högläsning är exempel på möjliga steg för en maximering av anläggningens användning. Sturegatan skulle få sin kulturpärla fullt tillbaka med mera liv och rörelse både dag- och kvällstid. Ett stigande antal invånare liksom fler som kommer hit och arbetar skulle säkert glädjas åt ett Bristol ”in full swing”.
                                                              ...

Stationens läge
och utgångar lyckade!

Trafikverket kom med sin järnvägsplan med förslag till tunnelndragning genom stan, stationens läge och utgångarnas positioner mm.

På bilden ovan ser vi den svarta fyrkanten reopresentera utgången till Sundbyberg och liggande i tunneln. Andra fyrkanten är utgången till Solna som ligger i tråget dvs den öppna sluttande del som leder ner till tunnelns bottennivå.

Om man förstår detta rätt har man haft att beakta tunnelbanan som går fram här och kostnadsaspekter och byggteknik.

På bilden nedan står vi på Ekensbergsbron och räcket kan anas i vänstra hörnet. Nästan rätt ner kommer utgången i tunneln att ligga.

Det här blir ingen plats för en märkesstation som gruppen Trivsam Stadskärna mantrar om. Vi får nu se att denna rätt militanta grupp går till attack om stationens läge och utgångarna positioner. 
Bild ovan fr Trafikverket/KommunenMera järnvägar - nu blir det intressant!
Trafikverket har n u aviserat att deras förslag betr tunneldragningen genom stan och placeringen av Sundbybergs station blir föremål för samråd i mitten av februari.
Om nytt samråd efter justeringar skulle bli nödvändigt så får man räkna med att Stadens detaljplan(er) kan dröja tom till efter sommar.

Advokaten kommer till stan

Förvaltarens fastighet Esplanaden/Sturegatan.
Förvaltarens fastighet Esplanaden/Sturegatan.

Advokaten är en TV-serie som ska börja visas i höst. Som bilden visar blir det inspelningar här i stan. 10 st 45 minuters avsnitt. Den bygger på en ung advokat vid namn Frank som ställs inför ett stort fall. Fallet kopplas samman med tungt kriminella ligor i Stockholm och hans egen familj. 
Bonusfamiljen är en TV serie där tio avsnitt inspelats. Ny avsnitt har påbörjats. 
Inspelningar har skett och påbörjas här i stan.
Seriestarten på TV är den 30 januari.

En lätt överdrift
Ur Stadens programtexter kan följande utdrag ge rubriken full rättvisa:
"...Skötseln av gång- och cykevägar  prioriteras. Därför kommer framkomligheten under vintern prioriteras på de viktigaste gång- och cykelvägarna genom sopning och saltning..."
Visst är det en överdrift denna vinter. Se här en bild från Maraboubron den 19 december 2016 kl 14.20. Detta är en viktig gång- och cykelväg!

Jazzklubben startar vårterminen

Fr vänster: Per Norlén, tenorsax, Jesper Kviberg, trummor, Johan Setterlind, trumpet, Hasse Larsson, bas, Carin Lundin, sång och Bosse Larsson, piano.
Fr vänster: Per Norlén, tenorsax, Jesper Kviberg, trummor, Johan Setterlind, trumpet, Hasse Larsson, bas, Carin Lundin, sång och Bosse Larsson, piano.

Jazzklubben började vårterminen med en hyllning till Ella Fitzgerald som skulle ha fyllt 100 år detta år.

För referat och spellista samt videoklipp och bilder se menyns Jazzklubben 4e fabruari.

Anchors away?
I USA dör externa malls/mallar. Om femton, tjogo år kan hälften av dess anläggningar vara borta eller omgjorda till något annat.

Risken för att den här typen av malls/mallar läggs ner ökar dramatiskt om en ledande enhet, anchor-butik, med stark drag-kraft läggs ner. Det kan vara ytterst svårt att ersätta sådan enhet med likvärdig. Då falnar också mallen. 

Här i Sundbybergs centrum är det ju ingen mall, men man kan ha samma utgångspunkt för Sturegatan och Signalfabriken.

Att det är si och så med lönsamheten i den detaljhandel som finns beror till rätt stor del på kommunen respektive ägaren. 

Sturegatan har tillåtits få en undermålig kvalitet på gatumiljön. Vi ser hur en del lokaler står tomma längre tid. Här finns kanske en handfull "anchor-butiker". Faller någon viktig butik från attraktionssynpunkt så är det lätt att efterföljare kommer. Det räcker inte med att trumpeta om bevarande och utveckling och sedan inte göra något. Sturegatan kräver action nu! Det räcker inte att tro att kv Orgelns nya 1200 anställda ska ordna detta om dryga året.

Går vi till Signalfabriken är det mera uttalat ifråga om anchor-butik. Skulle H&M lägga ner butiken här är loppet förmodligen kört. Att hitta en ny anchor-butik av nämnda kaliber blir svårt. Dessutom är det en miss att tak saknas och att ständigt korsdrag råder. Dags att göra något Alecta!

Mall of Scandinavia är ju en megasol i sammanhanget. Första året sägs vara en framgång på alla fronter. Ägaren har också Solna Centrum. Där sjönk omsättning med hela 15 %!