Vision 30 med mera...
Det nordiska samarbetet formaliserades i mars 1952. Finland tillkom 1955.
Har du någon gång hört eller sett något om vad som sker i det nordiska samarbetet, dvs i Nordiska Ministerrådet och Nordiska Rådet?
Måhända om du önskat nyhetsbrev. Det är ändå väldigt mycket som berör.
Hör du eljest något från det nordiska samarbetet. Pristagare kanske. Har du hört
om eller noterat Nordens dag den 23 mars? Är det inte märkligt att vi sällan hör något i det dagliga? Utmärkta hemsidor, mycket välmatade.

Kostnaderna fördelas efter BNP-talen med årlig justering för prisnivå och växelkurs.
Efter justering för prisnivån 2021 och växelkurser är det nordiska samarbetets totala budget DKK 969.023 miljarder varav Vision 2030 tar 128.930 miljarder år 2021.
Fördelningstalen är 2021, bestämda utifrån ländernas BNP:
23,9 Danmark
16,7 Finland
3,6 Island
27,8 Norge
32,2 Sverige

Totala Budgeten - kan förstoras! Med klick
på bilden - Danska kronor

Vision 2030 är godkänd av de nordiska samarbetsministrarna.
Visar hur Ministerrådet ska arbeta för att kunna uppnå Ett Grönt Norden, Ett konkurrenskraftigt Norden och Ett hållbart socialt Norden.
Här de delmål man ska fokusera på. Detta gäller 2021-2024,
1. Koldioxidneutralitet och klimatanpassning
2. Biologisk mångfald
3. Hållbar produktion
4. Hållbar konsumtion
5. Det internationella miljö- och klimatsamarbetet
6. Kunskap och innovation
7. Arbetsliv
8. Fri rörlighet och gränshinder
9. Välfärd för alla
10. Inkluderande grön och digital omställning
11. Samverkan med civilsamhället
12. Tillit och sammenhållning i Norden


Verksamhetsårets gång:
Januarimöten►Temasession,Utskottsmöten
Sommarmöten►Sessionen► Presidiets decembermöten.

Bilden är klickbar för förstoring!

Bertil G Ohlin
Bertil G Ohlin var professor vid Handelshögskolan i Stockholm åren
1929-1965 tillika var han Folkpartiets ordförande 1944-1967 och som lyckdes med att nå över 24% i väljaropinionen.
Bertil Ohlin var en motor i det nordiska samarbetet. Han var ledamot av Nordiska Rådet 1956-1959 och perioden 1961-1970.
Han ledde den svenska delegationen till Nordiska Rådet under de år han var verksam i samarbetet. Han tillförde mycket av sitt kunnande i det samarbetet och var Nordiska Rådets president 1959 och 1964.


Du kan ändra denna exempeltext. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Donec libero. Suspendisse bibendum. Cras id urna. Morbi tincidunt, orci ac convallis aliquam, lectus turpis varius lorem, eu posuere nunc justo tempus leo. Donec mattis, purus nec placerat bibendum, dui pede condimentum odio, ac blandit ante orci ut diam.

Syftet är att fördjupa samarbetet på olika områden och få en reglering av själva verksamheten. Genom överenskommelser under åren har man tagit hänsyn till utvecklingen.
Sålunda ändringar i statuterna: 13 feb 1971, 11 mar 1974, 15 jun 1983, 6 maj 1985.
Här ser vi Stilfiguren:svanen vid texten Nordiskt samarabete är samarbetets märke.
Generalsekreteraren om det genomförda budgetarbetet för 2021 och om visions-uppgiften.
Paula Lehtomäki, generalsekreterare för Nordiska Ministerrådet säger bla om rubricerade:
"Vår vision 2030 att Norden ska bli mest hållbara och integrerade regionen antogs av Ministerrådet 2019. Budskapet var tydligt att man vill se en ambitionshöjning inom det nordiska samarbetet och rikta det mot vår tids stora utmaningar inom miljö och klimat.
Som led i detta arbete fattade samarbets-ministrarna i början av året beslut om en historisk omfördelning av budgeten Syftet är att nå bättre balans mellan strategiska prioriteringarna för åren 2022-2024"

"Den andra stora förändringen är att Ministerrådet from 2021 kommer att arbeta utifrån mer långsiktgt perspektiv genom bud-
geten för 2021 och den prognos som finns för 2022-2024: Ett grönt Norden, Ett konKurrenskraftigt Norden och Ett hållbart socialt Norden. Detta skapar förutsättningar för att skapa långsiktighet i arbetet och därmed stärka genomförandet av vår Vision
2030"

...ingen förändring av budgetramen
omprioteringen har inte betytt en förändring av budgetramen. utan endast uttryckligen en förändrad prioritering i fördelningen av medel.
Nordens ofullbordade
I Visionen 2030 tycker jag att något fattas.
Det handlar om Nordens Förenta Stater. Vad som skulle kunna gälla är bla:
1 Engelska språket
2 Gemensamt Försvar
3 Gemensamt Medlemskap i EU ävensom i FN
och andra internationella organ
Låt oss ta korta detaljer:

Statsbildningen, gärna efter USA-mönstret där
ingående stater fortsätter att vara sig själva i mångt och mycket. Vi skulle få en stats- bildning om 28 miljoner invånare.

Språket följer vikingafärderna västerut. Vi var inte bara erövrare utan förde också med oss kultur och sätt att leva.
Våra vikingar drog till England och Irland samt Amerika. Varför skulle inte engelskan bli vårt språk i ett Nordens Förenta Stater.

Gemensamt försvar blir något självklart. Där man kan ha ett medlemskap i Nato, men med särskild förståelse för att Norden är något speciellt att förvalta och därmed försvara.

Medlemskapet i EU betyder ett starkare Norden. Nordisk vilja får ett annorlunda genomslag och vi kan förhandla utifrån en ny position. Detta gäller också andra internationella organisationer som Norden är medlem uti.

Har en färdig apparat! Men måste förmodligen
få en "lättare" kostym.
Ordinarie svenska Ledamöter till Nordiska Rådet:
Hans Wallmark, ordf.,
Gunilla Carlsson, v ordf,
Kjell-Arne Ottosson,
Lars Mejern Larsson,
Magnus Ek,
Maria Stockhaus,
Pål Jonson,
Kjell-Arne Ottosson,
Ceaslie Tengfjord Toftby,
Linda Modig,
Angelika Bengtsson,
Arman Teimouri,
Aron Emilsson,
Daniel Riazat, Emilia Töyrä,
Rebecka Le Moine,
Staffan Eklöf,
Eva Lind, Linda Modig,
Lorena Dalgado-Varas,
Per-Arne Håkanssson.
Suppleanter
Annelie Karlsson, Åsa Karlsson, Aylin Fazelian
Cassandra Sundin, Ann-Sofie Alm, Anna Vikström, David Bäckström, Elin Segerlind
Johan Andersson, Lars Andersson, Lars Püss
Lotta Johansson Fornarve, Magnus Jacobsson
Mattias Karlsson i Luleå, Ola Johansson
Patrik Björck, Rasmus Ling, Sofia Westergren

         Curt Wahlund 2021 juli
Källor: Norsdiska ministerrådets och Nordiska rådets hemsidor; Planer & Budget 2021;
Sekretariatskontakter; Ohlininstitutet; Wikipedia;
Totala budgeten är DKK 969 miljarder vilket i runda tal motsvarar SEK 1.32 miljarder. Omräkning sker enligt särskild modell för prisnivå och växelkurser och det beskrivs i texten ovan.