Du kan ändra denna exempeltext. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Donec libero. Suspendisse bibendum. Cras id urna. Morbi tincidunt, orci ac convallis aliquam, lectus turpis varius lorem, eu posuere nunc justo tempus leo. Donec mattis, purus nec placerat bibendum, dui pede condimentum odio, ac blandit ante orci ut diam.

Skopa vett och ovett XI


Sundbyberg och covid-19

Samtal med

Nina Thiel

chef för Sundbybergs Utförandeenhet
 


1. Hur kom smittan av covid-19 in på Bällstahof? 
Det är mycket svårt att svara på speciellt som erfarenheter nu visat att även symtomfria personer kan smitta.

 2. Var utbildningen och utrustningen alltför knapphändig?
Det går alltid att göra mer men som helhet har våra medarbetare bra utbildning i basala hygienrutiner. Vad gäller skyddsutrustning har vi aldrig under våren varit helt utan och vi har hela tiden kunnat följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Dessutom byggde staden upp en väl fungerande organisation som bistod i förådshållning och leveransbeställningar.

3. Hur lyckades man få smittan att upphöra?
Genom att strikt följa rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen. Dagliga avstämningar för personalen med chef och sjuksköterskor. Kontinuerlig uppdatering om hur skyddsutrustning ska användas. En orsak är också att vi införde krav på visir i nära omsorgssituationer.

4. Bällstahofs äldreboende står idag på IVOs lista över äldreboenden som bla ska 
journalgranskas. Var det så att doktorer gav behandlingsbesked per telefon?

Varje brukare fick en individuell bedömning och ordinerades åtgärder av läkare. Om sedan tillståndet förändrades kunde justering av ordinationer ske per telefon utifrån den tidigare grundbedömningen.
Följdfråga: Hur många avled på Bällstahof äldreboende? 

Frågan kan inte besvaras. Totalt och hittills i år har 29 personer på våra äldreboenden avlidit, där trolig orsak är Covid-19. Av respekt för och med hänsyn till enskilda individer (ingen ska kunna identifieras eller personliga förhållanden röjas) lämnar vi inte ut uppgifter vad gäller antal avlidna för enskilda boenden.

Diverse informationer på vägen mot samtalet ovan

Man kan tycka att demokrati och ansvar ska finnas i covid-19-sammanhang. Men så är det inte direkt. Inte Politiskt.
När coronanommissionen tillsattes den 30 juni hette det att det gällde att ”samhället ska stärkas och lära av krisen” (för framtida pandemier). Inte ett ord om demokrati och politiskt ansvar. Som framgår av kommunens svar nedan handlar det uppenbarligen inte heller om demokrati och politiskt ansvar här. Märkligt. En del politiker har skramlat tex
Busch och Åkesson-

Sajten tackar dem alla engagerade i frontlinjen, i logistiken och i administrationen!

 

Från stadens hemsida:

Från Socialstyrelsen inkomna uppgifter den 8 august. Icke rensade siffror för "bakomliggande sjukdomar".

Allvarliga brister och övertramp av regelsystem kännetecknar sex månaders efterbörd. Här hålls givetvis inget rättarting. Det tillkommer målsägare, enskilda och i grupp, ävensom det som må falla under allmänt åtal samt sjukhusens och läkarkårens egna ev diciplinära bestraffningar. Vi ägnar inte heller brister på utrustningmaterial intresse  -  egentligen skulle det ges enberättigad  uppmärksamhet.

Här ska vi ägna oss åt brister och övertramp som noterats av alert press som DN, Aftonbladet, Expressen och Kvartal samt myndigheters hemsidor tex Socialstyrelsens och Folkhälsomyndighetens samt dessas dagliga paneler med lägesrapporter och rekommendationer.

Vi börjar med lite coronastatistik för bättre förståelse betr pandemins effekter. Gäller antal döda av covid-19 per medio augusti 2020.
Årsintervall, M män/K kvinnor; summa döda i årsintervallet samt Subtotal för åldersgrupperna.
Ålder.     M/K      Subtotal
70-74  311/143     454
75-79  431/277     708
80-84  621/453    1074
85+.  1220/1563  2783
Totala antalet döda i covid-19 i samtliga åldersgrupper är 5019 och i procent blir det ca 88% av 5700. 12% av döda i covid-19 tillhör övrig befolkning, under 70 år. Ca 50% av döda i covid-19 är 85 år eller däröver.

Så koncentrerar vi oss på äldreboendenas offer. Texterna är i referatets form.

Att till varje pris skydda de äldre, de sköraste, blev ett mantra från alla håll och nivåer. Men ack. Som siffrorna ovan visar misslykades man kapitalt. Så här säger prof Bo Rotstein i P1, God Morgon världen: den svenska förvaltningsmodellen klarar inte att hantera pandemin. Ett svart hål i demokratin där man utövar makt utan att kunna utkräva ansvar. Noterat 24 maj.

Vikarierande Centerledaren Anders W Jonsson, själv läkare uttalade sig mycket kritiskt till att covidsjuka nekats vård bara för att de bott i äldreboende. Detta strider mot
Hälso- och sjukvårdslagen säger han och menar att Äldreomsorgen måste helt förändras. DN 13 juni.

Överläkaren vid Danderyds och ordförande i Stockholms Läkarförening Johan Styrud säger i SvD
av den 12 juli: "En del av den minskade dödligheten har enl Styrud också att göra med att vissa äldre vårdats på intensiven i lika stor utsträckning som tidigare. Det drar ner dödligheten på intensivvårdsavdelningarna. Vi har en vana i svensk sjukvård att man ska satsa 100 % på alla patienter. Men här har vi lärt oss att vissa patienter kan vi välja bort, det gjorde man inte i början". Det har minskat dödligheten säger Styrud. I jämförelser med Danmark och Norge skröts om Sveriges fina resultat. Oförskämt och vidrigt värre. Hur stämmer det med EUs uppfattning om Mänskliga Rättigheter. Se artikeln Skrämmande transparens 

Ger vi de äldre en andra klassens vård frågar sig SvD. I sin kartäggning den 2 juni menar man att bristande medicinsk kompetens har förvärrat de äldreboendes kris. En överläkare säger i samma tidning att äldre Inte får besök men bedöms per telefon under åberopande av för små läkarresurser.

Läkaren Johan Tjällman framhåller att risken för olika behandling blir beroende av det sjukhus man hamnar på. DN 19 juni.

Sjukvårdsdirektören i Region Stockholm, Björn Eriksson har vidhållit att regionen inte gjort några prioriteringar, där patient skulle få palliativ vård med morfin. Han bemöttes av Michael Broome’vid Karolinskas Emcocenter. Vad Regionsledningen (Stockholm) sagt är lögn. Vi har upprepade gånger tvingats säga nej till patienter vi normalt skulle ha accepterat. DN 12 juni. Sjukvårdsdirektören har sen medgett att platsbrist på sjukhus kan ha föranlett behov av prioritering.

2 juli, Aftonbladet säger att flera läkare larmat om att smittade personer på äldreboenden alltför lättvindigt  fått palliativvård med morfin som slår ut andningen.

Expressen säger den 2 juli att socialminister Lena Hallengren, S, och FHM hade ett utsatt möte
i tidigt skede med smittskyddet av de äldre på boendena på agendan. Mötet kom inte stt avhandla denna viktiga och avgörande fråga. Socialministern minns inte mötet. Vi vet nu att mer än 5000 dött av covid-19.

Flera regioner uppger, DN 7 juli, till IVO att det gjordes generella bedömningar om att äldre i första hand skulle vårdas i hemmet eller på äldreboendena och inte föras till sjukhus även om det fanns behov av sjukvård.
”Att det funnits generella regler för vård av äldre gör mig alldeles kall", säger prof Ingmar
Skoog, äldreforskare vid Göteborgs Universitet

Prof Yngve Gustafsson säger den 18 juli att palliativ vård satts in alldeles för snabbt och att det var ett brott mot läkaretiken.

Här nämns nu tre fall som får repr alla tragiska felslut man gjort betr äldre inkl utebliven info till anhöriga eller nödvändiga åtgärder från anhöriga.
Britta Wennberg 93  avled ensam på sitt rum på påskaftonen utan info till anhöriga.
Hami Fathis barn fick veta att han valdes bort utan att få träffa läkare. Detta trots att vårdplatser fanns. Hr Fathis överlevde inte
Gösta Andersson 82 räddades av barnen från en palliativ vård. Istället kunde han fortsätta förbereda sig för tävlingen Vättern runt!, säger DN 12 juni.

Socialstyrelsens siffror för Sundbyberg är i början av augusti följande:
Totala antalet döda i covid-19 i Sundbyberg är 70 och därav
Döda på äldreboenden 40
Döda vid hemtjänst 11

♦Regeringens mål
Syftet med Regeringens övergripande mål:
♦Begränsa smittspridningen i landet.
♦Säkerställa resurser till hälso- och skjukvård.
♦Begränsa inverkan på samhällsviktig verksamhet.
♦Lindra konsekvenser för medborgare och företag.
♦Begräsa oro, bland annat genom information.
♦Sätta in rätt åtgärder vid rätt tillfälle.

Regeringen tillsätter Coronakommission
30 juni tillsatte regeringen en kommission för utvärdering av de åtgärder som vidtagits för att begränsa spridningen av covid-19. Mats Melin har sedan tidigare utsetts till kommissionens ordförande. Nu har kommissionens övriga ledamöter utsetts.

Följande personer har utsetts till ledamöter i kommissionen:
Shirin Ahlbäck Öberg – docent och universitetslektor i statskunskap vid Uppsala universitet.
Ann Enander – professor emeritus i ledarskap vid Försvarshögskolan.
Vesna Jovic – socialpolitisk chef på Akademikerförbundet SSR, tidigare VD Sveriges Kommuner och Regioner.
Camilla Lif – präst och tf. kyrkoherde i Katarina församling i Stockholm, Svenska kyrkan.
Torsten Persson – professor i nationalekonomi vid Institutet för internationell ekonomi, Stockholms universitet.
Göran Stiernstedt – docent.
Mats Thorslund – professor emeritus i socialgerontologi vid Karolinska Institutet.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 28 februari 2022.

Två delredovisningar ska lämnas, en den 30 november 2020 och en den 31 oktober 2021. Den första delredovisningen ska avse smittspridning inom vård och omsorg om äldre.
För frågor till kommissionen, kontakta Mats Melin. Mejl till kommissionen besvaras när kommissionens sekretariat är inrättat. Det kommer att omnämnas här.

Samhället ska stärkas och lära av krisen, heter det. Men inte ett ord om demokrati och ansvar!

Boendena i Stockholms län som kommer att granskas vidare av IVO bla journaler
- Det finns exempel på personer som inte fått individuell bedömning som inte var vad personen behövde. Personer har råkat illa ut, säger Sofia Wahllström, IVO.

Attendo Hovsjöväg Södertälje
Berga vård och omsorg Solna
Bällstahofs äldreb Sundbyberg
Edö vård o omsorg Farsta
Fruängsgårdens v&o Älvsjö
Hornskrokens v&o Södermalm
Persikans äboen Rinkeby/Kista
Polhemsgården äbo Solna
Sabbatsbergsbyn äbo Nmalm
Solberga äbo Hägersten Älvsjö
Sthlms sjukh Kungsholmen
Strandängsgård äbo Botkyrka
Sörklippans v&o Södermalm
Sörklippans v&o Bromma
Västergårdens äbo Huddinge
Ängsgårdens äbo Norrtälje
      ----------------------
I nästa uppdatering kommer Coronan i Sundbyberg att ägnas intresse. En förhoppning är att få samtala med chefen eller anställd på Bällstahofs äldreboende i Bankenhuset i centrum för att höra orsaken till den negativa utvecklingen där betr antalet döda. Som framgår av listan ovan tillhör nämnda äldreboende de 91 äldreboenden i landet som ska granskas närmare av IVO, bla journaler.

Curt Wahlund 20-08-12

Museichefen Lena A Löfström. Foto privat
Museichefen Lena A Löfström. Foto privat
"Kommunen säger nej till Stadsmuseets begäran om mer pengar till bla nya tekniska lösningar för samlingarnas bevarande, en del brådskar"

Lena A Löfströms true story om museet
Bidrag frågar du, vi får inget bidrag. Jo vi får 200 000 från kommunstyrelsen. Pengarna vi får i övrigt är inte ett bidrag utan har samband med en fastighetsaffär från 1976 då kommunen fick överta en större flerfamiljsfastighet (stort stenhus, Villa Granberga) i hörnet Eliegatan-Ursviksvägen vilken ägdes av hembygdsföreningen och där bl a museet då var inrymt. Kommunen har tjänat stort på den affären och ser man till värdeökning på bara marken och alla intäkter sedan 1976 (man byggde ett nytt hyreshus på tomten som sedan för ett par år sedan, när det blev aktuellt med renovering, sålde till de boende. Ja det vill säga till deras bostadsrättsförening för massor av slantar!!!. Den del de under åren betalat till oss är en droppe i havet. I år blev det 836 904 kr (räknas upp med 2,5 % varje år).

Lokalkostnaden, "hyran", känner vi inte till då det aldrig går via oss men det är egentligen bara en fiktiv interndebitering man pysslar med på kommunen då lokalen inköptes som bostadsrätt enbart för museets behov då kommunen sålde fastigheten till Riksbyggen 1997. Den fiktiva interndebitering kan nog enkelt kvittas mot värdestegringen sedan 1997 på en centralt belägen bostadsrätt om 650 kvm. Så jag tror nog att summan av kardemumman är att vi inte kostar kommunen något alls egentligen.

Dessutom driver vi ju projekt med kommunen där vi ställer upp gratis som arbetsledare, tekniska gurus och mycket annat för dels de som har sysselsättning enligt LSS och de som är arbetslösa och går på deras "arbetscenter". En del tar vi ju också emot på museet och håller med både arbetsplatser, datorer, toapapper, tvål och kaffe mm. Vi gör också annat helt gratis åt kommunen som blir för omfattande att räkna upp här.

Fråga till kommunordföranden Peter Schiling (S) som hävisar till kommunal-rådet Stefan Bergström (C) att svara för styret,(S+C+L)
"Informationen ovan har jag fått från Museichefen Lena A Löfström på min fråga om bidrag från kommunen.
Vill att du kommenterar detta. Varför har ni nekat Stadsmuseet mer bidrag nödvändiga för verksamheten? Hur kommer det sig att ni inte förhandlar om avtale(t/n). Det har varit två utredningar under åren som skulle kunnat ge lösningar, men de har avvisats av kommunen av någon anledning. Finns det någon idé hos kommunen om hur lösa detta? Eller finns ett ointresse? 
Peter Schilling säger att du för kommunstyret (S,C och L) ska svara på mina frågor rörande Stadsmuseet.

Kommunalrådets svar

Kommunalrådet Stefan Bergström (C)
Kommunalrådet Stefan Bergström (C)

"Sundbybergs museum är en mycket viktig aktör i staden för att informera om och tillgängliggöra vår historia. Självklart ska de ha en given plats i staden också i framtiden och att hitta bra samarbetsformer mellan staden och museet tillhör det som är prioriterat för mig inför den budget som staden ska anta i november". 

Sajtens kommentarer
Att kommunalrådet Stefan Bergström (C) inte svarar på sajtens allvarliga frågor annat än i allmäna fraser - om än i positiv ton - var väntat. Inför höstens budgetarbete gällande 2020 vill kommunalrådet se en lösning på samarbetet mellan Staden och Stadsmuseet. Staden verkar vilja spara sig ur det underskott 2018 om 65 mnkr varav 40 mnkr är utjämningsbeloppet.
När det gäller utjämningsbeloppet i 2019 års bokslut blir det 97 mnkr. Så då blir det ännu tajtare!

Om man beaktar
Lena A Löfströms true story
Ser på Kulturkostnaderna där följande poster finns (i mnkr om ej annat anges):
Kulturskolan 18, Allaktivitetshuset 7, Bristol 900 tkr, Konsthallen/Marabouparken 4, Museet 1,5 samt Båtklubben som bara betalar 88 tkr till kommunen vilket ger utrymme för allt större båtar, möjlighet arrendera två Mälaröar samt Bergströmsidén om att bygga 
båtbryggor i åmynningen och dessutom bygga ett utomhusbad för hemvändande kultur-båtägare, då varvet inte längre kan användas.

Mot bakgrunden av nyssnämnda måste man säga att det är märkligt att kommunen inte vill inse att de som driver museet är proffs på området och hojtar nu betr det brådskande behovet av bla nya tekniska lösningar för samlingarnas bevarande, ja faktiskt för att rädda en hel del.
             

24 sep 19 - Curt Wahlund


Stadsmuseet finns på Fredsgatan 4.

Sammanfattning stadgarnas §1-3:
Firman är Sundbybergs Hembygdsförening. Partipolitiskt och religiöst obunden. Ändamålet är att värna om och vårda hembygdens miljö och kulturarv och föra detta vidare
till kommande generationer. Föreningen skall verka för att kunskapen om och känslan för hembygden och dess från historisk och kulturell synpunkt värdefulla traditioner bevaras.
Föreningen skall dokumentera intressanta föremål och handlingar med anknytning till bygden i nutid och i gången tid och göra dem tillgängliga genom öppen musei- och arkivverksamhet. Vidare skall föreningen samarbeta med kommunala organ och kulturorganisatioer inom verksamhetsområdet samt stimulera till initiativ som gagnar bygden och dess utveckling. Föreningen skall stimulera till kurser, utflykter och annat som kan öka kunskapen om bygden och dess historia

Om upplösnng
Beslut om upplösning skall fattas vid två på varandra följande årsmöten och skall beslut biträdas av två tredjedelar av de närvarande röstberättigade vid båda mötena. Upplösningsbeslut skall följas av att Sundbybergs stad skall underrättas och anmodas vidta erforderliga åtgärder för den fortsatta förvaltningen av föreningens tillhörighetr i enlighet med avtal med Staden.

Om bidragsmöjligheter utöver avtalade
Om bidrag utöver översenskommelsen med Staden av den 21  december 2007 har föreningen rätt att i särskild ordning söka verksamhetsbidrag, föreningsbidrag samt stöd för program och utställningsverksamhet. Överenskommelsen är inte uppsagd
och den förlängs med två år i taget räknat från 2014-12-31.

Överenskommelsens bidrag från kommunen och kommumstyrelsen;
gällande siffror

Enligt överenskommelsen får föreningen för närvarande följande per år (i runda tal) från kommunen och i tkr: verksamhetsbidrag 830, lokal 410,telefon 60 = 1300.
Från kommunstyrelsen får föreningen fn 200 tkr.

Villa Granberga sedd från sydväst, strax före rivningen 78/79. Museet var inrymt här. Anna Danielsson skänkte huset 1976 till Sundbybergs Hembygdsförening.

På ett museum gäller hela tiden underhåll och förnyelse, Här en bild över pågående utställningsarbete. Men museet är inte bara saker. Det är också dokumentation över gångna tider och att välja det som är relevant av ett ständigt ökande inflöde. Tekniken förändras också i ökad takt och därmed sätten och effektiviteten i  bevarandet. Mycket av sparade dokument möter man på museets nedre plan.
På ett museum gäller hela tiden underhåll och förnyelse, Här en bild över pågående utställningsarbete. Men museet är inte bara saker. Det är också dokumentation över gångna tider och att välja det som är relevant av ett ständigt ökande inflöde. Tekniken förändras också i ökad takt och därmed sätten och effektiviteten i bevarandet. Mycket av sparade dokument möter man på museets nedre plan.
Sundbybergs gård låg där Marabous laboratorium fanns eller där dagens Konsthall och restaurangen Parkliv är inrymda. Gården byggdes 1785 av med dr Z J Strandberg. 1868 köpte Anders Petter Löfström gården. Han kom att bli stans grundare. Marabou köpte in gården men enl Henning Throne Holsts biografi var gården i för dåligt skick för att bevara. Den revs och 1942/43 byggdes det nya laboratoriet där gården stått. Modellen byggd av Rune Svensson och visar hur den nybyggda gården såg ut.
Sundbybergs gård låg där Marabous laboratorium fanns eller där dagens Konsthall och restaurangen Parkliv är inrymda. Gården byggdes 1785 av med dr Z J Strandberg. 1868 köpte Anders Petter Löfström gården. Han kom att bli stans grundare. Marabou köpte in gården men enl Henning Throne Holsts biografi var gården i för dåligt skick för att bevara. Den revs och 1942/43 byggdes det nya laboratoriet där gården stått. Modellen byggd av Rune Svensson och visar hur den nybyggda gården såg ut.
Alla saker att minnas utefter väggarna.
Alla saker att minnas utefter väggarna.
Det lilla fängelset som fanns på torget och ofta fick heta "hotellet" har byggts upp enligt ritningar. Särskilt populärt för unga besökare.
Det lilla fängelset som fanns på torget och ofta fick heta "hotellet" har byggts upp enligt ritningar. Särskilt populärt för unga besökare.

Reglerad hyresrättsmarknad med obskyra inslag

Skärpningar i hyreslagstiftningen verifierar
En skärpning för hyresgästen i hyresrätt sker nu per 1 oktober. Det handlar om överhyra vid andrahandsuthyrning och två års återbetalningsskyldighet samt andrahandsuthyrning utan värdens lov som kan resultera i ett direkt mistat kontrakt utan chans till rättelse. Den 1 och 2 oktober sker skärpning som omfattar bla försäljning och köp av svartkontrakt.

Nåväl, detta indikerar att vi faktiskt har en kollektiv hyressättning eller använder bruksvärde-metoden och att riksdagen synes vilja slå vakt om den. Avstegen från reglerna blir allt svårare att göra.

Ett påtagligt obskyrt inslag
Men nu kommer ett obskyrt inslag i det hela. Hyresnämnden kan nämligen bevilja dispens från bruksvärdet, s k blockuthyrning, betr ett visst antal bostäder, som enligt Hyresgästföreningens allierade, men oberoende tidning Hem & Hyra nr 5 kan gälla från noterade 3 till 60 hyresrätter. Fastighetsägaren kan ta ut vilka priser som helst. Han driver hotell med andra ord. Man använder mellanhänder för att sköta beläggning, städning, renovering etc och träder i förgrunden om hyresgäst i hotellet skulle få för sig att kräva tillämpning av bruksvärdet och kräva återbetalning av för mycket betald hyra. Enligt tidningen Hem & Hyra nr 5 kan en liten etta kosta över 30.000 kr/mån. Och en natt kan kosta från 6-700 kr och uppåt. 

Dem som gynnas
De som gynnas är socialförvaltningar som har att hyra ut åt olika invandrarkategorier samt dem som har svårt ordna bostad på egen hand – sociala fall. Företagare är den andra kategorien. Företag som arbetar med enheter i olika länder tar ibland hem personal för utbildning under en period och kan alltså lösa boendet på det här sättet. Det gäller också specialister från utomlands som jobbar här i perioder. Men det är ingen koll på detta och där finns säkert andra kategorier som kan bli hyresgäst, tex turister, kriminella eller andra som kan betala.

Jättekö till hyresrätter
I Stockholm ökade antalet bostadssökanden 2018 till 636000. Takten är ca 40000 per år. Bostads-förmedlingen förmedlade bara 7900 hyresrätter som inte var "öronmärkta". Vi har alltså en en jättekö till hyresrätter i Stockholm.

Hyresnämnden driver politik utan verklighetsförankring
I detta läge tillåter Hyresnämnden - med politikernas goda minne! - att spela politisk Allan genom att bevilja dispenser, s k blockuthyrning, på kortare eller längre period, vanligast är 3 - 6 år. Hyresnämnden har givetvis på sin juridiska grund möjlighet att  meddela dispenser men att spela politiskt kan inte alls vara meningen med en enorm bostadsbrist, där fastighetsägare och mellanhänder tjänar stora pengar samt att nyproduktionen har stopp eller får förseningar. Dessutom skapar hotellrörelserna inte minst oro och sociala störningar i berörda fastigheter...och vi brakar nu in i en lågkonjunktur.

Åderlåtningen av hyresrätter
Dispenser som Hyresnämnden beviljat i Stokholm kan betyda att minst 4000 hyresrätter försvunnit från vanliga bostadsssökanden.  Och beaktar man att fastighetsägare ordnar svarta hotell så kanske ytterligare 1000 hyresrätter försvunnit från hyresrättsmarknaden. Och för svarta hotell kan fastighetsägaren få endast böter om fallet anmäls, om siten förstått rätt.

Obskyra mellanhänder vill helst gömma sig
Hem och Hyra nr 5 möter i sin research att mellanhanden inte gärna svarar på frågor om antalet
bostäder som man arbetar med och syftet eller annat rörande verksamheten. Fastighetsägarna med hotell verkar inte benägna ge något tillbaka till marknaden, dvs bygga hyresrätter.

Så till Sundbyberg
Den inledande bilden ska vi nu ägna intresse. ApartDirect på Sturegatan 35 är en mellanhand som mellan 2014 och 2018 tiodubblat sin omsättning till nästan 118 mnkr och samma år redovisar vinst om drygt 2,25 mnkr. Detta enligt Hem&Hyra nr 5. Mellanhandem vill inte säga hur många bostäder verkamheten omfattar. Enligt sitens lägehetsutdrag finns det 7 hyresrätter i fastigheten; och hotellets omfång ges ej i utdrag ur lägenhetsregistret men hotellet omfattar de två nedre våningarna och man kan gissa att hotellet omfattar 5 - 7 hyresrätter av olika storlek.

Här i Sundbyberg lär finnas åtminstone tre mellanhänder till i centrum: en på Bergsgatan och två på Fredsgatan men eftersom de "gömmer" sig vet vi inte vilka mellanhänderna är. De finns inte i
Stadens Näringlivsregistret, ännu i alla fall.

Siten frågar Peter Schilling
Curt Wahlund <mittsundbyberg@gmail.com>tors 22 aug. 14:32
till Peter, (Peter Schilling(S) är kommunordförande)
ApartDirect har dykt upp på Sturegatan augusti i år. Vad säger du om att kommunen beviljar bygglov för hyresrätter och sen beviljas tillåtelse för blockuthyrning/hotellrörelse med månadskostnad på 20-30000 kr eller mer. Är det så det ska va? Kan Förvaltaren hitta på detsamma?
Ditt yttrande avses publiceras.

Peter Schilling Peter Schilling

Peter Shilling svarar
Hej Curt!
Företaget har ansökt om att få bedriva hotellverksamhet. De uppfyller kraven. Därmed kan de bedriva hotellverksamhet. Jag är för näringsfrihet. Jag förstår inte vad problemet är. Kan du kanske förklara närmare hur du ser på saken? Förvaltaren kan inte driva hotellverksamhet. Det ingår inte i deras uppdrag.

Curt Wahlunds kommentar
Min kommentar betr Peter Schillings inlägg framgår av vad som skrivits ovan. MEN ändå: Först ger kommunen markanvisning, sen förhandlas byggrätten och därpå beviljas bygglov med syftet hyresrätter. Ska detta kunna ändras genom ett Hyresnämndens penndrag som i beslutet tillåts utplåna bruksvärdet. Hur kan detta få ske?! Hyresnämnden kan inte tillmätas politisk makt. Nämnden tar inte hänsyn till vad som gäller i verkligheten: mycket stor bostadsbrist, nyproduktion som haltar, och lågkonjunktur runt hörnet. Förvaltaren skulle ex-vis i år påbörjat byggandet av fastigheten vid Hamngatan/Parfymfabriken, men nu blir det i bästa fall nästa år. Det haltar även här.
Vi kan flytta över ”näringsfriheten” som Schilling nämner till hyresgästen som då blir ”frihet är det bästa ting”. Styret (S,C och L) har bestämt att inga fler hyresrätter i Förvaltaren skall få ombildas till borätter. Man beskär den enskilde hyresgästen hos Förvaltaren rätten att få äga sin bostad (i första hand för de fall där ombildning skulle ha skett eller hade planerats före regimskiftet).
 

- Curt Wahlund 28 sep 19 -


Källor:
Tidningen Hem&Hyra nr 5 augusti 2019 
Hyresgästföreningen
Hyreslagen samt dess förändringar per 1 och 2 oktober 2019
Det händer mycket i hyresrätternas värld! Mittsundbyberg.se rekommenderar medlemskap i 
Hyresgästföreningen för information i tid!