nr II Jun 18 2017
 

0,2 % av alla länders CO2-utsläpp -

likväl miljösurr om flygskatt!

Vi känner väl till bäst-i-klassen-syndromet. Då kan vi kvittrande imponera både på hemma-arenor och utländska scener. Visst!

Utredningen om flygskatt kom med sitt förslag på senhösten förra året. Trots att remissinstanser och enskilda företag liksom partierna på blå sidan sagt klart nej tack så
driver och argumenterar Isabella Lövin (MP-språkrör, och minister för internationellt utvecklingsarbete och klimat samt vice statsminister) och Per Bolund (MP och finansmarknadsminister) ett regeringens
förslag som är döfött i rksdagen.

Förslaget kräver 80 kronor per passagerare vid flyg inom ladet, 280 krornor vi europaflyg samt 430 kronor vid flygresa över 600 mil. Det skulle för en familj om fyra personer betyda ca 2000 kronor för semester i Thailand (där köpvärdet är nästa 8.000 kronor)! Om man inte klarar detta så är svaret från styret att då kan man vara hemma och njuta av allt vackra här i landet! Snudd på yttersta socialism.

Flygskatten ska gälla i två år och inbringa 1,7 miljarder kronor att användas för en stor nedsättning av arbetsgivaravgiften för den första som småföretaget, oavsätt juridisk driftsform, anställer. Detta kallas för utvidgat växa-stöd! Herregud snart har vi alla bidrag eller stöd! Vad håller vi på med

I miljösurret finns radvis gamla åtgärder samt nya utöver förslaget om flygskatt. Vilken skattebetalare har situationen klar för sig? Och vet effekterna och kostnad/intäkt per skatteåtgärd? Ingen!

Cirklarna nedan är klipp ur Washingtonpost dagarna innan president Trump beslöt att US skulle lämna Parisavtalet. Siffrorna är från World Bank och från 2012.

M betyder gigatons. Sverige hade samma år 57 megaton. 2016 har vi 54 megaton vilket är 0,2 % av världsutsläppet av CO2. Vi har någon av de mindre cirklarna under "other 170 parties..." där totala summan är 11 M eller gigatons. Vid jämförelser länder emellan används megaton koldioxidekvivalenter.
Sverige, som Island och Norge, är nästan helt oberoende av fossila bränslen för el-produktion. Vi tillhör de länder inom EU och OECD som har lägst CO 2 utsläpp

 
SÅ det som drivs på miljöområdet eller klimatområdet, oftast offensivt, bidrar ytterst lite till att minska världens CO 2-utsläpp. 

Och som Jimmie Åkesson (SD) sa i riksdagens debatt innan sommaruppehållet: Det som satsas här på miljö och klimat skulle ge flerfaldigt bättre effekter för världen om satsningen lades i Kina! Så riktigt. Vi måste lära oss och förstå att satsningar på annat håll än här hemma kan ge bättre resultat för jordens klimat. 

Vision 30 & förslag Översiktsplan 30

Vision 30 ligger tillgrund för förslaget om Översiktsplan 30. Förslaget kan man inkomma med synpunkter på till kommunen senast den sista augusti.

Båda dokumenten är välskrivna och välredi-gerade. Snabbläsning ger dock intrycket att texterna är onödigt långa med  återkom-mande ord och värderingar. En särskilt glädjande sak är förslagets betoningen av digitaliseringen och dess förändringskraft.
I förslaget använder man uttrycken målbilder
och strategier. En nomenklatur för kommuner kanske? Se stycket om "strategi på riktigt".

Vad man saknar, och det har sajten framfört förut, är konkretare behovsorientering från de styrandes sida. Vad är det man nu tycker att vi behöver i Staden på olika områden såsom Kultur & fritid
Blir det nån/några kultursalonger av klass i centrum? Någon digitalbio? Behöver vi en megasportanläggning? Var? Och vad ska hända med Idrottsplatsen?
Utbildning
Blir det något elitgymnasium med inriktning på text finansiering, digitalisering med underavdelningar som robotisering, artificiell intellegens och språk som ryska och kinesiska?
En framåt kommun måste ta steg som ger landet nödvändig konkurrenskraft. Det handlar inte bara om att få alla att  ta studenten!
De äldre
De betalar full kommunalskatt. Mycket är bra, mycket kan bli bättre och kommunen är skyldig uttrycket "guldkant i vardagen" en behovsförklaring! Och fråga inte bara gubbiga och gummiga PRO etc. Utan hör mer med anhöriga vad de tycker och förväntar sig.
Stad och miljö
Vad behövs tex göras åren framöver i centrum. Ska Sturegatan grävas upp för ny VA eller inte. Detaljhandel och service har ett behov att få veta åtgärder utefter köpgatorna
för att ta ställning till om man ska vara kvar eller ej. 10-15 års störningar kan skrämma vem som helst. Mångfilialföretag löser oftast detta, men den enskilda handeln som satsat och satsar och lever på sin rörelse i centrum måste få veta vad som händer och när!

Varför ska kommunstyrelsen ha +20 mille i budgeten för 2018?
Det blir läge att kommentera Stadens budget för 2018 då den tagits av kommunfullmäktige i slutet av juni. I förslaget finns nämndsiffror. Man kan undra varför Kommunstyrelsen ska ha 20 mnkr mer 2018. Om "styrelsenämnden"
nöjde sig med oförändrat belopp kunde man visa invånarna att man tänker jobba inten-sivare och effektivare för att också klara tillväxten!

I budgetförslaget får Kultur och fritid stryk.
Nerdragning med 8,2 mnkr är mäktigt då totalen ligger på 130 mnkr. I procent blir det dryga sex! Värre än på "osthyveltiden"!

Vad jag sett som hastigast så nämns inte
bidragen från staten. Tex skola, invandring och utjämning. Kan ha missat. Men sådana siffror är viktiga att få veta.

Strategi på riktigt!

Företag i konkurrens, organisationer av olika slag kanske i tävlan, militära förband i strid, nationer som vill tillvarata sina intressen i världen behöver kunna vad strategi är för något och hur man utformar och tillämpar den. Kan det vara något viktigt för din del? Ja! Absolut.

Om man tycker det är svårt och besvärligt att forma en strategi och gå i tillämpning, så är det säkert ännu viktigare att jobba med strategin.

Strategi rymmer bla
•Mål (kan vara ett eller flera som ska nås)
•Hinder (saker som måste övervinnas för att nå målet, tex viss utbildning)
•Konfliktsituationer (om vad är rätt att göra hur...)
•Knappa resurser (gäller oftast pengar, men kan vara annat som kompetens)
•Behov att prioritera (bland flera olika mål kanske ett är det enda möjliga att fokusera på)
•Realistisk värdering av konkurrenterna, deras förmåga och planer (tex löpstark och och har träningsdille...bara makalöst bäst marknadsföring i branschen...)
•Ärlig analys och kritik av egna resultat (offrade för mycket tid på fotboll...
trupperna fick gå närmsta vägen men det var inte alls den bästa...)
•Vilja att uthärda i en konkurrensstark och ovänlig omgivning (tex politikern som tar sitt mandat och går till motståndarparti därför att det råder kaos i egna partiet).

Added strategivalues från det militära
Om man vill kan man få lite added values genom att se på begreppet strategi med mera militära ögon.
•Målet måste vara helt klart för alla berörda. Alla ansträngningar skall fokuseras på det gemensamma målet.
•Offensiv omfattar att ta initiativet, vidmakthålla och utnyttja detsamma. Man får fördel att välja olika vidaresteg.
•Koncentration som effektivast innebär att man uppnår överlägsna insatser på rätt plats och tid för det bestämda syftet.
•Enhetlig befälsföring under en ansvarig instans; koordinering av insatserna mot det gemensamma målet, i rätt tid på rätt ställe.
•Överraskning; små men effektiva åtgärder som plötsligt går i klimax.
•Modernast tillgängliga teknik/vapen/beteende. 
•De mänskliga attributen får man inte glömma såsom det bästa av kompetens, ledarskap, mod, moral, disciplin. Alltså ytterst viktiga saker för resultatet av insatserna, för framgång.

Fleet Ballistic Missile System´s Management Cycle
"Styrcirkeln" användes vid produktionen av USAs missiler under 50-talet.
Man börjar att läsa på "nordkalotten".
Cirkeln kan i modifierad form användas vid start och drift av företag, tex butik.
Den kan också användas för din egen karriär eller dina projekt. Då ditt program eller din plan är klar får du inte låta ångest och självkritik hejda dig.
Kör! Du justerar under resan som cirkeln visar. Men målet skall du fokusera på.
Cirkeldiagrammet från GEs QuarterlyDefence 1951.

Annat behov än gräs på torget!

Sundbybergs torg är den enda riktigt centrala ytansom finns kvar i Stadens centrum. Här vill "parkaktivisterna" i gruppen Trivsam Stadskärna ha en detaljplan som berättar om bla gräs, träd, vattenpool.

En sådan lösning kräver dagligt underhåll. Vissa år ska det påpekas att kommunen inte orkat att ta hand om frodande växtlighet på trottoarer eller vid snittet till fastigheterna inte heller hålla Marabouparken i skick som den en gång var, tex gräsklippning och ansningar kring träd och buskar. 

Vidare skulle det nog kissas en del i poolen nattetid. Och vem ska se till att småbarn inte trillar i poolen och drunknar. Och Systemet som blir kvar i sitt läge skulle fortsätta locka A-team precis som idag.

Också var det klimatet. Destinationsstatistik för Stockholm visar att det kort uttryckt regnar tio dagar av 30. Vad klimatföränd-ringarna kommer att innebära vet vi inte , men säkert inte till det bättre.

Om tvärbanan går som nu måste en parklösning få omfatta staket mot Landsvägen.

NEJ, denna dyra torgyta måste få en byggnad som vi älskar och som kan bidra med att att locka stadsbesökare, sätter Staden på kartan. Inget vore bättre än det vi ser på bilderna nedan. Det är arkitektbyrån White som ritade och skrev om byggnaden och omgivningen och allt återfinns i Sundbybergs Vision 2020.

Det är självklart att en sådan byggnad, kanske i trä, glas och solpaneler, skulle väcka uppmärksamhet och locka besökare samt hamna i olika medier världen över. Sajten har pläderat för att bygnaden skulle rymma vårt Stadshus och högklassiga kultursalonger. Och det finns ett klart behov av detta där "vägarna möts". Att stadshuset ska ligga i utkanten av Hallonbeergen utan busshållplats förnedrar centrum, där stadshuset legat sen första början. Att det hamnade i Rissne berodde på att S-styret då såg problem med den nya stadsdelen.

Nåväl, som syns på den undre bilden kan gräsbitarna få sitt på järnvägstunnels tak. Här har förresten arkitekt Einarsson ritat in kulturplatser och därefter når man Marabouparken.
 

Skickliga Arkitektbyrån Whites förslag till byggnad på Sundbybergs torg återgiven i Stadens Vision 2020.  Till Staden: FÖRVERKLIGA och tramsa inte med gräs på torget. Låt behov gå före gräsmatta!. De två bilderna ovan: WHite/Kommunen
Skickliga Arkitektbyrån Whites förslag till byggnad på Sundbybergs torg återgiven i Stadens Vision 2020. Till Staden: FÖRVERKLIGA och tramsa inte med gräs på torget. Låt behov gå före gräsmatta!. De två bilderna ovan: WHite/Kommunen

625 mille för 463 borätter. Klok affär?

Förvaltaren har sålt fastigheten Terränglöpa-ren 9 som finns på Lötsjövägen 9-99 i Hallonbergen. 463 hyresrätter har omvandlats till borätter. Största ombildningen någonsin. Om alla sålda borätter ingår i en bostads-rättsföreningen så kan ma fråga sig om detta är klokt. Affären som blev klar den 1 juni sig ska inte ifrågasättas. Den har säkert gått rätt till.

MEN man kan ju fundera om hur man ska komma överens och skapa förtroende i sådan stor förening. Administrationsfrågor, renoveringar av fastigheten, olika tjänster som städning, systemövervakning, snöröjning. Låneräntor på eget lån och på kollektiva kapitalet.

Andra omvandlingar som kan bli aktuella enligt Förvaltarens hemsida är Orienteraren 8, Skolgången 2, Vandraren 8, Skidåkaren 7 och Stigfinnaren 8. Vandraren är störst med 505 bostäder. Alla ombildningar ger stora bostadsrättsföreningar

Sverige är i högkonjunktur och nu drivs en fortsättning på den genom att EU-länder går bra och efterfrågar våra produkter och tjänster.

Men en lågkonjunktur står närmast i tur och vill det sig illa kan det gå lite fortare än vad man vill tro. Fortsatt skenande bopriser kan ge otur och landa olyckligt med allt högre räntor. US Fed höjde nyligen sin ränta. I Sydamerika finns mången dollar upplånade.
Det blir då dyrare att betala räntor och avbetalningar.

Om det blir sämre tider söker borätts-innehavaren att behålla bostaden så länge som möjligt och kapar konsumtionen vilket är 
minus för efterfrågan och därför spär på lågkonjunkturen.

Nu har vi fått bolånetak och amorteringskrav som rör dem som köpt borätt efter denna reglerings inträde och en ny omgång vid namn skuldkvotsbroms föreslås av Finansinspektionen och synes bli aktuell. Det innebärande att den som lånar mer än 4,5 ggr bruttoinkomsten måste avbetala 1% mer. Och denna procentsiffra kan vid behov justeras uppåt. För de unga är det mycket svårt att komma över dessa hinder. Och nya hyres-rätter är alltför dyra!

Läget på bostadsmarkanden för dem i åldern 20-27 år är sålunda inte alls bra. 20 procent bor hos föräldrarna enl Hyresgästföreningens studie 2015. Ungdomarna ifråga anser det tydligen billigt och praktiskt! 37% vill bo i hyresrätt. 23 % borätt och 19 % i villa, eget hus.

Från samma studie, som bygger på frågor till över 4400 unga respondenter, 20-27 år, kan nämnas att 143.000 bor hemma ofrivilligt, 353.000 vill ha och saknar egen bostad; 221.000 bostäder skulle behöva byggas för dessa unga.

Ska det verkligen sjungas om studentens lyckliga dar utan förbehåll?

John F Kennedy- en statsman - 100 år
Han var född den 29 maj 1917. Vi något äldre gentlemen minns Kennedy väl och den stora uppståndelsen och förbittringen som uppstod då han blev skjuten i Dallas 1963.

Vi minns bla Cubakrisen, Talet vid Berlin-muren och starten och genomförandet av månracet, ja, hur han mötte de kommunistiska utmanngarna som Nikita Khrusshchev bjöd på 1957 "We declare war upon you...in the peaceful field of trade."

J F Kennedy var en riktig statsman men där fanns det pojkaktiga, det nya, fräscha; kanske lite spjuveraktig i sin apporoach och vi minns skriverierna om kvinnointresset, såsom om filmstjärnan Marylin Manroe.

Här ett minnesutdrag från webben:

Urbana odlingar finns dom?
Tre dåliga planteringar i centrum!

Urbana odlingar påträffas i ökad takt i städer och förorters stadsdelar världen över. Det gäller bla grönsaker och fruktträd. I vissa fall kan man läsa om krav på licens och försäkring
och den som inte har tillstånd kan se sina plantor och träd ryka bort i all hast.

Har vi några egentliga urbana odlingar som klättrar på tak och stora terasser? Har inte sett nåt sånt på de nya byggnader som ska till i stadsdelarna där centrum ska förvandlas. 

Så de tre dåliga planteringarna i centrum.
Nederst Esplanaden/elvisning; ovanför vä är Järnvägsgatan/Esplanaden, hitom buss- hållplatsen; ovanför th Landsv/Vasagatan.