Fokus på stadsutvecklingen
i Hallonbergen, Rissne och Ör

Från Stadens Frukostmöte 18 okt-16

Kommunkoncernen med Sundbybergs Stadshus AB som moderbolag informerade genom sin finanschef, tillika projektledare, John Lindell om förutsättningarna för stadsutvecklingen i Hallonbergen, Rissne och Ör. Som sajten tidigare berättat skall centrumfastigheter i områdena inkl Ekbacken avyttras så småningom, dels efter det att man gjort berörda koncernbolag säljfähiga genom interna transaktioner och dels efter att kommunfullmäktiges beslut i somras infriats, dvs att detaljplaner för områdena tagits.

Kvalitetsprogram skall vara grund för idékoncept rörande fyra möjliga fastighetspaket som sen leder till detaljplaner och överlåtelser 2018/19.

Kvalitetsprogram har nu arbetats fram och byggherrar, potentiella köpare av utbjudna fastigheter/byggrätter, inbjuds till  en dialogdag den 16 november. Där avhandlas kvalitetsprogram samt idékoncept för de fyra möjliga fastighetspaketen. I juni 2017 skall detaljplanearbetet påbörjas.

Motsvarande gång i tillämpliga delar gäller alltså även Förvaltaren, också dotterbolag till Stadshus AB. Företaget har tex ca 5000 bostäder i Hallonbergen och här blir det också fråga om en ny godkänd detaljplan och sen avyttringar.

Kommunfullmäktiges väg till målet framgår mera i detalj av de klickbara bilderna nedan.

John Lindell, finanschef hos Sundbybergs Stadshus AB, framhöll inledningsvis att berörda stadsdelar inte fått den utveckling som skett i centrum.
John Lindell, finanschef hos Sundbybergs Stadshus AB, framhöll inledningsvis att berörda stadsdelar inte fått den utveckling som skett i centrum.
Frukostmötets egentliga rubrik visas ovan och var något längre än reportagets.
Klickbara bilder för läsbarhet
Klickbara bilder för läsbarhet

Näringslivsmiddagen den 24 nov!
kl 1800 hos Xylem Water Solutions AB
Gesällvägen 33

Kommunstyrelsens ordförande Mikael T Eriksson välkomnade till årets sista frukostmöte. Han kunde berätta att hela 22 byggherrar visat intresse för marken vid Tulegatan mittemot Tuletornen och granne till blivande äldreboendet Tule Plaza. Så investeringsviljan är god fastslog Eriksson. Omkring 1000 bostäder var i samrådsläge i stadsplaneprocessen. Vid Gränsgatan/ Ekensbergsvägen skulle vi få en fastighet med 100 bostäder. Vidare kv Orgeln eller Åhlénshuset som vi säger kunde komma att få Migrationsverket som hyresgäst då bygget var klart. Verket önskade samla sina 1200 anställda under ett och samma tak. 5 nya skolor fanns i plan bla i Ursvik och Rissne. Den stora inflyttningen skulle kräva att en förskola byggdes varje år till 2030. Mikael deltog sedan i frågestunden efter Johns anförande.
Kommunstyrelsens ordförande Mikael T Eriksson välkomnade till årets sista frukostmöte. Han kunde berätta att hela 22 byggherrar visat intresse för marken vid Tulegatan mittemot Tuletornen och granne till blivande äldreboendet Tule Plaza. Så investeringsviljan är god fastslog Eriksson. Omkring 1000 bostäder var i samrådsläge i stadsplaneprocessen. Vid Gränsgatan/ Ekensbergsvägen skulle vi få en fastighet med 100 bostäder. Vidare kv Orgeln eller Åhlénshuset som vi säger kunde komma att få Migrationsverket som hyresgäst då bygget var klart. Verket önskade samla sina 1200 anställda under ett och samma tak. 5 nya skolor fanns i plan bla i Ursvik och Rissne. Den stora inflyttningen skulle kräva att en förskola byggdes varje år till 2030. Mikael deltog sedan i frågestunden efter Johns anförande.
Karta över Hallonbergen. Helstreckade området med fastigheter avses säljas. Streckade området, inkluderande fastigheter/byggrätter kan ev komma att avyttras. Röda cirkeln är område som inte får röras.
Karta över Hallonbergen. Helstreckade området med fastigheter avses säljas. Streckade området, inkluderande fastigheter/byggrätter kan ev komma att avyttras. Röda cirkeln är område som inte får röras.
Rissne: helstreckad linje är område för avyttring; streckade är områden för ev tilläggsköp av fastighet och/eller byggrätt. Röda linjen markerar område som inte får användas. Motsvarande gäller kartan på Ekbacken nedan; här gäller försäljning av fastigheter/byggrätter.
Rissne: helstreckad linje är område för avyttring; streckade är områden för ev tilläggsköp av fastighet och/eller byggrätt. Röda linjen markerar område som inte får användas. Motsvarande gäller kartan på Ekbacken nedan; här gäller försäljning av fastigheter/byggrätter.


Du kan ändra denna exempeltext. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Donec libero. Suspendisse bibendum. Cras id urna. Morbi tincidunt, orci ac convallis aliquam, lectus turpis varius lorem, eu posuere nunc justo tempus leo. Donec mattis, purus nec placerat bibendum, dui pede condimentum odio, ac blandit ante orci ut diam.

Lindell in action. Under hans anförande får vi veta att Förvaltaren, som har fullmäktigedirektiv om medverkan vid stadsdelars utveckling, kommer att göra mycket av det jobb som för fram till målet.

Pengarna från avyttringarna ska användas till förskolor och skolor samt  renoveringar.     Förvaltaren har ett digert program.