Bild: mittsundbyberg.se
Bild: mittsundbyberg.se

VAD HAR DU FÖR VISION OM DIN FRAMTID?
USAs President John F Kennedy hade visioner. Bla bestämdes att landa på månen inom tio år, innan sextiotalet var slut och i tävlan med Sovjet. Man klarade detta. 1969.
Har du en vision om dig själv? Ja, var ska du vara om fem eller tio år i ditt liv, i din karriär. Läs om Strategier och School Days på den här sidan! 

NYTTIGT FÖR DIG ATT VETA OM STRATEGI
Företag i konkurrens, organisationer av olika slag kanske i tävlan, militära förband i strid, nationer som vill tillvarata sina intressen i världen behöver kunna vad strategi är för något och hur man utformar och tillämpar den. Kan det vara något viktigt för din del? Ja! Absolut.

Om man tycker det är svårt och besvärligt att forma en strategi och gå i tillämpning, så är det säkert ännu viktigare att jobba med strategin.

Strategi rymmer bla
•Mål (kan vara ett eller flera som ska nås)
•Hinder (saker som måste övervinnas för att nå målet, tex viss utbildning)
•Konfliktsituationer (om vad är rätt att göra hur...)
•Knappa resurser (gäller oftast pengar, men kan vara annat som kompetens)
•Behov att prioritera (bland flera olika mål kanske ett är det enda möjliga att fokusera på)
•Realistisk värdering av konkurrenterna, deras förmåga och planer (tex löpstark och och har träningsdille...bara makalöst bäst marknadsföring i branschen...)
•Ärlig analys och kritik av egna resultat (offrade för mycket tid på fotboll...
trupperna fick gå närmsta vägen men det var inte alls den bästa...)
•Vilja att uthärda i en konkurrensstark och ovänlig omgivning (tex politikern som tar sitt mandat och går till motståndarparti därför att det råder kaos i egna partiet).

ADDED STRATEGIVALUES FRÅN DET MILITÄRA
Om man vill kan man få lite added values genom att se på begreppet strategi med mera militära ögon.
•Målet måste vara helt klart för alla berörda. Alla ansträngningar skall fokuseras på det gemensamma målet.
•Offensiv omfattar att ta initiativet, vidmakthålla och utnyttja detsamma. Man får fördel att välja olika vidaresteg.
•Koncentration som effektivast innebär att man uppnår överlägsna insatser på rätt plats och tid för det bestämda syftet.
•Enhetlig befälsföring under en ansvarig instans; koordinering av insatserna mot det gemensamma målet, i rätt tid på rätt ställe.
•Överraskning; små men effektiva åtgärder som plötsligt går i klimax.
•Modernast tillgängliga teknik/vapen/beteende. 
•De mänskliga attributen får man inte glömma såsom det bästa av kompetens, ledarskap, mod, moral, disciplin. Alltså ytterst viktiga saker för resultatet av insatserna, för framgång.

Fleet Ballistic Missile System´s Management Cycle
"Styrcirkeln" användes vid produktionen av USAs missiler under 50-talet.
Man börjar att läsa på "nordkalotten".Kör! Du justerar under resan som cirkeln visar. Men målet skall du fokusera på.
Cirkeln kan i modifierad form användas vid start och drift av företag, tex butik.
Den kan också användas för din egen karriär eller dina projekt. Då ditt program eller din plan är klar får du inte låta ångest och självkritik hejda dig.
Kör! Du justerar under resan som cirkeln visar. Men målet skall du fokusera på.
                                    - Sieur Athos -

NyföretagarCentrum Solna-Sundbyberg ger dig som funderar på att starta eget företag – eller redan har startat – kostnadsfri rådgivning. Vi hjälper dig med din affärsidé, frågor kring budget, marknadsföring eller vad du vill som rör ditt företagande säger Bo Almqvist chef för NyföretagarCentrum. Här ger han en snabbild om vad du kan få hjälp med:

Rådgivning är konfidentiell och oberoende. Vi kan hjälpa dig till en bra start genom att:
- Gå igenom och testa din affärsidé.
- Diskutera din marknad.
- Belysa vad din marknadsplan bör innehålla.
- Gå igenom dina ekonomiska kalkyler och hjälper dig
  med resultat - och likviditetsbudget.
- Diskutera dina investeringsbehov och finansiering.
- Diskutera dina personliga förutsättningar att
- bli egen företagare.
- belysa val av företagsform.
- gå igenom lagar, försäkringar och formella krav.
- hjälpa dig med kontakter både inom och utom vårt nätverk.
- hjälp med registrering, F-skattsedel m.m.

Cirka 300 personer besöker oss varje år, varav 52 % kvinnor och 48 % män. Alla som har kontaktat oss för rådgivning har tagits emot och, bortsett från tid då kontoret varit stängt för julhelg och sommarsemester, så har väntetiden för besök inte överskridit en vecka. Våra besökare utgjordes till 53 % av personer födda i annat land än Sverige.

Cirka 70 % av besökarna är mellan 26 och 50 är gamla. De verksamheter man startar är främst alla slags tjänster, butiker, vårdföretag och serveringar.

Cirka 25 % av besökarna är bosatta i Sundbyberg och nära 50 % i Solna medan resten kommer från övriga storstockholm. 

Här följer länk till Nyföretagarcentrums hemsida resp till Samarbetsprtners

SCHOOLDAYS LIVET UT
DU MÅSTE SJÄLV GÖRA´T
EU och globalisering gör att konkurrensen på arbetsmarknaden hårdnar i accelererat tempo! Du måste utbilda dig och vidareutbilda dig hela ditt yrkesverksamma liv. Och du kommer att behöva jobba till 70 år eller längre och det är inte säkert att du då får den pension som lovas idag eller "under resan". Tufft. Du måste skapa dina egna medel som du har koll på så att du bla kan starta företag eller pensionera dig då du känner för det.
Utan jobb? Ja, du som skolkade och slöade bort skolåren ska veta att Kommunen, dvs dem som betalar skatt till kommunen, 2008 hade en totalkostnad om 241 miljoner kronor för förskoleklasser, grundskola i kommunal regi och fritidshem (som nyttjades av 45 %). Lokal- och inventariekostnader inberäknade. Per elev blir kostnaden 101000 kronor nämnda år. Man kan säga att du som slarvat med skolgången varje år förbrukat ditt konto om över 100 tkr utan att lära dig särskilt mycket.
Gymnasieåren torde i stort sett ha samma kostnadsbild/elev. Har du usla eller inga betyg ska du veta att arbetsgivaren inte vill ha dig. Så är det bara! Din enda chans är att ta tag i dig själv. Vad vill du bli? Lär och försök att bli toppenbra på det du vill. Sätt igång! Det finns inget "jag orkar inte"! Detta är din enda chans.
Låt inte statliga bidrag, nya AMS-kurser samt fräschare jobbcoaching skymma sikten och fördröja ett beslut från din sida om att sätta igång på allvar för att bli bra på någonting. Ta kontrollen över dig själv. Det kan komma att gå riktigt fint för dig!
Du som skött dig i plugget och har bra betyg och är beredd att utbilda dig vidare yrkesmässigt har världens chans att få bra jobb här hemma och utomlands eller bli entreprenör, dvs starta företag.
Ta varje tillfälle att vidareutveckla dig! Vid sidan av universitet och högskolor finns det andra möjligheter som specialinriktade skolor och institut. Facklitteratur samt föreläsningar av allehanda slag, som ofta är öppna för alla och ibland utan kostnad, väntar på dig!
Donald J Trump och Robert Kiyosaki är framgångsrika affärsmän, entreprenörer, författare och väldigt efterfrågade föreläsare i USA. Förstnämnde är också känd från amerikanska serien The Apprentice. Tillsammans har de givit ut boken "We want you to be rich"; den svenska versionen heter "Så blir du rik". Köp och läs noga och du ska känna att du själv måste göra´t.
        - Sieur Athos -
 

Från bokens omslag:
The world is facing many challenges and one of them is financial. The entitlement mentality is epidemic, creating people who expect their countries, employers, or families to take care of them. Donald Trump and Robert Kiyosaki, both successful businessmen, are natural teachers and have joined forces to address these challenges. They believe you cannot solve money problems with money. You can only solve money problems with financial education.

Trump and Kiyosaki want to teach you to be rich.
"Give a man a fish, and you feed him for a day.
Teach him to fish, and you feed him for a lifetime."
They each could have written a book on the subject, but they chose instead to write a book together because of their shared passion for education and their desire to bring emphasis to the importance of financial education. In addition they have designated a portion of the profits from each book to be donated to charitable and educational organizations that also support financial education

Boken kom oktober 2006. 345 sidor
Videon från You Tube 2008

         - Sieur Athos -