Foto & Design acl
Foto & Design acl

Februaripytten 2020

Fr v Peter Schilling, S, Stefan Bergström, C, och Johan  Storåkers, L. Med andra ord Kommumems styre.
Fr v Peter Schilling, S, Stefan Bergström, C, och Johan Storåkers, L. Med andra ord Kommumems styre.

Blir det marknadshyror på nyproducerat?
Frågan besvarades av Alexander Hallberg, den politiska sekreteraren för S. Kursiveringen
och numreringen uti svarets text har gjorts av sajten för de egna kommentarerna längre ned. 

Du hade ställt en fråga till Peter som jag ska försöka besvara.
1.
Generellt har vi 2 styrmedel i dessa frågor. Det är ena är vårt bostadsföretag Förvaltaren där styrning sker genom ägardirektiv. Det andra är marken där staden har möjlighet att agera vid markanvisning eller försäljning av mark till bostadsexploatörer.
2. 

I vårt nuvarande ägardirektiv till Förvaltaren vill vi ha nya reformer för att det ska bli lättare att få boende i Sundbyberg, exempelvis nya bolösningar som kompisboenden och ändrade köregler för äldre och ungdomsgaranti.
3.
Vi vill också att arbetet med systematisk hyressättning och kraven på hyresgäster utvecklas exempelvis bör man räkna med alla typer av regelbundna inkomster för att uppfylla inkomstkraven. 
4.
I vår budget för 2020 med plan 2021-2022 har vi bland annat som mål att Förvaltarens bostadsutbud ska vara varierat med olika upplåtelseformer, storlekar och hyresnivåer.  Vi vill generellt att Förvaltarens ges realistisk möjlighet att ta sitt sociala bostadsansvar.

Sajten har bett Förvaltarens ordförande Nina Lundström att kommentera skrivelsen. Som bekant styrs Förvaltaren av kommunens ägardirektiv och det vore kanske tjänstfel om hon tog ställning för hyresgästerna. Det som kommer att ske med det relativt stora renoveringsbehov som Förvaltaren har är att totalrenovering betyder att bostaden kan få ett marknadspris! Precis vad som står i Schillings skrivelse ovan.

Nåväl, Förvaltarens ordförande svarade följande:

Herrarna på bilden upptill är alltså för marknadshyror på nyproduktion precis som rikspartierna S, C ovh L i januariöverens-kommelsen, p44. Så länge överenskommelsen
gäller så måste lokala politiska ledare behålla färgen. Det måste anses inte uteslutet att denna överenskommelse brakar sönder och samman. Arbetsrätten och Marknadshyror på nyproduktion tillhör de svåra frågor som återstår att avhandlas under mandatperioden
och ska sen passera riksdagen.

SÅ sajtens korta kommentarer utifrån texten ovan och dess nummer.
2....lättare att få boende när man inför nya hyresgästkategorier och ska samtidigt minnas att man avyttrat ca 1400 hyresrätter så att man idag har ca 6600 hyresrätter kvar. Beståndet har alltså minskat från 8000 till 6600! Då blir det inte lättare!
3... har man inte tidigare tagit hänsyn till den sökandes samlade intäkter? Låter mycket märkligt.
4....här handlar det just om marknadshyror för totalrenoveringar att finnas bland övriga hyresrätter som inte renoverats på detta sätt. 
Och visst har Förvaltaren haft olika nivåer på hyresrätternas standard förut. Och slutligen måste man väl tycka att Förvaltaren tagit sitt sociala ansvar hela tiden.

Elitskolor och undervisningens horisonter
Mattias Ragert, presschef på Skolverket, berättar att det inte finns några elitskolor i Sverige i den meningen att staten har bestämt att en viss grupp elever ska ha tillgång till en skola utifrån familjens bakgrund eller ekonomi. Däremot finns det spetsutbildning i grundskolan och gymnasieskolan där elever som är mycket bra på exempelvis matematik kan söka sig för att få utveckla sina kunskaper på en högre nivå. Dessa utbildningar får använda antagningstester och ta in elever från hela landet. 

När det gäller horisonter säger presschefen Ragert att det är en balansgång mellan att utbildningarna ska förbereda eleverna för arbetsliv och studier på både kort och lång sikt. En elev som går ett yrkesprogram i gymnasieskolan ska vara anställningsbar när denne lämnar utbildning inom något eller några år. Det kräver förstås att utbildningarna utgår från nuläget men också följer med i utvecklingen så att eleverna har rätt kompetenser när de lämnar skolan.

Utbildningen i Sundbyberg och Sverige
SCB 2018

SMHI uttalar sig i anledning av
NASAs rapport om risk för
nerkylt västeuropa.


Smältande arktisk is skapar obalanser och hotar västeuropas klimat om golfströmmen försvagas. Kan bli kallare.

Motorn i vårt klimat är de varma strömarna som kommer från tropikerna och ger oss värmeöverskott, omkring 25-27 grader plus vid Lofoten, mycket mer än vad vår breddgrad egentligen skulle medge. Returen blir djuphavsströmmar. Det kalla eller det avkylda vattnet förs söderut. Snurrar alltså runt som den vatteburna värmen i din bostad.

Nasa har studerat strömmarna utifrån 12 års data och allt handlar om den arktiska isen som smälter. Färskvatten, saltvatten, bestående västvindar, öppna vattenytor mm  som påverkar och förmodligen också människan med sitt CO2...Här ett utdrag ur rapporten, varefter följer SMHIs text i saken. 
 

Så värmen vi tror ska bli bestående här så småningom kanske inte alls blir av. Måhända får vi dra på långkalsongerna och dra söderut som flyktingar. Jag tittar just på flytt till Mallorca.

Flemingsberg vann racet om Dramaten/ Operan. Kostade Staden 190.000 kr.

Curt Wahlund - feb 20 2020