Högoktaniga förändringar

I den här uppdateringen av nätskriften möter du ett samtal med VDn för Sundbybergs Stadsnätsbolag. Innehållet ger dig tillfälle att grunda kunskaperna så att du kan lunch- och middagsprata om bredband och stadsnät och digitalisering. Vi lever ju nu i en högoktanig digitaliseringsprocess med fortsatta, successiva framsteg för Artificiell Intelligens, AI.  Stora förändringar kan redan noteras men fler kommer i en allt stridare ström. Nu gäller det att hänga med!

Neurala nätverk - AI

Nätresonemanget leder lätt in på hjärnans neurala nätverk. Man försöker förstå och tillämpa hjärnans nätlösningar där det handlar om neuroner och kopplingar mellan dessa. Hjärnans nätverk är lokala till sin karaktären och jobbar helt fritt utan administrativ styrning som i din dator och som begränsar den. Man möter  uttrycket djupa neurala nätverk som är flera sammankopplade lager av neuroner. För AI, finns också andra vägar att gå.

Grovstruktur för en typisk nervcell, neuron.  Antalet neuron i hjärnan beräknas till ca 100 miljarder. Det finns ett stort antal olika neuron, olika till utseende och funktion beroende på var i nervsystemet de finns; de delas upp i sensoriska neuron, interneoron och motorneuron. Källa Wikipedia
Grovstruktur för en typisk nervcell, neuron. Antalet neuron i hjärnan beräknas till ca 100 miljarder. Det finns ett stort antal olika neuron, olika till utseende och funktion beroende på var i nervsystemet de finns; de delas upp i sensoriska neuron, interneoron och motorneuron. Källa Wikipedia

Områden som AI ägnar sig åt är tex tekniska prognoser, självlärande maskiner, mönsterigenkänning, bildigenkänning, intelligenta system, autonoma farkoster, cybernetik, robotik och svärmintelligens.

Där finns tex en EKG-lösning som först matats med erforderliga data och som efter inlärning är bättre och snabbare än doktorn själv och som dessutom hör avvikelser i hjärtljudet som added value! En robotkirurg, som alltså först lärt sig av inmatade uppgifter i sitt neurala nät, klarar att sy ihop tex tarmändar bättre och snabbare än den duktiga kirurgen, som ”bara” har att placera och rikta robotkirurgen. En massafabrikstekniker i Ö-vik som erfapratar med sin motsvarighet i ett peruanskt verk får det lätt då svenskan simultantolkas till spanska och det är det mannen i Peru hör. Och motsatta: peruanens språk simultantolkas direkt till svenska. Autonoma farkoster såsom bilar har vi kunnat läsa om relativt länge liksom olika robotlösningar och om drönare.

Förresten har du tänkt på att hjärnan med ögonen är din filmkamera som är igång från vaknandet till du slumrar in på kvällen. Och du medverkar i filmen hela tiden. Grannen på frukostmötet eller kick-offen har sin en egen film så klart. Det du känner igen på din film vid frukostmötet är det inte säkert grannen känner igen. Över tid behöver han inte ha upplevt eller ”petat in” det du känner till och som ditt aktuella neurala nät har i lager eller känner igen eller kan åstadkomma av sig självt eller med andra nät.

Pensionärerna alls inga vinnare

Vi behåller sifferapproachen. Nu gäller det 65+. 2016 är antalet 1.978000. Nu ligger största volymen under 80 år men då stora gruppen 40-talister når 80 år blir det tvärtom. Så här ter sig prognossiffrorna.

Enligt Eurostat löper 355.000 svenska pensionärer risk för fattigdom. 253.000 är kvinnor. Jämfört med de nordiska länderna och EU går trenden åt fel håll. För perioden 2005-2015 har antalet pensionärer med en disponibel inkomst understigande 60 % av medianinkomsten gått från under 10 % till 18 %. För dem över 75 år är ökningen hela 25 %. I de nordiska grannländerna minskar motsvarande tal.
 

Regeringarna har lirat och lirar med smärre skattesänkningar för alla pensionärer eller endast för de sämst utsatta. Hyresbidragen är en annan väg som man lappar med liksom försörjningsstöd. Allt har blivit en röra utan transparens.

Samtidigt kan man notera stora poster i 2016 års budget i miljarder kronor, tex Försvar och krisberedskap 50,254, Migration och Invandring 32,580 resp 32,635 = totalt avrundat 65,200, Bidrag till kommunerna 105,554 och här ingår ersättningar för asylarbetet så föregående post är egentligen betydligt större! (Sundbyberg fick 76 mnkr 2016 för sitt asylarbete), Ekonomisk trygghet för familj och barn 89,491, Trygghet vid ålderdom 34,774, Arbetsmarknad och arbetsliv 75,656.

Etablissemangets partier, dvs de på vänster sida och allianspartierna borde stå till svars för den omfattande invandringen som idag och imorgon kräver stora ekonomiska tributer.
Pensionärerna betalar mer skatt än de som jobbar. ”Pensionärerna jobbar inte så därför får de inget jobbskatteavdrag” – ett M-mantra! Vidare måste arbetsmarknaden kosta så mycket? Den borde och skulle säkert fungera bättre utan statens betydande inblandning!

Också Vårbudgeten 2017. "Pensionärerna vinnare" skrev vänsterlutande medierna Aftonbladet (omslaget) och Svt Nyheter (nyhetstablån) Här Aftonbladets omslag:

Man borde veta att ändringar av pensioner sker vid årsskifte. Och  i detta fall gäller det inte alla, bara de mest utsatta, och dessutom bara 200 kr/mån i genomsnitt som äts upp av kostnadsökningar innan de landat! Att kalla pensionärerna som vinnare och vid fel tidpunkt kan bara en vänsterfotad göra!

Moderaterna har just presenterat sin vårbudget 2017 och aviserar att man vill ge 22 miljarder i skattesänkningar för dem som jobbar. Och ger samtidigt tusan i pensionärerna! Låt oss till valet 2018 komma ihåg de partier som inte vill pensionärerna väl utan bara talar om ”guldkantad tillvaro” och liknande trams.

De största pensionärsorganisationerna är PRO och SPF med 400 resp 270 tusen medlemmar. Pensionärerna håller ca 20 % av befolkningen. Organisationerna  bör slås samman och överge sitt politiska och religiösa oberoende och istället bli ett politiskt parti med möjligheter komma in i riksdagen.
Detta skulle skaka om i det politiska livet, ge berättigad respekt och förhindra att pensionärerna utnyttjas samt framöver bidra till rättvisare och klokare pensionsgarantisystem.

Önskar S apoteksmonopolet åter?

Ännu ett tjockt utredningsepos från regeringen. Först ”Ordning och reda i välfärden” i höstas på över 800 sidor och nu senast ”utredningen om apoteksmarknaden, ett delbetänkande” med över 1000 sidor. Arma remissläsare! Eller kanske ett sätt för regeringen att begrava frågor.

Staten är ensamägare till Apoteket AB med 387 enheter i slutet av 2016. Vid samma tid:  Apoteket Hjärtat 386 enheter, Kronans  Apotek 323, Apoteksgruppen 177, Lloyds Apotek 80 och Fristående 39 enheter. Cura, Medstop och Vårdapoteket är uppköpta. Vid slutet på 2016 fanns det totalt 1392  aktörer på marknaden. 2009 då avreglering skedde fanns det 929 enheter.

Innan Apoteket AB öppnade sin butik i kv Muraren i september 2015 skrev sajten enligt nedan. Apoteket blev det femte i centrala delarna! Nu är kv Muraren till salu och förbehållet gäller att nedre delen, lokalerna ska byggas om.

Man kan tycka att staten inte ska ha ett ägande i denna marknad precis såsom i den stora mängd bolag som ägs eller delägs. De borgerliga partierna synes slumra när det gäller statligt bolagsägande. Har du hört något?

Nu ska Apoteket AB med ägarens tydliga stöd ytterligare utveckla sina målsättningar på det sjukdomsförebyggande området, främja en ökad hälsa och ta ett aktivt miljöansvar. De här målen och andra ska följas upp av ägaren, staten. Apoteket AB ska bli ett föredöme för andra apotek! Ägaren lovar agera för att ge bästa förutsättningar att ta ansvar för både samhälle, människa och miljö.

Detta kan låta vackert men innebär säkert att en hel del statliga pengar kommer att gynna Apoteket AB i konkurrensen på ett närmast otillbörligt vis (direkt input av skattemedel eller uttag av lägre eller ingen vinst). Staten/regeringen tycks tro att de privata apoteken inte har förmåga att utvecklas inom ramen för satta lagar och förordningar. Snarare torde de ha mera drivkraft än Apoteket AB ifråga om effektivisering av sina verksamheter.

Kan det vara så att en överdriven politisk idealism från de borgerligas sida år 2009 förstörde ett väl fungerande monopolsystem? Det kan man fråga näringsminister Mikael Damberg (S) och sjukvårdsminister Gabriel Wikström i anledning av deras debattinlägg i DN den 21 april.

Såvitt det går att se då man skummar utredningens innehållsförteckning och vissa texter finns det inget om vad digitaliseringen /artificiella nätverk skulle kunna ge på sikt.

Det kommer nog en tid då du har doktor, läkemedelslista och rådgivning på artificiell basis hemma hos dig! Alla, oavsett geografi, kan ha samma lösning! Vi kan då säga kiss och goodbye till nuvarande modeller och strukturer. Den här typen av utmaningar finns i de flesta branscher. Ett paradigmskifte har redan inletts!

Fast sanningen gäller.

.Sajten har frågat kommunstyrelsens ordförande Mikael T Eriksson om detta Bengt Fasths (S) (förstreckat rött i bilden)uttalande är sant.
Svar: "Vi har sagt att de försäljningar som nu görs ska återinvesteras i nya skolor och förskolor, vägar och annan samhäll-infrastruktur. Det ankommer på den som säger nej till den finansiering som vi har presenterat att redovisa sina förslag. Har inte noterat några sådana förslag från Socialdemokraterna.

Vår medfinansiering av järnvägsnedgräv-ningen ska finansieras genom markförsälj-ningar i den nya stadskärnan. Så har det varit tänkt från början och det gäller fortfarande".

- Sieur Athos - maj 2017 -

SD har inga 1.517400 rasister, nazister! 

Nu ska vi använda hjärnan,  ja räknedosan då, för att räkna ut hur många personer i landet som etablissemanget kallar rasister, facister eller nazister. Utgångspunkten är SDs pollresultat per 3 maj 2017  enl Aftonbladet/Inizio samt antalet röstberättigade vid riksdagsvalet 2014. Förenkling men ändå. Vi får följande på svarta tavlan: 20,7% x 7.330432 (personer). Det blir 1.517400 personer! Som vänster- och högerpolitiker med högsta rang - utom SDs - utan darr på rösten kallar rasister, facister och nazister. Detta är diskriminering, mobbning och rasism om någonting! Ett omedelbart och tillkännagivet återtåg från dessa odemokratiska och oacceptabla fronter vore på sin plats!

Gustav II Adolf före slaget vid Lutzen den 6e november 1632. Målning Nils Forsberg. Wikipedia
Gustav II Adolf före slaget vid Lutzen den 6e november 1632. Målning Nils Forsberg. Wikipedia

Kritiken stärks av vårt folks beteenden förr och i närtid. Några exempel. Hur har vi inte som nationen Sverige härjat och slagit ihjäl människor runt hela Östersjön och i grannländerna i otaliga krig. Under andra världskriget satt mången högt uppsatt i landet på tyskmöten och applåderade, stampade i golvet och skrek heil. Sverige fegade med tillåtelse för tyska trupptransporter, såg till att malmtransporter fungerade och lät tyskt skydd verka. Baltutlämningen kommer vi ihåg. Stackars människor sända till elände och död med vår direkta medverkan! Vi har inte så mycket, om något, att yvas över minsann!

Vit flykt

På webben kan man läsa om vit flykt. Den pågår i landet hela tiden. Många flyttar från områden som är tunga av utlandsfödda och deras ättlingar. De flyttar inom en kommun eller till annan. De kommuner som är populärast för vit inflytt är också dem med störst vit flykt. De är Knivsta, Nykvarn, Tyresö, Lomma och Sundbyberg. Detta enligt SCB 2014/15.

I Sundbyberg är andelen utlandsfödda 24,1 % per dec 2016. I stadsdelarna Hallonbergen och Rissne är per 2014 andelarna avrundat 55 resp 40 %. Ättlingar inte medräknade. Idag är siffrorna högre men mäts inte av kommunen. För fullständigheten hade landet förra året 8,2 miljoner svenskfödda och 1,7 miljoner utlandsfödda medborgare. Nu har gränsen 10 miljoner paserats.

Starka skäl bygga högre!

Benämningen ”skyscraper” användes först under 1880-talet, kort efter det att de första 10-20 våningshusen byggts. I tidningsklipp här hemma och i Ny Illustrerad Tidning från slutet av 1800-talet och början av 1900-talet kallar man inte sällan skyskrapa för skyskrapare

Chicago anses vara skyskrapornas födelsestad. Detta tillskrivs en rad faktorer. Hit hör>Den stora branden 1871, då hela city brann ner samt utvecklingen av>Byggstrukturer i stål (Bessemer/Kelly/stålprocesser) >Centralvärme>Elektriska vatten-/varmvattenpumpar >Hissar>Telefoni och dessutom och inte minst >Massinvandringen>Ekonomiska förutsättningar – period av investeringar och mark-/egendomsboom.

State Street, Chicago, efter snöstorm 1892. Frimurarnas skyskrapa en bit ner på gatan th.  Frank Sinatra sjunger om Chicago. Här en vers:  On State Street, that great street, I just want to say They do things that they don´t do on Broadway They have the time, the time of their life I saw a man, he danced with his wife in Chicago Chicago, my home town. Bilden från Sundbybergs Stadsmuseum.
State Street, Chicago, efter snöstorm 1892. Frimurarnas skyskrapa en bit ner på gatan th. Frank Sinatra sjunger om Chicago. Här en vers: On State Street, that great street, I just want to say They do things that they don´t do on Broadway They have the time, the time of their life I saw a man, he danced with his wife in Chicago Chicago, my home town. Bilden från Sundbybergs Stadsmuseum.

Skyskraporna kom att symbolisera makt, rikedom och framgång. Snart uppstod tävlingar lokalt och på nationsbasis, i första hand mellan Chicago och New York med sitt Manhattan. Idag möter vi rejält höga skyskrapor med helt nya former. Burj Khalif i Dubai, United Arab Emirates, byggd 2010, är idag världens högsta byggnad, 828 m.

SvD skriver den 21 april att höga hus blir allt vanligare och att det råder en het trend att bygga höga hus – intresset skyhögt. Vidare kan man läsa att byggföretagen gärna bygger i stadsdelar som är attraktiva för köparna/dom som hyr. Dyrt? Ja, men det finns köpare och hyresintressenter. Fem våningar i stenstaden ger 20.000 kvadratmeter medan ett torn kan hålla 60.000 kvadratmeter. Praktexempel på höghus är just nu Telefonplans två blivande husgiganter eller Stockholms första skyskrapor (gräns 46 våningar) där högsta fastigheten är 237 m hög och får 1250 bostäder med nästan bara 1or(32 kvm) och 2or.

Sundbyberg är en del av Storstockholm dit 50-60 tusen invandrar eller flyttar varje år. Stockholms stad ska bygga 140 tusen bostäder fram till 2030. Sundbyberg som idag har 48 tusen invånare ska 2030 enligt prognos ha 83 tusen, alltså ska det byggas bostäder för 35 tusen nya invånare.

Storstockholm med Sundbyberg kan på sitt sätt liknas med den ursprungliga ”skyskrapeeran” i Chicaco, beskriven ovan, där massinvandring samt investeringslust och mark- och egendoms-boom var ytterst viktiga bevekelsegrunder.

Här i stan går det inte att idag bygga över 16 våningar eller 59 meter(räknat från sk 0-linjen i stan) på grund av Brommaflyget. Men här finns anledning att bygga klart högre än de 5-7 våningar som signaleras söder om blivande järnvägstunneln. Trivsam Stadskärnas trupper om 200 man med sin själavandring vill helst bygga lägre och ha mycket gräs.

Här är vad som talar för att bygga högre, 8-16 våningar: Byggherrens ekonomi då han köpt byggrätt och byggt, hyres- och prisnivå för hyresrätt resp borätt, Stadens skatteintäkter, bostadsbristen i Storstockholm, behov av ökat antal arbetsplatser. Folk vill flytta hit och byggföretag och investerare står i kö för att komma till den ordinarie kön för att få objekt/ byggrätter! Och får vi en ev fastighetskatt lär markvärdet vara en rätt så styrande faktor till fördel för högre hus.

Notars annons i tidningen Vi i Sundbyberg 9-5 maj 2017. Fastigheten heter Arkaden och ligger där Prästgårdsgatan rinner ut på Ekensbergsvägen
Notars annons i tidningen Vi i Sundbyberg 9-5 maj 2017. Fastigheten heter Arkaden och ligger där Prästgårdsgatan rinner ut på Ekensbergsvägen

Därför bör byggas ”Sumpan Manhattan”. Har du sett husen och husen som ska bli på Tuletorget/Tulegatan? Utmed Prästgårdsgatan/Ekensbergsvägen? Landsvägen? Då vet du vad som menas då det här talas om Sumpan Manhattan. Söder om järnvägen lär dessutom kvadratmeterpriset på mark och på boyta ligga i eller komma att ligga i stockholmsklass!

I terrordådets efterbörd

Rikspolischefen Dan Eliasson hyllar sin kårs insats efter dådet på Drottninggatan. ”Det sa pang så var vi där”! Mer seriöst uttalande ur Expressen: ”Jag är otroligt imponerad och stolt över alla insatser som gjorts. Ett stort tack från mig som rikspolischef. Ni har min största respekt”

Hyllade gjorde också statsministern och hans berörda ministrar samt de flesta partiledarna. De fick sola sig i efterbörden i offentligheten, sociala medier, press och TV.

För det första var väl polisinsatsen det jobb polisen ska kunna och ska göra. Och gripandet av den utvisningsbara terroristen skedde inte utan allmänhetens hjälp. Som vanligt alltså.

Med avståndet från dådet tilltar frågan om inte regeringen och även alliansen för den delen ska ställas till svars för uteblivet handlande. Polisen, Säpo och Migrationsverket har inte klarat utvisningsarbetet som de ska. Om de hade gjort detta skulle dådet inte blivit av!

Justitieminister Morgan Johansson
Justitieminister Morgan Johansson

Migrationsverket räknar med att 30.000 av asylsökandena per år får utvisningsbeslut de närmsta tre åren. De siffrorna skvallrar om att Migrationsverket, Polisen och Säpo får en massa jobb närmsta åren. Hur många som dröjt sig kvar och håller sig undan vet man inte. Siffror från 80.000 till 12.000 kan man möta på webben. Nu har regeringen kvart över tolv börjat skärpa utvisningsarbetet. Bla med koll på arbetsplatser, ad hoc kontroller och angiveri. MEN vi kan bara hoppas att envar inte ska ha 40.000 kr för att lämna såsom brottslingen som skulle dumpas i Algeriet häromsistens. De svenska medborgarna och skattebetalarna måste få se att flatheten får en ände!

Stadskärnans dag ingen höjdare!

Gruppen Trivsam Stadskärna hade utlyst den 8 maj som Stadskärnans dag. Bilden ovan är från starten kl 1700. Cirka 15 spridda personer på plats. Ballongutsläpp och tal väntade. Från flygbladet som delades ut kan man läsa bla sedvanliga budskap om gräs och låga hus. Vidare gör man en fullständigt ohållbar jämförelse mellan Gammla stan i Stockholm och "unika centrum här". Vem har givit gruppen carte blanche att göra uttalande för alla sundbybergare? Och "skänk en slant" tillhör också budskapen i flygbladet.
Gruppen Trivsam Stadskärna hade utlyst den 8 maj som Stadskärnans dag. Bilden ovan är från starten kl 1700. Cirka 15 spridda personer på plats. Ballongutsläpp och tal väntade. Från flygbladet som delades ut kan man läsa bla sedvanliga budskap om gräs och låga hus. Vidare gör man en fullständigt ohållbar jämförelse mellan Gammla stan i Stockholm och "unika centrum här". Vem har givit gruppen carte blanche att göra uttalande för alla sundbybergare? Och "skänk en slant" tillhör också budskapen i flygbladet.

Hyressänknngar vill till!

Vissa fastighetsägare utmed Sturegatan saknar kunskap om och känsla för detaljhandelns förutsättningar och lönsamhetskrav samt förståelse betr affärsgatans sortimentsutbud. Sturegatan har generellt utvecklats negativt  och har att räkna med störningar närmsta tio åren! HYRESSÄNKNINGAR och inte hyreshöjningar måste till!

Bostadsrättsföreningar som ägare tänker nästan undantagslöst på sin "klubbverksamhet" och som nu Brf Liden 6 höjer hyran kraftigt och tar bort affärsmännens p-platser på bakgården. Man tänker inte alls! 

- Sieur Athos - maj 2017 -