Nr IX jan 19

Den fantastiska Nikola Tesla
En reporter frågade Albert Einstein hur det känndes att vara smartast i världen. Einstein svarade: Fråga Nikola Tesla!
Inledningsvis ett utdrag från boken Nikola Tesla,
Uppfinnare och Visionär; översatt av Heinz Werner
 

           "          

"Världssystemet" har tillkommit genom en kombination av ett flertal originella upptäckter som gjorts av uppfinnaren under lång och kontinuerlig forskning och experimenterande. Det möjliggör inte bara en omedelbar och exakt trådlös överföring av alla slags signaler, meddelanden och tecken till alla delar av världen utan kan också anslutas till befintlig telegraf, telefon och andra signalstationer utan att man behöver förändra den nuvarande utrustningen. Med dess hjälp kan tex en telefonabonnent ringa upp och tala med vilken annan abonnent som helst på jorden. En billig mottagare inte större än ett armbandsur, skulle göra det möjligt för honom att var som helst, på land eller till sjöss, lyssna på på ett tal som hölls eller till musik som framförs på någon plats, oavsett avståndet, Dessa exempel ges enbart för att ge en uppfattning om möjligheterna med detta storartde vetenskapliga framsteg, vilket eliminerar avståndet och gör den perfekta naturliga ledaren, jorden, tillgänglig för alla oräkneliga ändamål som människan hittat på för en ledningstråd. Ett långtgående resultat av detta år att vilken apparat som helst som kan skötas med en eller flera ledningar (där avståndet tydligen innebär en begränsning) kan på samma sätt drivas utan konstgjorda ledningar med samma lätthet och precision på avstånd för vilka det inte finns någon annan gräns än den som sätts av jordklotets fysiska storlek. Sålunda öppnar sig inte bara helt nya områden för kommersiellt utnyttjande med denna idealiska överföringsmetod, utan de gamla får också en ökad användning..." (Slut utdrag)
___________________________________________________


Utifrån studerade YouTubevideor och Wikipediatexter:
Mellan Nikola Tesla (växelström) och Thomas Edison (likström) utkämpades väldiga duster där sistnämnde idag kritiserats hårt för sitt beteende. Han lät tex visa hur farlig växelströmmen är genom att ta livet av bla hundar och en elefant. Edison beskrevs i övrigt också som en tölpig person.


Omkring 80 procent av Nikola Teslas bedrifter ligger bakom tillämpningar och utveckling idag. Här en snabblista med exempel på vad han åstadkommit eller intresserat sig för:
•elmotorn som kom att betyda så enormt mycket för den industriella utvecklingen i världen
•Fri energiöverföring•Teslaspolar•turbiner
•radion - USAs högsta domstol fastställde 1946 att Tesla var radions uppfinnare; han hade sökt om patent 1887; G Marconi som registrerats som radions upphovsman fick träda tillbaka som "tillämpare". Radions uppfinnare blev klar efter dem bådas död, Tesla 1943 och Marcomi 1937.
•fjärrkontrollen•robotisering•röntgen•laser•neon•turbiner
•torpeder och andra avancerade vapen•ufologi•mind•kosmos - Tesla sökte kosmoskontakter. Vid ett tillfälle trodde han sig ha fått kontakter med Mars; så var det nog inte utan måhända signaler från Black Night Satelitte som inte tillhör något jordiskt utan anses vara från långliga tider och från en annan civilisation,
i ett annat solsystem.

1898 demonstrerade Nokola Tesla offentligt en automatiserad bil för en stor biltillverkare och föreslog konstruktionen. Bilen lämnades åt sig själv och kunde utföra ett flertal manövrar styrda av något som kan liknas vid AI idag. Aj,aj för 120 år sedan! Tyvärr blev det ingen affär av. Förkastades som fantasier.

Tesla var mycket intresserad av flygfarkoster. Det nämns att han såg det möjligt med en flygmaskin utan vingar och utan alla andra yttre attribut. Det skulle uppnå oerhörda hastigheter. Driften gällde reaktion.Idag kan ren reaktion fås med element 115 som ger distortion och absolut ren drift, ingen radioaktivitet.
USA, med egna eller andras kunskaper, har skapat flygfarkosten Aurora som gjort 2 st 700 dagars tripper högt upp i satelitnivå och som är ute på sin tredje färd (eller kanske ännu längre bort?).

Tesla lät bygga ett torn - 57 meter högt - på Long Island med namnet Waldenclyffe med tillhörande laboratorium. Tornet hade överst en sfär om 21 meter i diameter och här skulle man kunna överföra praktiskt taget hur mycket energi som helst och i princip hur långt som helst, bara begränsat av jorden.
Ett liknande torn har på senare tid uppförts i USA för forskning och naturligtvis för att kolla om Nikola Tesla hade rätt.

"Världssystemets" innehåll - Vad det skulle ha kunnat åstadkomma  

Innehåll enl boken omnämnd ovan med vissa tillägg
Vi är alldeles i början av 1900. Viktiga uppfinningar och upptäckter gjorda ca 1880 -1900
"Världssystemet" baseras på följande uppfinningar och upptäckter:
►Teslatransformatorn(elektriska svängningar)
►Förstoringssändaren(överföring av elektrisk energi/för att excitera - stimulera - jordklotet
►Teslas trådlösa system(metod för att ekonomiskt sända elektrisk energi på trådlös väg över stora avstånd)
► Individualserigskonsten(gör möjligt att sända och ta emot signaler eller meddelanden av hemlig eller privat natur utan att störa eller bli störd)
►De jordstationära vågorna(kan excitera - stimulera - jordklotets svängningar med enorm styrka)
Nikola Tesla hade över 700 patent världen över.

Vad "Världssystemet" skulle kunna åstadskomma enl boken som omnämnts ovan med vissa tilllägg:
•Sammankoppling av alla existerande telegrafstationer i världen
•Upprättandet av en hemlig och störningsfri statlig telegraftjänst
•Sammankoppling av alla existerande telefonväxlar i världen
•Världsomspännande distribution av dagliga nyheter genom telegrafi eller telefon i amarbete med pressen
•Skapa ett världsomspännande system för överföring av hemlig införmation
•Sammankoppling av och transaktioner mellan alla börstelegrafer i världen
•Världsomspännande distribution av musik
•Allmän registrering av tid via billiga klockor med astronomisk precision
•Världsomspännande överföring av maskin eller handskrivna tecken, brev, checkar etc
•Upprättande av en allmän sjötjänst vilken möjliggör perfekt navigering utan kompass, exakt bestämning av position, tider och hastighet; eliminering av kollisioner och olyckor
•Introduktion av ett världsomspännande system för tryckalster
•Världomspännande reproduktion av fotografiska bilder och alla slags ritningar och dokument.

Ja, nu är det din tur att på egen hand studera mer om Nikola Tesla. För intresserad finns det mycket intressant att utforska.

På Stadsbiblioteket på Esplanaden finns ett ex av boken Nikola Tesla, Uppfinnare och Visionär samt är på svenska. Stockholms Stadsbiblioteket har också denna utgåva plus version på kroatiska/engelska.
Youtube visar ett flertal videor kring Teslas verksamma liv; många är riktigt pedagogiska.
Besöker du Belgrad så landar du på Belgrad - Nikola Tesla International. Glöm då inte Teslas Museum med bla alla dokumnet!
Böcker på Adlibris och Bokus!


Källor:
Boken Nikola Tesla, Uppfinnare och Visionär.
Flertal videor på Youtube med Nikola Teslas bedrifter
Wikipedia om Nikola Tesla

Nikola Tesla

Född10 juli 1856
Smiljan, Kejsardömet Österrike
(i nuvarande Kroatien)
Död 7 januari 1943 (86 år)
New York, New York, USA
Bosatt iKejsardömet Österrike, Österrike-Ungern, Frankrike, USA
Medborgarskap Österrikisk-ungerskt (1856–1891)
Amerikanskt (1891–1943)
Nationalitet Serb
Forskningsområde Maskin- och elektroteknik, inkl elektromagnetism
Influerad av Ernst Mach
Har influerat Gano Dunn
Nämnvärda priser
IEEE Edison Medal (1916) 
Elliott Cresson Gold Medal
Ovanstående från Wikipedia 

Nikola Tesla Museum, Belgrad
Nikola Tesla Museum, Belgrad

Nikola Tesla-museet 
(serb. Музеј Николе Тесле / Muzej Nikole Tesle) ligger i centrala Belgrad, på adressen Krunska 51, i en villa byggd 1927 ritad av Dragiša Brašovan. Villan användes för olika ändamål fram till 1952, då regeringen beslutade att den skulle användas till ett museum över uppfinnaren Nikola Teslas liv och gärning. Museet har bevarat Teslas kvarlåtenskap, och i museet återfinns bland annat:
över 160 000 originaldokument
över 2 000 böcker och tidskrifter
över 1 200 historiska och tekniska utställningsobjekt
över 1 500 fotografier och glasplåtar över tekniska föremål, instrument och apparater
över 1 000 planer och ritningar.

Informationen från Wikipedia

Bild:acl
Bild:acl

Något om det militärindustriella komplexet i USA
När Nikola Tesla demonstrerade överföring av fri energi frågade investerare genast: Var mäter man då? Kanske kännetecknar den meningen på något sätt det militärindustriella komplex som Dwight Eisenhower varnade för i sitt tal då han lämnade presidentposten 1961, Alltsedan ufokraschen i närheten av Roswell 1947 har amerikanarna fått utstå lögner. Sanningen har varit förbehållen eliten så den kan skörda makt vinster och fördelar. Händelser som angår inte bara amerikaner har förljugits, förlöjligats eller dolts. Det gäller ufon, utomjordingar, nya tekniker och material, vad man sett och ser på Månen och Mars och på andra ställen i solsystemet som kan gälla andra civilisationer, baser och boenden.

Vid Roswell-incidenten fick eliten ett ufo och en levande utomjording medan massorna fick veta att det handlade om en väderballong. Det militärindustriella komplexet består bla av flygplans-, vapen- och krigsfartygstillverkare med avknoppningar, egen eller köpt science och ett leverantörsled i flera etager som försörjer tillverkarna på olika sätt; och i det kartellartade, ibland kallat Cabal; sedan ingår också Finansen. Härtill kommer Kunden, Staten, som köper för de militära behoven och därigenom säkert också betalar för mycket och ger gratis spin-offs till komplexets aktörer. Science är här inte någon särskilt vanlig vetenskap. Endast vissa universitet står rena från komplexet. I sciencevärlden gäller patent- och licensstrider, stämningar för intrång och risken att få en fängelsedom på halsen; där lär ibland förekomma rena rama maffiametoder och mord. 

Finansieringen sker via Black budgets där trillioner av dollars passerar utan massornas vetskap. Makten styr och makten tillhör eliten. Att gå och rösta i USA saknar på sätt och vis egentlig betydelse.

I mars förra året tillkännagav president Donald Trump, att en rymdflotta - US Space Force -skulle inrättas för att tillvarata amerikanska intressen i rymden. Man får hoppas att denna rymdflotta, om till slut blev en gren av flygvapnet, förblir provokationslös och att generalen Douglas MacArthurs uttalande 1955 om att nästa världskrig blir i rymden kommer på skam. Med överlägsen intelligens samt maskiner och vapen av ofattbar klass samt baser på exempelvis månen skulle det betyda vårt slut.

Ett alltmer avslöjat beteende
Modiga visselblåsare och frejdiga och duktiga eldsjälar ser till att vi genom böcker och videor, framför allt på YouTube, får information och kunskap om det som skett och sker. Den kunskapen når så småningom en kritisk massa i information/kunkaper samt antalet insatta personer, så ett samlat avslöjande blir över tid oundvikligt. Universum har funnits i närmare 14 miljarder år. Varför skulle vi vara ensamma? Nej, det är vi inte heller! Utomjordingar finns här bland oss. Civilisationer har under miljoner år besökt jorden. Utomjordingar finns på Månen och de far omkring i sina ufon både här och där. Och synliga rester på Mars yta skvallrar om att det en gång fanns en civilisation där. Antarktis som slutligt flyttade till dagens läge för ca 34 miljoner år sen blev sydpolen eller just Antarktis. Förflyttningen påbörjades för 100 miljoner år sedan från det samlade kontinentblock som då fanns. I Antarktis tjocka is finns enorma strukturer som vittnar om att det förmodligen fanns en civilisaton här redan innan "Flytten" från tropiska klimatlägen till kallare klimat med is i tillväxt.

Det måste i sammanhanget nämnas att tyskarna fick ner sin första ufo 1936. Efter kriget fann man att tyskarna hade verkstäder/baser i Antarktis is och det sägs att man flög i formation över Washington 1947 och sedan blev överens med amerikanarna.

Vad allt har inte lärts
Det har gått sjuttio år sen Roswellhändelsen. Under åren har flera ufon störtat eller tvingats landa. Säkerligen har USA och även de andra stormakterna tillägnat sig de ufo-tekniker som varit möjliga. Och det kan handla om antigravitationen i tillämpning, kabinlösningen för att klara snabba kast och take-offs, framdrift, styrning, siktmedel, vapen etc. Däremot lär vi ännu inte fullt ut klara sånt som dematerialisering, telepati, teleportering och timetraveliing och interstellära resor.

Idag kan man inte avgöra om det är en äkta ufo eller en US-tillverkad eller från annan stormakt som man ser på himlen. Men de jordiska har ingen möjlighet att tex dematerialiseras och bara försvinna.

På senare år har två saker av intresse ägt rum. Första är framställning av Element 115 eller ununpentium som det nu heter sen Lunds universitet lyckats ta fram ämnet 2013 genom en atomkollision. Amerikaner och Ryssar har tillsammans och för ett tag sedan tagit fram element 115 på gramnivå. Det går inte att framställa ämnet i någon större mängd och i jordens natur finns det inte. Det finns då uppenbarligen hos andra civilisationer, i andra solsystem. 

Det andra är att UCLA-University of California 2015 lyckades ta fram en metall eller plåt som påminner om ufos ytterhölje. Den är lätt, mycket hållbar och tål mycket hög hetta.

Hur är det med Sverige då?
Tja, vad vet vi händer här? Vad gör våra institutioner och universitet med sin forskning? Varför finns det ingen uppfinning av betydelsefull klass i den förliga miljö- och klimatvinden. Satsar man verkligen på detta? Hur skulle det vara med lite fri energi och få ett genombrott i lunken!

Politkerna är nog mest intresserade av mandatperioden, att bli sedd och bli återvald nästa mandatperiod. Man har återinfört flygskatten efter brottning med bränsleutveckling. Partierna verkar inte vilja satsa rejält intresse och tillräckliga pengar på jordens överlevnadsfråga.

Vad gör EU och alltför många skrytfora i världen? Dags att vi eller EU tar USA, Ryssland och Kina rejält i örat ock kräver besked, sanningen!

Arsenalen finns där - men ingen vill hålla i en omställning som skulle innebära att allt ställs på huvudet och Jorden kan räddas!
Varför händer inget när arsenalen finns där? Det som hindrar är att petrodollarns makt råder. Helt fel väg valdes med oljan, kolet, gasen och atomkraften! Nu verkar det som ingen vågar hålla i en omställning då allt kommer att ställas på huvudet. USAs president Donald Trump skryter i sitt tal till nationen att hans federation nu är världens största producent av olja och kol. Hur långt kan man komma från fri och ren energi som helt skulle förändra villkoren för Jorden och våra liv!
Fri energi? Hur mäter man?!

-- Curt Wahlund -- feb 19 --
Några särskilt intressanta föreläsare/sidor på YouTube
Bob Lazar
Dr Steven Greer
Linda Moulton Howe
Dr Paul LaViolette
David Adair
Sidan Secureteam/Tyler

Aniara missar Mars - förlorad till kosmos - Referat
Här Curt Wahlunds referat av Harry Martinssons epos Aniara om 103 versar.

I Harry Martinssons epos Aniara evakueras människor från den svårt strålskadade jorden till Mars och Venus i syfte att jorden ska få återhämta sig, så den blir beboelig igen.

Handlingen utspelar sig 9000 år framåt i tiden. Sedan länge skötte tusentalet rymdskepp utrymningen, så resorna var en ren rutin; endast ett skepp med 14000 ombord hade gått förlorat för länge sedan.​

Aniara med sina 8000 emigranter ombord blir störd av en okänd asteroid och kommer ur kursen till Mars. Efter att ha behövt väja för Jupiters starka kraftfällt och ha blivit utsatt för Leonidernas grus blir det omöjligt att återvända. 

Från v: asteroid och Jupiter (bilder NASA) samt därunder bild på konstverket  "Leoniderna över Niagara" från 1883.

Skeppet är fångat i den djupa rymden och styr i riktning mot stjärnbilden Lyran. Det är en ytterst kvalfylld resa med hopp, hopp som grusas, hopp igen som efter år övergår i insikten om att det bara kan gå mot döden. Eländets elände i alla tänkbara former hemsöker individ och kollektiv allt eftersom skeppets olika system fallerar.

Miman, den sofistikerade rymdradarn ombord på Aniara, sköts av mimatorn, som också är berättaren av allt som sker ombord och återger enskilda människoöden från den strålsargade jorden. Miman är en människans konstruktion som blev så bra att den kunde fördubbla sin förmåga till en fantastisk nivå på egen hand. Den visade inte bara bilder från andra världar utan förmedlade också ljud, röster och lukter därifrån. Men den kunde inte uppge varifrån det kom. Miman blev den stora trösten på resan till den en dag fick in bilder från den helt förlorade Jorden och bröt samman i sin själ och blev oförmögen att leverera mer information från andra världar...

Efter 24 år finns inte många människor kvar. De fryser ihjäl i det svarta skeppet liggandes kring resterna av miman. 15000 år fortgår sedan ändas Aniaras resa med de dödas ...

-- Curt Wahlund --