Foto & design: acl
Foto & design: acl

Några Bergströms, C, bravader.

“Jag brinner för att hela tiden göra Sundbyberg ännu bättre, både i det stora och i det lilla"  Från C-partiets i Sundbyberg hemsida.

Rosengatans förändringar - budget 7 mnkr
Kommunen fick beröm förra året för cykelbanepolitiken. I den andan kan man nu se Rosengatans förändring.

Källa:kommunen
Källa:kommunen

Bilismen förlorar parkeringplatser på båda sidorna av gatan. Ett tecken i skyn. Bilarna har inte mycket att hämta i framtiden. Cykelbanorna kommer att utvecklas enligt plan, planskilda där så går, som visas på bilderna. Järnvägsgatan kommer att i princip vara avspärrad från och med den dag man börjar gräva för tunneln. Och sen under den resan sker nödvändiga miljö-/ klimatskärpningar. Glad jag inte har en bensin-/dieselbil som säkert skulle bli svår att avyttra de kommande åren in på tjugotalet. En tröst för bilägare kan möjligen vara att bilkulturens högborg New York City ska få 250 cykelbanor, enl The Guardian. Här en färsk bild från Rosengatan.  Vänstersidans tre svarta hål ska få nya träd/planteringar.

Foto: mittsundbyberg.se
Foto: mittsundbyberg.se

Misshandlade Sturegatan -
särskilt norra delen från Stationsgatan
till och med Sturegatasbacken.

Foto:mittsundbyberg.se
Foto:mittsundbyberg.se

2017 bjöd jag Stefan Bergström på syn gällande statusen på Sturegatans norra sida mellan Stationsgatan tom Sturegatasbacken. Efter turen konstaterade Stefan följande:

"...Här finns en klar förbättringspotential. På vissa ställen är det oacceptabelt och krävs snara åtgärder så att tex inte fall- och vrickningsskador inträffar. Påvisade brister ska omgående tas upp med förvaltningen.."

Vad blev av detta? Ingenting förutom en usel justering där telefonkiosken hade stått. 
Under november och hittills i december har det regnat en hel del vilket innebär att man hela tiden måste parera för "sjöarna" på norra trottoaren. Här färsk bild inkl Sturegatsbackens tvättbräda. Det såg likadant ut på Nygrens tid!

Foto:mittsundbyberg.se
Foto:mittsundbyberg.se
Foto:mittsundbyberg.se
Foto:mittsundbyberg.se

Men var är gettren Stefan?
Förutom detta så stjäl Bergström med fyra pop ups 8 bilplatser till för butikerna!

foto:mittsundbyberg.se
foto:mittsundbyberg.se

Stadsmuseet och bidragsfrågan
Stadsmuseets belägenhet avhandlades fullständigt i en tidigare uppdatering. Se följande länk:
http://www.mittsundbyberg.se/as-time-goes.../skopa-vett-ovett-xi-42804030

Mats E Löfström. Foto: mittsundbyberg.se Mats E Löfström. Foto: mittsundbyberg.se

Stefan Bergström i den länkade artikeln:
”Sundbybergs museum är en mycket viktig aktör i staden för att informera om och tillgängliggöra vår historia. Självklart ska de ha en given plats i staden också i framtiden och att hitta bra samarbetsformer mellan staden och museet tillhör det som är prioriterat för mig inför den budget som staden ska anta i november". 
Sajtens kommentar:
Att kommunalrådet Stefan Bergström (C) inte svarar på sajtens allvarliga frågor annat än i allmäna fraser - om än i positiv ton - var väntat. Inför höstens budgetarbete gällande 2020 vill kommunalrådet se en lösning på samarbetet mellan Staden och Stadsmuseet.


Mats E Löfström konstaterar om museets läge medio december:
“Vi håller ut ett tag till. Förra veckan besök av skolklasser under tre dagar tex. Men öppettiderna är bedrövliga och kulturskatter förstörs i brist på underhåll.”


På nämnbudgeterna, närmast Kultur & Fritid och Styrelsen, finns inga pengar avsatta gällande Stadsmuseet.

Bänkskandal
Den vita bänken användes på varvet sommaren 2018. De skamfilade bänkarna har stått på Järnvägsgatan sen anno vet inte vad. Skandal! Det verkar alltmer som om vi behöver en påpekar-/kravgrupp i centrum! Hur är det med omtanken om centrums kommunmedlemmar Bergström? Dom små tingen Stefan!

Reklampratare, cyklister, bilister och tiggare på stadens mark
Reklampratare tillåts verkar det som. Det är inte så. Tillstånd för pratare går inte att få. Det är egentliogen polisen som ska utöva tillsynen enl Stadens ordnings-föreskrifter. Galleriet nedan. Marken inom kommunens hank och stör ägs av Staden och Förvaltaren, som inte gör något i detta fall. Sen har vi cyklisterna som i stort åker hur som helst. Polisen och Staden gör inget. Samma gäller också bilisterna. Man kör hur fort som helst och Bergströms "trafikkontrollanter" säger inte flaska.
Häromkvällen körde en bil avsiktligt Sturegatan ner, mot körriktningen! Galleri: reklampratare nedan. Tiggarna tänker inte Styret avvisa, tyvärr. Stadshuset kanske är rätta tiggarplatsen?

Svanarna i reservatet
 

Alltså knappast något för plastsvanar!

Foto: acl
Foto: acl
Bild:acl
Bild:acl

Det här är väl förmodligen ett helgstudium. För att ge dig i kast med det hela så behöver du ha läst ett tidigare inlägg som finns under huvudmenyns As Time Goes By och där du väljer Skopa vett & ovett IX. Nya skärpta regler gör det inte möjligt med klipp och återgivande av videor hur som helst.

Siriusdisclosure.com berättar under "Imagine" om vad nya tekniker kan ge oss bla i det närmaste kostnadsfri energi samt en utsläppsfri värld utan varje form av nedsmutsning.

Disclosure-projektet som leds av Dr Steven Greer kommer inte att invänta ett statligt avslöjande. Där finns en risk att eliten som sysslar med de här frågorna går egen väg. Visselblåsares berättelser indikerar att så kan vara fallet. En del sakkunniga vill mena att en "Breakaway Elite existerar." De tom ägnar sig åt interstellära rymdresor, nämner man.

Disclosure-projektet jobbar optimistiskt vidare för att nå målen beskrivna i "Imagine". Som du ser är det fråga om en helt ny värld. Det har blivit möjligt genom kunskapskontakter med och produkter från andra civilisationer som besöker oss eller kraschat med ufon och som varit här förut, långt tidigare i jordens historia och de ligger långt före oss i utveckling.

Här är helgernas ingångar på YouTube (tyvärr går det bara att ladda ner för personligt bruk) för eget bruk om du vill känna dig lite informerad om den framtid som skulle kunna bli av!

Video Advice har lagt in på YouTube och kan prenumereras på:
Föredragande:
Överst Dr Steven Greer
Mellan Dr Steven Greer
Nederst David Wilcock

Om Video Advice inte kommer upp på YouTube så fråga efter föredragandes namn och/eller titel på föredraget.

It will be an open source platform/Ultra classified...
Its like magic/secret papers of Nikola Tesla
Something major is happening/it will be used by millions


TED som man också kan prenumerera på har också en mycket intressant video på YouTube nämligen:
In the war for information, will quantum computers defeat cryptographers...Föredragande Craig Castello

Ett "måste" som dykt upp:
Sirius: from Dr Steven Greer - Original Full Length Dokumentary Film (Free!) Tid 1 tim 59 min. 

Smått och gott
Källa kommunen där inte annat anges

Beviljade bidrag 2019 efter ansökan
b=begärt belopp f= fått belopp, tkr


Unga Örnar b124, avslag ty alla ska ha möjlighet vara med i föreningen
Verdandi b196 f95
Duvbo IK b60 f45
SIK fotboll b254,5 f100
SIK orient b37 f27,750
SIK bowling b76,6 f57
Sbgs scouter b115 f100
Sbgs badmint b215f161,25

Beviljade bidrag 2019 efter avtal

Bristol 900 tkr
Konsthall/Park stiftel 4 mnkr
Hembygdsf 200 tkr
Stadskärnef 300 tkr, som förs till Lions för jobb med marknaderna och som sedan delar ut till behövande
Stiftelsen Företagarnas stipfond 100 tkr
Partistöd 4,23 mnkr
Båtklubben betalar 88 tkr för varvet med all inkl. Klubben har 160 båtar/medlemmar.
Med detta belopp har klubben råd att hyra två öar i Mälaren och skaffa allt dyrare och större båtar.

Greater Copenhagen en influencer...
...
man har "annekterat" Skåne och Halland i sitt kommersiella kraftfält.
Inte så konstigt kanska då man krigat med oss och danska trupper har traskat genom dessa landskap mången gång alltsedan anfallen på 14-talet och fram till Napoleonkrigen på 18-talet. Knack, knack. Ska du inte ha ett dejligt smörrebröd? Vi kommer direkt från Copenhagen.

Winston & Elle finns i Sergelstan...
...och på Mäster Samuelsgatan 42.

Jessica Reynee
Jessica Reynee
Avdelning Herrkläder med tillbehör
Avdelning Herrkläder med tillbehör

En längre artikel om den nya butiken kommer att införas under januari nästa år.

Styret i Staden består av
Peter Schilling (S)
Stefan Bergström (C)
Johan Storåkers (L)

och alla står för 
marknadshyra på nyproduktion,
precis som på riksplanet där de nämnda partierna och Mp har för avsikt tillämpa.
Något dummare i en bristsituation får man leta efter. Var med och förhindra detta! 
Gå med i HYRESGÄSTFÖRENINGEN
som har kunskap och vapenarsenal!

Nämndernas budgetramar 2020

Nämnderna har fått uppdraget att spara pengar och effektivisera verksamheterna.

Stadens första muralmålning
Den 25 m höga målningen finns på fasad  i korsningen Ekensbergsvägen/Gränsgatan.
Konstnär är Julia Rio

Foto; acl
Foto; acl

Elbussar i Göteborg
Halva Göteborgs "bussflotta" erätts med elbussar. Varför samarbetar inte de nordiska "storstäderna" om köp av elbussar? Volymer och priser därefter. Vad sajten vet är att man på europeisk nivå har en gemensam standard för utbytesdelar. När el-bussar här?

Julgranen på Nybergs Torg

Vem lämnar julgranen på sniskan? Ett tecken på att centrum inte ska ha nåt bättre!
Vem lämnar julgranen på sniskan? Ett tecken på att centrum inte ska ha nåt bättre!

Kortisar
► SAT lämnar Kultur Bristol mars nästa år.
► Utjämningstalet för Staden är 119 mnkr enl SCB men på fredag denna vecka får vi veta ev justering av talet. 

Curt Wahlund