Nr VII april 18

I förra uppdateringen, Skopa vett & ovett VI, sågades med klimatfaktorn och lägesekonomin den torgromantik som stadshuset bjuder oss i det justerade planprogrammet och som kommunstyrelsen beslöt om den 15 mars. Sajten fortsätter här sågningen av torgromantiken berättigad  av riskerna för buller, oljud samt vibrationer från tågens framfart i de två tunnlarna.
Mälarprojektets talesperson uppger att sajtens fråga om buller ännu inte avhandlats, men i anledningen av ställd fråga ska den tas upp redan på ett samrådsmöte i vår i Allaktivitetshuset. Själva järnvägsplanen ska tas i höst liksom detaljplan 1 som också går till samråd då och bla rör torget och promenaden eller den nya ryggraden som stadshuset kallar tunneltaket.
Mälarprojektet menar att det inte kommer att höras som när man står vid bommarna. Vidare: Taket i betong blir nästan en meter tjockt. Antalet tåg som passerar Sundbyberg kommer att öka markant, både de tåg som stannar vid stationen och de som ska rinna förbi stan, såsom gods- och fjärrtåg.
Om buller och vibration kan du läsa i vänstra spalten nedan. Nog kommer det att höras!


Det hörs även en del "buller och vibrationer" från vårt stadshus i utkanten av Hallonbergen. Även om man absolut inte bryter mot lagen på något sätt kan ett och annat nämnas för information. Härom kan det läsas nedan i högra spalten. God läsning!

Buller och vibrationer
från tunnlar

Det högsta trycket på ytan finns i...

"Buller och vibrationer" 
från Stadshuset

 

Kommunfullmäktige fick inte tillfälle att debattera det justerade planprogram som kommunstyrelsen tog den 15 mars. Inte heller Hallonbergslösningen inkl att bygga ett nytt hus för kommunverksamheten i Hallonbergens centrumbyggnaden fick fullmäktige diskutera och påverka. Vid senaste fullmäktigemötet presenterades ledamöterna en 200-sidig dokumentation om innebörden av de beslut som redan tagits.

I nämnda centrumbyggnad står idag betydande ytor tomma.

I stadshuset korridorer hälsas inte på vildarna från MP och SD. De sex har tagit sina mandat med sig allt enligt regelboken. De fem från MP har bildat SLP som du kan läsa om under menyns Valet 2018. Där kan du också läsa om Lars Lindgren som är ordförande för SLP. Ende vilden från SD har konverterat till C.

Förut har sajten skrivit om mobbningen av det demokratiskt valda SD. Det får bara vara representerat i Styrelsen och Valnämnden.
I alla nämnderna, som envar fungerar som en slags myndighet, har SD ej fått plats. Ren mobbning och åsidosättade av SDs väljare.

Kommunfullmäktiges beslut om att föra över 29 fastigheter till Sundbybergs Lokalfastig-heter AB lär inte ha blivit av. Kalla fötter?

Kommitéer läggs ner, såsom SÄK, som sedan återuppstår med de "rätta" ledamöterna.

Kommunen har anlitat konsult för införande av ett nytt, effektivare ekonomiskt styrsystem. Resultat: konsultkostnad och Stockholms system. Ibland kan man själv kliva över gärsgårn och spana.

Det sägs att kommunen  bildat ett Visions-bolag. Hittar det inte på kommunens hemsida.
Intressant veta vad det ska användas till. Ja, visioner behövs naturligtvis och måhända också skatteplanering. Eller är bolaget en fake-news?

Torsten Josephson och Torbjörn Einarsson, VD för Infrastruktur AB resp arkitekten bakom det första Planprogrammet har försvunnit från den kommunala scenen utan information härom.

Duktiga Helen Eriksson-Elf, VD för bla Sundbybergs Stadshus AB, har varit borta i sjukskrivning sägs det. Hoppas hon inte fick för stora bördor i kommunarbetet. Hon har inte varit bosatt här i stan utan pendlat mellan Göteborg och arbetet med reguljärt   flyg. Årskort kostar 139.000 ink oms.

I den här fastigheten vid landsvägen och torget inrymdes vårt första stadshus 1905. Nedan dagens stadshus i Hallonbergen. Flytten hit ägde rum i december 2013. Det var ytterst ett verk av S-ledd allians med Jonas Nygren i spetsen.  Detta skedde trots att ytor fanns i centrum. Och utan att höra invånarnas vilja.
I den här fastigheten vid landsvägen och torget inrymdes vårt första stadshus 1905. Nedan dagens stadshus i Hallonbergen. Flytten hit ägde rum i december 2013. Det var ytterst ett verk av S-ledd allians med Jonas Nygren i spetsen. Detta skedde trots att ytor fanns i centrum. Och utan att höra invånarnas vilja.

Samtal inför valet 2018

börjar med

Peter Schilling (S)

och du finner det på menyns

Valet 2018!