Curt Wahlunds yttrande
över Stadens detaljplan 1 den 4e nov 2019

 Sajtens sammandrag av Stadens torgromantik
Här ett sajtens korta sammandrag följt av sågningen. Ämnet ”Torget” skulle studeras närmare inför detaljplanen nr 1.
Vad dessa specialstudier lett till är oklart. Torget blir över 12000 kvadratmeter eller dubbelt så stort som idag. Det begränsas av Järnvägsgatan och Landsvägen samt Signalfabriken och den stationsbyggnad som ska ligga lite österut i förhållande till nuvarande nedgång till tåg och T-bana. Torget ska rymma flera vardagsrum. Och det ska bjudas gröna promenader mellan gröna målpunkter. Wow kan grönsiskan säga, säger skrivaren. Vidare ska det vara lekfulla och konstnärliga inslag. Och säkerheten, tryggheten och jämlikheten ska råda här. Också en sak som skrivaren återkommer till nämligen: hänsyn ska tas till klimatet och där ska utvecklas platser på torget som också står pall vinterhalvåret!

Torget ska ges egenskaper som ger oss både puls och tillfälle till återhämtning.  Man kan se gående på torget på väg åt olika håll. Låga glasade paviljonger skyddar i viss mån från buller och ohälsa. Någon 1 - 2 vånings byggnad kan bli aktuell. De olika slagen byggnationer, ska ge oss kafeer, pop ups och butiker. Terrassering, murar och häckar ska hjälpa till att ”klara” höjdskillanden mellan Järnvägsgatan och Landsvägen. Både Stationsgatan och Rosengatan ska rinna fram på torget. Planterade större träd ska minimera de hälsofarligheter som torget kan bjuda på genom fordonen på kringgatorna samt ge skugga. Men då torget är färdigt råder säkert bil- och bussförbud om inte eldrift, menar sajten. Det kan bli fråga om gräsmattor där möjligt.

Nu tar vi fram sågen - Nu gäller det schabraket på torget!
Nedan ser vi bilder på resecentrum i förslaget till detaljplan 1 som gått till samråd. Resecentret är alldeles för högt! Ljuset och  tvärbanans bro med spårvagnar och dess atmosfär har dränkts med ett schabrak i tre delar. Bygg en lägre stationsbyggnad och ersätt med Stadshus med kultursalonger värda namnet. Se nedan!

Ovan och nedan ser vi Resecentrum som Staden presenterar i förslaget Detaljplan 1.
Ovan och nedan ser vi Resecentrum som Staden presenterar i förslaget Detaljplan 1.

 Klimat och lägesekonomi avgör
Vintern är i antågande då detta skrivs. Man kan se framför sig alla gående eller halvspringande som ska till eller från resecentret vintern 2031, halkande eller mötande rejäl snöpuls med tankarna kring barn och jobb. Vem sitter ner här när? Ingen!

Ungefär 24.000 jobbar idag utsocknes och ungefär lika många åker hit till sina arbeten. Digitaliseringen och dem på nya arbetsplatser som måste till samt de 4500 kommunmedlemmarna i nya stadsdelen ävensom nya trender och omstruktureringar kommer att ändra denna sifferbetraktelse, men knappast beteendena i stort.

ryggrad-12899 ryggrad-12899

Ryggraden
Promenaden eller nya ryggraden kallad - på locket från stationen till läget för Maraboubron - blir lätt en ny vågbrytare mellan syd och nord. Vill vi det? Nej! Vem sitter ner här när? A-team lär inte lämna systemet ur sikte. Vi vet att lunchätare inte går så långt utan dväljes där nära matställen finns och där man hinner möta andra människor för intressant snack. Efter jobbet går eller åker man hem för att bla curla barn till idrotten eller se till att läxorna blir gjorda. Också hemjobb och eller egna aktiviteter förstås. After work lockar en del. Tex på fredagar. Sånt här kommer också att ändras över tid givetvis. Förresten vad hände med Einarssons betydelsefulla kulturpunkter på ryggraden? Något som kanske skulle få oss att sitta ner.

Flera innergårdar - här sitter man ner
I den nya stadsdelen blir det flera innergårdar. Där trivs man och möter vänner och grannar med eller utan mat och och dryck; här sitter man ner. Detta mys ger knappast anledning att dra ner på torget och sätta sig på resecentrums terrass och skåda ett tomt torg eller fly till dyr restaurang.   

Våren - tid för motion och mycket som ska hinnas med
Våren är väl april och maj i huvudsak. Motionstid; golfen, båten, landet, semesterval, barnens betyg och själva livet tar tid och tankar denna tid. På grund av nämnda och klimatet sätter man sig inte ner på torget. Majs medeltemperatur är 10,9 grader.  Nederbörden 30 mm. 
.

Stadens medelemperaturer och måndsnederbörd/SMHI

Semestertider
Så juni, juli, augusti eller från skolavslut till skolstart är ju inte en tid vi spenderar på torget med anslutningar. Då är vi på semester, reser, läser, grillar, badar och hälsar på släkt och vänner mm. Av 30 dagar den här tiden regnar det 10! 32 % av årsnederbörden kommer den ”torraste” tiden. Julis medelteperatur är 17,9 och motsvarar inte vad vi begär i vår bostad där 21-22 grader krävs för trivsel. Och 68 mm av årsnederbörden 532 mm faller i Juli! Augusti är inte just något bättre med sina 64 mm. Se klimatbilden ovan!


Hösten -  våren baklänges
Hösten bjuder sällan på indiansommar. Vi jobbar och har allt annat än att sitta på torget att tänka på; våren baklänges ungefär.

Det sägs att resecentrum kommer att se till att det blir liv och rörelse dygnet runt. Vem vill ärligt talat tro på det? Skulle omlandets över 200.000 människor lockas till nattövning här? Nej! 

Analys och studie saknas
Sajten saknar en kommunens analys av torgbeteende! Och en studie betr sundbybergarna som bor i centrum och jobbar på annan plats, vore intressant från flera synpunkter. Var handlar man, vad gör man på fritiden, är det kulturella utbudet tillfredsställande, är du engagerad i förening etc. Kanske är vi lite av en sovstad? Stockholm med sitt kultur- och  restaurantutbud konkurrerar så klart? År det beteenden som man behöver försöka ändra på långsiktigt till 2031?

Demokratiskt mellanstick från politikernas värld
Innan vi går vidare med sågningen vill sajten peka på några demokratiexempel från politikernas värld:
Första förslaget till planprogram kom i april förra året. Det föregicks av massor av möten sedan 2013 där kommunmedlemmarnas (invånarnas) tyckanden inhämtades. Demokratin var så viktig. Istället verkar det som man var ute efter någon slags legitimitet. Förresten vem kan komma ihåg alla tyckanden som levererats på otaliga möten och underhand, ja även skriftliga.
Detta står i kontrast till polikernas egna beslut såsom Stadshusets flytt till Hallonbergen när det fanns möjligheter att lägga stadshuset i centrum där det hör hemma.
Stadshuset är vårt! Det kan var svårt att skilja på vad som är vårt och ert(politikernas).

Lika ser det ut med de omfattande avyttringarna av centrumbildningarna. Nyligt beslut om fastighetsbygge norr macken i Hallonbergen för att få plats med Kulturcentrum och andra kummunaktiviteter i stadsdelen är en spin off från avtalet om avyttrande av Hallonbergens centrum. Det här är väl steg om några som borde underställas folkets vägledning. Se om röstapp nedan! Vill vi inte ha kulturcentrum så off. Ska vi inte ha de bästa kulturmöjligheterna i centrum där kommunikationerna är kanske landets bästa! 

De 24000 som kom hem - vad gör dom?
Sundbybergarna är för trötta eller ser på TV eller gör annat i brist på ett riktigt kulturutbud i centrum.  Idag är tex Sturegatan praktiskt taget ”död” före kl 20. Var är dom 24.000 som kom hem från utsocknes jobb? År 2031 ser det säkert inte så mycket annorlunda ut, men andra siffror.

Nu sågar vi färdigt
Det synes som att kommunansvariga i Infrastruktur AB lyssnat för mycket på Trivsamma Stadskärnans grönsiskor, Ada-or med solönskan för pelargonierna samt militanta gentlemen a la texten i marschen Alte Kameraden från 1889. Gruppens kärna består av högst en ½ % av stadens invånare eller ca 250 personer. Hur ska ni få del av vad alla intelligenta människor i centrum tycker och tänker?

Man borde givetvis ha anlitat de bästa inhemska och/eller kontinentala experter/proffs för att ta fram två eller tre förslag för invånarna att rösta på. Man får förmoda att digitaliseringens framfart gjort avtryck i kommunen och att man nu borde ha en kommunapp framme som med ID kan användas för röstning, vägledande eller beslutande. Men alla har ju inte appar. Men nu är det så att 2031 är det app- och AI-folket som bor och verkar här, så en vägledande röstning på ett par tre torgalternativ av dagens appfolk vore inte helt fel att göra! 2031 är många av dagens torgskramlare ur bild.

Användningen av den dyra marken
En urbanisering i form av byggnad(er) på torget, gärna över tunneltaket, skulle bli ett klart bättre nyttjande av den dyra marken/läget och skulle sammanlänka nord och syd på ett påtagligare sätt, utan "ny ryggrad".

Ett stadshus med kultursalonger istället för resecentrum
Ett stadshus med kultursalonger byggt i trä, glas och med solpaneler och i den form som visas på nedan och som är från Stadens vision 20 (Whites byrå) skulle kunna bli en märkesbyggnad av klass, skulle motsvara centrums behov av bästa kulturförutsättningar och få stadshuset åter där det hör hemma samt skulle ge stadshusanställda, ja även politikerna, en möjlighet umgås med företagare och andra intressanta yrkesutövare/personer på daglig basis. Behov samt nära stadens intelligentia!

Whites förslag till designbyggnad på torget finns i Stadens vision 20
Whites förslag till designbyggnad på torget finns i Stadens vision 20

Staden skapar utmärkta kommunikationer men missar att utnyttja dem för framgång. Ärligt talat, vi behöver inga fottransportsträckor på betong med gröna inslag. Vi har tillräckligt med träd och gräsmattor och bänkar för dem som behöver det!
Tänk om innan för sent!


Buller och vibrationer - Inte som när man står vid bommarna!
Sajten har inte lyckats utröna effekterna av buller och vibrationer. Locket blir nästan 1 meter tjockt. Men Mälar-
projektet har en gång sagt att det låter inte som att stå vid bommarna! Fattas bara. 


Sundbyberg den 4e november 2019
Curt Wahlund/mittsundbyberg.se

Källor: Bla Kommunen, Wikipedia, Pixa Bay 

Här hänvisas du till läsning om buller och vibrationer enl gällande lagregler...
https://www.mittsundbyberg.se/as-time-goes-by/skopa-vett-ovett-vii-39350264
 

Staden ska tillämpa fri hyressättning för
nyproducerade hyresrätter


S och Mp lovade, på riksplanet, före valet att i n t e införa marknadshyror. Men maktpositionen var intressantare och löftet hölls inte. Vi fick januariöverenskommelsen
där övertalarna C och L "tvingade" S och Mp att införa marknadshyra för nyproduktion av hyresrätter. Man kan absolut tro att detta steg är menat att leda till marknadshyror all over.
Så här ser det ut i överenskommelsen:

I Staden ska nu detta tillämpas!
Detta är illavarslande och man förundras över vad man säger och är i färd med att göra utan att fråga folket eller gå till val på frågan. 

Sajten har frågat kommunstyrelsens ordförande Peter Schilling
om detta och har fått detta svar:

Vad menas med hyresnivåer? Svaret:.

Vi synar Peter Schillings svar
Med nya boendelösningar och vissa förändringar i kösystemet blir det knappast färre som vill bo hos Förvaltaren och i dess idag ca 6.600 hyresrätter. Som framgår av nedanstående kölista hämtad från Förvaltarens hemsida råder ingen brist på bostadssökanden. Som det uttrycks i Peter Schillings text får man intrycket att det är "fake".
Och visst har Förvaltaren förut haft ett blandat bestånd med olika renoveringsönskemål i beaktande. "Fake" igen.

I Peter Schillings text heter det också "vi vill generellt att Förvaltaren ges realistisk möjlighet att sitt sociala bostadsansvar". Är det så att Förvaltaren på sin resa från 1947 inte skulle ha tagit sitt sociala boendeansvar? Vad säger ägarna om detta förnedrande uttalande. Men man kör med "fake" även här tycks det.

När det gäller den privta delen säger man att fri hyressättning
går att ordna vid markanvisning eller markförsäljning till byggexploatör.

Vad som är lurigt här är faktiskt fastighetssidans skamfilade rykte. Oseriösa kan gå på blockuthyrning för snabba cash. Hittills har Stockholm förlorat ca 5000 hyresrätter på grund av startade hotellrörelser. Peter Schilling har tidigare "välsignat" denna företeelse. Om du läser om ApartDirekt på ingången Skopa vett och ovett X1 till vänster på denna sida bekräftas detta.

Oseriösa fastighetsägare, framförallt de stora, kan tömma en fastighet för totalrenovering och sätta hyran därefter så att ingen kan flytta tillbaka från reservboendet. 

Fastighetssidan i gemen tycks visa vikande moral! Vi behöver inte marknadshyror. Se hur illa det gick i London! Bryssel är bekant för balans utbud/efterfrågan eller har ett överutbud. Man ska inte gå ut med marknadshyror i påtaglig bostadsbrist och fastighetsbyggarna verkar inte särskilt intresserade av att bygga hyresrätter.

V och marknadshyrorna
Vänsterpartiet var omedelbart i protest då p44 i januariöverenskommelsen bekantgjordes. Vi har bett Vs gruppledare i Sundbyberg, Moises Ubeira, informera om partiets bevekelsegrunder för sitt ställningstagandet.

- Curt Wahlund - nov 19


Hyresgästföreningen gör nu insatser för att slå vakt om bruksvärdesmetoden och helt avvisa marknadshyror.
Gå med i föreningen för ökad kraft!