Transparens som skrämmer
Hinder för intensivvård
Socialstyrelsen: sen gammalt ska gälla "extraordinära" förutsättningar för att
person ska avvisas från intensivvård
Sedan kom
Stockholmsregionen som fann att Socialstyrelsens regler varför oklara och som ansåg läget kräva hårdare regler (obekanta) 
Karolinska Universitetssjukhuset fann
stocholmsregionens regler otillräckliga och valde biologiska åldersregler kort därefter.