Klubbordföranden Mats Farell är ordförande för vår jazzklubb och tillika ordförande för de sju samlade klubbarna i storstockholm. Han berättar att frågan om jazzens ställning över tid är synnerligen angelägen. Det måste absolut finnas jazz för kommande generationer! Storstockholms klubbar, Jazz i Stockholms län (JiSL), har hittills under många år och efter ansökan fått ett statligt bidrag att fördela till klubbarna så att de kan arbeta för jazzens kulturroll. Klubbarna skall vara en plattform för nya unga förmågor och grupper så att de bjuds tillfälle att spela och sjunga inför publik och kan lära sig skeendet och kraven omkring ett framträdande, säger Mats Farell.
Här följer ett kortare bild/videoreferat från Saras bands framträdande såsom förband den 29 oktober 2015 på Bristolteatern. Videorna är kortade. Vänta till videon startar.

 

Saras band på Bristolteatern 29 okt 

Besättning:
Sara Farell-Robertsson, sång
David Stener, elpanio
Andreas Grönberg, bas
Hugo Johnson, trummor

 

Nedan:
Videon Utan dina andetag
Videon Sakta vi gå genom stan
Bilder fr v Sara,David, Andreas
På videorna Hugo, dock skymd

 

EN MYCKET LOVANDE VERA MED MATS HOLLSTENS TRIO
FÖRBAND VID JAZZKLUBBENS KONSERT 17 DECEMBER 2015
Nedan: Klubbordföranden tackar Vera och bandet med uppskattande ord.