Bild: mittsundbyberg.se
Bild: mittsundbyberg.se

Nytt snööverfall natten mellan den 6e och 7e januari. Inte oväntat. På centrumbilderna ser du att det inte var mycket till snöröjning på trottoarerna vid lunchtid den 7e. På söndagen den 8e var det mesta okey, men att få bort nya och gamla snövallar, snö- och isbildningar såsom på Esplanadens järnvägsövergång går inte. Hur nära ska snön bort närmast husen? Vanligt är att maskinerna istället skapar entrévallar. Vem är skyldig hålla vallöppningar så man kan stiga ur en bil?

Verkar som anlitade entreprenörer inte har rätta maskiner och kanske inte tillräcklig personal heller. Intrycket är också att att man har en del svårigheter att prioritera gatornas röjningsbehov.

För kollektivtrafiken, fotgängarna, affärerna samt nödvändigt bilåkande:
Håll snösvängen igång till det är klart!

Mädag 9 jan. Snöhögar. Snöröjningen väntar på tö och gör allts inte färdigt inför nytt snö-överfall den 11 jan. Högar som dem här kommer att "kalva" vatten på både körbanor och trottoarer, inte minst de sistnämnda. Och fryser de på ligger de där till våren.

Samtliga bilder på denna sida: mittsundbyberg.se

Sturegatan kl 1105 lördagen den 7 janauari 2016. Kostig plöjd. Snövallar från tidigre snöoväder ligger kvar. Ingen åtgärd på trottoaren på fm.
Sturegatan kl 1105 lördagen den 7 janauari 2016. Kostig plöjd. Snövallar från tidigre snöoväder ligger kvar. Ingen åtgärd på trottoaren på fm.
Fredsgatan kl 1115 lördagen den  7 januari 2016. Någon har dragit pulka. Till höger finns en cykelbana men den är ju inte plogad och sandad precis! Riktigt pulsmässigt!
Fredsgatan kl 1115 lördagen den 7 januari 2016. Någon har dragit pulka. Till höger finns en cykelbana men den är ju inte plogad och sandad precis! Riktigt pulsmässigt!

                     - Sieur Athos 

Mädag 9 jan. Snöhögar. Snöröjningen väntar på tö och gör allts inte färdigt inför nytt snö-överfall den 11 jan. Högar som dem här kommer att "kalva" vatten på både körbanor och trottoarer, inte minst de sistnämnda.Och fryser det på ligger de där till våren.