PENGAR, PENGAR, PENGAR!
Vad Kommunen ska göra och vad kan göra.

KOMMUNALLAGEN har omfattande regleringar. Det ska nämnas att kommunen ska behandla alla medlemmar - dig och mig - lika om inte sakliga skäl talar för något annat. Bolagsverksamhet är tillåten om gäller kommunala angelägenheter och det ska falla inom den kommunala kompetensen. Genom att bilda en bolagskoncern uppnås fördelar betr styrningen av bolagen under moderbolaget och vissa effektiviseringar/samordningar. Sundbyberg har en bolagskoncern med Sundbybergs Stadshus AB som moderbolag. Se organisationsschemat nedan! Kommunens ägande kan ske direkt eller indirekt via moderbolaget samt ska vara 100-procentigt. Styrdokument ger den formella ordningen. Ägardirektiv till Moderbolag och ev också underbolag/underkoncern ska tas på bolagsstämma för att få juridisk kraft. I övrigt sker naturligtvis vanlig kommunikation, möten på olika plan och detta informellt.

Sundbybergs organisationsschema

Från kommunfullmäktigemötet den 1 juli 2016
Vid kommunfullmäktigemötet den 1 juli i år togs beslut om flera åtgärder med syftet ge namnförändring på bolag och ändrade roller i ägandetoch vissa pengatransaktioner för att sedan gå till försäljning externt. Knutet till detta har beslutats om ett kvalitetsprogram som ska ge köpare klarhet i vad kommunen förväntar sig i berörda områden.

Målet är bla att dels skaffa pengar till  bla förskolor, skolor och äldreboenden och dels ge Förvaltaren medel till företagets renoveringsprogram och till utlovade 1000 nya hyresrätter. Hela omfånget på försäljningen hamnar uppåt 2 miljarder kronor. Hur berörda bolags balansräk-ningar och resultaträkningar kommer att se ut och därmed resultaten återstår att se eller lista ut.

Här nedan kan du själv läsa utdrag ur kommunfullmäktiges protokoll från
den 1 juli i år.

Förvaltaren har 8000 hyresrätter och lokaler omfattande 150.000 kvm.
Några andra fakta från senaste årsredovisningen. Omsättning 761 mnkr. Styrelsen består av 10 ordinarie ledamöter som alla är politiker med Lars Callemo(M) som ordförande och Nina Lundström(L) och Jan Jogell(S) som första resp andra vice ordförande.
Poster/belopp i tkr om ej annat sägs 2014/2015.
Antal anställda 148/149;
Löner anställda 59723/59132
Löner till Styrelse och V 6480/5949.
Sociala kostnader 30920/28544
Omsättning per anställd 5.142/4.859;
Personalkostnad per anställd 656/622;
Vinstmedel 26,28%/27,07%;
Soliditet 43,80%/44,98% och
Kassalikviditet 28,79%/398,87%

                                                       - Sieur Athos - sep 16