Stadens Näringslivsavdelning hade engagerat det bästa av det bästa när det gäller upphandlingsfrågor, nämligen Ellen Hausel Heldahl, Svenskt Näringsliv. Mötets mål var att ge insikter om hur den offentliga marknaden ser ut, hur du enkelt kan delta i upphandlingar och hur du undviker fallgroparna för att blir mer framgångsrik som leverantör till offentlig sektor.

Varje år köper kommuner, landsting och statliga myndigheter varor och tjänster för över 600 miljarder kronor. I Sundbybergs stad går siffran uppskattningsvis upp till 2 miljarder kronor. En stor potentiell marknad, men många företagare tycker tyvärr det är krångligt att delta i offentliga upphandlingar och väljer att avstå. 

Här några bilder från Heldahls anförande som kanske kam inspirera dig att fördjupa kunskaperna om upphandling och delta. Bilderna på denna sida med tillåtelse fr kommunen.

Fr v Ellen Hausel Heldahl, Svenskt Näringsliv och Senad Babacic, Stadens upphandlingschef. Sistnämnde kunde i sitt intressanta anförande berätta att Upphandlingsenheten är under stark förstärkning och avsikten är att även lägga ut de mindre upphandlingsobjekten.
Fr v Ellen Hausel Heldahl, Svenskt Näringsliv och Senad Babacic, Stadens upphandlingschef. Sistnämnde kunde i sitt intressanta anförande berätta att Upphandlingsenheten är under stark förstärkning och avsikten är att även lägga ut de mindre upphandlingsobjekten.