Dilemmat är om gatan som affärsgata håller på att dö bort eller om den snabbt kan få läkande injektioner så att det blir den utveckling som man från flera ledande håll uttalat sig om senaste året. Men Point of no return kan vara nära!                                                                                                         
”Ankarstöld”                                                                              När Signalfabriken skulle byggas hette det att den skulle få ett till Sturegatan kompletterande sortimentsutbud och båda skulle på det viset få en starkare attraktion och förutsättningar för riktig, samlad reklam och PR uppstå. Vad som hände var att Alecta/Newsec inte förmådde att skapa ett kompletterande sortiment. Istället ”stal” man tre butiksankare från Sturegatan, nämligen Hemtex, Lindex och Mixit.

Signalfabriken invigdes sep 2013  –  och andra faktorer     Det blev märkbart mindre kunder på Sturegatan då Signalfabriken öppnat. Sen dess har också andra faktorer gjort det svårare för butikshandeln och affärsgatan. Hit hör:

digitaliseringens effekter tex E-handelns starka tillväxt och bankkontor som läggs ner. Swedbank tror i sin prognos att butikshandeln nått sin topp 2016 för att sen minska. E-handeln lär enligt samma prognos ta 40 % av all detaljhandel 2024 och öka från dagens ca 7 miljarder kronor till 300 miljarder! SEB lägger ner sitt kontor till sommaren liksom kontoret i Solna C och öppnar istället ett kontor i Mall of Scandinavia/ Arenastaden. Swedbank  har flyttat från Stationsgatan. Handelsbanken försvann då kv Orgeln, ”Åhlenshuset”, började byggas om. Båda finns nu på Landsvägen, 50 resp 57.

Byggnationer. Vi har en stor pågående, nämligen kv Orgeln där Åhlens låg och lämnade. Det ombyggda huset ska stå klart nästa år och det blir butikslägen i bottenplanet. Migrationsverket flyttar hit med sin personal om ca 1200 personer. I röret finns också ett till större projekt nämligen Kronanhuset som får bla en tillbyggnad om nio meter från kronan-fastigheten fram till trottoarläget. Och utmed Sturegatan lär också en del förtätningar av fastigheter bli av som ska ge 3-400 nya invånare över tid enligt en tidigare Stadens prognos.

Vårdkomplexet Kronan för en tillbyggnad för bla handel, konferens och restaurang. Bild: Kommunen
Vårdkomplexet Kronan för en tillbyggnad för bla handel, konferens och restaurang. Bild: Kommunen

Tomma lokaler och ”blindtarmar. Förvaltaren har lokalerna ”National Brand” och ”Kötthallen” vid Stationsgatan som fortfarande står tomma och det var mycket sjå att få Apoteket som hyresgäst i samma hus. Man slog till med apotek nr fem i centrum och något sortimentstänk för gatan fanns inte. Ibland verkar det som man tar vilken hyresgäst som helst bara man får in hyra. Bostadsföreningen som efter lång väntan med tom lokal hyrde ut till fiaskot Oasen som gick i stöpet är ett annat olyckligt exempel för affärsgatan. Efter ytterligare tom lokal en längre tid blev det en myndighetskontor!

Här en åderlåtningsmedley per 31 mars 2017 gällande Sturegatan med tvärgator:
Åhléns - lämnat pga miljardrenoveringen av kv Orgeln
Dressmann, färsk nerläggning
Bredenbergs/Gits - Esplanaden, färsk nerläggning
Nordea - lämnat för Mall of Scandinavia, Solna
Oasen- fick bli myndighetslokal
National Brand - nerlagd
Kötthallen - nerlagd
Handelsbanken - flyttat till Landsvägen från Sturegatan
Swedbank - flyttat till Landsvägen från Stationsgatan
SEB flyttar tillsammans med lokalkontoret i Solna
till Arenastaden och Mall of Scandinavia; till sommaren.
För intresserad kan här nämnas att
Garden i Signalfabriken ska läggas ner.

Omodern gatumiljö och dåligt underhåll är kännetecken för Sturegatan, affärsgatan, och belastar handel och service. Bristen på parkeringsplatser är allvarlig.

De tre stora ”mallarna”, Kista C, Bromma Blocks och Mall of Scandinavia svarar för rejäl konkurrens med sina sortimentsomfång, många parkeringsplatser och andra konkurrensfördelar.

Fastighetsägare som inte tycks fatta skeendet söker jaga upp hyrorna under mantrat ”marknadshyra”. Istället skulle man ha börjat sänka hyrorna för åtminstone ett par år sedan.

Centrum närmast bara ett resecentrum?                                 Är stans centrala delar bara ett enda resecentrum? Där folk reser in för jobbet men handlar dagligvaror hemma och möjligen lunchar här. Sen är det dem som reser från stan ut till jobb på annat håll och lunchar där. De borde handla dagligvarorna här. Men när vi kommer till sällanköpsvarorna så köper nog alla resandena mest i ”mallarna” med stort utbud, parkerings-möjligheter, underhållningstillfällen och helgöppet mm. Eller så åker man väl till ”stan”, Stockholm.

Summering - Point of no return nära?                              Summerar man så har utvecklingen absolut inte gått affärs-gatans väg och utsikterna med bla digitaliseringens effekter på butikshandeln och tuff omvärldskonkurrens samt oro över allt som byggandet av järnvägstunneln medför inkl hur Sturegatan kommer att användas ger intrycket att affärsgatan kan vara nära Point of no return!

- Sieur Athos - april 17 -

Tabellerna från kommunen