Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor
Stiftelsen driver tre högstadieskolor
och fyra gymnasier i Stockholmsområdet.

2021 etableras i Nacka en ny F-9 skola, dvs låg-, mellan- och högstadie.

Stiftelsen avser att starta Idrottsgymnasium.
Nystart kräver att behov visas föreligga.

Stiftelsens vision är att leda utvecklingen inom den svenska skolan
och att bidra till att kvaliteten på den i stort förbättras.
Stiftelsens skolor ska vara föregångare på skolans alla områden.

Samtal med skolchefen
Kristy Lundström.
 

Utbildning: Birmingham Southerna College 1988-92; Bachelor of Education, Mathemathics and Computer Science ► Stockholm Institute of Education 1993-96; Master´s degree in international Education, Mathematic Pedagogy ► Stockholm University 1995-96; Master of Education Management & Administration.
Karriär: Assistant Principal 1995-2000; The Viktor Rydberg Schools Foundation ► High School Principal 2000-03; Scandinavian School of Brussels ► Director of Carriculum & Instruction 2003-09; Alabama School of Fine Arts ► Head of School 2009-13; Scandinavian School of Brussels ►
Head of School 2012 - nu och Executive Managing Director 2017 - nu; Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor.

Sajtens Curt Wahlund ställer nedan ett urval frågor i tiden. Närmast handlar det om eliter, tekniker och horisonter.

Inledningsvis har Kristy följande:
Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor erbjuder skolplats till fler än 3200 grundskole- och gymnasieelever. Vi fokuserar på att se varje elev och hjälpa eleven att nå sin yttersta potential. Vi är inte en elitskola, eftersom alla elever kan söka till våra skolor.

1. Skolvalet - föräldrars och elevers bevekelsegrunder
Vad är det som särskilt avgör föräldrars val att placera barn i er skola? Skolans vunna status? Möjligheterna inom ämnesramarna som spetsutbildning? Vinstpengar går till verksamheten och delas inte ut? Eller en mix av bevekelsegrunder?

KL: Att välja grundskola är ett föräldraval och att välja gymnasieskola är ett elevval - vad de grundar sitt val på kan de bäst besvara själva. Det vi får höra är att våra skolor uppskattas som bra skolor med kompetenta lärare som bryr sig om eleverna, med tilltalande inlärningsmiljöer, en gemenskap som präglas av respekt och ett riktigt fokus på att eleverna ska lära sig så mycket som möjligt. Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor är icke-vinstdrivande, och eventuellt överskott återinvesteras i verksamheten.

2. Betr spetsstudier
Hur många spetsstuderar i ert skolsystem?

KL: För att erbjuda spetsutbildning i Sverige måste man söka tillstånd från Skolverket. Det finns i dagsläget 21 spetsutbildningar på gymnasienivå och något fler på grundskolenivå runt om i landet. Läs mer här: https://spetsutbildningar.se/
Viktor Rydberg Gymnasium erbjuder 26 platser i spetsutbildning i engelska.

Viktor Rydberg Samskolan erbjuder 24 platser i spetsutbildning i engelska.

Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor i Sundbyberg. Gymnasium och Högstadium. Byggnaden var tidigare Ericsson Cables ABs kontor. Bilden beskuren.
Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor i Sundbyberg. Gymnasium och Högstadium. Byggnaden var tidigare Ericsson Cables ABs kontor. Bilden beskuren.

3. Skadar engelskan svenska språket?
En del har sagt att undervisning på främmande språk, tex engelska som ni använder, gör intrång på vårt språk och missgynnar svensk skönlitteratur. Kan det vara så? Vilka är fördelarna?

KL: Kommunikationsförmåga är viktigt för eleverna att kunna tillämpa sin kunskap både vid vidare studier och senare i arbetslivet. I grundskolan har vi undervisning på svenska för att förstärka språkkunskaperna. På gymnasiet erbjuder vi ungefär 25% av undervisningen på engelska. Vi vill att eleverna ska få möjlighet att öva sin kommunikationsförmåga både skriftligt och muntligt medan de går i gymnasiet, eftersom det engelska språket blir allt viktigare i arbetslivet. Vi får återkoppling från elever som har gått ut från våra skolor, att starka kunskaper i engelska har hjälpt dem på universitetet och för att sedan få jobb.


4. Digitalisering i tillämpning
På vad sätt har ert skolsystem tillämpat digitalisering i undervisningen?

KL: Stiftelsens skolor jobbar aktiv med rätt teknik som lyfter pedagogiken. Vi använder teknik för att förenkla administration och informationsflödet, samt att avlasta enkla uppgifter för att skapa mer tid till mötet mellan elever och läraren.

5. Horisonter ett
Av Skolverkets får man intrycket att skolor allmänt arbetar med korta horisonter, tre år max, och inte beaktar vad som håller på att ske med digitalisering, robotisering, AI och alla tillhörande sorters tekniker. Experter talar om att arbetslösheten kan bli 30 procent en bit in på trettiotalet.
Hur arbetar man inom ert skolsystem? Informerar ni om de långsiktiga, stora och ständiga förändringarna? Med hjälp av studiebesök på högskolor eller lånar ni in professorer som kan berätta om de längre horisonterna?

KL: Alla våra skolor jobbar aktivt för att hjälpa elever att förstå vilken värld vi lever i och att förändringstakten är påtaglig. Vi vill utrusta våra elever med goda strategier att ta till sig kunskap, tillämpa kunskap och därefter utvärdera för att sedan lära sig på nytt. Vi jobbar aktivt med SYV (studievägledare), samhällspartners som politiker, företagare, forskare, representanter från den offentliga sektorn och liknande för att kunna erbjuda verklighetsbaserade exempel i vår undervisning.

Under ekens djupa grönska....Eken kallas Den Gamle och sägs ha 500-600 år på nacken. Skolhuset, granne med eken, tillhör kvarteret Eken. Landsvägen är en del av första Kungsvägen till Drottningholm. Den var sex meter bred och 17 km lång och gick via Carlberg, Solna kyrka och över Bällsta bro och sen i en böj genom Bromma till  Tyska Botten för färja till Lovön. Det fanns inga sundbybergare som  stod och hurrade då Drottningen Hedvig Eleonora och sedermera  Gustav III kom farande med vagn och följedrabanter. Här var ju jordbruksbygd med herrgårdsjordar och arrendebönder, hemman och torp. Eken och marken som skolhuset står på tillhörde en gång Sundbybergs Gård vars sista ägare var Anders Petter Löfström och hans mycket duktiga hustru Emma som båda kan kallas Stadens grundare. - Foto: Hans Christer Pränting, Sundbyberg
Under ekens djupa grönska....Eken kallas Den Gamle och sägs ha 500-600 år på nacken. Skolhuset, granne med eken, tillhör kvarteret Eken. Landsvägen är en del av första Kungsvägen till Drottningholm. Den var sex meter bred och 17 km lång och gick via Carlberg, Solna kyrka och över Bällsta bro och sen i en böj genom Bromma till Tyska Botten för färja till Lovön. Det fanns inga sundbybergare som stod och hurrade då Drottningen Hedvig Eleonora och sedermera Gustav III kom farande med vagn och följedrabanter. Här var ju jordbruksbygd med herrgårdsjordar och arrendebönder, hemman och torp. Eken och marken som skolhuset står på tillhörde en gång Sundbybergs Gård vars sista ägare var Anders Petter Löfström och hans mycket duktiga hustru Emma som båda kan kallas Stadens grundare. - Foto: Hans Christer Pränting, Sundbyberg

6. Horisonter två
Hur tacklar ni ämnet ”liv i rymden”?
Där har hänt enormt mycket alltsedan ufoincidenten i Roswell 1947. Här handlar det om rätt ofattbara saker som att vi inte är ensamma, andra civilisationer som har intelligens långt över vår och med annorlunda tekniker. Här finns tex ren och i princip gratis energi och miljövänlighet. Men det krävs en svår ”disclosure” hos USA och de andra stormakterna för detta. Det är ju ett helt annorlunda samhälle som väntar.

KL: Allt det som nämns i frågeställningen, “liv i rymden”, miljöfrågor och källkritik, behandlas inom ramen för den svenska läroplanen.

7. Om staten återtar skolväsendet
Skulle ni tycka om ett statens återtagande av ansvaret för skolväsendet? Varför?

KL: Stiftelsen vill att alla elever i Sverige får en god och likvärdig utbildning som förbereder dem väl för framtiden. Hur svensk skola organiseras är en viktig fråga, som påverkar oss alla som jobbar inom skolvärlden. Det är lätt för utomstående att bara fokusera på hur skolan styrs. Vi väljer att fokusera på undervisningen och vad är bäst för våra elever. Därför lämnar jag frågan till politiken.

Grundarna och ledord
Stiftelsen grundades 1994 av Louise Westerberg och Louise Ankarcrona.

Båda ansåg att egna barnens skolor inte tog vara på lusten att lära. Första skolan startade 1994 i Djursholm. Höga akademiska ambitioner  vävt med konstnärligt skapande gav ledorden:
"Vetenskap och konst går hand i hand och hjärnan vill ha roligt"
Det här hände då friskolor blev möjliga.

Styrelsen
Louise Westerberg, ordf
ordinarie ledamöter:
Nils Andersson
Louise Ankarcrona
Sofia Bendz
Fanny Falkenberg
Fredrik Palmstierna
Stefan Persson
Thomas Vhid

Inga arvoden utgår.

Skolchef och VD
Kristy Lundström
Meriter se ovan!
Kristy svarar inför Styrelsen

Skolor
Stiftelsen driver friskolor, dvs kommunen finansierar och inga avgifter betalas.
Överskott går till stiftelsen
då man har varken ägare eller medlemmar. En stiftelse äger sig själv.

Fn. har stiftelsen tre högstadieskolor
2021 etableras en F-9 skola
dvs låg-, mellan- och högstadie.
Har ansökt om ett idrotts-
gymnasium och har att visa att behovet finns.
Skolorna finns fn:
VRG Djursholm
VRG Odenplan
VRG Jarlaplan
VRG Sudnbyberg
VRS Djursholm
VRS Vasastan
VRS Sundbyberg.

Stiftelsen kan fira 25 år 
Stiftelsen kan konstatera att antalet elever i utbildningar (feb -20) är 3230 samt att 7640 studenter utexaminerats från VRG sedan starten för tjugofem år sedan.

Stiftelsen har en utmärkt hemsida.
Här kan du läsa vidare om Stiftelsen, tex historia, verksamhetsidéer, kvalitetsarbetet, program-detaljer mm samt inte minst en skolchef Kristy Lundströms intervju om bla undervisningen.
Adressen: www.vrskolor.se

Viktor Rydberg - namnet
hänger samman med att den kände författaren var inspektor i Djursholms Samskola.

Källa: Stiftelsens hemsida