Gary Aelius, SD - Ledamot i kommunfullmäktige och SDs gruppledare där, Ledamot i Kommunstyrelsen/Krisledningsnämnden; nämndeman i Solna tingsrätt. Bild: mittsundbyberg.se
Gary Aelius, SD - Ledamot i kommunfullmäktige och SDs gruppledare där, Ledamot i Kommunstyrelsen/Krisledningsnämnden; nämndeman i Solna tingsrätt. Bild: mittsundbyberg.se

Samtal med
Gary Aelius,SD
om
Politiken i staden
 

1.Riksplanssiffra för februari 2017 på sundbybergsvalet 2018
Som du ser av Inizios diagram för februarimätningen får SD 21,5 % och är näst största parti på riksplanet –  M 19,8 och S 25,0. Idag har SD 4 mandat.

Vad skulle ett sådant resultat i sundbybergsvalet 2018 betyda i mandat för SD om totala antalet oförändrat 55?

Vi skulle få runt 11 mandat och sannolikt bli tredje eller näst största parti beroende på hur övriga stora partier lyckas.

2.
Sturegatan

Sturegatan är eftersatt. Tillräckligt och omtänksamt underhåll har uteblivit. En ny modern gatumiljö krävs nu för att möta vackra ord om gatans bevarande och utveckling. Hittills bara ord och ingen action. Stadskärneföreningen gör föga  vettigt. Vad kan den säga sig ha gjort för gatans utveckling och status? Ja, men gatufesterna då? Bara skräp sett med marknadsföringsögon. Och man fortsätter och får 300 tkr från skattebetalarnas pengar för dessa ytterst tveksamma  åtgärder. Kommunalrådet Bergström inser gatans brister men hänvisar till en gatuplan som ska göras! Styrelseordföranden Eriksson pratar om utveckling men har inget att säga om vad som ska ske! Sturegatan har en handfull sk anchorsbutiker (butiker med attraktionskraft). Faller en eller upphör kan det få följare och racet är kört.

Det är dags att förnya gatumiljön från topp till tå! Uniformera! Ja, från Ekensbergsvägen till Sturegatsbackens topp.
Vad vill SD göra för att, ja rädda Sturegatan?

Kyla, rusk och regn har vi en stor del av året. Vem vill då spatsera utomhus och ”avnjuta Sturegatan”? Jag tror att ett glastak som skydd mot regn och rusk som i Vällingby centrum skulle göra stor skillnad. Alternativet är ett inglasat centrum.   
 

3.
Bristollokalen

Friteatern sitter på hyreskontraktet för Bristollokalen. Man har inte kunnat komma in med den ekonomiska rapport som Kultur- och fritidsnämnden krävt sen i höstas för att pröva om bidragen om tillsammans 575 tkr ska kunna lämnas.  Detta långa dröjsmål betyder att själva lokalen har blivit en synnerligen viktig kulturfråga. Jazzklubben som hyr i andra hand av Friteatern har till Kultur- och fritidsnämnden framfört ett starkt önskemål om att Kommunen ska överta hyreskontraktet och att Bristol utvecklas med en digitalbio och flera aktiviteter vid sidan av teaterverksamheten för ett maximalt utnyttjande av lokalen. En digitalbio ger hyresintäkter.
Är SD beredd att stödja idén om att Kommunen övertar ansvaret och utvecklar Bristol?  
  

En biograf låter spontant som en bra idé. Det har jag saknat länge. Eller varför inte en teater med populära uppsätt- ningar? Det viktiga är vad medborgarna överlag vill. Inga smala aktiviteter, utan sådant som lockar många invånare. Det kunde bli en av många genomtänkta verksamheter för att vitalisera Sturegatan. Jag ser inget bra skäl för kommunen att ta över Bristollokalen.
 
4.                                                                                                  Kymlinge
Det verkar som man inte kan låta bli att tafsa på Kymlinge med byggtankar.
Räcker det inte med allt annat byggande inom hank och stör?  Vad säger du?

Jo det räcker. Ju mer Sundbyberg bebyggs, desto angelägnare att göra ett naturreservat av Kymlinge. Kymlinge bör bli ett kommunalt naturreservat, helst före valet 2018, medan vi har en majoritet för detta.  
 
5.                                                                                                 Gymnasium
Ett Gymnasium har fått kommunfullmäktiges accept. Mycket glädjande! Kommunen måste nu bestämma gymnasiets inriktning och faktiskt göra ett ordentligt utbud/reklam om vad man vill ha. Det går inte att som styrelseordföranden säga ”att några har hört av sig”. Och det behövs något annorlunda för att konkurrera med andra och för att sätta Staden på utbildningskartan. Sajten har tidigare kort föreslaget inriktningen: digitalisering, robotisering, artificiell intelligence, finansiering, marknadsföring samt åtminstone ett par språk. Storstockholm är första upptagningsområde.
 
Vad skulle du vilja ge gymnasiet för inriktning och hur nå dit? 

Gymnasiet bör framförallt fånga upp många Sundbybergsstudenter, så att dom inte måste lämna staden för att utbilda sig. Vi bör nog nöja oss med att ge studenterna den utbildning dom behöver. Politikerna bör lyssna på behovet enligt experter. Jag gissar att det främst handlar om naturvetenskapliga och tekniska utbildningar.     
 
6.
Skolans ledarskap

När jag tänker på skolan blir det gärna: Låt rektorer vara VDar i  full bemärkelse utan inblandning av kommunen och politiker! Ska givetvis ha enkelt reglemente och en proffsig styrelse till hands.
 
Hur ser du på ledarskapet i skolan?

Eleverna har nationellt behandlats som laboratorieråttor av klåfingriga politiker som inte förstått vad dom sysslat med. Lär av vad som gällde när Sverige hade en mycket bra skola och sluta experimentera. Förstatliga grundskolan igen! Skolan skall styras evidensbaserat - inte efter flummiga idéer. Finland har en av världens bästa skolor. Därifrån kan vi säkert lära mycket. Skolan och rektorn skall styras utifrån enhetliga statliga riktlinjer. Vi måste även återfå disciplinen. Mobilerna skall givetvis vara avstängda under lektionstid. Arbetsro för dom som vill jobba. Skolan skall vara en plats för kunskapsinhämtning och kritisk tänkande. Bråkstakar bör utvisas.
 
7.                                                                                                  Trafikverket startar samråd om tunneln och stationen
Trafikverket har den 15 feb släppt sitt samrådsförslag betr järnvägstunnelns sträckning genom staden inkl stationens läge och perronglängden, positionerna för uppgångarna till biljetthallsnivå, dels till Solna, dels till stan. Ett storartat arbete ligger bakom förslaget och presentationen på Svetsarvägen 10 i Solnas Business Park! En video och bilder betr omnämnda finns på sajten under menyns 2025. Trafikverkets originalvideo finns på YouTube. Hushållen har fått en fullödig broschyr, ”Inbjudan till samråd om Mälarbanans utbyggnad”.

Vad tycker du om förslaget?

Förslaget verkar vettigt. Att involvera medborgarna och allehanda aktörer borgar för en klok och genomtänkt lösning.
 
8.
Avyttring av Förvaltarfastigheter för att betala tunnelkostnad…

Vad vore det för fel att sälja ut del(ar) av Förvaltarens fastighetsbestånd för att finansiera de ca 1 miljard kronor som Staden har att betala för järnvägen i tunnel? Idag tycks flera partier tala om att byggrätterna ska ge pengarna till kostnadsandelen i tunnelbygget. Inte särskilt lysande. Byggrätternas intäkter står faktiskt på en osäker grund om tex en global finanskris inträffar. Låt ev byggrättsintäkter -  efter utförsäljningsintäkter -  i sammanhanget komma till kommunan-vändning och/eller skattesänkning!
Som spinn off skulle vi få en reducering av Förvaltarens monopol-karaktär och prisledarroll ifråga om hyresrättsmarknaden i stan samt förhoppningsvis få in andra aktörer att ge stadsdelarna stadskaraktär.

Är det fel att realisera Förvaltarens hyresrättsfastigheter för ca en miljard att täcka tunnelkostnaden Staden avtalat om? Vad säger du om spin off´en?

Om bostäderna skall säljas bör de säljas till hyresgästerna, d v s ombildas. Vi föredrar Förvaltaren som en ansvarsfull kommunal bostadsförvaltare framför att det säljs ut till privata aktörer.
 
9.
"Sumpan Manhattan!"

Under den senare delen av året lär vi möta de första detaljplanerna betr vad som ska ske med torget och med nya bebyggelsen söder om järnvägen. Alltsedan 2013 har kommunen matat oss med otalet hearings och briefings. Från början har diskussionen handlat om Sundbybergs själ. ”Själavandring” har varit gruppen Trivsam Stadskärnas mantra. Låga hus, mycket gräs, ja varför inte en Central Park av alltihop. Anna på Järnvägsgatan vill inte alls ha någon skugga på på sina älskade pelargonier!
Man har lämnat rationellt tänkande därhän, nämligen byggherrens ekonomi då han köpt byggrätt och byggt, hyres- och prisnivå för hyresrätt resp borätt, Stadens skatteintäkter, bostadsbristen i Storstockholm, behov av ökat antal arbetsplatser. Därför bör byggas ”Sumpan Manhattan”. Har du sett husen och husen som ska bli på Tuletorget/Tulegatan? Utmed Prästgårdsgatan/Ekensbergsvägen? Landsvägen? Söder om järnvägen lär dessutom kvadratmeterpriset på mark och på boyta ligga i stockholmsklass!

Hur förhåller sig SD till detta?

Att Sveriges till ytan minsta stad bygger bostäder för övriga stor-Stockholm är förstås orimligt. Att bygga för Sundbybergarna är en annan sak, men då måste Förvaltarens köregler i högre grad gynna Sundbybergare. Vi har motionerat om detta. En liten stad bör bygga på höjden. Så ”Sumpan Manhattan” är full logiskt. Visst låter det mysigt att bevara ”Sundbybergs själ”. Viktigare dock att vi får ett livskraftigt centrum. Man bör förutsättningslöst lära av jämförbara städer som lyckats.
 
10.
Digital röstning

Den tekniska utvecklingen fortsätter att accelerera. Vad säger du om att invånarna – kommunmedlemmarna – skulle kunna rösta digitalt tex gällande viktiga frågor som större investeringar och samhällsförändringar. Man kan tänka sig att tex ridanläggningen i Milot, som kostar i storleksordningen  50-60 mnkr,  borde ha varit föremål för digital omröstning. Frågan om stadshus med kultursalonger på/vid torget eller gräsmatta med träd är också en viktig fråga som borde avgöras eller styras med digital röstning. En omröstning ska kunna vara direkt styrande eller endast vägledande. En app klarar inte bara ja eller nej utan kan även ta alternativ från enskilda partier för tyckande. Demokratin tillgänglig för alla! Bara ett knapptryck bort!
 
Skulle du eller ditt parti kunna medverka till eller biträda förslag om digitaliserad röstning?

Vi är positiva till kommunala folkomröstningar i viktiga frågor. Vi har inga problem med digital röstning. Men demokratin måste nå alla - även dom som inte är uppkopplade eller inte behärskar den nya tekniken. Så traditionell röstning bör finnas som alternativ. 

11.                                                                                               Stadshuset till centrum!
Vad säger du om att flytta stadshuset tillbaka till centrum där det sen gammalt hör hemma?
Sajten vill se ett designat trähus med glas och solpaneler inkl kultursalonger på/vid torget. Det skulle kunna bli ett riktigt märkeshus som sätter Staden på kartan! Fördelar för Staden och givetvis för politiker och förvaltningspersonal som kan ”dagsmingla” med centrums intelligens samt för dem som ska besöka stadshuset i ärenden. Bästa kommunikationer. Många tillgängliga kaféer och restauranter. Nära till Tuvan- och Marabouparken. Förverkliga det förslag som finns i Vision 20!  Ett stadshus är en fyrbåk! Ger status och anseende som faktiskt tillkommer vårt centrum!

Inte sant?

Ett stadshus utanför centrum minskar nog avståndet mellan politiker och väljare. Dessutom ökar prislappen för ett centralt stadshus. Jag tycker det är bra som det är.
 
12.
Kommunikationer

Jag ska nämna Hornbach, Stadshuset, Stora Ursvik och blivande Ridanläggningen i Milot och sen fråga: Vad gör egentligen kommunen i sin lobbying om kommunikationer visavi Landstinget? SL är ingen stadsutvecklare precis då de vill ha både livrem och hängslen ifråga om ekonomiska underlag. Vem tror att jag åker till Hornback med buss till Hallonbergen och sen går 1100 meter, köper ett tvättställ och bär det 1100 meter tillbaka till bussen i Hallonbergen. Stans största detaljhandelsplats! Men inget för sundbybergare utan bil.
 
Hur ser du och ditt parti på bussförbindelserna med nämnda platser?
Vad skulle inte direktbussar mellan tex Centrum och Stora Ursvik
kunna betyda för butikerna i centrum och i ökad bekvämlighet för ursviksborna? Idag gäller säkert bil och Kista C och Bromma Blocks.


Busshållplatsen bör flyttas närmare stadshuset. Däremot finns ingen buss till Hornbach och Willys. Det verkar vettigt med hållplatser utanför dessa stora varuhus. Bra bussförbindelser mellan centrum och stora Ursvik är en självklarhet.

13.                                                                                               Gränssnitt
Det finns många gränssnitt i kommunen. Ett exempel från verkligheten:
Förvaltarens styrelse och VD betalas av företaget för sitt arbete. Totalt dryga 6,5 mnkr varav VD 1,3 mnkr. Förvaltaren ska enl särskilt direktiv från kommunfullmäktige engagera sig i stadsdelarnas stadskaraktär, utveckla dem. Så Förvaltaren ävensom dess styrelse och VD gör ett jobb för hela staden! Styrelsen får sin ersättning från Förvaltarens intäkter = hyresintäkter. Personalen får lön. 
 
Tycker du att det ska vara så? Att hyresgästerna betalar tjänster som gäller hela staden eller kommunen?

Självklart inte! Hyresgästerna skall inte ensamma betala kostnader som borde belasta alla kommuninvånare.

14.
Museet

Diskussionen om att Staden borde ta fullt ansvar för Museet och söka en lösning på ägarfrågan synes evig. Styrelseordföranden Eriksson säger att ägarfrågan är känslig. Dags då att sätta ner foten och offentligt deklarera hur man vill lösa ägar- och ansvarsfrågan!

Hur ser SD på Stadens ansvar och ett ägarskap i detta sammanhang?

Sundbybergs museum är en mycket värdefull institution för staden. Mycket arbete görs ideellt av djupt engagerade personer. För att kunna fortsätta verksamheten på nuvarande nivå måste bidraget utökas rejält. Alternativet, att staden tar över verksamheten, skulle bli mycket dyrare. Det är en viktig verksamhet som måste värnas.

- Sieur Athos - mar 17 -

Gary Aelius
Några persondata

Född i Finland. Flytt till Malmö vid 2 års ålder och uppvuxen där. 
Läkarexamen, förvaltningssoicionom; universitetsstudier i historia,nationalekonomi kommunal ekonomi och
juridik.

SD Sundbyberg 
Styrelsen 2017

Vakant ordförandepost
Gary Aelius, V. ordförande
Stefan Buncic, Andre vice ordförande
Susanne Buncic
Carina C
Jarmo Kärävä
Erik Ivarsson

Valresultatet 2014
Antal röster/mandat

M   6910/14
C   1312/3
L    1785/4
KD 845/2
S    8572/18
V    2055/4
MP  2954/6
SD  1881/4
FI    193
Övr 136
Summa giltiga röster
266430 = 79,43% av de röstberättigade.

Kommunstyrelsens sammansättning

Peter Schilling (S)
Sofie Åhgren (S)
Kajsa Adenbäck (S)
Eric Vänerlöv (S)
Mikael T Eriksson (M)
Sophie Silverryd (M)
Fredrik Söderholm (M)
S Sajadian Sasanpour (MP)
Jesper Wiklund (V)
Gary Aelius (SD)
Johan Storåkers (L)
Stefan Bergström (C)
Maria Bohman Kreij (KD)