Ronny Westberg, styrelseledamot och informatör i Lions Club Sundbyberg. Yrkeskarriär: Bla statistik och biokemi vid Umeå universitet. Sedan till läkemedelsindustrin med klinisk tumörforskning. EFter pensionering verksam som konsult med uppdrag hos bla Karolinska och doktorandutbildningen ävensom rådgivare till läkemedelsföretag.
Ronny Westberg, styrelseledamot och informatör i Lions Club Sundbyberg. Yrkeskarriär: Bla statistik och biokemi vid Umeå universitet. Sedan till läkemedelsindustrin med klinisk tumörforskning. EFter pensionering verksam som konsult med uppdrag hos bla Karolinska och doktorandutbildningen ävensom rådgivare till läkemedelsföretag.

Lions i blickfånget
Samtal med 
Ronny Westberg
Styrelseledamot och Informatör i Lions Club Sundbyberg

.

"Lions är en opolitisk, icke religiös, internationell hjälporganisation, som omfattar ungefär 1,3 miljoner medlemmar. Lions finns i de flesta av jordens länder. Sverige var första Lions i Europa efter 2a världskriget. Idag  är vi ca 11.000 medlemmar, fördelade på 450 klubbar. Lions Club här i Sundbyberg är en ovanligt aktiv klubb med idag 34 kvinnor och män".
 

►Hur uppstod Lions?
Under det tidiga 1900-talet var nöden stor i världen. Första världskriget pågick för fullt och spanska sjukan grasserade och tog livet av miljontals människor. Några kloka personer i USA, ledda av försäkringsmannen Melvin Jones, förstod att man behövde ta krafttag för att förbättra livssituationen för många, som hade det svårt. Med förenade krafter lyckades Melvin och hans medhjälpare samla ett antal resursstarka personer, som tillsammans bildade Lions den 7 juni 1917 i Chicago.

Lionrörelsen fick snabbt ett genombrott och växte snart utanför USAs gränser. Då Förenta Nationerna skulle bildas efter kriget blev Lions med sina kunskaper om länders förhållanden inkallad som rådgivare. Så bröt andra världskriget ut och expansionen avstannade. Efter krigsslutet var målsättningen att starta Lionsklubbar i Europa. Sverige tävlade med Schweiz om att bli första land. Vi vann. Europas första Lionsklubb bildades i Stockholm 1948.

►Helen Keller ändrar verksamhetsinriktning - missionen
På ett möte i USA 1925 var Helen Keller inbjuden som talare. Hon var dövblind sedan barnsben men lärde sig kommunicera genom att läsa med fingrarna på folks läppar. Senare i livet lärde hon sig också att tala. Vid mötet sa Helen Keller följande: 


”Jag vädjar till er Lions,
ni som har
syn och hörsel i behåll.
Vill inte ni bli
de blindas riddare
i detta korståg mot mörkret”

 

Helen Kellers tal ändrade Lions inriktning på hjälparbetet. De synskadades sak blev även Lions. Ett projekt ”Sight first” bildades med målet att utrota bl.a. flodblindhet och andra synskador i Afrika och Asien, där problemen var störst. Projektet har fortsatt högsta prioritet och Lions har under åren bidragit med ekonomisk hjälp för att bygga synsjukhus och organisera utbildning för lokal vårdpersonal. Vi kan väl inte kalla oss för riddare, enligt Helen Kellers definition, men vi är definitivt engagerade soldater i kampen mot blindhet. Den vita käppen, fickskrivmaskinen för blindskrift och ledarhunden är hjälpmedel, som Lionsmedarbetare tagit fram.

►Vad är det Lions gör i Sundbyberg?
Varje Lionsklubb avgör själv hur insamlade medel skall användas. Här i Sundbyberg har vi bestämt att hälften skall ges till internationell hjälp och den andra halvan användas till hjälpaktiviteter i Sundbyberg. Insamlade medel går oavkortat till hjälparbetet; inga administrationskostnader eller annonser om verksamheten etc betalas med insamlade medel. För mig var sistnämnda väldigt viktigt för mitt medlemskap. Jag har aldrig ångrat mitt medlemskap; det har bara bringat glädje! Här några exempel på vad vårt Lions åstadkommer.

Hjälpbehövande och hemlösa
För att vara säker på att våra insatser kommer fram till de som har störst behov, samarbetar vi med Diakonerna i Sundbyberg. Diakonerna har koll på vilka personer/familjer, som behöver akuta hjälpinsatser. Samarbetet har fungerat alldeles utmärkt, under en lång rad av år. Det känns tryggt och bra att ha Diakonerna vid vår sida i dom här svåra besluten.

I slutet av december brukar vi ge ett bidrag till Frälsningsarmén, som använder pengarna till julmat åt bl.a. hemlösa.

Våra gamla på äldreboenden                  
Varje år ordnar vi med lucia på Sundbybergs äldreboenden. Lucian och hennes tärnor kommer ifrån Centrumkyrkans flickkör. Inför julen besöker vi också personer på äldreboenden och delar ut julblommor. 2016 delade vi ut mer än 400 blommor.

Lucia med tärnor från Centrumkyrkan besöker äldreboende. "Dom här söta ungdomarna sjunger så vackert att ögonen tåras. Dom är verkligen en ljusglimt i decembermörkret. Det känns varmt i hjärtat när man märker hur uppskattat detta är bland de boende", säger Ronny Westberg.
Lucia med tärnor från Centrumkyrkan besöker äldreboende. "Dom här söta ungdomarna sjunger så vackert att ögonen tåras. Dom är verkligen en ljusglimt i decembermörkret. Det känns varmt i hjärtat när man märker hur uppskattat detta är bland de boende", säger Ronny Westberg.Ett flertal gånger per år visar vi film och bjuder boenden på Ekbacken och Lötsjögården på kaffe med tårta. Några gånger per år tar vi med boenden på utflykter till olika ställen runt om i Stockholm eller till Kulturcentrum i Hallonbergens centrum, där det ofta bjuds på uppträdanden av kända artister.

I samarbete med Sundbybergs Stads musikterapeut, Lis Jacobsson tar vi någon/några gånger per år med ett antal boenden till Berwaldhallen eller Konserthuset. Lis brukar berätta att många engagerat berättar om musikupplevelserna flera månader efteråt.

Vi är också några Lions som regelbundet besöker de gamla för en pratstund. Varje onsdag får Solskiftet, ett vårdhem för dementa personer, medlemsbesök för att umgås och kanske läsa ett stycke ur någon god bok. Medlemsbesök får också en ensam man på Ekbacken som har sin familj utomlands och behöver någon att diskutera livet med.   

Ungdomar                          
I juni varje år, delar Lions ut stipendier till elever i avgångsklasserna på Grönkullaskolan och Ängskolan. I samband med julavslutningen i kyrkan, delar Lions ut stipendier till elever i Sundbybergs musikskola. I båda fallen väljer rektorer och lärare ut stipendiaterna. Med musikskolan har Lions också en överenskommelse att stödja duktiga elever, med stor utvecklingspotential, men som inte kan gå kvar i skolan på grund av ekonomiska skäl.

När det är dags för insamling till Världens barn, så finns vi på stan och skramlar med våra bössor. Det känns viktigt att stödja Barndiabetesfonden och Barncancerfonden. Lions Sundbyberg ger ett bidrag varje år.
 
Språkcafét
För mer än två år tillbaka, öppnade Lions ett forum för nysvenskar, att komma och prata och lära sig svenska. Lions gör detta tillsammans med biblioteket i Hallonbergens Centrum. Jag själv och tre kollegor bjuder på vår tid och vårt kunnande och biblioteket står för lokaliteterna. Språkcafét är öppet på tisdagar mellan 13:00 – 15:00. Besökarna kommer från alla delar i världen och väntar på att få uppehållstillstånd. Processen är långsam. I värsta fall kan det ta flera år innan man får tillståndet och är välkommen att delta i samhällets utbildning i svenska för invandrare (SFI). Medan man väntar är det många som tar tillfället i akt att lära sig svenska på vårt café.   

Marknader
Här i Sundbyberg kan man besöka ett antal marknader; Vårmarknaden, Kräft/Surströmmingsskivan och Julmarknaden.   

Från julmarknaden 2013.
Från julmarknaden 2013.

Dom här tillställningarna livar upp stadsbilden och har blivit ett folknöje. Speciellt lockande tycks möjligheten att få mumsa på kräftor och surströmming vara. Inte bara för Sundbybergare utan för folk i hela regionen. Marknaderna arrangeras av Lions i samarbete med Stadskärneföreningen och har gjort så sedan starten 1984, då den första kräftskivan gick av stapeln. För Lions är dom här tillställningarna viktiga inkomstkällor. Dom ger oss dom ekonomiska muskler vi behöver för att kunna hjälpa andra.

- Sieur Athos - feb 17 -

Bildmaterial: Lions och mittsundbyberg.se

Styrelsen

Lions Club Sundbyberg

President
Lars Ericsson
Past President
Jan Karlsson
1:e v president
Ulla Karlsson
Sekreterare
Anne-Marie Persson
Kassaförvaltare
Leif Enocksson
Medlemsansvarig
Håkan Aspendal
Direktor
Alter Saks
Informatör
Ronny Westberg
Marknadsansvarig
Bengt Millstedt
Revisorer
Eddie Bergqvist
Lars Hansson
.

Lions uppgift är:
- Att engagera människor i frivilligt arbete för att möta humanitära behov
- Verka för fred i världen
- Främja internationell förståelse

Sveriges Lions motto är:
- För samhällsansvar och livskvalitet
 
Exempel på Lions syften:
- Bidra till en positiv samhällsutveckling
- Skapa samförstånd mellan jordens folk
- Att uppmuntra duglighet och ansvarskänsla     
 
Exempel på Lions etik:
- Handla på ett sätt som skapar förtroende
- Skaffa inte fördelar på andras bekostnad
- Gör vänskap till ett mål, inte till ett medel
- Hjälp dom som behöver ditt stöd
- Bygg upp istället för att riva ned

Sammanfattningsvis poängteras följande:
 ”Att vara Lionsmedlem är inte bara att samla in pengar, utan också att vara en hjälpsam och engagerad medmänniska”.