Bild: mittsundbyberg.se
Bild: mittsundbyberg.se

Samtal med 
Helene Jakobsson
VD för Sundbybergs Stadsnät

Sundbybergs stadsnät är samlingsnamnet 
för kommunkoncernens båda aktiebolag
Sundbybergs Stadsnätsbolag och Sundbybergs Bredband båda med moderbolaget Sundbybergs Stadshus AB. Sundbybergs Stadsnät är fibertätast i landet och tillhör även i andra avseenden täten
.
Verksamheten är självfinansierad.

I                                                                                                   Man kan säga att ni står mitt i digitaliseringens allt snabbare framfart.  E-handeln lär exempelvis växa till 300 miljarder kr år 2024 enligt prognos från Swedbank. It-infrastruktur för hela landet kräver investeringar i storleksordningen 50 miljarder kr och i regeringsstrategin talas det om ”sund konkurrens för tjänster och produkter i framtiden”. Kommunerna har en viktig nyckelroll.
Hur känns det att vara i en framtidsbransch, att ha en sådan viktig roll?

Det känns stimulerande och utmanande att aktivt delta i kommunenes utveckling till nytta för alla Sundbybergare, så vi fortsätter vårt arbete på samma sätt som vi gjort sedan starten år 2000.

II
Sundbybergs stad med sina bredbands- och stadsnätsbolag var rätt tidigt ute. Berätta varför kommunen har två bolag.
Hur kom det sig att det blev två roller där stadsnätet vänder sig till företag och konsumenter i konkurrens med andra aktörer?  Genom ert öppna nät får ni väl tillgång till konkurrenters affärsplaner och priser?

Sundbybergs Stadsnät består av två bolag.
1.     Sundbybergs Stadsnätsbolag AB äger och förvaltar ett passivt fiberoptiskt nät.
2.     Sundbyberg Bredband AB äger och förvaltarar ett aktivt, öppet kommunikationsnät för bredbandstjänster 
 
Marknadens konkurrerande aktörer har inte tillgång till varandras affärsplaner eller priser. 

Nedan ligger överst trekanten med alla typer av nät i landet och därunder ser vi ett kommunnät, sk accessnät. Källa pts, post- och telestyrelsen

III   
Hur stor täckning har ni med era bolag i färdiga fastigheter? Hur är det med villaområden, tex Duvbo? Har ni en gränsöverskridande verksamhet grannar emellan?

Regeringens krav på fiberutbyggnaden i alla Sveriges kommuner är att år 2020 ska alla hushåll ha tillgång till 100 Mbit/s, vilket PTS (Post och Telestyrelsen) kontrollerar varje år genom en stor rikstäckande undersökning. Den visar att Sundbyberg för 7:e året i rad intar 1:a platsen när det gäller fiberbredband och att anslutningsgraden bland hushåll är 95%.
Vi har ingen gränsöverskridande verksamhet till omkringliggande kommuner.


IV 
Ni säger att 150 tjänster från många olika leverantörer är tillgängliga genom ert nät.
Nämn några frekventa tjänster. Nämn några ex på leverantörer som anlitar er.

I vårt öppna bredbandsnät levererar våra tjänsteleverantörer Internet, tv och telefoni. Exempel på våra tjänsteleverantörer är: AllTele, Bahnhof, Bredband 2, Bredbandsbolaget, Obenetwork, Ownit, T3, Telia, Tyfon, Universal.

V                                                                                                   Hur är det med era nättjänster och kapaciteten – ger alltmer trafik hastighetsminskningar?  Eller garanterar ni viss lägsta hastighet?

Den här frågan tillhör helt våra tjänsteleverantörer.
                                                                                              
VI 
Vad kommer att gälla i framtiden tror du? Är det mobilnät 4G som presterar 1000 Mbits/sek (LTE Advanced) eller är det Wimax som trådlöst ordnar 4G och 1000 Mbits/sek för bredband/stadsnät? Eller handlar det om mixar? På något ställe i texterna talas om att överföringskapaciteten ska kunna fördubblas årligen och endast genom byte av terminalutrustning. Kan det vara så?

De nämnda systemen kommer sannolikt att leva i symbios med varandra, men marknaden kommer naturligtvis att avgöra framtidens utveckling.

VII
Kommunen har säkert en hel del digitaliseringsarbete framför sig. Ett aktuellt exempel är att skaffa larm till dem på äldreboendena. Sker en sådant projekts genomförande genom upphandling eller har ni eller kommunen egen kunnig teknikerstab för utveckling och installation?

Kommunenes digitaliseringsarbete genomförs i dagsläget genom traditionell upphandling.

VIII                                                                                               Förvaltaren lär väl anlita era nättjänster i sina bostäder. Inkasserar företaget era nätavgifter?

På den här frågan finns bara ett svar och det är: Nej.

IX                                                                                                  I Sundbybergs Stadsnätsbolag ABs siffror för 2015 är omsättningen 29.472 tkr och tillgången är 28.323 tkr. Vad skapar desa tal?

Sundbybergs Stadsnätsbolag AB äger och förvaltar ett passivt fiberoptiskt nät inom Sundbybergs stad.

X
Sundbybergs Bredband ABs motsvarande siffror är 29.674 tkr och 45.142 tkr. Vad skapar dessa siffror?

Sundbyberg Bredband AB äger och förvaltar ett aktivt, öppet kommunikationsnät för bredbandstjänster inom Sundbybergs stad. Man säljer transporter för tjänsteleverantörer.

XI                                                                                                  Kort om dina företags och din branschs största utmaning just nu!

De aktuella frågorna som vi just nu arbetar med är ”Det hållbara öppna smarta hemmet” och ”Den smarta staden”.
XII                                                                                               Vem har finansierat bolagens investeringar?

Allt är egenfinansierat.

- Sieur Athos - maj 2017 -