SMHI uttalar sig i anledning av
NASAs rapport om risk för
nerkylt västeuropa.


Smältande arktisk is skapar obalanser och hotar västeuropas klimat om golfströmmen försvagas, säger NASA rapport. 
Kan bli kallare.


Motorn i vårt klimat är de varma strömmarna som kommer från tropikerna och ger oss värmeöverskott, omkring 25-27 grader plus vid Lofoten, mycket mer än vad vår breddgrad egentligen skulle medge. Returen blir djuphavsströmmar. Det kalla eller det avkylda vattnet förs söderut. Snurrar alltså runt som den vatteburna värmen i din bostad.

Nasa har studerat strömmarna utifrån 12 års data och allt handlar om den arktiska isen som smälter. Färskvatten, saltvatten, bestående västvindar, öppna vattenytor mm  som påverkar och förmodligen också människan med sitt CO2...Här ett utdrag ur rapporten, varefter följer SMHIs text i saken.


 

Sajtens anmärkn:
The Beaufort Gyre, a key Arctic Ocean current is acting strangely; it was said in December 2017. It may be on the verge of discharging a huge amount of ice and cold freshwater that could kick off a period of lower temperatures in northern Europe, sceientists reported. Beaufort Gyre is just outside Alaska and Canada.
Källa Yale Environment 360. 

Golfströmen och Vad NASA sagt
Tidigare har NASA sagt att Golfströmmens uppmätta strömförändringar kan leda till att Västeuropa får det kallare. Har ni hört om det och hur uppfattar SMHI det som NASA sagt Måhända går vi mot en istid/period med kyla snarare än uppvärmning?
Med vänlig hälsning
Curt WahlundSMHIs uttalande (publiceras med tillåtelse)

Det stämmer att man har observerat en försvagning av Golfströmmen (eller snarare Nordatlantiska strömmen, den nordliga förlängningen av Golfströmmen) på omkring 15 procent de senaste decennierna men orsakerna är inte helt utredda än - det beror troligen på ett antal olika orsaker som naturliga variationer och troligen delvis pga global uppvärmning. Klimatscenarier visar också på en fortsatt försvagning under närmaste århundradet på mellan 20-50%, men det är mer troligt att den globala uppvärmningen tar över den regionala dämpningen av uppvärmningen/avkylningen pga Golfströmmens försvagning.
 
En mer dramatisk förändring (”kollaps”) av cirkulationen har dock skett tidigare i klimatets historia, bl.a. under övergången från senaste istiden för flera tusen år sedan. Mekanismerna och vad som krävs för en kollaps är inte helt klarlagda eftersom det involverar ett komplext system med havströmmar. Det är dock en väldigt aktiv fråga inom forskningen (se t.ex. http://www.realclimate.org/index.php/archives/2017/01/the-underestimated-danger-of-a-breakdown-of-the-gulf-stream-system/) och därmed är det viktigt med vidareutveckling av klimatmodeller och tester av olika hypoteser.
 
Hälsningar,
Petter Lind