C R Nyberg, 1858-1939.

17 år gammal flyttade Carl R Nyberg till Stockholm. Bakom sig hade han en uppväxt i Arboga under fattiga förhållanden. Han gick i skola till 14 år. Under skoltiden hjälpte han till i styvfaderns skomakeri. När skolgången var slut började han arbeta hos guldsmeden Hellsund som gjorde bla giktringar och lärde sig att tillverka ringarna som sas bota gikt och reumatism
.
Uppfinnartalanger
I Stockholm började han på ett gjuteri och stannade där i tre år. Här visade han uppfinnartalangerna genom att skapa modeller av helikopter och ubåt. Helikoptern hade en urfjäder och två propellrar som kunde snurra åt varsitt håll och den kunde lyfta två meter. Ubåten hanterades med komprimerad luft precis som senare tiders ubåtar. Experter gillade vad de såg. Med ekonomiskt bistånd gjorde han en större modell av flygfarkosten driven av en liten effektiv ångmaskin. Tyvärr förstördes den vid en demonstration. Modellerna gav inga resultatrika kontakter med" riskkapitalister".

"Lödprofessorn"
Nästa jobb fick Nyberg hos en mekanisk verkstad där han snart blev kallad ”lödprofessorn” då han snabbt och snyggt kunde löda ihop gasoljekök. Här tillverkades korkstämplingsmaskiner med hjälp av farliga spritlampor. Nyberg skapade en transportabel blåslampa där lågan kunde regleras och koncentreras. 1881 tog Nyberg patent på blåslampan.

Tuffa ekonomiska år
Året därpå började han egen tillverkning i liten skala på Luntmakargatan i huvudstaden. 1885 förlades produktionen till en liten men komplett verkstad i Sundbyberg.
Första åren mötte han ekonomiska svårigheter varför han började tillverka giktringar som han lärt på sitt första jobb. Detta gav förbättring av ekonomin och han fortsatte med utveckling av sin blåslampa som han kallade lödlampa. Han
gjorde lampan osprängbar. 1886 mötte han Max Sievert på en utställning och denne fick rätten att marknadsföra och sälja blåslampan worldwide sedan han själv testat lampan i egen tillverkning och gillat den. Det blev en stor framgång och tillverkningenoch Sieverts försäljning utökades med bla fotogenkök och paraffinugnar.

200 anställda och näst störst 
I  Sundbyberg växte industribyggnader upp snabbt. 1891 stod Nybergs påkostade och vackra fabriksbygge klart på Prästgårdsgatan/Rosengatan. 1906 blev det aktiebolagsbildning. Nya produkter tillkom i programmet. 1913 hade C R Nybergs Lampfabrik AB ca 200 anställda och var näst störst
i stan efter Max Sieverts Kabelverk med 300 anställda. 1922 övertog Sieverts Fabriks AB Nybergs rörelse för 1,2 mnkr. Nyberg var då 63 år men slutade inte med sitt stora intressen för flygmaskiner och båtar och han skapade flera betydelsefulla konstruktioner framför allt gällde det båtpropellrar och hans
lösningar användes hela mellankrigstiden. Nyberg vann priser vid utställningar i Stockholm, Köpenhamn och Antwerpen. Han bodde förutom i huvudstaden också i Lidingö.
                                - Siuer Athos -
 

                  Källor för avfattande av texter och bildval på denna sida: Sundbybergs Stadsmuseum, Wikipedia, Biografier om CR Nyberg, Industriminnen i Sundbyberg 1978/Länsstyrelsen i Stockholms län. Kommunen.

I uppfinnartagen?
I uppfinnartagen?

C R Nybergs fabrik på Prästgårdsgatan 9. Startade 1891. I folkmun: pepparkaks -huset. Varumärket Svea användes för parrafinugnar och fotogenkök. Max Sievert hade också exklusivavtal om export för dessa produkter.

Blåslampstillverkning i C R Nybergs fabrik en bit in på år 1900. Fr.o.m 1906 C R Nybergs Lampfabrik AB. Max Sievert AB tog över bolaget 1922.
Tidig blåslampa signerad C R Nyberg (1883)
Tidig blåslampa signerad C R Nyberg (1883)
Patentstämpel i mässing
Patentstämpel i mässing
Fotogenköket "Sveaköket"
Fotogenköket "Sveaköket"
Flygplan och propellrar av alla slag intreserade C R Nyberg. Den här maskinen som var ångdriven kördes i rundbana i trädgården presis som grabbar kör modell-plan hemma. Den här maskinen  slogs sönder i försök att lyfta.
Flygplan och propellrar av alla slag intreserade C R Nyberg. Den här maskinen som var ångdriven kördes i rundbana i trädgården presis som grabbar kör modell-plan hemma. Den här maskinen slogs sönder i försök att lyfta.