DOM GJORD´ET !

A P Löfström       E Löfström         M Sievert          C R Nyberg       H Throne-Holst  H Österberg
1831-1909         1833-1911         1849-1913        1858-1939       1895-1980        1899-1988
Bilder från Sundbybergs Stadsmuseum

Det här är en Sundbybergs Hall of fame. Inte slutgiltig. Den kan komma att omfatta flera. Förhoppningen är att Du som studerar eller
Du som ska eller börjat driva företag eller som känner tålamodet i företagandet svikta ska finna inspiration, få gokänsla!

NÅGRA TIDIGA AVGÖRANDE INDUSTRISTEG 1876 –1914 
Järnvägens tillkomst 1876 och tomtförsäljningen därefter blev förutsättning för en industrialisering som sen blev avgörande för Sundbyberg som samhälle. Dess framväxt blev identisk med etablerandet av dess företag.

Sundbybergs äldsta industri är stenhuggerierna. Det äldsta låg i Tulemarken uppe vid Tulegatan. "Yxis" låg i nuvarande Tornparken. Det kallades så efter de yxor som stenhuggarna använde. Vid Starrbäcksgatan och nere vid gamla stadsparken, nedanför Landsvägen, låg också stenhuggerier. Företagen levererade regelbundet arbeten och sten till huvudstadens många husbyggen. Inför världsutställningen 1897 blev det leverans av den finaste sundbybergsgraniten till omläggningen av kajerna i Gamla Stan och Riddarholmen. Företagen arrenderade bergen av P A Löfström, som ju ägde de mesta i stan. Löfström fick inte bara in arrende utan även "ansning" av topografin för bostäder och annat. Stenhuggarna i Sundbyberg var de första att bilda egen fackförening i april 1886.

Första riktiga industriföretaget var SVAB, Sundbybergs Verkstads AB, som grundades 1878. Detta var en teknisk verkstad med tillhörande gjuteri som låg i östra delen nära solnagränsen. SVAB kom att gjuta den nya Djurgårdsbron inför Världsutställningen 1897. Bron är densamma idag.

Djurgårdsbron sedd från Djurgårdssidan. I bortre broändan möter Strandvägen åt vänster och höger samt Narvavägen rakt fram.
Djurgårdsbron sedd från Djurgårdssidan. I bortre broändan möter Strandvägen åt vänster och höger samt Narvavägen rakt fram.

Under 1880-talet etablerades än fler företag med betydelse för ortens utveckling. Entreprenörer med storskaliga projekt kom in i bilden.

Under 1880-talet etablerades än fler företag med betydelse för ortens utveckling. Entreprenörer med storskaliga projekt kom in i bilden.

År 1881 flyttade P J Ekmans Snickerifabrik ut hit från Kungsholmen till Bällsta å. Här tillverkades bla "Franstorpsvillor" med all slags tillbehör och ornament. Arkitekten Frans Lindskog i företaget övetog ledarskapet då Ekman dog 1888. Lindskog bodde i Alby dit företaget också fick leverera flera hus. Man leverade över hela landet ävensom utomlands. Inredningen i Duvbo kyrka är ritad och tillverkad av snickerifabriken.

Under 80-talet tillkom kläd- och skofabriker. Flera skrädderier fanns. I Mariehäll, Kretsboda - andra sidan Bällstaån - byggdes "Sundbybergs Hattfabrik". P A Löfström, ägde inte bara Sundbybergs Gård utan också Duvbo Gård. Han hade en tid ett tegelbruk i Duvbo för lokal marknad som han sen lät ersätta med ett tegelbruk i Mariehäll för tegelleveranser till hela stockholmsområdet.

1888 fick Sundbyberg rätten att kallas köping. Med höjd samhällsstatus ökade expansionen under 1890-talet. 1891 startade sålunda Åkerman & Lunds Orgelfabrik i kv Orgeln vid Sturegatan. År 1900 öppnade Stockholms Maccaronfabrik filial på Järnvägsgatan och 1904 flyttade hela produktionen från Stockholm Söder till Sundbyberg.

Metallfabriksaktiebolaget Kontrollkranen fanns vid Vegagatan/ Ursviksvägen, nuvarande kvarteret Kronan, i början av 1900-talet men brann ner 1904. Bryggeriet Kronan startade 1903 svagdrickstillverkning som snart följdes av ölbryggning. Ferdinand Mühlens parfymfabrik "4711" öppnade 1905 i fd garveriet(!) vid Bällsta bro.

Spis- och Knäckebrödsfabriken på Sturegatan med distributionsbilar
Spis- och Knäckebrödsfabriken på Sturegatan med distributionsbilar

Mariehäll hade en margarin- och jästfabrik. Dess grundare, Barthel Kock startade 1906 Spis- och Knäckebrödsfabriken Kronan med adress Sturegatan. Den tillverkade bröd dygnet runt med nya och snabbare metoder än i hela övriga dåtida världen. Man exporterade bröd till bla England. Teknikutvecklingen tvingade så småningom företaget att upphöra.

1908 fick Sundbyberg sitt första elektricitetsverk vid Hamngatan.
                               - Sieur Athos -

SÅ TILL DOM GJORD´ET !

Du finner medlemmarna i DOM GJORD´ET genom att klicka på
menyn längst upp till vänster på denna sida!


 

Anders Petter Löfström, 1831-1909, köpte Sundbybergs Gård och Duvbo Gård år 1869. Han ägde då all mark här. Han såg till att järnvägen drogs genom Sundbyberg 1876. Började tomtförsäljning därefter 
tillsammans med sin fru Emma. Sundbybergs grundare. Duktig affärsman
Generös attityd.
Bilden ovan: Sundbybergs Gård, modell på Muséet 

Första stadskartan 1899. Köping 1888. Stad 1927.  

Stockholms Maccaronfabrik på Järnvägsgatan 1904 efter flytt av hela företaget från Stockholm Söder. Redan 1900 fanns en filial här.

4711 startade parfym-tillverkning i "gamla garveriet" vid Bällstaån, öster Bällsta bro. 4711 kom från en Mühlens fastighetsnumrering. Namnet innan var Farina, licensierat av en familj med samma namn utan någon kontakt med parfymbranschen. Den riktiga parfymfamiljen Farina förhindrade 1881 att Mühlen använde varunamnet. Nedan produkter från företaget.

"Made from Swedish rye - contains 5 Wafers"
Knäckebrödsfabriken Kronan exporterade t.o.m. till utlandet bla England. Här en engelsk förpackning. Queen Christina syns med det gamla slottet i bakgrunden; det brann 1697.

Den 11 maj 1928 antog stadsfullmäktige i Sundbyberg ett nytt stadsvapen. Riksheraldikern greve Adam Lewenhaupt hade formgivit vapnet, som beskrivs i en skrift om stadsvapen på följande sätt:
"I silversköld en röd bjälke belagd med en åska av samma metall samt åtföljd av trenne röda kugghjul två över och ett under".

Bildmaterial denna spalt från Sundbybergs stad och 
från Sundbybergs Stadsmuseum