Nr VI mars 18

Idebild från kommunen. Torget sett från Landsvägen
Idebild från kommunen. Torget sett från Landsvägen

På Stadens hemsida sundbyberg.se kan vi läsa om hur torget nu är tänkt att gestaltas och bevekelsegrunderna bakom detta. Meningen är att ämnet ”torget” ska studeras närmare inför detaljplanen nr 1 som kommer i höst och efter att kommunfullmäktige tagit justerat planprogram i mars. Här ett sajtens korta sammandrag följt av själva sågningen. 

Så sajtens sammandrag av torgromantiken
Torget blir över 12000 kvadratmeter eller dubbelt så stort som idag. Det begränsas av Järnvägsgatan och Landsvägen samt Signalfabriken och den stationsbyggnad som ska ligga lite österut i förhållande till nuvarande nedgång till tåg och T-bana. Torget ska rymma flera vardagsrum. Och det ska bjudas gröna promenader mellan gröna målpunkter. Wow kan grönsiskan säga, säger skrivaren. Vidare ska det vara lekfulla och konstnärliga inslag. Och säkerheten, tryggheten och jämlikheten ska råda här. Också en sak som skrivaren återkommer till nämligen: hänsyn ska tas till klimatet och där ska utvecklas platser på torget som också står pall vinterhalvåret!

Torget ska ges egenskaper som ger oss både puls och tillfälle till återhämtning.  Man kan se gående på torget på väg åt olika håll. Låga glasade paviljonger skyddar i viss mån från buller och ohälsa. Någon 1 - 2 vånings byggnad kan bli aktuell. De olika slagen byggnationer, ska ge oss kafeer, pop ups och butiker. Terrassering, murar och häckar ska hjälpa till att ”klara” höjdskillanden mellan Järnvägsgatan och Landsvägen. Både Stationsgatan och Rosengatan ska rinna fram på torget. Planterade större träd ska minimera de hälsofarligheter som torget kan bjuda på genom fordonen på kringgatorna samt ge skugga.Men då torget är färdigt råder säkert bil- och bussförbud om inte eldrift, menar sajten. Det kan bli fråga om gräsmattor där möjligt

Idebild från kommunen.  Torget från Järnvägsgatan
Idebild från kommunen. Torget från Järnvägsgatan

Torget ska vara robust för tidens tand. En serie parkrum ska finnas på tunnellocket. Man talar om en slags boulevard från stationen till läget för Maraboubron och man tillskriver den också egenskapen "ny ryggrad”. Utmed boulevarden ska finnas sittplatser så inte bara A-team utan även du ch jag kan se alla snygga flickor som passerar, inflikar skrivaren. Slutligen skall boulevarden ha ett utbud av aktiviteter.

Järnvägen och industrin som gjort staden till vad den är ska uppmärksammas på något sätt, heter det. Borde vara ett bärande tema i resecentrumet anser skrivaren. 

Nu tar vi fram sågen.
Det är riktig vinter då detta skrivs. Och man kan se framför sig alla gående eller halvspringande som ska till eller från resecentret vintern 2031, halkande eller mötande rejäl snöpuls med tankarna kring barn och jobb. Vem sitter ner här när? Ungefär 24.000 jobbar idag utsocknes och ungefär lika många åker hit till sina arbeten. Digitaliseringen och dem på nya arbetsplatser som måste till samt de 4500 kommunmedlemmarna i nya stadsdelen ävensom nya trender och omstruktureringar kommer att ändra denna sifferbetraktelse, men knappast beteendena i stort.

ryggrad-12899 ryggrad-12899

Promenaden eller boulevarden - eller nya ryggraden kallad -  på locket från stationen till läget för Maraboubron blir lätt en ny vågbrytare mellan syd och nord. Vill vi det? Nej! Vem sitter ner här när? A-team lär inte lämna systemet ur sikte. Vi vet att lunchätare inte går så långt utan dväljes där nära matställen finns och där man hinner möta andra människor för intressant snack. Efter jobbet går eller åker man hem för att bla curla barn till idrotten eller se till att läxorna blir gjorda. Också hemjobb och eller egna aktiviteter förstås. After work lockar en del. Idag tex på fredagen. Sånt här kommer också att ändras över tid givetvis. Förresten vad hände med Einarssons betydelsefulla kulturpunkter på promenaden? Något som ju skulle få oss att kanske sitta ner.

I den nya stadsdelen blir det många innergårdar. Där trivs man och möter vänner och grannar med eller utan mat och och dryck; här sitter man ner. Detta mys ger knappast anledning dra ner på torget och sätta sig på resecentrums terrass och skåda ett tomt torg eller fly till dyr restaurang.   

Våren är väl april och maj i huvudsak. Motionstid; golfen, båten, landet, semesterval, barnens betyg och själva livet tar tid och tankar denna tid. På grund av nämnda och klimatet sätter man sig inte ner på torget. Majs medeltemperatur är 10,9 grader.  Nederbörden 30 mm. 
.

Stadens medelemperaturer och måndsnederbörd/SMHI

Så juni, juli, augusti eller från skolavslut till skolstart är ju inte en tid vi spenderar på torget med anslutningar. Då är vi på semester, reser, läser, grillar, badar och hälsar på släkt och vänner mm. Av 30 dagar den här tiden regnar det 10! 32 % av årsnederbörden kommer den ”torraste” tiden. Julis medelteperaturen 17,9 motsvarar inte vad vi begär i vår bostad där 21-22 grader krävs för trivsel. Och 68 mm av årsnederbörden 532 mm fallar i Juli! Augusti är inte just något bättre med sina 64 mm Se klimatbilderna ovan!

Hösten bjuder sällan på indiansommar. Vi jobbar och har allt annat än att sitta på torget att tänka på; våren baklänges ungefär.

Det sägs att resecentrum kommer att se till att det blir liv och rörelse dygnet runt. Vem vill ärligt talat tro på det? Skulle omlandets över 200.000 människor lockas till nattövning här? Nej. Och sundbybergarna är för trötta eller ser på TV eller gör annat i brist på ett reellt kulturutbud i centrum.  Idag är tex Sturegatan praktiskt taget ”död” före kl 21. Var är dom 24.000 som kom hem utsocknes ifrån? År 2031 ser det säkert  inte så mycket annorlunda ut men andra siffror.

Sajten saknar en kommunens analys av torgbeteende! Och en studie betr sundbybergarna som bor i centrum och jobbar på annan plats, vore intressant från flera synpunkter. Var handlar man, vad gör man på fritiden, är det kulturella utbudet tillfredsställande, är du engagerad i förening etc. Kanske är vi lite av en sovstad? Stockholm med sitt kultur- och  restaurantutbud konkurrerar så klart? År det beteenden som man behöver försöka ändra på långsiktigt till 2031?

Demokratiskt mellanstick från politikernas värld
Innan vi går vidare med sågningen vill sajten peka på några demokratiexempel från politikernas värld:
Första förslaget till planprogram kom i april förra året. Det föregicks av massor av möten sedan 2013 där kommunmedlemmarnas (invånarnas) tyckanden inhämtades. Demokratin var så viktig. Istället verkar det som man var ute efter någon slags legitimitet. Förresten vem kan komma ihåg alla tyckanden som levererats på otaliga möten och underhand,. ja, även skriftliga.
Detta står i kontrast till polikernas egna beslut såsom Stadshusets flytt till Hallonbergen när det fanns möjligheter att lägga stadshuset i centrum där det hör hemma. Stadshuset är vårt! Det kan var svårt att skilja på vad som är vårt och ert.
Lika ser det ut med de omfattande avyttringarna av centrumbildningarna. Nyligt beslut om fastighetsbygge söder macken i Hallonbergen för att få plats med Kulturcentrum och andra kummunaktiviteter i stadsdelen är en spin off från avtalet om avyttrande av Hallonbergens centrum. Det här är väl steg om några som borde underställas folkets vägledning. Se om röstapp nedan!

Nu sågar vi färdigt
Det synes som att kommunansvariga Infrastruktur AB lyssnat för mycket på Trivsamma Stadskärnans grönsiskor, Ada-or med solönskan för pelargonierna samt militanta gentlemen a la texten i marschen Alte Kameraden från 1889. Gruppens kärna består av högst en ½ % av stadens invånare eller ca 250 personer. Nu affischerar man otillåtet för segermanifestation den 5 mars! På torget så klart.

Man borde givetvis ha anlitat de bästa inhemska och/eller kontinentala experter/proffs för att ta fram två eller tre förslag för invånarna att rösta på. Man får förmoda att digitaliseringens framfart gjort avtryck i kommunen och att man har en kommunapp framme som med ID kan användas för röstning, vägledande eller beslutande. Men alla har inte appar. Men nu är det så att 2031 är det app- och AI-folket som bor och verkar här, så en vägledande röstning på ett par tre torgalternativ av dagens appfolk vore inte helt fel att göra! 2031 är många av dagens torgskramlare ur bild.

En urbanisering i form av byggnad(er) på torget, gärna över tunneltaket, skulle bli ett klart bättre nyttjande av den dyra marken/läget och skulle sammanlänka nord och syd på ett påtagligare sätt, utan ny ryggrad.

Ett stadshus med kultursalonger byggt i trä, glas och med solpaneler och i den form som visas på sidan här och som är från Stadens vision 20 (Whites byrå) skulle kunna bli en märkesbyggnad av klass, skulle motsvara centrums behov av bästa kulturförutsättningar och få stadshuset åter där det hör hemma samt skulle ge stadshusanställda, ja även politikerna, en möjlighet umgås med företagare och andra intressanta yrkesutövare/personer på daglig basis. Behov samt nära stadens intelligentia!

Whites förslag till designbyggnad på torget finns i Stadens vision 20
Whites förslag till designbyggnad på torget finns i Stadens vision 20

Staden skapar utmärkta kommunikationer men missar att utnyttja dem för framgång. Ärligt talat, vi behöver inga fottransportsträckor på betong med gröna inslag. Vi har tillräckligt med träd och gräsmattor och bänkar för dem som behöver det!
Tänk om innan för sent!
       
                                              Curt Wahlund alias Sieur Athos
Källor: Bla Kommunen, Wikipedia, Pixa Bay 
 

Censur och sant

Censur: se Rapport Allaktivitetshuset nedan!
Sant: Se inhämtade siffror för Allaktivitetshusets 
verksamhet 2017!
Allakti
vitetshusets eknomiska utfall för 2017 visar ett rejält underskott och man undrar hur länge fiaskot ska pågå på skattebetalarnas bekostnad. 

Siffrorna nedan har Sajten begärt från Kultur- och fritidsförvaltningen. De visar verksamhetens utfall 2017.

Kulturcentrum får nya större lokaler
Release från omnämnda partier

Källa: Kommunen
Källa: Kommunen

- Sieur Athos -