Meningslöst hackande
för ferielön, borgmästarn!
Sajtens The Musk-Factor
ett annorlunda tänk!

Grabbarna på bilden från Sturegatan den 29 juni 2017 tyckte att den tilldelade uppgiften var både meningslös och generande. Glädjen i arbetet var ”muck” dan därpå!

Det här är förlegat borgmästarn! Finns det förresten inte en mängd utlandsfödda arbetslösa som är villiga ta ett första jobb och tjäna pengar? Det talas ju oftast om behovet av enklare jobb!

Nej, kommunen måste bjuda på annat som ger berörd skolungdom - utöver ferielön - drömmar och visioner samt stärkt insikt om utbildnings betydelse för möjligheter och chanser i livet.

Framtiden med snabb digitalisering och accelererad konkurrens kräver förståelse för snabba skeenden med stora förändringar! På lite sikt förutsätter allt fler jobb mer än gymnasieutbildning eller så måste gymnasie-utbildningen ändras till innehåll och inriktning!

Här en skiss på vad feriejobb med lön borde kunna handla om.

The Musk-Factor

Never give up
Really like what you do
Take a risk…

De flesta har nog mött namnet Elon Musk - ingenjören, uppfinnaren, entreprenören, investeraren, inspiratören. och mångmiljardären. En unik man som startar, köper och fusionerar företag och genomför eller försöker genomföra projekt av mycket stor betydelse för mänskligheten. Bland företag/projekt:

Spacex – Recykel-raket med flytande bränsle som landar stående efter fullgjord lyft. Kan så på plats få ny uppgift och bränslepåfyllning. 12 lyft t.o.m augusti i år (bla sateliter). Utvecklas tex med starkare booster. Tanken är att i framtiden skjuta upp marskolonisatörer till Marsresor. Tänkbar första Marsresa kan ske 2023, 25 eller 27; fönster var 26e månad. Kolonisation av Mars är målet.                                                                                                     Tesla – Elbil tillverkas. En kommande modell får två motorer, fyrhjulsdrift och luftfjädring. Batteri om 100 kWh ersätter det med 85 kWh. Kina vill ha Teslabilen. Finsk taxibil Tesla modell S har gått 40.000 mil med bla ett motorbyte enl garanti; 93 procent kvar på batteriet/räckvidden. Utvecklar förarlösa bilar.  
SolarCity – Ingår i Tesla. Solpaneler. Senaste är solpaneler i glas som nu går i produktion; lagring av energi; bla delprojekt med Vesta                                                Powerwall heter Teslas batterisystem för hemmet.

The Boring Company – lösa storstäders trafikproblem med tunnelnät där ett system tar ner bilen från gatan på en släde som sen kan åka i 200 km/tim till rätt station där bilen återvänder till gatunivån. Har redan börjat borra i LA.

Hyperloop – Framtida transportsätt för människor och varor. Fått muntlig ja-nick för sträckan New York – Washington. För nåt år sen talades om ”vakuumtåg” på sträckan Stockholm – Helsingfors. Här handlar det om  utveckling mot farter uppåt 500 km/tim.  Nu uppe i 250 och snart 300 km/tim.
                                                    
Neuralink – utveckla gränssnitt för att sammankoppla männinska och dator.                                                                                                                                     Open AI – forskning för att nå säker ”artificiell general intelligence”. Vill få AI-utvecklingen reglerad på något sätt för att inte riskera vår civilisation.                                                                  


Källa för projekten: Elon Musk News                                                                                                           _____________

Fleet Ballistic Missile System´s Management Cycle. "Styrcirkeln" användes vid produktionen av USAs missiler under 50-talet. Man börjar att läsa på "nordkalotten". 
Visst kan denna Management Cycle användas
för Musk-projekt!


Nu till The Musk-Factor
The Musk-Factor genomförs i internat under 2½ dag, fördelade på ½+1+½.
The Musk-Factor riktar sig till skolungdomar som skall börja i gymnasiet kommande läsår.
KTH-studenter utmanas att hålla underhållande föreläsningar.
Plats: KTH? Information om KTHs verksamhet invävd i föreläsningarna.
Närvaro hela övningen förutsätts för full ferielön.

Programskiss för The Musk-Factor:
Dag 1                     
Kl 1200 Samling. Lunch
Kl 1330
Vem är Elon Musk
Spacex
Återanvändbar raket 
Marsresor
Marskolonin
kl 1630 Kaffe,Te
Förbereda kvällsdiskussionen
Kl 1800 Middag
Kl 1900-2100 Diskussion


Dag 2
Kl 0800 Frukost
Kl 0900
Tesla
SolarCity
Powerwall
The Boring Company
Hyperloop
Kl 1200 Lunch
Kl 1330
Neurolink
Open AI
Musk om att driva företag
kl 1630 Kaffe, Te
Förbereda kvällsdiskussionen/arbetsgrupper
Kl 1800 Middag 
Kl 1900-2100 Diskission


Dag 3
Kl 0800 Frukost
Kl 0900 
Musks Top 10 rules for success
Digitalisering på andra områden
Strategi
Frågor och diskussion
Kl 1200 Lunch. Avslut


Den här utbildningsskissen behöver inte vara knuten till sommaren och feriejobb/lön samt årskurs.
Curt Wahlund alias Sieur Athos                       mittsundbyberg.se  

Sent inkommande nyhet
Friteatern Teater Bristol har försatts i konkurs den 1 sep 2017 med edgångssamman-tråde den 9 okt 2017 kl 1430. Därmed är "gräddfils-eran" definitivt över. Kultur- och   fritidsnämnden har trätt in i bilden för att söka nå en lösning
som räddar lokalen till kulturen och samtidigt gör fastighets- ägaren förnöjd.
.

FÖRENINGEN FRITEATERN PÅ TURNÉ I KONKURS -
FRITEATERNS HYRESKONTRAKT UPPSAGT

Begäran om konkurs skedde den 7 juli 2017 och beviljades av Solna Tingsrätt den 10 juli - se längst ned efter text. Edgångssam-manträde äger rum den 28 augusti därvid "ekonomiska inkromet" blir känt. Enda kända skuld idag är vad Skatteverket uppger, nämligen 36000 kr. Utsedd förvaltare är advokaten Anna Tholander.
Ärendenr:K5478-17

Friteaterns hyreskontrakt är uppsagt och värden söker nu en liknande lösning som man haft med Friteatern. Förutsättningar: treårskontrakt, 9 månaders uppsägningstid, totalt 468 tkr i årshyra. Värden uppger att de sanitära utrymmena kommer att renoveras.

VI FÅR SE VAD NÄMNDEN KAN GÖRA
Vid Kultur- och fritidsnämndens beslut om att avslå Friteaterns begäran om bidrag beslöts också följande:

"Kultur- och fritidsnämnden beslutar att kultur- och fritidsförvaltningen
tillsammans med ordförande och 1:e vice ordförande i nämnden Johan
Storåkers (L) och Kenneth Hultgren (C) uppdras att – för det fall att föreningen frånträder sitt hyreskontrakt på Teater Bristol, och ifall fastighetsägaren är intresserad – verka för att en ny teaterförening eller konstellation av föreningar övertar funktionen att bedriva teaterverksamhet eller annan kulturverksamhet på Bristol."


Det blir intressant att se vad Kultur- och fritidsnämnden nu kan bistå med för att rädda lokalen till kulturen och bli ett viktigt inslag för Sturegatan och centrum. 

Som framgår har beskrivna händelseförlopp skett under värsta semestertid. Så vad Nämnden konkret kan göra återstår alltså att se. Den måste samlas först om former och pengar gällande en approach.

ANNAT
Noterat: Bilden betr Föreningen Friteatern Teater Bristol och Föreningen Friteatern Bio är inte helt klar, men nåt hyreskontrakt med värden finns inte nu.

Friteatern har utrymt lokalen. 

Huruvida Friteatern var den som sa upp lokalen inför konkursbegäran vet skrivaren inte. Men om så, med nio månaders uppsägning, är det ändå märkligt att det den 29 juli vid kl 22 ett parkerade sina cyklar vid Bristol. Utanför brann två marschaller. Kvinnan öppnar med nyckel och paret går in i tända foajén. Kort därefter sitter fyra personer i foajén.

Huruvida större eller stora tiggda medel eller swishade pengar mot bakgrund av alla förespeglingarna som gjordes går att få tillbaka har sajten inte svar på här.  

- Sieur Athos - juli 17 -

Nedan konkursansökan.

Nederst på sidan finns utdrag betr inkråmet i Konkursboet gällande Friteatern på turné.

Nämnden för Kultur och fritid har inlett intensiv förhandling med värden för Bristollokalen. Det gäller att lokalen fortsätter att vara en plats för kulturen i stan. Kommunen gör nu sitt bästa.

Ty bidraget är ditt i evighet! Amen!

Herre Gud har du sett på maken? På bara jobbsidan eller förknippat med jobb finns det en massa bidragsformer som borde få politiker att rodna och vilja avgå
snarast. Vad sägsom: inträdesjobb, instegsjobb, lönebidragsanställning, särskilt anställningsstöd, extratjänst, yrkesintroduktion. traineejobb, moderna beredskapsjopbb, etableringseersättning, eta-bleringstillägg...
Arbetsfrågor tar i årets statliga budget 79 miljarder kr! I högkonjunktur! Hur blir det inte då i lågknjunktur1

Om detaljerna i dessa former vet inte jag, vet inte du. Lyckligt nog! Någon transparens finns inte då mycket bestäms av arbetsförmedlingens tjänstemän. För arbetsgivaren gäller att få in sökanden med så mycket bidrag som möjligt i ryggsäcken. Efter sex månader kan den som jobbat bytas ut mot någon ny som har pengar att bringa.

Men låt oss ändå se på etableringsersättning
Den gäller nyanlända med uppehållstillstånd
som flykting, kvotflykting eller skyddsbe-hövande. Försäkringskassan utbetalar för fem dar i veckan och allefter medverkansgrad i fastställd etableringsplan. 100 % medverkan ger 3o8 kr per dag, 75 % ger 231 kr, 50 % ger 154 kr och 25 % ger 77 kr. Max i två år. Sen finns etblaringstillägg för max tre barn. Under 11 år 800 kr i månaden och över 11 år 1500 kr. Kan bli max 4500 kr i månaden. Max två år. Ensam nyanländkan få bostads-ersättning 1800 kr om hyran är under 5700 kr; minst ska 3900 betalas i hyra.
Barnbidrag kan utgå oavsett etablerings-ersättning eller ej. 

Det här var jobbrelaterade saker och gäller i mycket hög grad sk nyanlända. Bland sistnämnda är nästan 22% arbetslösa. Och värre ser det ut att kunna bli framöver Samtidigt som vi går in i lågkonjunkturskede får vi ytterligare personer med uppehålls-tillstånd och nyanlända in i arbetsmarknads-bilden.

Tänk sedan på alla andra bidrag och subventioner som finns och du mår illa!
Bidrag i evighet. Amen!

Nedan finns inkråmet i bouppteck-ningen för Friteatern på turné. Edgångssammanträde ägde rum den 28 augusti. Endast Eva Janstad var närvarande för edgången. Mats Nolemo, också styrelseledamot, var på teaterjobb. Han ska få edgång längre fram. Bokföringsmaterial ej omhänder-taget

Vacker urban gardening
på Prästgårdsgatan 19

På bakgårdar och i själva stan finns ju kommunens gardening eller cultivation av olika slag, men frontat mot gatan är det inte så vanligt. Bilderna nedan är från fastigheten på Prästgårdsgatan 19 där man möter blommor och växter hela säsongen. Vackert!

Urban cultivation disturbances

Utanför butiken Elvisning på Esplanaden finns nedanstående odlingsrektangel. Sent in i sommaren fanns här bla vissnade tulpaner. Och det som sedan kom till är inte så särskilt vackert eller spektakulärt.

Blomlådorna vid busshållplatsen Esplanaden/Järnvägsgatan var lika länge utan blommor. Och jordbiten kring trädet vid Vasagatan/Landsvägen var likaså länge inte värdig en stadsträdgårdsmästare.

Ny ordförande och centrumledare
i Stadskärneföreningen
med Köpstråket

Christina Blomberg är Sundbybergs stadskärneförenings nya ordförande och Katarina Törnell ny Centrumledare.

Christina Blomberg,har lång erfarenhet av kommersiell utveckling av handelsplatser samt stads- och fastighetsutveckling
Katarina Törnell, har mångårig erfarenhet av information och affärskommunikation. . . 

- Ett ytterst viktigt mål är att bidra till såväl planeringen för den nya stadskärnan som en nödvändig genomförandestrategi för fortsatt verksamhet och tillgänglighet under järnvägsnedgrävningen, säger Christina Blomberg.

Aftonbladets/Inizios augustipoll

Bakom Pollresultatet finns en webbundersökning  där
2037 intervjuer gjorts perioden 7 - 14 agusti 2017.

Klackenbergs Böcker & Papper
kommer till Sturegatan

Företaget öppnar inom kort i Dressmanns tidigare lokal som övertogs av Rias Exchange och money transfer och som nu tar en mindre del av lokalen med ingång från Stationsgatan.
Se bilden nedan.
Klackebergs Böcker & Papper finns i Bålsta, Jakobsberg, Haninge, Tumba och Vällingby Under namnet Anderssons har företaget också butik i Norrköpng. 

Grattis Sundbyberg till en anchorbutik!

Skandia bygger i Fabriksparken

Första delen - grön och till höger på kartan nedan och bakom Willys - är klar för inflyttning nästa senhöst. Därfter blir de två övriga fastigheterna klara för inflytt sista kvartalet 2019 och sista kvartalet 2021

Totalrenoverad järnvägsövergång på Esplanaden
Rälsen vid Esplanadövergången har   renoverats då den gamla rälsen hade brister. Samtidigt blev de en snyggare övergång. 
Ett team snabbjobbade med proffsiga "rallare" och imponerande maskiner. Galleri nedan.

Antal asylsökanden
per månad och hela riket

Alltid i fokus...
eftersatta Sturegatan
1 november förra året tog sajten Stefan Bergström (C), Ordförande för Stads-och miljönämnden och kommunalråd, på inspektion av Sturegatan mellan Esplanaden och Stationsgatan. Så här sa han i samtalet:
"Här finns en klar förbättringspotential. På vissa ställen är det oacceptabelt och krävs snara åtgärder så att tex inte fall- och vrickningsskador inträffar. Påvisade brister ska omgående tas upp med förvaltningen. När det gäller plan för Sturegatans gatumiljö så kan jag berätta att en plan för utvecklingen av alla stadens offentliga ytor håller på att tas fram...På Sturegatan kommer vi också att satsa på till exempel fler bilfria dagar med olika typer av aktiviteter."  (Hela samtalet under menyns Politik)

Besked i höst om att grävas upp
Något egentligt resultat av Bergströms uttalande har vi inte sett. Sturegatan ska grävas upp för nya ledningar till järnvägstunneln har det sagts men inte när, hur och hur länge detta ska ske. Sajten frågade den 22 augusti projekt Mälarbanan och de sa då att något beslut ännu inte tagits men att besked kunde väntas i höst.

Butiksstatus
På butikssidan har Digital Inn försvunnit. Renovering sägs stunda och en elektronik-butik kan bli aktuell. Klackenbergs Böcker & Papper flyttar snart in i Dressmanns gamla lokal sedan Rias delat med sig och överlåtit större delen av ytan och själva fått butiksöppning på Stationsgatan. Klackenbergs blir en anchorbutik. Se text och bilder ovan! Nordealokalen har stått tom länge. Nu ryktas det om att designbutiken på Vegagatan och en pizzeria ska flytta in. SEB-lokalen som övergavs mitt i sommaren står ännu tom.

Dessutom har bankomater försvunnit en masse. Finns några undanskymda kvar som i Willys entré och inne i Träffpunkten i Bankenhuset.
Varför inte kölhala bankerna för kundovänlighet! Bakom: Digitaliseringens framfart! Vi rullar vidare mot det kontantlösa samhället.

Ätande E-handel samt Pop Ups
E-handeln rusar framåt. Just nu kan man läsa att Kina konkurrerar inte bara med stora kvantiteter i många branscher utan för osund konkurrens betr portot, enligt PostNorrd som lider.  För gemene man lär dessutom plagiatprodukter riskeras vid inköp. Man kan säga att E-handeln äter upp butikssidan även om butik som börjar med E-handel förväntar sig en omsättningsökning.  Man kan ju äta upp någon annans butik! Pop ups får vi ibland se på skärmen eller E-handelsföretag som saknar butik och hyr ett läge (butik) en
kortare eller längre period (efter max nio månader inträder besittningsrätten för den som hyr). Det finns flera fastighetsägare som hyr ut Pop ups. En pop up-butik kan avses att bla stärka varumärket, vissa sortiment, vara mitt i det som man bedömer vara kunderna.

Ingen hastighetskontroll här inte!
Härom veckan hade polisen i länet hastighetskontroller med rätt nedslående resultat. Men enligt Västerortspolisen, dit vi hör, har ingen koll skett i Sundbyberg. Man måste ju prioritera kriminaliteten!

Politikerna måste agera
Så de begränsningar till 30 och 40 km/tim som vi fått för vår säkerhet kan man ignorera och köra hur fort som helst. Och det sker också, inte bara bilar utan även motorcyklar 
gasar högljutt. Sen har vi cyklisterna som kör hur som helst och ofta för fort. De finns på trottoarerna, barnen lär man cykla på trottoarerna; man cyklar diagonalt i korsningar och på cykelbanorna körs det mot angiven riktning och utan signaler. Politikerna måste anses ha del i denna utveckling. man sätter tex inte upp ljussignaler på Sturegatan och Järnvägsgatan som skulle skapa lugnare trafik.

Och är det inte hög tid att skaffa en egen kår av vakter med befogenheter att ingripa i skeenden. Finns inte denna möjlighet får man väl börja jobba för den. Sitt inte still! Polisen kommer inte under överskådlig tid att klara sina uppgifter betr ordning och trafik här i kommunen. Om någonsin.

Höghustrenden stärks

Uppsalaradarn skall ersätta Brommas radarklot och därmed finns inga begräns-ningar när det gäller byggnaders höjd. Redan under hösten, då medel finns tillgängliga för detta, ska projektet dras igång. Vi har tidigare talat om en höghustrend, men nu stärks den. Ett tillskott om 10.000 bostäder lär det kunna bli i flygfältets omgivningar säger bostads-ministern.

Friteatern på turné - bouppteckningen i konkursen. 
Från edgångssammanträdet den 28 augusti 2017

Noterat att prioriterade löner finns upptagna i bilaga till Bouppteckningen
Länstyrelsen har utbetalt de prioriterade lönerna enl lönegarantin. Länstyrelsen har regressfordran för hela lönesumman på konkursboet, men den är oprioriterad. Någon utdelning kan inte påräknas i konkursen
3 sidor.