Vattenvägar åter!
Åsa Lövberg vill återskapa de gamla vattenvägarna som en gång fanns och emanerade från Bällstaån/Sundbybergssjön.

VATTENVÄGAR
Alla vägar bär till Sundbyberg►Människor behöver vatten, det är naturligt.►Öppna upp vattenvägarna i området och låt det flyta.►Rena naturligt.►För djur och natur mot försurning och gifter.►Vatten lockar till sig både folk och fä -och entreprenörer. 
Cafe, kanot och skridskor.►Hälsa, naturlig kontakt med djur och natur. ►Bada i riktigt vatten istället för bassänger.►Härligt att promenera, cykla och gå för att handla.►Naturliga lekplatser för barn sommar som vinter.►Hundar i samspel.►När nu jänvägen ska grävas ner borde det mänskliga det nära och det viktiga få plats. ►Ta chansen nu när det finns en naturlig anledning! ►Kanalstigen var tänkt som kanal.►Förut hette ån Sundbybergssjön i delen mellan broarna.
Åsa Lövberg

 

Vi känner ju till att här fanns vattenvägar, tex mellan ån via Kärrret/Mossen och Dalen till Lötsjön. På kartorna nedan kan vi förstå eller ana detta/Sieur Athos

Från KB.Ovan detalj från blad II i "Trakten omkring Stockholm i nio blad" utgiven avTopografiska Corpsen 1861. Nedan: del av kartan ovan. Lötsjön inskrivet. Man kan ana en förbindelse mellan ån och Lötsjön
Från KB.Ovan detalj från blad II i "Trakten omkring Stockholm i nio blad" utgiven avTopografiska Corpsen 1861. Nedan: del av kartan ovan. Lötsjön inskrivet. Man kan ana en förbindelse mellan ån och Lötsjön
Kartografen och ingenjören Georg Biurman upprättade Charta Öfver Stockholms Stads Belägehet 1750-1751. Ovan ser vi en del av kartan som visar den första kungsvägens sträckning från Stockholm till Drottningholms slott. Hela kartan täcker ett område från Drottningholms slott i väst till Lidingö stad i öst samt från Ältasjön i syd till Edsviken i norr. Bilden är tagen av mittsundbyberg.se på Kungliga Bibliotekets kartavdelning i Stockholm.
Kartografen och ingenjören Georg Biurman upprättade Charta Öfver Stockholms Stads Belägehet 1750-1751. Ovan ser vi en del av kartan som visar den första kungsvägens sträckning från Stockholm till Drottningholms slott. Hela kartan täcker ett område från Drottningholms slott i väst till Lidingö stad i öst samt från Ältasjön i syd till Edsviken i norr. Bilden är tagen av mittsundbyberg.se på Kungliga Bibliotekets kartavdelning i Stockholm.