Två frågor till
Peter Schilling (S), styrelseordföranden, angående
Tiggeriet och IS-återvändare

Den 23 mars i år ställde sajten två frågor till Styrelseordföranden Peter Schilling(S). Nu har sajten fått svar (16 april). Här frågorna och svaren samt svarskommentarer.

Återigen, ursäkta sent svar.
1.Kommer du/styret att förbjuda tiggeri (dom börjar på ruta ett varje dag och möter ett alltmer kontantlöst samhälle)?
1.Nej. Det finns inga planer på att förbjuda tiggeri för Mittenstyret. Vi anser att det stora problemet är den fattigdom som är orsaken till att människor tigger och att förbud inte hjälper dessa människor, snarare tvärtom. Här behöver samhället ta gemensamma krafttag för att lyfta dessa människor ur fattigdom och in i samhället, inte minst på EU-nivå.

Curt Wahlunds kommentar till svaret:
Som jag sa i frågan så är tiggaren tillbaka på ruta ett varje morgon med sin jesusbild i front.Tiggarna möter ett alltmer kontantlöst och bidragsovilligt samhälle.
Rumänien, som exempel, får 50 miljarder kr från EU och betalar till EU 12,850 miljarder kr. Sverige betalar 40 miljarder kr och får tillbaka 13 miljarder kr. Vårt land är näst största bidragsgivaren till EU per capita. Sverige har tidigare samtalat med Rumänien om tiggarna. Resultat av detta har inte redovisats. Man kan läsa att Rumänien är ett rikt land som inte utnyttjat sina resurser. För perioden 2014 – 2020 har man från EUs strukturfond fått 31 miljarder euro - = 31,0x10,46 kr = 324 miljarder kr. Rumänien har bidragssystem. Många kan tro att gamla förhållanden gäller betr Rumänien. Så är det inte. Läser man svaret från ”mittenstyret” så låter det lite gammaldags!


2.Borde vi inte få veta om IS-are återvänt till Kommunen, tex Hallonbergen?
Vad kan du göra åt det?

2.Nej, kommunen varken kan eller vill registrera människor på det sättet. Det betyder dock inte att vi är utan beredskap. Sundbybergs stad deltar i utbildningar och seminarier i frågan som arrangeras av Center mot våldsbejakande extremism (en del av Brottsförebyggande rådet) som arbetar med att stärka och utveckla det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism. Sundbybergs stad har också ett brett samarbete med Polisen inom flera områden.

Gällande ansvarsfördelning; så har Polisen ansvar för allt som kan tänkas vara brottsrelaterat och kring eventuell lagföring. Om det handlar om behov av vård så  är det landstinget, sjukvård och psykiatri som har det primära ansvaret. Socialtjänsten inom Sundbybergs stad hanterar orosanmälningar kring barn, exempelvis från Polisen, och är förberedda att hantera den problematik som kan tänkas förekomma runtomkring barn i sådana här fall.

Curt Wahlunds kommentar till svaret:
Staden är listad för återvändare!
Naturligtvis vill vi kommunmedlemmar veta om någon återvänt och när. Kommunen har att tillvarata medlemmarnas intressen. Hallonbergen har ju en omfattade andel islamtrogna. För drygt ett år skrev sajten om Hallonbergen – se under huvudmenyns Politik - och då var närmare 60% utlandsfödda boende i stadsdelen. Deras ättlingar är icke inräknade. Boendetätheten hade då ökat, dvs fler bodde på samma yta. Inga nya fastigheter byggda då.
Jag frågade då kommunen om eventuella jahidister, som åkt och som återvänt samt om kommunens riskhantering. Så bara att läsa.
Curt Wahlund

Städer som aviserats om att IS-återvändare kan bli aktuella