UTSIDANIN
"Sumpan hetare än Times Square in NY"

Utsidanin? Javisst! Detaljhandel och service brukar vända ansiktet utåt. Här blev det en torg-/gågata invärtes kan man säga. H&Ms VD Persson lär i intervju sagt rubr om Sumpan som svar på varför H&M etbalerat butik här i Sundbyberg. Så här expost kan man måhända tycka att gågatan skulle gått synligt ända fram till Esplanaden och på så sätt knutit ihop med Järnvägsgatan och Sturegatan. Men det gick väl inte från bavarandesynpunkt. När Du kommer ut på Vasagatan känner Du den väldiga volymen som är och som kommer att fyllas med handel och sevice, liv och rörelse - kanske ett riktigt skapligt Times Square one day! Så lyckat!

Nedan finns►Bilder med texter från invigningsdagen►Invigningsprogrammet för dagar två►Detaljhandels- och serviceetableringar på plats och de som kommer in under hösten►The Plåten Story►Signalfabrikens byggnation.

 

Sedan fanfarer blåsts ut över tusentalet människor på torget blev det invigningstal av mycket nöjda och stolta Kommunstyrelsens ordförande Jonas Nygren (S) och för Alecta, Signalfabrikens ägare, Danor Ghersinich. Ballogsläpp och själva invigningen var avslutad.

Kortfattat sa Jonas Nygren följande i sitt invigningstal:
Han tackade samarbetspartnern, Alecta, för det goda samarbetet för att få till den här lösningen. Signalfabriken är ett viktigt tillskott till centrala staden som gör vår stad än mer attraktiv. Vi har nu fått ett bra komplement till övriga stadens utbud, och dessutom vårt första hotell och flera nya restauranger. Än mer attraktivt blir centrum när tvärbanan börjar rulla under hösten. 
Själva kvarteret har lyckats förena det gamla med det nya på ett bra sätt. Det här är på många vis en viktig historisk plats för Sundbyberg, både med tanke på stadens historia som industriort och med tanke på att stadshuset och polisstation en gång låg här. Jonas Nygren riktade också ett tack till alla tålmodiga Sundbybergare som stått ut med stök och bök under byggtiden, men förhoppningsvis kan alla nu se fördelarna med resultatet. 

Fr vänster►Janne Sandahl med fru Elisabeth premiärvandrar efter invigningen. Janne Sandahl har varit en mycket pådrivande, engagerande
i projektet och är verligen glad över att se Signalfabriken förverkligad och attraktiv; Janne som är PhD har bla varit professor i Trafikplanering och Centrumfunktion vid KTH samt ordförande i Sundbyberg Stadskärneförening/Föreningen Köpstråket Sundbyberg i tio år  ►Invigningstalarna småpratar►Fr vänster i samtalet syns Jan Jogell (S), kommunalråd och ordförande för Stadsbyggnads- och miljönämnden, Robert Alm MP och Danor Ghersinich från Alecta►Härliga Lönnebergaparet roade oss.

Nu går vi in genom huvudentrén och rakt fram►kommer till Fabrikstorget ►och går genom gången till Signaltorget. Nästa bildrad visar ►utgången/entrén till Vasagatan/Signaltorget►utgången/entrén till Landsvägen/Fabrikstorget►Fabrikstorget►Utanför H&M►Hemtex vid Signaltorget►Mixit, Signaltorget►Bondens Marknad på Signaltorget►Lindex, Fabrikstorget►Synoptik, Signaltorget►
också sist men inte minst utan butiken med bästa läget, nämligen blomsterhandeln alldeles vid huvudingången, Basilica Fabrica.
De butiker som nu lämnar Sturegatan med anknytning är Hemtex (lämnar positionen på Nybergs torg senare i höst) Synoptik, Lindex, Mixit

INVIGNINGSPROGRAMMET

SAMT DETALJHANDELS- OCH SERVICEETABLERINGAR

Pärlan i Plåten är det fabrikshus av sten som Max Sievert lät rita för sitt aktiebolag Alpha på tomterna 87½ och 89 i Sundbyberg, öster om Esplanaden och där den möter Vasagatan. Nedanstående ursprungliga ritning är daterad 27.1.1898 och huset stod klart samma år.

 

Max Sievert grundade fabriken Alpha 1888 på andra sidan Esplanaden i kvarteret Kabeln för tillverkning av hästskosöm. Den kom rätt omgående och underhand att ersättes med maskintillverkning, fabrikation av lagermetaller, kondensatorer i pressade bakelitartiklar för radioapparater och telefoner. Samma år, 1888, hade Sievert påbörjat tillverkning av elledningar i liten skala, i "trådfabriken" kallad. Det var silke- och bomulls-omspunnen koppartråd, men även tråd av järn, silver och brons.

 

I den förliga vind som elektroteknikens snabba utveckling gav blev det ständiga ytbekymmer för tillverkningen och därför sas lokalerna hos AB Alpha upp 1897 och fabrikshuset på andra sidan, adress Esplanaden 10, byggdes. Fabriken kallades Järnalpha för att kunna skiljas från Trådalpha, där kabel och ledningar tillverkades för den elektrotekniska industrin, bla de stora, LMEs Telefonfabrik och Telegrafverket.

 

I Järnalpha har tillverkningen skiftat. Till julen 1932, då AB Alpha var sålt till LME sedan fyra år, pressades den första skivan för märket Sonora. Sonora var landets första massproducent av skivor. 1933 fick man tillverka i flerskift för att klara av 3000 skivor om dagen. Sonora, kan det ,  sägas blev framgångsrikt tack vare sitt skickliga ledarskap, sin smarta prissättning och sitt artisturval. Produktionen av Sonora 78-varvare upphörde 1958. Vinylskivorna kom sedan och gjordes i fabrikshuset Vasagatan 6 och under 70 talet i Järnalpha. Järnalphalängorna har periodvis stått tomma. 

 

Ritning från 1990 visar något längre längor och nocken med lanterniner är borta. Tv på ritningen nedan skymtar namnet Svea som var C R Nybergs varumärke och viss produktion av lödlampor skedde nog här kort tid innan Nybergs sällsynt vackra fabrik stod klar 1899.

Under menyns Företag finns läsningen "De bidrog starkt till vårt egna, oberoende Sundbyberg" där bla Max Sievert och C R Nyberg finns med.

Ovan ser vi fabrikshuset i P5 vid Bangatan 7. Det är byggt 1926 och påbyggt i flera omgångar. Nedan är vi vid fabrikshuset Vasagatn 6, i P5. Det är också påbyggt i flera omgångar. De här fasaderna sparas, återställs i ursprungligt skick. Så när Signalfabriken står klar ger de en fläkt från den industriera som varit synnerligen viktig för staden, en tid som inte kommer åter.

TRETTIOTALISTERNA


Nedan finns alla de hus som byggdes under trettiotalet. Från vänster: P1, Bangatan 5, Frälsningsarméns hus. Renovering var klar sommaren 2011 och ligger utanför det egentliga Plåtenprojektet; P5, Bangatan 5, Fabrikshus ritat av Ture Wennerholm; P4, Vasagatan 2 A, Station för Post- och telegrafstyrelsen, har rivits pga bjälklagshöjderna; fd Stadshuset, P3 Torget 1 och Landsvägen 56, samt P1, Torget 3, Frälsningsarméns hus; P5, Vasagatan 4, Fabrikshus av Ture Wennerholm. Byggår syns på bilderna.

Sundbybergs Torg 1902. Stationsgatsbacken rinner ner över järnvägen och möter Landsvägen. På torget finns stånd och basarer. Frälsningsarmén har varit på nuvarande plats i hörnet Torget 3/Bangatan 1 sedan , ja, enl insändaren Icke-Mulle måste det ha varit sen 1896 i alla fall. Det är huset längst bort på torget med ett litet hus framför, Finkan eller "Hotellet" kallad.

Läs nedan!

  

Kommunalnämnden har talat
(Insändarbref från Sundbyberg, 11 november 1896 ).

 

 

Som lite´hvar vet, har Sundbyergs torg utgjort en bemärkelseplats inom vårt lilla samhälle, icke allenast därför att frälsningsarmén därbredvid slagit ner sina bopålar och till de goda Sundbybergsbornas "nytta och nöje" låter sina hallelujatoner i musik och sång strömma ut öfver torget eller därför att man å detsamma uppfört bostad för sådana äfven icke-sundbybergare, - som af en eller annan anledning behöfva ett billigt nattlogis, jag menar den sk finkan eller, som den ofta benämnes, hotellet, utan äfven emedan passagen öfver torget varit ganska besvärlig bland lergropar, stenrös och andra svåröverstigliga föremål.

 

Men samhället vill framåt och både gator och torg hafva förbättrats. Emellertid har polismyndigheten "på förekommen anledning" och med hänsyn till sina gästers bekvämighet tyckt, att ännu en liten förbättring kunde göras, hvarför den häromdagen tog sig det orådet för att fylla igen åtskilliga gropar framför finkans trappa. Men det skulle den myndigheten aldrig gjort.

 

Vår kommunalnämnd är nämligen mycket vaksam och polisens tilltag kunde naturligtvis ej undgå hennes blickar. En dag såg man den samlad å torget, undrande och spörjande öfver hvart lergroparna tagit vägen; detta gick för långt, och följden blef ett sammanträde - här går det nämligen ej till som på många andra ställen, att man sofver på saken, utan allty afgöres skyndsamt om än extra sammanträde skulle erfordras, - där man beslöt, att genast förständiga vederbörande att bortskaffa all fyllning och återställa platsen i sitt gamla skick.

 

 Och det gjorde nämnden rätt i; för det första har polismyndigheten alls ingen befogehet öfver köpingens torg och för det andra, så - skulle man snart icke känna igen vårt gamla torg om sådant där skulle hända flere gånger.

 

Jag och många med mig ha därför all anledning hoppas, att kommunalnämnden tillämpar all sin makt och myndighet för att ställa saken tillrätta.

Icke-Mulle

 Anm:Kommunalnämnden var högsta beslutande organ på den tiden.

 

 

PLÅTEN RUNT  -  SIGNALFABRIKEN NÄSTA!

Om sex månader plus en fejarmånad så är det sommar och dags för Signalfabrikens invigning. Man måste applådera farten i förvandlingen! Och omtanken som visas omgivningen. I bildspelet nedan finns 20 bilder, de flesta tagna den 2 december 2012. 

loading...

  1. De nya byggnaderna, 9 våningar, vetter Bangatan 3 resp Vasagatan 2A P4

  2. Nya biblioteket, Esplanaden 10, Öppnar 13 januari 2013 enl plan. P5.

  3. Järnalpha-längan mot Esplanaden. P5

  4. Kyl- eller slangtornet blir Signalfabrikens kännetecken. Byggt 1927, 27 meter

      högt, 20 kubikmeter vatten. Har använts för bla kylning av skivpressar på

      70-talet.

  5. Kyl- och slangtornet med byggnadsarbetare som går förbi på Esplanaden.

  6. Järnalpha-fasaderna mot Vasagatan. P5.

  7. Järnalpha-fasaderna mot Vasagatan från sidan. P5.

  8. Inplastade Vasagatan 4 och 6 räknat från vänster samt th

      garagenedfarten med lägenhetsplan ovanpå. P5.

  9. Byggnadsarbetare på hög höjd; Vasagatan 6. P5.

10. Lägenhetsplan ovan garageinfarten mellan Vasagatan 6 och Telias station,

      Vasagatan 2B.

11. Nya 9-våningshuset huset i mot Vasagatan 2 A. P4.

12. Fd stadshuset och blivande hotellet Story Hotel med front mot Landsvägen

      56. P3.

13. Fd stadshuset med adress Torget 1 insvept i byggplats. Blir ca 2 meter

      högre. Story Hotell öppnar i januari 2013 enl plan. P3. Th Frälsningsarméns

      hus, Torget 3. P1.

14. Frälsningsarméns hus Bangatan 1 med huvudingång. Öppnade sommaren

     2011 efter renoveringar.

15  Bild från Järnvägsgatan, Frälsningsasrméns hus i hörnan med

      adresserna Torget 3 och Bangatan 1.P1. Och th den nya byggnaden på

      Bangatan 3. P4.

16. Den nya byggnaden med adressen Bangatan 3, som också blir nio

      våningar hög. P4.

17. Bangatan 5, Fd Industrihus. P5.

18. Nya bibliotekets fasad mot Bangatan 7. P5.

19. Nya biblioteket ur Esplanadenvinkel, Esplanaden 10. P5.

20. Totalbild uppifrån.

Källor: Planenheten Sundbybergs Stad, Sundbybergs Museum, Antikvarisk Konsekvensannalys för Sundbyhergs Stad av byggnadsantikvarien Per Nelson och avseende projektet Lorry ävensom projektet Signalfabriken, Sundbybergs Stads Detaljplan/Gestaltningsprogram för kvarteret Plåten vid Landsvägen, Vasagatan och Esplanaden, Kabelfabriken 50 år (1938) jubileumsbok, div fashion- och cars sites. 

Material från källorna har använts efter tillåtelse.

 

                                          - Sieur Athos - dec -12 -

"...Kvarteret ligger fantastiskt bra till mitt i Sundbyberg, med närhet till Stockholm och med närhet till tåg, tvärbanan, bussar och Bromma flygplats.
Chansen att ta vara på de gamla vackra miljöerna och tillföra något nytt...
...industrikänslan bevaras samtidigt som lägenheter, torg, kontor och mötesplatser kan utformas så att de passar nutida krav och önskemål väldigt väl...Vårt mål är att Signalfabriken ska kännas värdefull för hela Sundbyberg...då blir Signalfabriken också en lönsam investering för Alectas pensionskunder...."
D
anor Ghersinich för Alecta i Signalfabriken Magazine #1 om varför kvarteret Plåten sågs som ett bra investeringsobjekt.

550 MNKR – FÄRDIGT HÖSTEN 2013
Lorryprojektet som arbetade med en gallerialösning för kvarteret kunde inte genomföras på grund av finansieringssvårigheter. Projektet var kostnadsberäknat till 1,7 miljarder kronor.

Tjänstepensionsbolaget Alecta kom sedan in i bilden med förvärv av Plåten och sina förslag till lösningar. Sista bygglovet, avseende bostäder, kom i december förra året. Projektet är kostnadsberäknat till 550 mnkr och skall vara färdigt hösten 2013. Newsec Asset Management utvecklar, förvaltar, hyr ut samt marknadsför projektet som byggs av NCC. Alecta har skapat kvarterets namn Signalfabriken, som har registrerats hos PRV. Signalfabriken kommer att innehålla: bostäder, bibliotek, hotell, kontor, detaljhandel, restauranger/caféer och garage. Byggarbetsplatsen omfattar 36200 kvm.

OM- OCH NYBYGGNATIONEN
SAMT DEN FÄRDIGA SIGNALFABRIKEN
I samtal med NCCs Mats Bergquist, platschef och Newsecs Anders Wikström, marknad, får vi veta följande om pågående aktiviteter i kvarteret och detaljer om den färdiga Signalfabriken.

BYGGNATIONEN

Man har lyckats hyra lokaler för beställarens och genomförarens platskontor i fastighet intill, tvärsöver Esplanaden. Man har helt sluppit manskapsbodar som man normalt etablerar utmed gatorna, vilket betyder att omgivande grannar får det lite lättare att ta sig fram. Och man har fått bästa förutsättningar för den samverkan eller det samarbete som vill till mellan beställare och genomförare i denna typ av projekt.

Här finns totalt ca 150 personer på 1800 kvm. Från NCC finns 80 personer från olika yrkeskategorier som alltså arbetar med om-och nybyggnationen. 30 personer finns på tjänstemannasidan, ca 20st konsulter bla arkitekter, konstruktörer, logistikspecialister, inköpare varor och tjänster och ansvariga för säkerhet och arbetsmiljö.

Arbetstiden är 0645-1600. Ibland kräver arbetssituationer att annan slutid gäller. 0645 börjar dagen med tio minuters "gympa" följt av information om dagens byggande inkl säkerhets-och arbetsmiljödetaljer. Varje torsdag sker total säkerhetskontroll. Man går en gemensam skydds- och miljörond där säkerheten är ledstjärna och man håller koll på säkerheten för tredje man på platserna inom kvarteret. Allt ska finnas och på rätt plats.

Vissa hus är Q-märkta och fönster ska återanvändas och endast glas bytas ut. Invärtes finns också en del som byggnadsantikvarien vill bevara, tex vissa trapphusdetaljer och industrihissar.

Mats Bergquist är platschef för genomföraren NCC. Han har ansvar för en arbetsplats på 36200 kvm, 120 anställda varav 80 i olika yrkeskategorier i själva  byggandet, en mängd byggteknik, maskiner, kranar och interntransporter etc. Under byggandet kommer det att bli över 35000 intransporter. Mats Bergquist har varit arbetsledare i större projekt tidigare, bla för Globen. Foto NCC.

Två av de totalt fyra nya byggnaderna byggs med prefabricerat material, i modern stil och blir tretton våningar höga. Där blir kontor, bostäder och i bottenplanet detaljhandel. Kontoren ligger mot Bangatan. I övrigt är det alltså om- och tillbyggnation som gäller. Totala antalet sådan huskroppar är fjorton.

Från Bangatan/järnvägen är nu ställningar uppe i full höjd och även byggda över taket. Allt insvept i byggplast. Ställningarna på taket kan glidas om lott för att kunna lyfta in produkter som behövs på rätt plats.

Så kommer vi till en mycket viktig del i byggnationen, nämligen Logistiken,
som ju handlar om rätt vara på rätt plats i rätt tid. I detta avseende är hela arbetsplatsen rätt unik. Den begränsas av torget, Landsvägen, Vasagatan, Esplanaden och Bangatan, alla med biltrafik och fotgängare, dock ej Bangatan som delvis stängts av för att transportbilarna ska kunna lossa sina laster ostörda. Vidare sker begränsning genom järnvägens och tvärbanans ledningar. Lyftkranarna får inte svinga laster över dem.

För logistiken har man tre personer i tjänst och man använder modern digital teknik, ett system kallat LogNet där bygget/byggmaterial finns inlagt och till vilket leverantörerna har att ansluta sig, se och beakta vad som gäller för arbetsplatsens inkommande gods såsom klockslag, varukontroll,lossningsplats, säkerhetsdetaljer. Med den typ av arbetsplats som det gäller är klockslagsleveranser ett måste; det går inte att komma några andra tider än de satta. Avsteg påverkar arbets- och leveransflödena negativt.

Två lyftkranar, 80 resp 65 meter höga klarar att lyfta in byggmaterial varhelst på arbetsplatsen. Foto mittsundbyberg.se

Bilderna från Vasagatan/Landsvägen. Lyftkran i aktion resp byggare högst upp på byggkropp på andra sidan mot Bangatan. Foto mittsundbyberg.se

P6, Vasagatan 2B. Telestationsbyggnaden från 1980 är helt avvikande från övriga byggnader. Till vänster om detta hus, mellan telestationen och byggnaden Vasagatan 4, kommer Signalfabrikens garagenedfart att ligga och ovan den byggs lägenheter.
P6, Vasagatan 2B. Telestationsbyggnaden från 1980 är helt avvikande från övriga byggnader. Till vänster om detta hus, mellan telestationen och byggnaden Vasagatan 4, kommer Signalfabrikens garagenedfart att ligga och ovan den byggs lägenheter.

 KLICKBAR KARTA- VETTER MOT TORGET TH

______________________________________

PLÅTENGLIMTAR

Mellan 1960 och 1984 arbetade Mirja Järvimäki inom grammofonskivpressning och i företaget LMEs dotterbolag Alpha oh sedan Ulvex-Alpha och Toolex-Alpha. De var alla tre verksamma i Plåten och som företag besläktade genom uppköp. De var betydande företag för skivframställningen i landet och sistnämnda dessutom en världsledare på både manuella och automatisk skivpressar. 1974 blev Mirja förman i Toolex-Alphas skivpresseri. Hon ger oss här några Plåtenglimtar.

Mirja Järvimäki med pudeln Ida.
Mirja Järvimäki med pudeln Ida.

1960 började jag hos LME-Alpha på Vasagatan 6. Då stod Järnalpha tomt, men jag minns att det gjordes bakelitskivor där på 50-talet.

På Vasagatan 6 göts telefonkåpor i bakelit i stora maskiner på gatuplanet. 1 trappa upp fanns tillverkning av elprodukter bla vägguttag. På samma plan, men avskilt, låg presseriet för grammofonskivor. Tillverkningen på det nedre planet och skivpresseriet övertogs 1967 av Ulvex, Ulvsunda Gummifabrik. Övrigt flyttades eller las ner. 

Ovan: automatiska skivpressar; hinkarna tar emot materil från renskärningen skivorna. Nedan bild från förpackningen av skivor.

I början på 70 talet startade Toolex-Alpha handskivpressning i Järnalpha för att kunna utveckla automatiserade pressar. Företaget hade sen tidigare en mekanisk verkstad på plan 2 i fastighet mot Bangatan. Där gjordes just handskivpressar, men även andra produkter.

I och med att handpressarna kunde ersättas med automatpressar började Toolex-Alpha att själv tillverka dessa i Järnalpha. Företaget var stor exportör av handskivpressar och i slutet av 70-talet följde framgångsrik försäljning av automatpressar världen över.

 

Med utvecklade automatpressar påbörjade Toolex-Alpha egen pressning av vinylskivor. Vid 70-talets slut köptes Ulvex. Järnalpha räckte nu inte till. Produktionen flyttades till plan 2 och 3 på Vasagatan 6. I början av 80-talet blev det flytt till Kabelfabriken på andra sidan Esplanaden. Man disponerade hela huset där Willys och apoteket nu ligger ävensom delarna över genomgången bort till Bälstabro Värdshus. 1986 såldes skivtillverkningen till Grammoplast i Spånga.

 

Kyl- eller slangtornet kom att användas i Toolex-Alphas skivpressar from 1972. De gjutna mycket heta skivorna kyldes kort med vatten i formen. 

SIGNALFABRIKEN
Bostäder

Det färdigställs 120 borätter i gamla huskroppar och i de två nya byggnaderna. Det blir 2-4 rummare, modern stil i nya byggnaderna och äldre i de om- och tillbyggda, tex stor takhöjd och originalfönster. Av översiktsbilden ovan framgår var bostäderna ska bli. Här ser vi en tre-rummare som vetter mot det västra, inre torget och Vasagatan..

Bilden nedan visar huskropparna med bokstäver. Bostaden ovan ligger som nämnts i huskropp E, den gröna. Gatunamnen är otydliga. Norr om kvarteret går Bangatan, söder om går Vasagatan och en stump av Landsvägen. Väster om är Esplanaden och öster om Stora torget.

Bibliotek
Biblioteket ligger i huskroppen som vetter mot Esplanaden och Bangatan. Ytan blir 2150 kvm. Man går in från Esplanaden och en trappa upp.
Ett café integreras med bibliotekets lokal på bottenvåningen, som kan nås även från ett av de två innertorg som byggs. Redan i januari 2013
flyttar biblioteket in från Järnvägsgatan.

I sitens samtal med Annika Hirvonen, Ordförande för Kultur- och fritidsnämnden, säger hon under Menyns Politiker rödgröna:
"...Vi har målsättningen att öka besöksantalet och utlåningen. Jag håller med om att biblioteken fyller en viktig funktion som just mötesplats
och många använder biblioteken till att läsa tidningar och böcker på plats.
Det blir ett café in anslutning till biblioteket och en särskild föräldra-barnavdelning och studieplatser. Vi kommer också att fortsätta utveckla utbudet av nya medier."
 

Bilden är tagen från korsningen Esplanaden/ Järnvägsgatan. På andra sidan spåren, just i byggnaden A, i korsningen Bangatan och Esplanaden, ska biblioteket flytta in redan i januari 2013 enl plan. Foto mittsundbyberg.se

Hotell
Story Hotel kommer att öppna i gamla stadshuset med egen ingång från Stora torget. Stadsvapnet renoveras på sin befintliga plats ovanför entrén.återfår sin plats ovanför entrén. Första Story Hotel finns på Riddargatan i Stockholm. Efter Sundbyberg ska hotell byggas i Oslo och i New York enligt planerna på sikt. Hotellet blir ett designhotell, precis som i Stockholm. Man ska återanknyta miljön till det som en gång var. Bla det stora breda trapphuset blir kvar. Fönsterpartierna i plenisalen ska användas i tre stora, spektakulära rum. I hotellet ska både gäster och sundbybergare få uppleva events av olika slag. Bar och restaurang så klart. Det blir 84 rum. Receptionen blir helt automatiserad med en dator som sköter incheckningen och ger koden till ditt rum. Rummet betalas i förskott. Denna rationalisering ger mer tid åt kunderna och deras trivsel. Inflyttningsklart den 1 oktober 2013. Informationen hämtad från Signalfabriken Magazine #1 och med dess godkännande.

Detaljhandel
Det blir 15-talet butiker i kvarteret om totalt ca 5000 kvm och butikerna skall komplettera det befintliga utbudet i stan. Detaljhandelskvaliteten i stan kommer med andra ord att öka. Butikerna har entréer åt de två torgen inuti kvarteret. Här ska också finnas restauranger/caféer. Huvudentrén vid Stora torget leder in till torgen med butiker och serveringar. Det finns givetvis även andra ingångar från Landsvägen/Vasagatan och Esplanaden.

Kontor
Det blir omkring 5000 kvm kontor. Som framgår av översiktsbilden finns
kontoren i byggnader närmast Bangatan och då i de delar som vetter mot Bangatan. I den moderna byggnaden närmast Bangatan blir det 11 våningar. Kontorsytor finns från 290 till 1790 kvm. De kontor som ligger i de gamla husen utmed Bangatan kommer att erbjuda en speciell miljö.

Garage
Garaget får 90 platser och de är till för hyresgästerna. Garaget är med andra ord inte kommersiellt. Garaget är utsprängt och garageväggarna har armerats och gjutits på plats och utgör samtidigt en förstärkning av berörda fastighetsgrunder. Ner- och uppfart från Vasagatan.

I somras sprängde man och grävde för garaget. Här en grävmaskin som ska lasta sprängsten. Vi ser formsatta och armerade fundament.
Foto mittsundbyberg.se

Signalfabrikens skissade fasad mot Stora torget. I mitten huvudingången och tv ser vi ingången till Story Hotel. Foto Newsec. Namnet Signalfabriken har grund i de många "signaler" som funnits i kvarteret, bla brandkåren, trådfabriken med elkablar och -ledningar, tillverkning av garmmofonskivor/Sonora mfl. Teliacentral ligger här. Också har det väl kommit en och annan signal från Kommunfullmäktige, politiker och förvaltningar då de var här kan man tänka. - Sieur Athos - jan-12

Så här såg Signalfabriken ut i skiss innan bygget. Bilden är klickbar/förstorbar.