Trafikverket samrådsstartar!
Trafikverket har den 15e fabruari kommit med sitt förslag till järnvägstunnelns dragning genom stan inkl stationens position och lägen för uppgångar. Nedan visas sajtens videobilder - Trafikverkets! - av själva omfånget från gula järnvägsnivån över i röda nerförs- och uppförsbacken till resp från tunnelns bottennivå samt blå tunnelsträckningen.

Videon går mot Sundbyberg. Ser Ankdammsvägen till höger, sen Frösundaleden, under blå bro. Och når tunneln vid Ekensbergsbron. Tunneln slutar strax bortom Maraboubron, där Löfströms Allé möter Järnvägsgatan. Invänta automatiska nerladdningen, videoklippet är en minut och tjugo sek.
Trafikverkets video finns på YouYube! 

Stationens lägeförslag inkl, perrongernas längd och uppgångarnas positioner framgår av bilderna nedan. 

Järnvägsplanen beskriver i detalj var järnvägen skall ligga och hur anläggningen ska se ut. Miljökonsekvensbeskrivning och gestaltningsprogram fogas till planen. Samråd ger övriga berörda myndigheter, allmänheten, organisationer och enskilda som berörs tillfälle att yttra sig över planen.

För att fastställa järnvägsplanen ska den överensstämma med Sundbybergs detaljplaner för området. Detaljplaner styr hur marken får användas, hur mycket som får byggas och hur ordnas.

Ovan läget medio februari 2017. Tidsplanen säger enligt Trafikverket: 2017 Samråd; 2018 Planen ställs ut för granskning och förberedande arbeten inleds; 2020 tidigast beräknad byggstart.

När nu planförslaget sjösatts handlar det bla om...
Ur Trafikverkets broschyr nedan.

 

Ovan: Läget är Ekensbergsbron och den svarta linjen visar den föreslagna perrongsträckningen 325 meter lång. Ekensbergsbroarna utgör gräns mot Solna. Som framgår ligger nästan 90 % på solnamark och i tråg, dvs nerförsbacken till tunnelnivån. Tunneln är blå. Tråget eller nerförsbacken är röd.
Ovan: Läget är Ekensbergsbron och den svarta linjen visar den föreslagna perrongsträckningen 325 meter lång. Ekensbergsbroarna utgör gräns mot Solna. Som framgår ligger nästan 90 % på solnamark och i tråg, dvs nerförsbacken till tunnelnivån. Tunneln är blå. Tråget eller nerförsbacken är röd.
Ovan: Läget detsamma som bilden över, dvs Ekensbergsbroarna, Solnagränsen. Till vänster om gränsen ser vi föreslagen position för uppgången till Sundbyberg.. En liten bit till höger, rödmarkerad, är Solnauppgången positionerad; ligger alltså i det öppna tråget och utgången går ovan järnvägen. Bilden nedan markerar  stationsläget. Svarta fyrkanten är den föreslagna uppgången till stan.
Ovan: Läget detsamma som bilden över, dvs Ekensbergsbroarna, Solnagränsen. Till vänster om gränsen ser vi föreslagen position för uppgången till Sundbyberg.. En liten bit till höger, rödmarkerad, är Solnauppgången positionerad; ligger alltså i det öppna tråget och utgången går ovan järnvägen. Bilden nedan markerar stationsläget. Svarta fyrkanten är den föreslagna uppgången till stan.

- Siuer Athos - Textfakta från Trafikverkets utställning öppnad den 15 februari 2017, Svetsarvägen 10, Solna. Video och bilder  tagna på nämnda utställning; bilderna beskurna.