Foto Beatrice Graalheim
Foto Beatrice Graalheim

Samtal med Petra K Ekström, Förvaltarens VD  

                                      Menyns Företag/Samtal Förvaltarens VD

Nedan: Menyns As Time Goes By/Skopa vett & ovett III
Två män med siktet på Mars
Stadens företagsklimat ner från 22a plats till 58e
Jessica Raynee, Winston & Elle, ser på företagsklimatet
Bristollokalen på väg räddas till kulturen
Trivsam Stadskärna borde veta bättre
Välvattnade Sturegatan i fortsatt väntan på besked om mobiliteten samt nergrävning av ledningar
IMF varnar: internationella konjunkturuppgången kan komma att brytas
Nyproduktionen av bostäder faller med borätterna
Vad kan konsekvenserna bli för Stadens byggrättsförsäljning söder om järnvägen?


www.mittsundbyberg.se

Nyhetsbrev den 26 oktober 2017

Sant om Bristol - Här Kultur- och fritidsnämndens beslut den 15 juni 2017
1. Kultur- och fritidsnämnden avslår Friteaterns och teater Bristols ansökan
om verksamhetsbidrag för år 2017.
2. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att kultur- och fritidsförvaltningen
tillsammans med ordförande och 1:e vice ordförande i nämnden Johan
Storåkers (L) och Kenneth Hultgren (C) uppdras att – för det fall att
föreningen frånträder sitt hyreskontrakt på Teater Bristol, och ifall
fastighetsägaren är intresserad – verka för att en ny teaterförening eller
konstellation av föreningar övertar funktionen att bedriva teaterverksamhet
eller annan kulturverksamhet på Bristol.


Finns på menyns As Time Goes By
Sant om Bristol,
CO2 och bäst-klassen-syndromet (Under Vett och Ovett II)
Vett & Ovett II

 

Nyhetsbrev 3 mar 17
Nyhetsbrev 3 mar 17


Trafikverkets järnvägsplan för tunnel genom stan finns refererad på menyns 2025. Video visar sträckningen.
 

DE SMÅ BILDERNA MED TEXT PÅ AFFISCHEN OVAN ÅTERGES NEDAN MELLAN PRÄSTKRAGSRÄNDERNA
Sitens samtal med M T Eriksson finns under POLI 16 
GLAD SOMMAR OCH GOD LÄSNING!

Första Kungsvägen till Drottningholms slott►Väghistoria 1000-1900►Bilder från Landsvägen förr och nu►Total- renoveringen av Banken► Kvarteret Bankens historia i bildmedley►Bilden tv är från KB visad med tillåtelse.

MENYNS BANKEN
 

Sitens - och stans enda - Hall of Fame!

DOM GJORD'ET!
Menyingången samma.

SIGNALFABRIKEN - UTSIDANIN
Plåten Story►Plåtenglimtar►Bygg-
nationen fram till och med invig- ningen►Signalfabriken runt i bildspel

MENYNS BANKEN

100 ÅR SEDAN MARABOU BILDADES
OCH FABRIK BÖRJADE BYGGAS HÄR

Henning Throne-Holst (bilden) kom till Sundbyberg och Marabou hösten 1918 och året därpå började tillverkning och försäljning. Henning gjorde Marabou till ett mycket framgångsrikt företag och han kom att tillhöra näringslivets topp. Här kan du läsa Sieur Athos fullödiga berättelse om Henning Throne-Holst och Marabou. Bild från omslaget till Hennins bok "Mitt livs företag".

MENYNS DOM GJORD'ET

VISION 2030
Sitens Curt Wahlund har i inlaga till Kommunen föreslagit tre saker nämligen ett Stadshus vid/på torget, ett elitgymnasium och PTR. Gruppen Trivsam Stadskärna tycks försjunkna i gröna tankar och låga byggnader. Vi måste förstå att det är fråga om stadsbild-ning där marken blir allt dyrare och skatteintäkter och underlag för handel och service behövs. Vi har ju fina grönområden, Vi kan inte få en Central Park. Se också Wahlunds yttrande över planprogram-met. Bild:Staden

MENYNS 2025


      SUNDBYBERGS JAZZKLUBBS KONSERTER
Samtliga jazzkonserter 2015 och 2016 med referat, bilder och videoklipp finns tillgängliga. Höstprogrammet!
MENYNS JAZZKLUBBEN

                             URVAL AKTUALITETER RULLAR


UMAMI - 5TH TASTE OF ART I HALLONBERGEN
ÖVER 80 GATUKONSTNÄRER VISAR SINA VERK

Skandinaviens största gatukonstutställning ägde rum i Hallonbergens nya Umami Park dagar under första hälften av maj. Alla verk höll måtten 120 x 120 cm och kunde köpas av hågade; priser på 15-20 tkr nämndes. Bland bevekelsegrunderna för utställningen 
var att visa upp hur talangfulla konstnärerna är och på utställningen skulle endast motivet skilja konstverken åt. Nedan målning på huset vid entrén (gamla Mio för orientering) av konstnärerna Dopi och Klaas - foto AC. De två bilderna under är verk av Dave Grimshaw och th Livepainting med Gouge och Lajozz. - Wallenstam bygger 900 bostäder i Ulamni med början i höst.

YTTRANDE ÖVER STADENS PLANPROGRAM
Curt Wahlund alias Sieur Athos har yttrat sig över det planprogram som gäller byggnation och markanvändning
i anledning av att järnvägen läggs i tunnel.
Se 2025 och vänstermenyns Yttrande!


VISION 2030 - STADENS FRAMTID
Referat från Stadens Frukostmöte 26 april

Kommunstyrelsen har updragit åt Stadsdirektören
Helén Eriksson-Eld att ta fram en ny vision.
På bilden: projektledaren Filippa Blomberg

Se menyns POLI 16 och där Vision 2030 


FOODTRUCKS BEWARE!
BRISTOLAVTALEN
CYKELSTATISTIK

Menyns As time goes by...

DOM GJORD´ET

Mittsundbybergs "Hall Of Fame" på menyns DOM GJORD´ET


Jonas Nygren 
"THE ROCK´N´ROLL MAN"
Lämnar hetluften i stan

Se POLI 16!

Hemsidan "AlltOmSundbyberg.se" ägs och drivs av Alexander Edsvärd. Den är mycket intressant och proffsig. På siten möter du information om Staden. Dels genom Bloggen som behandlar aktuella saker som rör tex infrastruktur och fastigheter, dels genom Gatureporten som dagligen på Instagram ger upplysning om fastigheter, gator och torg,
och dels Stadens fria ytor som informerar om bla stadsdelar, natur och park samt träning och motion, något för både inflyttad och redan etablerad sundbybergare.
Här länken: http://www.alltomsundbyberg.se/

Gå till As Time Goes By för att läsa vad  kommunalrådet Stefan Bergström  (C) vill göra för alla trafikslag!
Gå till As Time Goes By för att läsa vad kommunalrådet Stefan Bergström (C) vill göra för alla trafikslag!

Några axplock från voteringsbeslut och bifallna tilläggs-yrkanden vid kommunfullmäktiges budgetmöte 17 dec 2014
Läs alla på menyns POLI 15, översta undersidan!

►Kommunen verka för att det etableras en ny gymnasieskola 
►Grönområden, områden med strandskydd och av riksintresse, måste i hög grad skyddas mot exploatering.
►På huvudstråk ska strävas efter snöfria trottoarer och cykelbanor
►...ta fram en informationsstrategi vad gäller politiska beslut med syfte att nå fler invånare...för ökad delaktighet
►Avbryta arbetet med att bygga till Duvboskolan 

Jazzklubbens program för höst 2015 finns under menyns
Jazz/Rymd och undersida där kallad
Jazzhöst 2015!

diskriminerande förvanskning
Se menyns DUVBO!

 

Under några år förädlar Förvaltaren stadens hjärta. Det gäller kvarteren Banken, Bageriet och Basaren på Landsvägen. Bankens totalrenovering och Förvaltarens viktiga roll i stadsförnyelsen och om målen med renoveringarna kan du läsa om på menyns Banken

I direkt anslutning till artikeln kan du läsa och se Bildmedley från Landsvägen förr. Vidare läsa om Axplock från Landsvägen förr och nu, Väghistoria 1000-1900 och Den första kungsvägen varav Landsvägen är en del. 

Beträffande kartan nedan: Kartografen och ingenjören Georg Biurman upprättade Charta Öfver Stockholms Stads Belägehet 1750-1751. Nedan ser vi en del av kartan som visar den första kungsvägens sträckning från Stockholm via Bällsta bro till Drottningholms slott. Hela kartan täcker ett område från Drottningholms slott i väst till Lidingö stad i öst samt från Ältasjön i syd till Edsviken i norr. Bilden är tagen av mittsundbyberg.se på Kungliga Bibliotekets kartavdelning i Stockholm.

21 Valfrågor till de politiska gruppledarna/partierna
i kommunfullmäktige om politiken här i stan.
Se svaren på menyns VAL14
Se också bilder från valdagen och valresultat!

 

OLYDNADSDOM I FALLET DET KOBOLTBLÅ HUSET

Mark- och miljödomstolen har kommit med en olydnadsdom. Domstolen har beslutat utan att alls beakta kommunens många brister som skapat en betydande rättsosäkerhet gällande riksintresset. En entydig färgskala och skriftlig information till duvboborna om den totala bygglovsplikten skulle ha förhindrat det här fallet. Nämndledamöter/politiker eller kanske hellre myndighetspersoner från M och S har alldeles saknat insikt och empati och bär huvudansvaret för fadäsen. Eftersom nämnderna ibland är myndigheter så gäller det för Kommmunfullmäktige att skärpa kraven på kunskaper overall. Man ska inte trampa på kommunmedlemmarna och förnedra och kränka dem. Det motsatta ska gälla! Noterbart är som sajten förut nämnt att M:s Jan Bojling bor i ett hus från 1905 med gult tegel, nivåskillnader, swimmingpool, cypresser... – ack ett så bevarat hus Kommunen och nämndordföranden Jan Jogell! Jan Bojling var en tillskyndare när det gällde anmälan om det koboltblå huset till förvaltningen. Hans fru eller sambo är Margaretha Langhard och hon är ordförande för Villaägarförening i Duvbo. Vid tidigare samtal med sajten framhöll hon att hon inte alls gillade den koboltblå färgen och hon rörde mycket riktigt inte heller ett finger för att bistå Åsa Lövberg visavi Kommunen. Föreningen tycks bara känna ansvar för fester. Se också under menyns Duvbo!
                                                   - Sieur Athos -
                             
Sieur Athos samtalar med FPs oppositionsråd och gruppledare
JOHAN STORÅKERS
om politiken i stan under rubriken

MED HJÄRTA OCH HJÄRNA

I POLITIKEN
Se menyns POLI/Politikersamtal 2014

Sieur Athos samtalar med stadsdirektören
HELÉN ERIKSSON-ELF
om arbetet och roller i kommunens verksamhet
Menyns Företag

Hemsidan har tidigare behandlat smuts- och skräpfrågan med artikel och rundfråga benämnd Dirty or no dirty, Se Poli 15 och undersida <2014!

STAN BYGGER OM, RUSTAR UPP OCH FRÄSCHAR TILL...

Se stadens åtgärdskarta gällande centrala Sundbyberg på menyns POLI 15 
Sturegatan kommer att bli föremål för en rejälare face-lift våren 2014. Man spinner som bäst på vad man ska göra med gatan. Den måste ju konkurrera med Signalfabrikens och Landsvägens butiker samtidigt som nämnda tre tillsammans ska öka stadens attraktionskraft i kampen mot köpcentra tex Bromma Blocks, Kista och Solna. Se senaste: Sturegatan - stans gatufiasko

FRITEATERNS FÅR 575 TKR VARJE ÅR FRÅN KOMMUNEN
UTAN SKRIFTLIGT AVTAL!

SE menyns POLI 15/undersida14

Bilden ovan med texten Förvandlingen... fanns på hemsidan i januari 2012 som rubrik på en artikel om byggnationen av Signalfabriken. Nu är Signalfabriken invigd och texten under Förvandlingen...Vi har fått en riktig och viktig förvandling av kvarteret Plåten att gilla och lovorda! gäller. Grandiost!
Tack Kommunen, Alecta, NCC med underentreprenörer och övriga som var med om att skapa detta!


Bilder med texter från invigningen samt tidigare artiklar The Plåten Story och just Förvandlingen finner Du på menyns 2025 och dess undersida Signalf.

DILIGENTIA PLANERAR FÖR TRE NYA KVARTER MED 370 BOSTÄDER
I kv KABELN - NÅGOT FÖR 20-TALET

Under menyns 2025 finns information om Diligentias ambitiösa planer.

Enl Naturvårdsverket (SFS 1998:808 Kap 2) ska den som vidtar en aktivitet eller åtgärd veta eller ha nödvändig kunskap om påvertkan av hälsa och miljö. Trafikverket har tagit till sig detta och säger på sin hemsida att vägtransport-systemets utveckling ska ske på sätt att miljön och folks hälsa ej riskeras, varken nu eller i framtiden (SRA 1998). Man tester nu nya halkbekämningsmedel och använder salt i allt mindre omdfattning.

Mittsundbybergs kontakt med Sundbybergs Miljökontor visar att det i detta sammanhang inte finns något att berätta om farorna för hälsa och miljö. Någon samverkan mellan miljökontoret och tekniska kontoret har inte ägt rum.

På Trafikverkets hemsida finns rapporter/studier som visar att det i en stor del av saltet som sprids på vägbanan hamnar vid sidan av vägbanan. Det blir ansamling av salt (klorid) i jorden/marken ett tiotal meter från vägbanan och skogen träffas av kloridpartiklar förda av vinden; hur långt beror på vindstyrkan, men det kan röra sig om flera hundra meter. Kloridpartiklarn kan tom skada vattendrag en bra bit bort.

Åter till den kalla perioden och JOGELL ET CONSORTES:

I stadsmiljön finns bara gatan och trottoarerna. Det är där klorid och andra partiklar från sand och asfalt ansamlas. Partiklarna kan inte dra iväg någon annanstans såsom vid vägar !

Nåväl Kommunalrådet: hur mycket har vi fått i oss från den salta vinden – det blåste praktiskt varje dag under den kalla perioden vi talar om – från den kontaminerade, plogade snön samt från infiltrationen av asfalt-, sand- och andra partiklar från gatan? Barnen som är nära trottoarytan? Och hur går det för ”sirapsträden” på Sturegatan och de nya körsbärsträden på Esplanaden?

Till fullkomlig saltbild i stan skall nämnas att husen – grunden och fasaden - påverkas av kloridpartiklarna. Stolpar påverkas. Bilar och cyklar rostar lättare. Noterbart är att Livsmedelsverket ger industrin som tillverkar färdigmat direktiv om att minska saltet i maten.
                                                                 Sieur Athos

Jogell är Ordförande för Stadsbyggnads- och miljönämnden; ledamot av Fullmäktige. "Man i händelsernas centrum" är rubriken på ett samtal med Jan Jogell i februari 2013. Samtalet finns under menyns Politiker 13/14 och dess underrubrfik Politiker..

Johan Wendt 

SUPERTALANGEN
som skapade och driver
MATTECENTRUM


Moderatorn: är du en supertalang som det står i programmet? Blixtsnabbt svar: "Ja, nog är jag det!"

Sieur Athos referat från Wendts anförande vid Stadens frukostmöte den 11 september finns på menyns Samtal/Tidigare samtal

Se menyns Samtal!

OM FAIRTRADE
OCH VÅR FAIRTRADE CITY

Generalsekreterare Helena Markstedt
från Föreningen för Fairtrade Sverige informerade vid Stadens After Work
den 12 juni.
  Menyns Näringsliv! 
Text utifrån anförandet och sajter

 

Grundskole- och gymnasienämndens ordförande Marika Lindgren Åsbrink, i rött och vid mikrofonen. Till höger Föräldrarföreningens ordförande Helen Almström och moderator Kerstin Gustafsson.

ännu en skoldebatt...
Ängskolans Föräldrarförening anordnade den 16 maj en skoldebatt med inbjudna politiska gruppledare och ledamöter i Grundskole- och Gymnasienämnden. Diskussionen rörde i huvudsak grundskolans högstadium och frågor om bla Ernst & Youngs skolrapport, antalet godkända i 9an som når gymnasiet, skolpengens storlek, antal elever i 9ans klasser.
Seur Athos var där och under menyns Politiker 14/Politik finner du hans referat och synpunkter.

Fr v VD Sten Olsson och finanschefen John Lindell

SUNDBYBERGS STADSHUS AB
HAR HAFT ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA
Ekonomin ser bra ut. Värdetillväxten har varit hög. Staden tillhör landets kommuner med lägsta belåningsgrad. Men nu väntar anspänning i form av investeringar, underhåll samt personal- och kompetensbehov. Sieur Athos var på stämman i Kommunhuset den 15 april och återger en del från förhandlingarna och Årsedovisningen för 2012
 Se menyns Näringsliv/Företag!

Birgitta Bovén med tackbok. Birgitta Bovén med tackbok.

 

 

FÖRETAGETS
ENERGI
EFFEKTIVISERING
referat från föredrag av
Birgitta Bovén, ATON Teknikkonsult,
vid Stadens After Work 16 april 2013
Se menyns Näringsliv/Företag

 

 

ÄLDREVÅRD PÅ FRAMMARSCH!
Sieur Athos samtalar med Kommunalrådet
och Äldrenämndens Ordförande
MARIA BOHMAN (KD)

Se menyns Samtal

Pia Edström flankeras av tv Helen Woldaeb och th Luchia Negassi. Foto mittsundbyberg.se

Relativt nyligen avslutade Staden sitt projekt ArbetSam gällande kompetensutveckling inom vård och omsorg.

Sieur Athos samtalar om projekten med Enhetschefen

vid äldreboendet Lötsjögården i Hallonbergen,

PIA EDSTRÖM

och vårdbiträdena

Helen Woldeab och Luchia Negassi

Se menyns Politiker 14/Politik!

  

 

FÖRVALTAREN

FÖR DE FLESTA - FÖR DET MESTA

Sieur Athos samtalar

med Fastighets AB Förvaltarens VD

ANETTE SAND

Se menyns Näringsliv/Företag!

 

  Möt en musikens bejakare

i vidaste bemärkelse

och som lär att musik och ljud

tillhör oss alla.

Men han har också andra

strängar på sin lyra...

 

Sieur Athos samtalar med
ANDERS ERKÉUS

 Se menyns Samtal/Tidigare samtal!

   

MILJÖPARTIETS SRÅKRÖR
VÅR EGEN GÅSAPÅG

GUSTAV FRIDOLIN
GÄSTADE

STADENS FRUKOSTMÖTE

DEN 5 MARS 2013

 

Sieur Athos referat finns på menyns

Samtal/Tidigare samtal

 

 

KOMMUNALRÅDET

JAN JOGELL (S)

MAN

I

HÄNDELSERNAS

CENTRUM

Samtal med Sieur Athos

Se menyns Politiker 14/Politker!

 

 

HON SVARAR

FÖR NYA BIBLIOTEKET

- SYRET I STAN!

SIEUR ATHOS SAMTALAR MED

BIBLIOTEKSCHEFEN

MARGARETA ENGSTRAND

Se menyns Politiker 14/Politik!

HÄNGIVNA
ÅSA LÖVBERG
KAN INTE LÅTA BLI

Detta är en brinnande, imponerande entreprenör.
I mötet med henne känner man påtagligt glädjen, nyfikenheten och hur roligt det är att jobba,
att skapa!

Du möter Åsas samtal med sajtens Sieur Athos
under menyns Samtal/Tidigare samtal


NYA M-VINDAR!

Mikael T Eriksson, 27,

är Ms nya oppositionsråd och gruppledare i Kommunfullmäktige.

Hans mål är att vinna valet 2014 och att skapa en borgerlig allians

som på riksplanet

Se menyns SAMTAL!

SE MENYNS POLITIKER 14/POLITIK

FÖR ATT FÅ JOBB
MÅSTE MAN HA JOBB

Referat från
LO-Ordföranden Karl Petter Thorwaldssons
anförande vid Kommunens Frukostmöte
den 30 november 2012
Se menyns Näringsliv!

VAD SA DOM OM STADSHUSPLACERINGEN?

LÄS SVAREN PÅ SAJTENS RUNDFRÅGA.

GÅ TILL MENYNS AS TIME GOES BY!

 

EN STAD
MED BRED VÄLFÄRD
FÖR ALLA!
Sieur Athos samtalar

med oppositionsrådet

Johan Storåkers (FP)
om politiken i stan

Se menyns Politiker 14/Politiker!

Se på menyns 2025/Signalf. En lite annorlunda story!

ANDRA VÄRLDAR

I kolumnen th på den här sidan, en bit ner, finns ANDRA VÄRLDAR som ger kunskap för Dig och för rymdsamtalen med dina sällskap. Det handlar om NASAs Mars och Curiosity rovern och dess uppdrag samt om Kepler Spacecraft och dess arbete och spin-offs i sökandet efter exoplaneter. Andra Världar inleds med ett referat om Aniara, Harry Martinsons rymdepos med 103 sånger och från 1956. Avslut med galaxkollisionen.

Två månar kretsar kring en röd dvärg. Illustration. Fråga: kan röda dvärgar hålla system med planet(er) inom en livsbejakande zon? Sådan zon blir nära dvärgen. Risker finns att dvärgen skadar tex genom värme och ultraviolett strålning. Men visst är det möjligt. Läs mer under Kepler Spacecraft i högra kolumnen på denna sida och under rubriken Jordlika planeter på vår bakgård!

där det finns ett snabbreferat från en presskonferens den 6 februari 2013 med the Harvard-Smithsonian Center som värd.

Källa: NASA.

                                                              Sieur Athos -

Alexandra Pascalidou. Foto mittsundbyberg.se
Alexandra Pascalidou. Foto mittsundbyberg.se

Sundbybergs lokala demokrativecka inom EU-ramen avslutades den 22 oktober med att författaren och frilansjournalisten Alexandra Pascalidou föreläste inför Kommunfullmäktige och åhörare.
Ämne: 
Demokrati och Mänskliga Rättigheter.

Sieur Athos referat med bilder samt kantbollar finns under Menyns Politiker 14/Politik.

Bilden är tagen utanför Kommunfullmäktiges plenisal i Hallonbergen.

Jerry Elmqvist. Foto mittsundbyberg.se
Jerry Elmqvist. Foto mittsundbyberg.se

                         POLISRAPPORT

Närpolischefen Jerry Elmqvist ger en snabbrapport om brottsutvecklingen

och om verksamhetens aktuella prioriteringar. Se Menyns Polis!

Jonas Nygren. Foto mittsundbyberg.se
Jonas Nygren. Foto mittsundbyberg.se

VISST ÄR DET ROCK´N´ROLL!

2:a halvlek av mandatperioden har börjat. Sajtens Sieur Athos samtalar med Kommunens Styrelseordförande Jonas Nygren. Se menyns Politiker 14/Politiker!

Michael Wolf, VD och Koncernchef för Swedbank

MANNEN FRÅN VERKLIGHETEN

MED FINGERSPITZGEFÜHL

Mickael Wolf, Swedbanks VD och Koncernchef, gästade Näringslivsrådets frukostmöte den 19 september i Veidekkes Aula. Han höll ett brilljant anförande och fångade de många deltagarnas intresse hela tiden!

Referat och bilder under Menyns NÄRINGSLIV!

FRUKOSTMÖTE DEN 31 AUGUSTI.

MED NÄRINGSMINISTER ANNIE LÖÖF (C)

Några sammanfattningar från Näringsministerns anförande och från frågestunden finns under Menyns Näringsliv!

Kommunstyrelsens Ordförande Jonas Nygren och Näringsministern Annie Lööf (C) vid frukostmötet den 31 augusti. Foto mittsundbyerg.se

DE BIDROG STARKT TILL VÅRT

EGNA OBEROENDE SUNDBYBERG

AVGÖRANDE INDUSTRISTEG 1876 - 1914

Järnvägens tillkomst 1876 och tomtförsäljningen därefter blev förutsättning för en industrialisering som blev avgörande för Sundbyberg som samhälle. Dess framväxt blev identisk med etablerandet av dess företag.

ARTIKEL UNDER MENYNS NÄRINGSLIVFÖRETAG

 

 

Harru sett en buss från gamla goda tiden!
BUSS PÅ SL, LANDSTINGET OCH KOMMUNEN som inte kan köpa bättre bussar och trafikerar först då underlaget är säkrat. Hängslen och livrem i utvecklingen - svagt!

Den gamla goda tiden. Bussen trafikerade Norra Bantorget-Sundbyberg-Duvbo under första halvan av 20-talet. Rätt nos med motor och framhjul! Fotot publicerat med tillåtelse från Sundbybergs Museum.

Sieur Athos samtalar med varhuschef Anders Zetterstedt, bilden, om Hornbachs Bygg- och Trädgårdsmarknad som öppnade här för drygt en månad sedan. Vidare ges information om Hornbach Holding AG och underkon-cernerna Hornbach-Baumarkt- AG, Hornbach Immobilien-AG och Hornbach Baustoff Union GmbH.
Under Näringsliv/Företag på menyn!

Någon consensus om behovet att bilda ett Stadshus AB fanns aldrig. Det rödgröna flertalet i Kommunfullmäktige beslöt om bolagsbildningen 2009 och tillsatte styrelse. Som bekant vann den blå majoritet vid valet 2006, men lyckades inte förvalta segern och två M-avhoppare till S såg till att majoritetsläget förändrades till de rödgrönas fördel. Så var det.

 

Innan vi tittar lite närmare på Stadshus AB citeras här vad de två oppositionsråden, Carl Grufman (M) och Johan Storåkers (FP), sa om Sundbybergs Stadshus AB, moderbolaget i bolagskoncernen, i samtal med siten förra året.

C Grufman,M C Grufman,M

".. Från företagsekonomisk synpunkt är det inte rimligt att krångla till det så här. Om man som kommun ska äga det hela önskar jag helst att Förvaltaren är moderbolag och övriga dotterbolag samt att det stannar vid detta. Enklast möjligt, effektivt och rakt. Direkt Styrelse- och VD-ansvar är det enda företagsekonomiskt riktiga..."

J Storåkers, FP J Storåkers, FP

"...Vi socialliberaler anser att styrningen av Sundbybergs bolag inte alls blivit tydligare av införandet av Sundbybergs Stadshus. Det är

inte försvarbart att en bolagsbildning utan positiv verkan för staden kan få kosta så här mycket pengar. Vi verkar för att få bort Sundbybergs Stadshus..."

Sundbybergs Stadshus ABs vara eller icke vara kan bli en ingrediens i valet 2014, förutsatt oförändrade inställningar hos partierna M och FP. Du får detaljerad information om Sundbybergs Stadshus AB under Politik.

Gå alltså in på menyns Politiker 14/Politik!

STORT GRÄL OM GATORNA I SUNDBYBERG!

                             Beskyllningar och anfall med svar

Som givet var väckte fabriken Kronans annons i f. n:ret om spisbrödsfabrika-tionens inskränkning och därav följande avskedande en betydande uppmärksamhet. Ej nog med att köpingens egna invånare var och en från sin synpunkt betraktade och bedömde saken, stockholmspressen högg in och lade lök på laxen. Ett blad tog sig sålunda före att ge en parodisk anbildning av huru gatorna enligt tecknarens uppfattning se ut; texten härtill var ej till fördel för köpingen, tvärtom mera än lovligt elak. Vår kritik är emot dessa överord mild som en västanfläkt. Men angreppet medförde den ljuspunkten att St. Dagblad hade en sympatisk artikel, påvisande vad som gjorts och är avsett att göras genom det nyss beslutade stora lånet. Alltså intet ont som ej har någott gott med sig. I Soc. Dem bekräftas att avskedanden ägt rum vid Kronan och att som orsak uppgivits gatornas tillstånd.

   __________________________________________________________________________________________________

 

"Sundbybergs köping är känd för sina leriga gator,

sina långa och bråkiga stämmor och sitt starka brännvin"

____________________________________________________________________________________________

Det av arbetsledaren fällda uttrycket till hr Kock (Siteanm:ägaren Barthel Kock, 1857-1941) förnekas ej av den förra, men i sistnämnda tidning säges att att det fällts i annat sammanhang. En rättelse i vår förra artikel får vi här göra; det stod däri att verksamheten vid Kronan "inställts" men skulle vara som av det övriga framgick, inskränkts.

Från ingenjör Deurell (vid kommunen, siteanm) ha vi mottagit svaromål på annonsen som vi här införa. För att ej onödigtvis dra ut på denna diskussion ha vi låtit dem däri angripna, direktör B. Kock, taga del därav och har jämväl avgett svar.

Grälet fortsätter under menyns HISToria

 

Brödbilsparken utanför Spisbrödsfabriken 2012. Sturegatan såg rätt risig ut.
Så här blir utsikten från Riksbyggens 16-våningars Landmärket. Publiceras med tillåtelse.

LANDMÄRKET - 16 VÅNINGAR

Från Landmärkets takterass, som alla boende får tillgång, kan man se "hur långt som helst". Globen söder om Söder kan man tex spana in on a clear day! Under menyns 2025 och rubriken Skyskrapare kan du läsa om Riksbyggens hus och se de mycket lockande bilderna. Snart är det byggstart bredvid Garbo på Landsvägen.

"SUNDBYBERG ÄR EN ORT, SOM VÄL FÖRTJENAR ATT TAGAS I BETRAKTELSE AF STOCKHOLMARE OCH LANDSORTSBOR"

Rätt sent i förgår kväll lyste öfver Stockholm ett rödt sken. Det var eldsvådan i Sundbyberg som på detta sätt uppenbarades här, innan tidningarna meddelade densamma. Man talar i Stockholm i allmänhet bra litet om Sundbyberg, ifall icke något särskildt der förekommer. Utom eldsvådan har det på senaste tiden varit

Ekbacken, som nämnts, platsens värdshus, det enda der utskänkning fått och får förekomma. Det har sagts att Ekbacken nu stängts, derför att rörelsen varit för litet lönande. Men så har innehafvaren herr Rennekamp, förklarat, att Ekbackens stängning endast är tillfällig, beroende på reparationsarbeten och liknande, och att värdshuset snart åter kommer att öppnas.

När jag i förgår såg det röda skenet på himmlen och fått veta, att elden var lös i Sundbyberg, kom jag att tänka på en liten utflygt, som jag för några vecker sedan gjorde dit. Det var en eftermiddag, som Stockholm blef mig för trångt - derför reste jag till Sundbyberg.

Javisst gjorde jag det. En stor plats kan stundom förefalla en trång, derför att man längtar bort derifrån, sak samma vardt! Det är farligt att ha reslusten i sig. Sådana menniskor få feber, när de komma i närheten af Centralstationen....

Jag längtade den eftermiddagen ut i verlden, och jag for till Sundbyberg. Sådant kallas för surrogat, och är aldrig att försmå. Det kan, klokt användt, hindra mycken melankoli.

Att börja med tyckte jag, att resan till denna Stockholms förstad var längre, än jag förut trott. Det föreföll mig, som om jag företog en riktig, lång resa, och att jag skulle framkomma till en öfvermåttan intressant plats. Och ändå visste jag, att det i den för resten utmärkta handboken "Stockholm och dess omgifningar" stod om Sundbyberg: "För turisten finnes här föga sevärdt"...

Forts under menyns HISToria.

 

"...ett Nobelpris

vore nice!"

Närboende mor- och farföräldrar är särskilt viktiga. De kan ge sina barnbarn klara fördelar! De har oftast tid och råd att ta barnbarnen till miljöer och ställen som kan väcka känslor och intressen som kan bli bestående och viktiga livet igenom. Bikd frpn Beridna Vaktparaden.

I hemsidans samtal med Erik Yngve, Musikskolans Stipendiat, kan du läsa om hur hans mormor tog honom till ett vaktombyte på slottet...

Se menyns Samtal/Tidigare samtal!

                                                                                        Sieur Athos -

 

Mats Bergquist. Foto NCC Mats Bergquist. Foto NCC

PLATSCHEF MED MYCKET STORT ANSVAR

Mats Bergquist är NCCs platschef för genomförandet av Signalfabriken. Här finns totalt ca 150 personer på platskontoret om 1800 kvm. Av dessa har NCC 80 personer från olika yrkeskategorier som alltså arbetar med om- och nybyggnationen samt 30 personer på tjänstemannasidan, ca 20 st konsulter, bla arkitekter, konstruktörer, logistikspecialister, inköpare varor och tjänster och ansvariga för säkerhet och arbetsmiljö.

Ansvaret omfattar också en mängd byggteknik, maskiner, kranar och interntransporter etc. Under byggtiden kommer det att bli över 35000 intransporter. Mats Bergquist har varit arbetsledare i större projekt tidigare, bla för Globen.

                                       Se Menyns 2025/Signalf

1941 började jag i Nyvallsskolans första klass. Nyvall ligger i gävlestadsdelen Bomhus som vid den här tiden var ett rent brukssamhälle helt dominerat av Korsnäs och dess industrier, bla massa, såg och hyvleri. Man hade flyttat från Korsnäs i Dalarna redan 1898. Flytten av tillverkningen och 2000 anställda inkl familjer till jungfruelig mark var ett logistikprojket som hette duga.

1a klass i Nyvalls skola i Bomhus vårterminen 1942. Lärarinnan är Greta Österberg. Nummer tre fr höger i nedre raden är Curt Wahlund alias Sieur Athos. 

De mycket kalla vintrarna i början av 4e0-talet gjorde att vaktmästaren vintertid titt som tätt måste in i klassrummet för att stoppa ved i kaminen. Och man behövde tjocka kläder på inne. Långa kalsonger och gensar gällde


2:a världskriget pågick. Papporna låg mestadels vod gränserna mot Finland och Norge. Allas kassor var knappa. Och ransoneringar gällde. Pappor kom hem på permis, men han oftast inte mer än innanför dörren förrän postbäraren kom med order om snar inställelse vid förbandet. En riktigt tuff tid med mycket oro och längtan.

 

Ett särskilt varmt minne från denna tid är fiskarena i Sikvik som kom ibland även under riktigt kalla vinterdagar. Då de gjorde tillräckliga fångster satt de strömmingslådan på den stadiga cykelns pakethållare framtill och drog, oftast i uselt väglag, från gård till gård. När fiskaren plockade ihop de stelfrusna strömmingarna som önskades såg man hans rödkylda fingrar! Vantarna slutade vid fingrarna. Hur kunde de klara detta? Ut och fiska och ut och sälja kalla vinterdagar.

Från Sikviks fiskeläge. Tv från front: Södermans brygga, Larssons brygga och de två husen längst bort är ett båthus och ett vanligt hus tillhörande fiskare Wallström. Th Albin och Enok Söderman som tjärar ryssjor i ett kar. Fiskebåten är upphängd i båthuset. I Sikvik fanns också fiskarefamiljen Östman. Bilderna från Gävle Stadsarkiv.

Men fiskarena var glada och skojade när de kom och fick sälja; kilopriserna var hyggliga vid denna tid och höll fångstlyckan i sig slapp de söka jobb på fabriken för att klara sig. Strömmingen var mycket viktig den här tiden för folks försörjning. Fanns det inte färsk strömming kunde det istället bli kokt saltströmming med vit sås och potatis. Ingen riktig höjdare då men idag en delikatess.

 

Så strömmingen var synnerligen viktig. Och fiskarena! När jag ibland åker in till Sturehof och äter det godaste av Sotare eller Operaströmming man kan tänka sig, så minns jag...Strömmingen är helig för mig!
                                           - Sieur Athos -

First Swedes to Minnesota 1850

ELÄNDETS ELÄNDE

Man behöver inte gå särskilt långt nerför Tidens Gata förrän Eländets Elände dyker upp. Utvandringen, Första Världskriget, Spanska Sjukan och Arbetslösheten under 20- och 30-talet uppmärksammas på menyns HISToria och sedan klick på gröna texten Allmän Historia längst upp till vänster. Att känna till nämnda skeden eller eländen stärker karaktären, ödmjukheten. Så läs!

Höstbilder

WWW.MITTSUNDBYBERG.SE
 

STORstockholms
lilla SAN FRANCISCO

Varför heter hemsidan så? Jo, vi har backar upp och ner. Vi har spårvagnar, tunnelbana, tåg och pendeltåg och bussar samt flyg alldeles nära. Vi har ingen Pacific. MEN vi har ju Lötsjön! Broar då? Ingen Golden precis, men utan vajrar. Inga State eller National Parks. Men vi har istället Marabou-parken, sverigeetta 2008 och i internationell toppklass, 2a 2009. Det du!

Läs om Golden Gate och Bälsta bro på trettiotalet under menyns Historia. Difference ärre!

 

Sieur Athos är Curt Wahlund.
Varför? Det var tre musketörer från början, alltså också Sieur Portos och Sieur Aramis, men de försvann mycket snart. Men D`Artagnan då? Han finns i bilden men han är mestadels sängliggande med Lady de Winter. Så mittsundbyberg.se är en one-man-industry.


Sieur är fransk stavning. Alexander Dumas
d ä skrev boken Les trois Mousqetaires - De tre musketörerna - 1844. Berättelsen från 1600-talet. Nedan D´artagnan och muske-törerna. Illustration av Maurice Leloir 1683

SITEN ÄR OBEROENDE OCH HAR INGEN REKLAM OCH INGA SPONSORER. SYFTET ÄR ATT GE INFORMATION OCH KUNSKAP OM STAN OCH OM VAD SOM HÄNDER HÄR SAMT GE TILLFÄLLE ATT TYCKA TILL FÖR DEN SOM SÅ VILL..

Ägarkontakt: mittsundbyberg@gmail.com

Curt Wahlund alias Sieur Athos
Curt Wahlund alias Sieur Athos
Sanna - lazy and pretty - jan 17
Sanna - lazy and pretty - jan 17
Jag däckad? Aldrig i livet!
Jag däckad? Aldrig i livet!

Vad då proffs? Ja, fotografen ja!
Min Sanna på promenad 14e november -16

Spegel, Spegel...Säg att Sanna vackrast i staden är!

SUMPANSÅNGEN
Av Björn Skoghav

På torget sitter folket
som super bort sina liv
som har avståndet till sin egen död som främsta tidsfördriv.
Det stiger en doft av rädsla 
från deras trötta flin
som försöker balsamera sin skräck
i systemets sura vin.

Men ibland kommer vinden från havet ibland ligger solen på.
Fiskarna flyger i vattnet
och tidvis är himlen blå.

När jag var ung så trodde jag
på ett löfte i mitt liv.
Det var inte berömd eller rik
som jag ville bli.
Nej, det var himmelrikets portar som skulle öppnas av mig
och jag snuddade livets hemligheter
i min längtan att bli fri.

Men ibland kommer vinden från havet
ibland ligger solen på.
Fåglarna simmar i luften
och tidvis är himlem blå.

Människorna ha lagt sten på sten
och värmer sig själva därinne.
Dom kan sitta i sina fönster och se
hur regnet slår ner på jorden.
Och drömmarma dansar på våra löv
på gatorna som jag vandrat.
Sundbyberg, min egen barndomsstad
mitt gamla hem på jorden.


Ur Björn Skoghavs diktsamling Vind
och publicerad med tillåtelse.
Samlingen utgiven av Vilte, www.vilte.se

Min kära Sanna njuter i sommarsolen - 5 maj
Min kära Sanna njuter i sommarsolen - 5 maj
Min Sanna i tankar.
Min Sanna i tankar.
Sanna på balkongen whatching all birds pass...
Sanna på balkongen whatching all birds pass...
Med min kära Sanna i knäet
Med min kära Sanna i knäet
Min Sanna påsken 2016
Min Sanna påsken 2016

MENYNS INGÅNGAR
OCH UNDERSIDOR


MAIN STREET
Hänvisning till menyingångar

AS TIME GOES BY
Aktuellt rullande

2025
Byggnationen i stan;
skyskrapans historia mm
Signalfabriken
Centrum
Duvbo
mm


NÄRINGSLIV
Upphandling
Tidigare ämnen/anföranderef

FÖRETAG
Samtal och presentationer

DOM GJORD´ET
Sajtens Hall Of Fame
Strategi

POLI 16 (Politik)
Politiken i stan
Bla Samtal

HISTORIA
Sundbybergs historia
Allmän historia - Bla Utvandringen och 1a världskriget

BANKEN 
Förvaltaren förädlar Banken
Kv Banken historia - bilder/text

Landsvägen historia -
Kungsvägen blev vår Landsväg


JAZZKLUBBEN
Sundbybergs Jazzklubb, program
och referat från konserter

RYMD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(function(){var s=true,t=false,aa=window,u=undefined,v=Math,ba="push",fa="slice",ga="cookie",y="charAt",z="indexOf",A="gaGlobal",ha="getTime",ja="toString",B="window",D="length",E="document",F="split",G="location",ka="href",H="substring",I="join",L="toLowerCase";var la="_gat",ma="_gaq",na="4.8.6",oa="_gaUserPrefs",pa="ioo",M="&",N="=",O="__utma=",qa="__utmb=",ra="__utmc=",sa="__utmk=",ta="__utmv=",ua="__utmz=",va="__utmx=",wa="GASO=";var xa=function(){var j=this,h=[],k="ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789-_";j.uc=function(m){h[m]=s};j.Nb=function(){for(var m=[],i=0;i-1){k=j[z](k,i);if(k<0)k=j[D];m=j[H](i+h[z](N)+1,k)}}return m},Ba=function(j){var h=t,k=0,m,i;if(!S(j)){h=s;for(m=0;m-1)}}return h},U=function(j,h){var k=encodeURIComponent;if(k instanceof Function)return h? encodeURI(j):k(j);else{Q(68);return escape(j)}},Ca=function(j,h){var k=decodeURIComponent,m;j=j[F]("+")[I](" ");if(k instanceof Function)try{m=h?decodeURI(j):k(j)}catch(i){Q(97);m=unescape(j)}else{Q(68);m=unescape(j)}return m},V=function(j,h){return j[z](h)>-1};function Da(j){if(!j||""==j)return"";for(;j[y](0)[D]>0&&" \n\r\t"[z](j[y](0))>-1;)j=j[H](1);for(;j[y](j[D]-1)[D]>0&&" \n\r\t"[z](j[y](j[D]-1))>-1;)j=j[H](0,j[D]-1);return j} var X=function(j,h){j[ba]||Q(94);j[j[D]]=h},Ea=function(j){var h=1,k=0,m;if(!S(j)){h=0;for(m=j[D]-1;m>=0;m--){k=j.charCodeAt(m);h=(h<<6&268435455)+k+(k<<14);k=h&266338304;h=k!=0?h^k>>21:h}}return h},Fa=function(){return v.round(v.random()*2147483647)},Ga=function(){};var Ha=function(j,h){this.Na=j;this.$a=h},Ia=function(){function j(k){var m=[];k=k[F](",");for(var i,p=0;p0)e=e[F]("^")[0];f=e[F](":");e=f[1];q=parseInt(f[0],10);if(!d&&q0?m(f):"";if(p.l){c=i.bc(R[E][ga],a,p.l,c,f);a="2"+a;d=f>0?m(p.u):""}a=a+c;d=d;if(a[D]>2E3){Q(69);a=a[H](0,2E3)}d=a+"; path="+p.f+"; "+d+i.Qa();R[E].cookie=d};i.bc=function(a,c,f,d,e){var q="";e=e||p.u;d=k([d,i.q+e*1],f);q=T(a,"2"+c,";");if(!S(q)){a=k(h(a,c,f,s),f);q=q[F](a)[I]("");return q=d+q}return d};i.Qa=function(){return S(p.a)?"":"domain="+p.a+";"}};var Ka=function(j){function h(b){b=b instanceof Array?b[I]("."):"";return S(b)?"-":b}function k(b,g){var o=[],n;if(!S(b)){o=b[F](".");if(g)for(n=0;n2037)k=m+"&err=len&max=2037&len="+k[D];j.Kb(h+k,i)};j.Kb=function(h,k){var m=new Image(1,1);m.src=h;m.onload=function(){m.onload=null;(k||Ga)()}}};var Ma=function(j){var h=this,k=j,m=new Ka(k),i=new La,p=!Y.Ic(),l=function(){};h.$c=function(a){var c=a[F](".");if(!c||c[D]<5)return a;if((a=c[fa](4)[I]("."))&&a[z]("=")==-1)a=Ca(a);c=c[fa](0,4);X(c,a);return c[I](".")};h.$b=function(){return"https:"==R[E][G].protocol?"https://ssl.google-analytics.com/__utm.gif":"http://www.google-analytics.com/__utm.gif"};h.P=function(a,c,f,d,e,q){var x=k.B,b=R[E][G];m.ja(f);var g=m.z()[F](".");if(g[1]<500||d){if(e){g=g;var o=(new Date)[ha](),n;n=(o-g[3])*(k.Ec/ 1E3);if(n>=1){g[2]=v.min(v.floor(g[2]*1+n),k.Fb);g[3]=o}g=g}if(d||!e||g[2]>=1){if(!d&&e)g[2]=g[2]*1-1;g[1]=g[1]*1+1;e="?utmwv="+na;o="&utmn="+Fa();d=e+"e"+o;a=e+o+(S(b.hostname)?"":"&utmhn="+U(b.hostname))+(k.O==100?"":"&utmsp="+U(k.O))+a;if(0==x||2==x){b=2==x?l:q||l;p&&i.jb(k.ga,a,d,b,s)}if(1==x||2==x){c="&utmac="+c;d+=c;a+=c+"&utmcc="+h.Tb(f);if(Y.Ma){f="&aip=1";d+=f;a+=f}a+="&utmu="+ya.Nb();p&&i.jb(h.$b(),a,d,q)}}}m.la(g[I]("."));m.qa()};h.Tb=function(a){for(var c=[],f=[O,ua,ta,va],d=m.h(),e,q= 0;q0)for(c=0;c0;)c+=f--^d++;return Ea(c)}};var Z=function(j,h,k,m){function i(a){var c="";c=a[F]("://")[1][L]();if(V(c,"/"))c=c[F]("/")[0];return c}var p=m,l=this;l.b=j;l.fb=h;l.q=k;l.Ua=function(a){var c=l.aa();return new Z.r(T(a,p.va+N,M),T(a,p.ya+N,M),T(a,p.Aa+N,M),l.J(a,p.ta,"(not set)"),l.J(a,p.wa,"(not set)"),l.J(a,p.za,c&&!S(c.C)?Ca(c.C):u),l.J(a,p.ua,u))};l.Wa=function(a){var c=i(a),f;f=a;var d="";f=f[F]("://")[1][L]();if(V(f,"/")){f=f[F]("/")[1];if(V(f,"?"))d=f[F]("?")[0]}f=d;if(V(c,"google")){a=a[F]("?")[I](M);if(V(a,M+p.gc+N))if(f== p.fc)return s}return t};l.aa=function(){var a,c=l.fb,f,d=p.M;if(!(S(c)||"0"==c||!V(c,"://")||l.Wa(c))){a=i(c);for(var e=0;e9?b[H](x+1)*1:0;q++;b=0==b?1:b;a.ob([g,l.q,b,q,e.D()][I]("."));a.sa()}}}}}}; Z.r=function(j,h,k,m,i,p,l){var a=this;a.n=j;a.Q=h;a.V=k;a.o=m;a.L=i;a.C=p;a.Ja=l;a.D=function(){var c=[],f=[["cid",a.n],["csr",a.Q],["gclid",a.V],["ccn",a.o],["cmd",a.L],["ctr",a.C],["cct",a.Ja]],d,e;if(a.Ya())for(d=0;d0&&f<=a.bb){d=U(d);e=U(e);if(d[D]+e[D]<=64){i.m[f]=[d,e,q];i.T();x=s}}return x};i.ec=function(f){if((f=i.m[f])&&1===f[2])return f[1]};i.Lb=function(f){var d=i.m;if(d[f]){delete d[f];i.T()}};i.Gb=function(){c.w(8);c.w(9);c.w(11);var f=i.m,d,e;for(e in f)if(d=f[e]){c.p(8,e,d[0]);c.p(9,e,d[1]);(d=d[2])&&3!=d&&c.p(11,e,""+d)}}};var Qa=function(){function j(n,r,w,J){if(u==l[n])l[n]={};if(u==l[n][r])l[n][r]=[];l[n][r][w]=J}function h(n,r,w){if(u!=l[n]&&u!=l[n][r])return l[n][r][w]}function k(n,r){if(u!=l[n]&&u!=l[n][r]){l[n][r]=u;var w=s,J;for(J=0;J-1}function p(b,g,o){if(S(b)||S(g)||S(o))return"-";b=T(b,O+a.b+".",g);if(!S(b)){b=b[F](".");b[5]=""+(b[5]?b[5]*1+1:1);b[3]=b[4];b[4]=o;b=b[I](".")}return b}function l(){return"file:"!=R[E][G].protocol&&i()}var a=this,c=Aa(a),f=u,d=new Ia,e=d.a,q=t,x=u;a.o=j;a.q= v.round((new Date)[ha]()/1E3);a.s=h||"UA-XXXXX-X";a.La=R[E].referrer;a.$=u;a.d=u;a.A=t;a.G=u;a.e=u;a.Oa=u;a.b=u;a.j=u;d.l=k?U(k):u;a.ac=function(){return Fa()^a.G.Sb()&2147483647};a.Wb=function(){if(!d.a||""==d.a||"none"==d.a){d.a="";return 1}m();return d.Da?Ea(d.a):1};a.Rb=function(b,g){if(S(b))b="-";else{g+=d.f&&"/"!=d.f?d.f:"";var o=b[z](g);b=o>=0&&o<=8?"0":"["==b[y](0)&&"]"==b[y](b[D]-1)?"-":b}return b};a.gb=function(b){var g="";g+=d.W?a.G.Cc():"";g+=d.Y&&!S(R[E].title)?"&utmdt="+U(R[E].title): "";g=g;var o;o=u;if(R[B]&&R[B][A]&&R[B][A].hid)o=R[B][A].hid;else{o=Fa();R[B].gaGlobal=R[B][A]?R[B][A]:{};R[B][A].hid=o}o=o;return g=g+("&utmhid="+o+"&utmr="+U(a.$)+"&utmp="+U(a.sc(b)))};a.sc=function(b){var g=R[E][G];return b=u!=b&&""!=b?U(b,s):U(g.pathname+g.search,s)};a.Fc=function(b){if(a.R()){var g="";if(a.e!=u&&a.e.N()[D]>0)g+="&utme="+U(a.e.N());g+=a.gb(b);f.P(g,a.s,a.b)}};a.Jb=function(){var b=new Ka(d);return b.ja(a.b)?b.Bc():u};a.Ra=c("_getLinkerUrl",52,function(b,g){var o=b[F]("#"),n=b, r=a.Jb();if(r)if(g&&1>=o[D])n+="#"+r;else if(!g||1>=o[D])if(1>=o[D])n+=(V(b,"?")?M:"?")+r;else n=o[0]+(V(b,"?")?M:"?")+r+"#"+o[1];return n});a.hc=function(){var b=a.q,g=a.j,o=g.h(),n=a.b+"",r=R[B]?R[B][A]:u,w,J=V(o,O+n+"."),P=V(o,qa+n),ia=V(o,ra+n),C,K=[],W="",ca=t;o=S(o)?"":o;if(d.v){w=R[E][G]&&R[E][G].hash?R[E][G][ka][H](R[E][G][ka][z]("#")):"";if(d.U&&!S(w))W=w+M;W+=R[E][G].search;if(!S(W)&&V(W,O)){g.qc(W);g.Xa()||g.Ib();C=g.ba()}w=g.ea;var da=g.nb,ea=g.zb;if(!S(w())){da(Ca(w()));V(w(),";")||ea()}w= g.da;da=g.na;ea=g.ra;if(!S(w())){da(w());V(w(),";")||ea()}}if(S(C))if(J)if(!P||!ia||0){C=p(o,";",b);a.A=s}else{C=T(o,O+n+".",";");K=T(o,qa+n,";")[F](".")}else{C=[n,a.ac(),b,b,b,1][I](".");ca=a.A=s}else if(S(g.z())||S(g.ca())){C=p(W,M,b);a.A=s}else{K=g.z()[F](".");n=K[0]}C=C[F](".");if(R[B]&&r&&r.dh==n&&!d.l){C[4]=r.sid?r.sid:C[4];if(ca){C[3]=r.sid?r.sid:C[4];if(r.vid){b=r.vid[F](".");C[1]=b[0];C[2]=b[1]}}}g.lb(C[I]("."));K[0]=n;K[1]=K[1]?K[1]:0;K[2]=u!=K[2]?K[2]:d.Dc;K[3]=K[3]?K[3]:C[4];g.la(K[I](".")); g.mb(n);S(g.cc())||g.ma(g.I());g.xb();g.qa();g.yb()};a.jc=function(){f=new Ma(d)};a.getName=c("_getName",58,function(){return a.o});a.c=c("_initData",2,function(){var b;if(!q){if(!a.G)a.G=new Oa(d.Z);a.b=a.Wb();a.j=new Ka(d);a.e=new Qa;x=new Pa(d,a.b,a.j,a.e);a.jc()}if(l()){if(!q){a.$=a.Rb(a.La,R[E].domain);b=new Z(a.b,a.$,a.q,d)}a.hc(b);x.kc()}if(!q){l()&&b.Ub(a.j,a.A);a.Oa=new Qa;$.load(d,a.j);q=s}});a.Jc=c("_visitCode",54,function(){a.c();var b=T(a.j.h(),O+a.b+".",";");b=b[F](".");return b[D]< 4?"":b[1]});a.Vc=c("_cookiePathCopy",30,function(b){a.c();a.j&&a.j.Hc(a.b,b)});a.R=function(){return a.Jc()%1E40){p=l[H](0,a);l=l[H](a+1)}var c=p==la?Y:p==ma?Va:Y.Ta(p);c[l].apply(c,k[i][fa](1))}}catch(f){m++}return m}};var Y=new Ta;var Xa=aa[la];if(Xa&&typeof Xa._getTracker=="function")Y=Xa;else aa[la]=Y;var Va=new Wa;a:{var Ya=aa[ma],Za=t;if(Ya&&typeof Ya[ba]=="function"){Za=Ya.constructor==Array;if(!Za)break a}aa[ma]=Va;Za&&Va[ba].apply(Va,Ya)};})()