mar -19
mar -19

Våren är här ► Våren er her ► Kevät on täällä ► Foråret er her 
► The spring is here ► der Frühling ist hier
► le printemps est arrivé ► la primavera está aquí ► la primavera é qui

Våren här på Sturegatan får representeras av Winston & Elles vackra och intressanta skyltning. Sonderklasse! När sajten lovordar säger Jessica Raynee:
"Ja äntligen är våren här! Vi har fyllt butiken med nyheter. Nu gäller natursköna toner blandade med pastell- och klara färger. Mönster- och materialmix. Plaggen sys upp i små upplagor. En hel del har vi designat själva."

Bilden visar axplock från Winston & Elles vårnyheter. Från vänster: Beige vårkappa i filt och camelfärgad klänning; Byxa och topp i rosa som båda kan användas separat; Beige byxa med rostfärgad topp med ballongärm.
Bilden visar axplock från Winston & Elles vårnyheter. Från vänster: Beige vårkappa i filt och camelfärgad klänning; Byxa och topp i rosa som båda kan användas separat; Beige byxa med rostfärgad topp med ballongärm.

Visst är våren på gång, men
LÅT DET SNÖA, LÅT DET SNÖA
MEN MED RÄTTA PRIORITERINGAR!

Kommunens prioriteringar
Upp- och nedvända pyramiden visar hur kommunen prioriterar sätten att färdas.

Bild: Kommumem
Bild: Kommumem

Tyvärr råder inte samma värdering då det snöar som du kan läsa om på nedanstående klipp från kommunens hemsida som här återges i form av en bild.

Kommunen lägger högar som på bilden tagen omkring en månad efter det stora snöfallet i början på februari. Högen har legat på Nybergs torg och i tövädret kalvat vatten till Sturegatan.  När det gått en månad är alltså kommunen på plats med stor lastbil med styrbar kran för att skopvis lyfte upp snön på lastbilsflaket. Visst är det att ta hand om snön!
Kommunen lägger högar som på bilden tagen omkring en månad efter det stora snöfallet i början på februari. Högen har legat på Nybergs torg och i tövädret kalvat vatten till Sturegatan. När det gått en månad är alltså kommunen på plats med stor lastbil med styrbar kran för att skopvis lyfte upp snön på lastbilsflaket. Visst är det att ta hand om snön!

Här annorlunda sätt att prioritera!
Låt oss först fråga vem som mäter 5 cm resp 7 cm? Och var någonstans? I yrväder då? Utanför Stadshuset i utkanten av Hallon-bergens hjärta kanske? Går bra att åberopa sådana siffror; allmänheten har ingen koll.

Nåväl,  låt oss börja med hur det ser ut på morgon och kväll i stan. Cirka 25000 lämnar staden för jobb utanför kommunen, Lika många, alltså cirka 25000, kommer hitre-
sande för jobb i staden. När kväller på jobben ser det lika ut. 

Vad förefaller då viktigast i centrum? Jo, att snöröjningen utgår från kommunikations-punkterna, dvs Tunnelbanan och stationen.
Folk ska tidigt ta sig dit resp gå till sina jobb.
Och tvärtom på kvällen.

Kommunen menar plötsligt att det viktigaste
är att bussarna och utyckningsfordon kan komma fram. Denna röjning skall inte blandas ihop med gående. Och gående måste komma före cykelbanorna. Förresten: Hur många cyklar? Dom 500 som fick gratis dubbdäck av kommunen? Eller tänker man dela ut yrvädersavledare att sättas på cykeln? Cykelfantasterna bör ägna hela sitt intresse till den snöfria årstiden.  Det finns ju åtskilligt att åtgärda på den kanten!

Som vi kan lära från norrlandsstäder ska inte snön vallas utmed gatorna ej heller högas som vi ser på bilderna ovan från Nybergs torg. Då man gör så får vi ständig vatten-kalvning vid tö som sen fryser på och skapar halkrisker. Dessutom får vi saltlagring i vallarna/högarna och när snöfritt får vi sand- och saltdammet i lungorna. Trottarerna tvättas ju aldrig. Man synes lita på väder-gudarna.

Så snön ska forslas bort på en gång! Om det är miljöfel att tömma snön i ån så är det ännu värre miljöfel att ha en slarvig snöröjning och halkbekämpning och låta oss påverkas av damm från grus och salt. Gör som huvudstaden kalla in arbetslösa för att hålla rent! 50 man av 2512 arbetslösa borde kunna hjälpa till.

Sammanfattning för centrum:

1. Körbanorna för bussarna och utryckningsfordon ska inte omfattas av samma upphandling som gäller gående etc.
Det får inte heta att körbanorna kommer först. Gående kommer först.

2. Snörjning och halkbekämpning utgår från kommunikationspunkterna med största hänsyn till de gående som lämnar för jobb utanför kommunen samt kommer utsocknes ifrån för jobb här.

3 Bildade snövallar utmed gatorna och formade snöhögar forslas bort samma dag.
Till ån eller kontrollerad kylhög för sommar-bruk.
.
Med denna prioritering blir det sannolikt dyrare. Men man får se det mot bakgrund av kommunmedlemmarnas säkerhet och hälsa och att de boende ska våga gå ut och göra sina ärenden.

Tomma butiksytor på Sturegatan
Per 6 mars är följande ytor tomma.
ting
får en ersättare i Mila & Miro - by Emelie, där sortimentet blir inredning, skönhet och accessoarer.
Ägare är Emelie Enback Karatarakis, th på bilden nedan från öppningsdagen 11 mars. 
Hudterapeut är Enas Lindström, tv på bilden.

Skönheten stänger och överlåter lokalen.
Digital Inn försvann från gatan för över två år sedan och fastighetsrenovering var då skälet och nu pågår den som bäst.
Skobutiken vid busshållplatsen stänger och lokalen vill man överlåta.
"SEB-lokalen" står fortfarande tom. Likaså
"Blomsterbutikens" lokal.

Sen förra åderlåtningen i Signalfabriken - Lekia och Garden försvann - har Mixit och Hemtex lämnat. Skylten vid entrén vid torget uppger felaktigt att Hemtex finns kvar; 
se nedan!

Bild mittsundbyberg.se
Bild mittsundbyberg.se

Butikers/småmallars svårigheter
Bakom galleri- och butiksdöden finns e-handelns snabba och starka utveckling. Men också tillkomsten av moderna mallar med mycket brett sortiment/tjänster, stora parkeringar inne och ute, nöjen, bio mm. 
Förändringarna på Sturegatan och i Signalfabrikenär är resultat av denna konkurrens. En del lokaler återfylls ibland ganska snabbt med nytt företagande medan andra lokaler synes förbll tomma.

Man kan fråga sig om e-handeln svarar för sina logistikkostnader. Logistiken är konkurrensutsatt och därför i prispress. I Storbritanien möter sen ett tag berörd minister frågeställningen om huruvida e-handeln ska belastas med kostnader för att ge butikshandeln nån form av överlevnads-möjlighet.

Fastighetsägarnas åberopande av höjda markpriser och ökad lägesattraktion för återkommande hyreshöjningar känns felaktiga med tanke på just dagens butiksförut-sättningar och de störningar av handelsmiljön som kommande byggande av tågtunneln, märkesstationen och allt nytt byggande söder om järnvägen.

Vidare är Sturegatans underhåll och förbättringar under de två gångna mandatperioderna närmast usla, framförallt norra sidan från Stationsgatan till och med Sturegatsbacken. Gatumiljön måste totalt förändras. M lovade i tidigt valbudskap en miljard kr på gatans förnyelse och förtätning föutsatt kommunintäkter; dessutom ville M sänka skatten med en krona om blev möjligt med majoritet

Några kommunens idéer om vad som det är fråga om för gatans del finns inte. Politikerna synes allt för okunniga om eller ointresserade av handelns förutsättningar.

Till slut ska nämnas att Staden ännu inte kommit med information om trafikflödena - alla slags flöden - då tunnelbyggandet och annan byggverksamhet tar fart.
Måhända finns butiksägare som med sådant besked i god tid skulle säga upp butiken för annan marknad.

E-handeln tär inte på vår fina torghandel. Det är nionde året som Kabil är här och bjuder på sin utmärkta service och sitt vackra sortiment som nu fått blommor som added value. På bilden  tv Kabil och läkarstuderande sonen Mohammed som oftast möjligt hjälper till.
E-handeln tär inte på vår fina torghandel. Det är nionde året som Kabil är här och bjuder på sin utmärkta service och sitt vackra sortiment som nu fått blommor som added value. På bilden tv Kabil och läkarstuderande sonen Mohammed som oftast möjligt hjälper till.

Arbetsförmedlingens resultat:
På årsbasis januari/januari fick 182
jobb i Sundbyberg. 2512 utan jobb.

Här nedan följer också Arbetsförmedlimgens  prognos för 2019 samt yrken som kräver folk de närmsta fem åren.

En öppnare och effektivare Hyresgästförening behövs
Utöver att söka lösa medlemmarnas hyresärenden/-tvister ger man ut en tidning, välskriven och -redigerad samt ordnar förmåner åt medlemmarna och utflykter av olika slag. Hyresgästföreningen för storstockholm har 120.000 medlemmar. Om man räknar med 255 kr per kvartal och medlem blir det 122 mnkr på årsbasis.

Man får höra att ett hyresfall kan ta upp till ett år eller mera i Hyresnämnden och då är inte Föreningens tid för inlagan till nämnden inräknad. Man frågar sig osökt om inte det är dags att renodla verksamheten och rationalisera hanteringen. Detta med tanke på den kunskap som måste finnas ansamlad efter många år hos berörda, dvs Fastighetsägarna, Hyresgästföreningen och Hyresnämnden.  En utomstående studie av dessas verksamhet och strukturer borde kunna leda till förenklingar ävensom uppslag till modernare lagstiftning med skärpta krav på parterna och en automatisering av ärendenas handläggning.

Här följer två förslag till en Föreningens redovisning som skulle vara till nytta för både medlemmarna och verksamheten. Kanske ett första steg mot ovannämnda.
Tabellförklaringar:
BA= Bristanmälan
HN= Hyresnämnden
TR= Tingsrätten
ÖV= Övrigt
Här ex.:

Noterat Antal Fall BA HN TR ÖV
Ingående fall Kv 1 2019
Nya fall Kv 1
Lösta fall Kv 1
Ingående fall Kv 2 2019

Fördelning lösta fall under kv 1 2019

Noterat fall/jurist/annan BA HN TR ÖV
Jurist A
Jurist B
Jurist C
Etc
Annan handläggare
Annan AA
Annan BB
Annan CC
Totalt antal lösta fall

I administrationen finns under kvartalet xc anställda.

På väg mot global lågkonjunktur
Efter att ha sjunkit två månader i rad steg PMI (inköpsindex för produktion) för den svenska tillverkningen från 51,7 till 52,5.
PMI över 50 betyder tillväxt. Under betyder 
att marknaden blir mindre. Här ytterligare exempel på indexet: siffra feb/siffra jan 2019.
Tyskland 47,6/49,7
Italien 47,7/47,8
Japan 48,9/50,3
GB 52,0/52,6
Österrike 51,8/52,7
Norge 56,3/58,2
Överlag är det alltså fråga om att indexet indikerar om nedgång i europeisk tillverkning.

Kina når lägsta nivå på sin ekonomi sedan många år tillbaka med 6,6 % 2018 och ger prognosen 6 % för 2019. I februari 2019 sjönk exporten med 20,7% på årsbasis.

ECB (europeiska centralbanken) drar ner förväntningarna på 2019 från 1,7 till 1,1% och räntehöjningar ser inte ut att bli av.

För USA har tariffkriget med Kina inte gått bra. Hela 621 miljarder dollars i underskott. Nytt rekord!

Sveriges BNP blev förra året 4791 miljarder kr
Tillväxten var 2,3 %. Fjärde kvartalet förra året stannade tillväxten på 1,2 %.

Digitaliseringen i skolan
Viktor Rydberg har inte kommit igång med hela sin verksamhet, grundskola och gymnasium. Redan 2017 började man med 150 elever i årskurs 7. Nu har man 300 elever i årskurserna 7 och 8. De tillfälliga lokalerna man nu har lämnas läsåret 2020.
Då renoveringen av den stora fastigheten helt klar.

Nytt ämne i en inriktning är digitalisering
Utmärkt att få lära detta vars effekter på arbetsmarknaden blommar fullt ut medio trettiotalet. Resan dit kommer att slå ut jobb men också skapa en del nya jobb. Det troliga är enl en del sakkunniga att arbetslösheten då kan bli hela 40 % eller rent av högre.

JA-överenskommelsen - S, MP, C och L - har många punkter som rör skolan. Den viktigaste är hur skolan ska kunna förstatligas. Detta grepp gillas uttalat av bla MPs Gustav Fridolin och Åsa Fahle’n, ordförande för Lärarnas Riksförbund.

Apropå digitalisering så har Sajten tagit upp detta tidigare men på ett annat plan nämligen gällande undervisningen mm. Texten återges här nedan:

Stadens klimatkommitté bildad
Sundbybergs nya Mittenstyre höjer stadens klimatambitioner och inrättar en klimat- och hållbarhetskommitté. Kommittén ska leda, följa upp och utveckla stadens klimatarbete. Ordförande blir Liberalernas Ilona Heikka, 48-årig verksjurist från Ursvik och ersättare för Liberalerna i kommunfullmäktige.

- Både lokalt och globalt hotas världen av en miljöförstöring som kommer att förändra alla förutsättningar att skapa välstånd, säger Ilona Heikka. Jag vill att den nya kommittén ska verka för ett omfattande omställningsarbete där tydlig information ska förändra sundbybergarnas beteenden i klimatvänlig riktning.

Johan Storåkers (L) har av Friidrottsförbundets valberedning föreslagits till styrelseordförande.
Nedan utdrag från förslaget.

Vid Förbundsårsmötet den 24 mars valdes Johan Storåkers till Styrelseordförande för
Svensk Friidrott. Grattis Johan! Kunde inte vara ett bättre val. Med din kunskap och din ambition klarar du alla utmaningar!

Inte är vi några framträdande ljushuvuden precis!

Nattbild från the International Space Station - NASA.
Nattbild från the International Space Station - NASA.

Nya deltagare på stans politiska scen

Från vänster:► Catja Kaloudis, oppositionsråd och gruppledare för V. ► Marcus Jonsson, oppositionsråd och gruppledare för KD samt ►Emil Bengtsson, Ms nye politiska sekreterare.

Pratarna är förbjudna. Ingen butik i stan kan erhålla tillstånd från polisen.
På Sturegatan med bigator, Landsvägen och Esplanaden fotograferades 49 pratare under en januaridag och en februaridag. De står som regel på Kommunens mark och det betyder att de kan tas bort eftersom tillstånd saknas. Polisen har tillsynsuppgiften men dom prioriterar...
Tv: så ser pratare ut. Därefter dryga 40 pratarbilder.

- Curt Wahlund - mar 19 -