Scrolla ner för artikeln "Fyrverkeri utan tillstånd"!
 

Dominans - Diskriminering - Illojal konkurrens
Butiksägare som är hyresgäster hos Förvaltaren konkurrerar icke på lika villkor med butikskonkurrenter i privata fastighetsbolag
 
Dominans
Med 85 fastigheter med 6600 hyresrätter och
nästan 79.000 kvadratmeter lokaler och en bostadskö om 51000 samt ett ägardirektiv med visst ansvar för stadsdelars
utveckling tillika med 800 hyresrätter i byggplanen måste Förvaltaren anses ha en dominant ställning i Sundbyberg. Med sina ägardirektiv styr ansvariga politiker i praktiken
det hela. Siffrorna återfinns i Förvaltarens
verksamhetsberättelse för 2018.

Diskriminering
Kommunens styre har nu beslutat att Förvaltaren ska ge butiker i sina lokaler hyresfritt under månaderna april, maj och juni.
Kommunordföranden Peter Schilling (S) har talat per telefon med de fem största fastighetsbolagen i stan med syftet få dem att söka statsstöd och få ned hyran för butiker i privata fastighetsbolag.
Huruvida bygglovsmöjligheter skulle kunna vara bevekelsegrund för tilltalade vid dessa samtal ska inte avhandlas närmare här.
Statens stödåtgärder är 50% av den fasta hyran dock aldrig mer än 25% av den fasta hyreskostnaden. EU måste godkänna statsstödet. Kommunen utnyttjar statsstödet.
En jämförelse mellan Förvaltarens hyresfria månader och privata fastighetsbolag som söker statsstöd med max 25% av fasta hyresavgiften visar en mycket påtaglig skillnad och på butiksnivå är det fråga om diskriminering. Och om kommunen för hyresfritt tar i anspråk skattemedel eller hyresgästernas pengar för renovering eller kan sägas avstå från en eventuell framtida utdelning ger en extra krydda till saken.

Illojal konkurrens
Butiksägare som är hyresgäster hos Förvaltaren konkurrerar icke på lika villkor med butikskonkurrenter i privata fastighetsbolag. Kan kanske också ses som
segregerande. Frågan om illojal konkurrens har delgivits Konkurrensverket.

Förvaltaren ger tre hyresfria månader till drabbade företag
Den pågående pandemin av coronavirus slår nu hårt mot många små och medelstora företag i Sundbyberg. Därför ger Förvaltaren sina lokalhyresgäster inom sektorer sällanköp, restaurang och vissa andra verksamheter tre hyresfria månader under april, maj och juni. – Våra dagar är fyllda med omtanke om nära och kära. Vi ser samtidigt med oro hur pandemin dramatiskt har ändrat förutsättningarna för många av våra lokalhyresgäster. Nu får vi hjälpas åt för att undvika ett ännu svårare ekonomiskt läge, säger Petra Karlsson Ekström, vd på Fastighets AB Förvaltaren. Runt om i Förvaltarens hus finns butiker, restauranger, caféer och många små verksamheter som ger en samhällsviktig service till alla som bor i Sundbyberg. Under april, maj och juni behöver drabbade verksamheter inte betala någon lokalhyra. – För oss är det viktigt att ha långsiktiga relationer med våra hyresgäster och därför ser vi det här beslutet som en affärsmässig lösning som hela Sundbyberg vinner på i längden, säger Petra Karlsson Ekström. Normalt betalar Förvaltarens hyresgäster lokalhyran kvartalsvis i förskott. I rådande läge erbjuder nu även bolaget alla företag möjligheten till månadsbetalning. – Vi vet ju att företag snabbt kan få problemen med likviditeten när intäkterna minskar. Månadsbetalningar är ett sätt för oss att hjälpa företagen med att överbrygga problemen, säger Petra Karlsson Ekström. Vi kontaktar aktuella verksamheter Förvaltaren kommer nu att ta en direkt kontakt med aktuella verksamheter inom sällanköp, restaurang och vissa andra verksamheter. – Alla lokalhyresgäster är också mycket välkomna att kontakta oss direkt. Vi är redo att lyssna och prata problemlösning, säger Petra Karlsson Ekström.

Kommunförbundet om diskriminering - utdrag
Enligt kommunallagen ska kommunen främja kommuninvånarnas välfärd och en hållbar utveckling inom sitt område. Jämställdhet, likabehandling av kommuninvånarna och iakttagande av de mänskliga rättigheterna är avgörande för välfärden och en socialt hållbar utveckling.
Kommunerna, som är nära medborgarna, har de bästa samhälleliga förutsättningarna att bidra till jämställdheten och likabehandlingen av invånarna i vardagen och på så sätt öka välfärden. Välorganiserad service, en trygg och fungerande vardag samt jämställdhet i beslutsfattandet är grunden för jämställdhet och likabehandling i kommunen.  
Kommunerna ska främja jämställdhet och likabehandling samt hindra direkt och indirekt diskriminering. I praktiken är det här en del av flera olika uppgiftshelheter: beslutsfattande, styrning och ledning av verksamheten och ekonomin, tillhandahållande och produktion av tjänster, arbetsgivaruppgifter och stärkande av den lokala livskraften.
Det är inte fråga om en extra uppgift utan om verksamhetssätt som förbättrar invånarperspektivet och servicens kvalitet och också effektiviteten genom en bättre inriktning av tjänsterna. 
När jämställdhet och likabehandling främjas och direkt och indirekt diskriminering förebyggs finns det skäl att beakta att orsaken till diskrimineringen kan bero på könet eller på någon annan eller flera andra individuella omständigheter. Det kan vara ålder, boningsort, social och ekonomisk ställning, bakgrund, religion eller sexuell läggning. Olika roller hos kommuninvånarna påverkar invånarnas liv parallellt: exempelvis en skolelev, en kund hos äldreomsorgen eller en person som hör till en minoritet är samtidigt också flicka, pojke, kvinna eller man. Till exempel utslagning kan drabba kvinnor och män på olika sätt. 

Artikelns två bilder (en längst ner) visar de "tårtor" som blev avfyrade utanför Tidbloms fastighet med adressen Sturegatan 34 på nyårsaftonen 2020.
På Kommunens hemsida heter det fåordigt 
följande:

Fattig information! Och när jag frågar om regler hänvisas till Stockholms Brandförsvars 
hemsida med en gammaldags text.
Se spalten th!
Man hävisar också till Polisen vars tillstånd
man måste söka samtidigt som 850 kr inbetalas. Beloppet kan inte fås tillbaka om ansökan inte beviljas. Det är ju helt klart att Polisen inte skulle ha låtit godkänna ett fyrverkeri i Sturegatsbacken.

Det skulle ha presenterats en information om det nästan 20 år gamla smällarförbudet i vår Ordningslag, dvs (1993:1617). Men den kunskapen hade uppenbarligen varken Kommunen eller Brandförsvaret.

Enligt sistnämnda, som inte verkar så känt
är avfyrandet utanför Sturegatan 34 helt olagligt. På polisens hemsida hänvisas till kommunens information och att man bör kontakta dem för att höra om var det är
tillåtet att avfyra fyrverkerier. Men Sundbybergs Stad har inga regler gällande fyrvekerier och var de isåfall kan avskjutas.

Nåväl, åter till nyårsaftonen och krigszonen mellan kl 2340 och 0020. Min hund Sanna som blivit förgiftad och på nyårsaftonen mådte iväg till Djurakuten på Kungsholen och hemgång skedde med  att hon skulle ha kolslurry var femte timme. När "krigszonen" började sov Sanna, men vaknade och  var närmast skräckslagen. Jag fick vaka hella natten då jag kände oro för Sanna. Hon blev under Nyårsdagen.
 

Curt Wahlund 2020-02-08

I mina frågor till Komunen fick jag bla följande svar i form av hänvisningar.

Som vi ser rekommenderar Brandförsvaret 
tårtor sådana som du ser på bilderna i artikeln.
På slutet kommer tack och lov Visa hänsyn... och det gäller både människor och djur.

I det följande läser vi om Smällarförbudet.
Därunder pratas om att många kommunner har lokala bestämmelser om var fyrverkerier får avfyras. Men inte Sundbybergs kommun.
Men det är det vi vill ha. Det här i Sture-gatsbacken får absolut inte hända igen!
Att inte ge fullödig information från kommunens sida måste vara en rejäl miss.
 Det kommer nämligen en ny kul nya vuxna
varje år.

Avfyrade "Småtårtor" utanför 34an.  Inget ansvar för nedskräpmning visades.
Avfyrade "Småtårtor" utanför 34an. Inget ansvar för nedskräpmning visades. 

Mejet har gått i kopia till hela Kommun- styrelsen.