You must remember this-A kiss is still a kiss-A sigh is just a sigh-The fundamental things apply-As time goes by.
You must remember this-A kiss is still a kiss-A sigh is just a sigh-The fundamental things apply-As time goes by.

Riksdagsman Gustav Fridolin, (MP), med sin fru Jennie, sundbybergare, inför Nobelfesten och nedan dagen därpå inför kungamiddagen för nobelpristagarna. 
 

Stiligt par redo för fest. Jennies två klänningar är designade av Winston & Elle, butik på Sturegatan här i Sundbyberg. Tanken är en modern men samtidigt tidlös, stilfull klänning i tre delar att använda separat om och om igen. Bilder och text om klänningarna W&E.

Sundbybergs station blir det, men en större del kan hamna på solnamark!
Det s k Resecentrum kommer att hetta Sundbybergs station, i alla fall nedanför rulltrappe- och spärrnivå. Det blir två huvudentréer, en på solnamark, en här. Det blir nog närmast högst 50 % som ligger hitom Ekensbergsbron, som ju tillhör Solna.

I slutet av januari nästa år kommer kallelse till samråd om stationsområdet. Om flera samråd behövs får man se. Detta föregår i alla fall en detaljplan från Staden som också går på samråd då färdig. 

Det ska alltså stå klart att under nyssnämnda nivå bestämmer Trafikverket utförandet.

Gruppen Trivsam Stadskärna vill ha ett märkvärdigt skal på stationen som ska sätta stan på kartan! Mellan de höga sidofastig-heterna i stationsläget. Enligt Torbjörn Einars-
sons uttalande för en tid sen ska Ekens-bergsbron rivas. Herregud hur ska man ta sig från Sturegatsnivå till Landsvägsnivå? Ska man ytterligare försvåra för Sturegatan? Eller kan det vara för att få ett märkvärdigt skal på den med Solna gemensamma fysiska stationen? Här måste klämmas fram besked att vädras!

Eftersom första detaljplanen säkert också håller torgets användning ska sägas att all gräs och alla trän inte kan ses som ett angeläget behov. Det vi har räcker bra. Dessutom har Einarsson lagt in småtorg och gårdar dör gräs och trän får god plats. Vad som behövs då centrum kring 2025 har nära 20.000 invånare är ett återbördande av Stadshuset. Sajten har förespråkat ett designat stadshus i trä med en hel del glas och med solpaneler samt att byggnaden får kultursalong(er).

Detta hus på torget finns i visionen för 2020. Må man nu realisera detta! Ett designat stadshus i trä med kultur- salonger är vad stadens centrum behöver. Bild: White.

Detta  grundar sig på ett behov. Gräs och trän har vi gott om och behöver ingen Central Park för att fottransportera oss till och från stationen till/från kontor och bostäder.

Belysning av Belysning
Det ljusanimaliska inslaget på Stationsgatan vittnar om kommunens kunskapsbrist när det gäller Sturegatans, affärsgatans behov. På Stationsgatan drivs ingen nämnvärd detalj-handel.
 

Man verkar tro att vi är som flugor som dras
till de två djurens ljus och av bara farten sveps över till torget och dess ljusträd för att sen gå och handlan på "på andra sidan". Funkar inte så! Nu är det väl närmast A-team som får mest tid att njuta av det vackra ljusträdet!

Ovan ljusanimalerna nära tunnelnedången, Stationsgatan. Gatstumpen utan nämnvärd  detaljhandel har också trädljus och ljusdropp. Mesta ljuset i stan! Nedan tv ljusträdet på torget. Nedan till hö Sturegatsbackens mörka hål. En armatur saknas och har gjort det en längre tid. Backen har blivit lovad armaturer från Järnvägsgatan då den förändras. Om två år! Detta tror berörd nämnd och förvaltning att backens företag och invånare ska nöja sig med. Vi vill ha backen i samma status som Sturegatan då gäller belysning ävensom träd!
Ovan ljusanimalerna nära tunnelnedången, Stationsgatan. Gatstumpen utan nämnvärd detaljhandel har också trädljus och ljusdropp. Mesta ljuset i stan! Nedan tv ljusträdet på torget. Nedan till hö Sturegatsbackens mörka hål. En armatur saknas och har gjort det en längre tid. Backen har blivit lovad armaturer från Järnvägsgatan då den förändras. Om två år! Detta tror berörd nämnd och förvaltning att backens företag och invånare ska nöja sig med. Vi vill ha backen i samma status som Sturegatan då gäller belysning ävensom träd!

Nej, animalerna skulle ha placerats vid kors-ningen Sturegatan/Esplanaden respektive Nybergs torg eller vid korsningen med Rosengatan. Fråga handeln!


Aftonbladets stora undersöknig om bla kommunernas representaions - och konferenskostnader 2015 säger nedan-stående om vår stad.

Med 10 arbetsmånader blir det 830000 per månad och med 20 arbetsdagar per månad blir beloppet 41500 per dag.

Kommunen har flera aktiebolag i indirekt ägande via sitt Stadshus AB. Undersökningen säger inget om att notor kan tas även av bolag vid tex mixad representation och konferenser.

Tidig höst i år gav Carolina Klüft ut sin självbiografi "Livet är en sjukamp - min väg till prestation, balans och mening".

Staden hade bjudit in Carolina till en samtalsträff i Stadsbilblioteket den 16 november. Fullsatt lokal. Kommunalrådet Johan Storåkers, tillika ledamot i Svenska Riksidrottsförbundets styrelse, ledde det nästa en timme långa samtalet. Vi ska också känna till att Johan som presschef, tex för riksidrottsförbundet, och på DN-galor, till och från var Carolinas rådgivare i mediakontakter.

Samtalet blev mycket lyckat. En cool, kunnig, utfrågande Johan och en strålande, öppen och vältalande Carolina fick mig att tänka på högtidsstuner med amerikanska tv-serien A-studio, där James Lipton i sin något återhållna stil frågar och samtalar med dagens mest talangfulla skådespelare, directors och filmmanusskrivare. Javisst var kvällens samtal bra!

Carolina tog oss från det spralliga och roliga på tävlingsbanan till livets allvarligare vardag med utmaningar och krav och berättade hur vi bäst skulle kunna klara av dem. Idrottsåren har givit henne många av de redskap hon frikostigt delade med sig av.

Carolinas liv idag består bla av TV-sport, föreläsningar, utbildning, författande. Hon är också engagerad i miljöfrågor.

Visst är Carolina en livets ambassadör! Med sin utstrålning och sitt kunnande skulle hon säkert också bli en utmärkt statens ambassa-dör för vårt land!

Skaffa dig boken och lär! Eller ge den som julklapp till din(a) ungdom(ar)!

- Sieur Athos -

Carolina är född 1983. Hade tagit alla mästerskap i sin gren vid 22 års ålder Några idrottsdata: VM-guld 03,05,07; EM-guld 02 och 06. OS-guld 2004 i överlägsen stil med 6952 p, över 500 p före tvåan. Hon innehar fortfarande europa

rekordet på 7032 p.

Carolina och Johan byter några ord innan samtalet börjar.
Carolina och Johan byter några ord innan samtalet börjar.

Sajtens Sieur Athos tog Stefan Bergström på promenad på Sturegatan från Stationsgatan till halvvägs upp sturegatsbacken för att visa en del påtagliga brister. Stefan Bergström är ska du veta kommunalråd och Ordförande i Stadsmiljö- och tekniska nämnden. Promenaden var inledningen på ett samtal som återges under menyns Politik. Följande utbrast Bergström efter promenaden:
"...Här finns en klar förbättringspotential. På vissa ställen är det oacceptabelt och krävs snara åtgärder så att tex inte fall- och vrickningsskador inträffar. Påvisade brister ska omgående tas upp med förvaltningen..." 

Sturegatans nya belysning är klar i slutet av november
Sturegatsbacken får däremot ingen ny belysning förrän om 2 år. Och då blir det begagnade lampor
från Järnvägsgatan då
järnvägen börjar läggas i tunnel!  Bergström (C och 3 mandat av 55 i Fullmäktige) hans förvaltning tycker inte att det är något fel med detta. Herregud! Gör Sturegatan till en uniform gata, från Ekensbergsvägen till gamla skolan i backen. Visa lite go! Jag undrar hur man tänker. Och sturegatsbacken borde få en till trädrad. Och vi får se om backen får nån julbelysning detta år. Nå, Lars-Herman Larsson blir det så? Du skulle fundera på saken sa du förra december.

Nya stationen kan förläggas till Solna. Ekensbergsbron måste rivas!
Sånt surr hörs! Det klart att det blir enklare och billigare om nya stationen läggs i Solna så att den gamla stationen kan tjäna under tunnelbygget! Att vi får gå ett par hundra meter extra är bra för hälsan. Trivsam Stadskärna hade ett kvällseminarium  den 31 okttober där bla staden och hälsan avhand-lades. Så en station i Solna vore nog inte så dumt. Trivsam Stadskärna kanske missar chansen att bygga ett monumentalt resecentrum till A P Löfströms ära. På bilden ovan en vanlig station som visst duger även här! Billigt och rationellt.

Om Ekensbergsbron ska rivas så vill vi nog veta hur man från nivå Sturegatan kan nå Landsvägen. I en bilfri stad behövs den kanske inte. Eller en gräsbacke som tillfredsställer alla gröna fantaster. Bron längst
till vänster i bilden nedan.Man an säga att gränsen går vid nämnda bro.

Bild:kommunen
Bild:kommunen

Från Stadens Frukostmöte den 18 oktober: Mikael T Eriksson, ovan, talar bla om att det fn är 5 skolor på gång och varje år fram till 2030 ska en förskola byggas! Johan Lindell, nedan, Stadshus AB,informerade om stadsutveckling och kraven på bla kvalitet då avyttringar sker i Hallonbergen, Rissne och Ör 2018719.

Se menyns Politik och välj undermenyns Stadsutveckling!

Detaljhandelns konkurrens
från Mall of Scandinavia

DI skrev nyligt om "Jättegallerior drabbar konkurrenter". Ett Mall of Scandinavia skulle kunna byggas varje år sägs det. Fram till 2020 räknas 200.000 ha flyttat in och det motsvarar i köpkraft fyra gallerior av typ Mall of Scandinavia. Fram till 2020 planeras  i storstockholm 630.000 kvadratmeter butiksyta. 

Enligt mallägaren Rodamcos nordenchef har första året varit en framgång: 13,8 miljoner besökare och 4 miljarder i omsättning. Det finns inga vakanser och endast dagligvaror går mot budget. Alla andra varusektorer överpresterar.

Liksom tidigare konstateras att traditionell cityhandel och centrum i mindre bostadsom-råden, förlorar på nyetablering av stora gallerior. Solna centrum, som har samma ägare, uppger en minskning om 15 % eller 200 mnkr i omsättning. HUI säger att 17 köpcentra i norrort förlorat 5,7 % i omsätt-ningen av sällanköpsvaror att jämföra med
+ 1,5 för hela riket. 

Åsså var det julgranen 
och julgranar

Borgmästarn M T Eriksson, arkitekten T Einarsson, projektledare för planprogrammet söder järnvägen och kommunalrådet S. Bergström...ja name them all som inte pläderar för att Sturegatan ska bevaras och utvecklas. Men som framgår på mikroplanet nedan tycks kommunen inte veta särskilt mycket om detaljhandeln och dess förutsättningar, inte minst den ökade konkurrensen från Mall of Scandinavia och E-handeln. 

En offentlig julgran, som den som står på Nybergs torg, ska väcka glädje och stämning.
Granen ser ut som förra årets gran. Den är intetsägande för sinnena med slarvigt upphängda lampgirlanger. 


Varför inte anlita tex Sundbybergs manskör och sjunga in årets julgran på Nybergs torg.
Och granen måsta bara bli betydligt vackrare isåfall. Happening! Precis som på Trafalgar Square

I Stadskärneföreningens skugga
För att tag sedan läste jag att Kommunen ska stå kvar som medlemmar i Stadskärne-föreningen även 2017. Stadskärneföreningen är en concensusapparat som de senaste fem åren endast åstadkommit från marknads-föringssynpunkt tveksamma gatufester, eller helt enkelt nollsummespel.

I Stadskärneföreningen möts allehanda aktörer i stan. En slags andra stadsmakt kanske då man inte vet vad som kan avhandlas vid sidan av agendorna. Fastighetsägarna med Förvaltaren i spets är en grupp. Förvaltaren, en passant, betalar tribut till föreningen för de butiker som är hyresgäster i deras fastigheter men inte vill vara med i föreningen! Så avgiften ligger i hyran kan man säga! Fastighetsägarnas gruppering träffas särskilt för att förbereda föreningens agendor. 

Både kommunen och föreningen borde inse
att detta från konkurrensrättslig synpunkt kan vara tveksamt då man - utan att säga att man gör det! - kan diskutera priser och prishöjningar; ja marknadspriset per kvadratmeter går ju endast upp...och det får handeln alltid höra. Efterfrågebetingat bara?
Onödig legitimering i föreningsskuggan?
Dessutom kan väl man också tänka att frågor av nämnd-och styrelsenkaraktär vädras eller pejlas här. 

Skridskobana på Idrottsplatsen
Lördagen den 17 december kl 1230 invigsnvgs en ny skridskobana på Idrottsplatsen. Konceptet heter Isbiten och är framtaget av Förra NHL-proffset Anders Hedberg. All typ av skridskoåkning tillåten. På bilden ställs banan i ordning.

Anneli Evaldsson
gästade Jazzklubben

Stans Jazzklubb hade sin andra konsert den 27 oktober och ingen mindre än Anneli Evaldson var klubbgäst. Tillsammans med Husbandet levererade hon härliga låtar ur The American Songbook.Sieur Athos skriver bla så här om Anneli i referartet från konserten (under menyns Jazzklubben):
"Med sin ljuva, ljusa röst, sina sköna känslouttryck i låtarna och totala taktrörelser från topp till tå då bandet spelar, sitt härliga, glädjande leende och skratt samt de vackra ögonen vars kast grabbarna på scen ju fick möta mest av, levererade Anneli en fullödig konsert att minnas." 

Anneli Evaldsson
Anneli Evaldsson

Aftonbladets/Inizios poll november 

Första "stadshuset" ovan vid torget och nedan det vi vill ha på eller vid torget då järnvägen läggs i tunnel!
Sajten har vid flera tillfällen propagerat för ett designat stadshus i trä med solpaneler och glasytor och med kultursalong(er). Bakom detta ligger behov och ekonomi. Det är oekonomiskt och otillgängligt att ha ett stadshus i utkanten av Hallonbergen.
Här bor snart 20 tusen personer och hit bär kommunikationerna, här är restaurangerna, intelligensen.
Bilden är från kommunens Vision 2020. Låt oss förverkliga visionen nu! 
Chansen kommer inte åter!

Ovan ser du kommunens vision  för torget i Vision 2020. Bild. White arkitektbyrå. 
Nedan bild från ridhuset Milot. Bilden från Kommunen.

Ridanläggningen i Milot skulle ha stått klar 2015. Ursprunglig budget var 60 mnkr. Man har upptäckt att Försvaret kontaminerat marken och denna november ska man påbörja analyser och sedan måsta sanering till; givetvis är dessa saker att göras och bekostas av Försvaret. Ridanläggningen kanske inte står klar förrän 2020. Se även menyns Politik och vänstermenyns Handslag!
Ridanläggningen i Milot skulle ha stått klar 2015. Ursprunglig budget var 60 mnkr. Man har upptäckt att Försvaret kontaminerat marken och denna november ska man påbörja analyser och sedan måsta sanering till; givetvis är dessa saker att göras och bekostas av Försvaret. Ridanläggningen kanske inte står klar förrän 2020. Se även menyns Politik och vänstermenyns Handslag!

Gösta Alfvén, läkare, författare höll föredrag
om "Hur stadens utformning och arkitektur påverkar vår hälsa" vid Trivsam Stadskärnas och Studiefrämjandets möte den 31 oktober på Bristolteatern.
- Den här staden växer till 80.000 invånare om femton år sägs det. Det gäller att gå steg för steg. Vuxna och barn mår bra vid våningshöjder om 3 till 4. Innergårdar skapar trygghet och mamma kan lätt kontakta eller ropa in sina barn på gården. Det känns tryggt. Förhållandet kropp/husets storrlek måste vara rimligt, Och vi måste kunna röra oss. Alfven var inte kär i funktionalismen som hade kommit 1931 och då sättet att bygga förändrades i mycket. Utöver trygghetsperspektivet betyder högre hus sämre luft och mindre ljus. Einarsson,
har faktiskt ritat in en del innergårdar i planen.

Birgitta Lind, aktiv i nätverket, var skicklig kommunikatör och panelledare. Panelen var tyvärr en ytterst blek histoia. Inga helt avvikande uppfattningar då tex torget kom på tal. Mycket grönt! Röstfiskade politikerna? Det var ju 130 Trivsampersoner i salongen!  

StefanBergström (C) var värst med utsagan om att det blir en stor grönska på torget som vore detta helt klart. Bergström har bara tre mandat av Fullmäktiges 55. Eller talar han för alliansen?

Mikael T Eriksson(M), styrelseordförande, gav lite mera sansade signaler. Han sa att inget långtifrån är klart. Flera rapporter i planämnet var att vänta och ta del av och beakta. Alla partier var representerade uti panelen. Nedan ser vi en del av panelen: fr v Jesper Viklund (V), Anna-Lena Hammarin (L). Jens Manell (KD), Stefan Bergsrtröm (C) och Mikael T Eriksson (M). Under syns fr hö
Peter Schilling (S) Gary Aelius (SD) och Lars Lindgren (MP)