I valets spurtvecka inbjöd Kommunen genom Johan Storåkers, kommunalråd och ordförande för Kultur- och fritidsnämnden, höjdare inom idrotten till intressanta och viktiga samtal och diskussioner. 

3 sep - ett officiellt samtal med Stefan Holm
Först ut var Stefan Holm, Guldmedaljör vid OS i Athen 2004 (236)och därefter Bragdman, fyra inomhusguld vid VM, två gånger EM-mästare inomhus med svenskrekordet 240 i Madrid 2005, 11 SM-guld både utom- och inomhus.

Johan Storåkers, kommunens främste idrottspolitiker, i samtal med Stefan Holm.
Johan Storåkers, kommunens främste idrottspolitiker, i samtal med Stefan Holm.

Stefan är mångkunnig: författare till 12 böcker, TV-kändis från bla På Spåret med två tävlingsvinster och flera placeringar samt idag professionell tränare med 10 adepter. Ledamot för aktiva i IOK sen 2012.

I samtalet med Storåkers får vi bla veta att denne vår store idrottsman avslutade karriären då han var på topp, allt enligt tidigare plan. Jag var ”riktigt klar” berättade han.

Som elittränare är det särskilt mötet med människor som är givande; intressant att se hur de fokuserar på ”att bli bättre”. I denna strävan gäller det att vara skadefri, vilket Stefan lyckdes väl med. Variation i utövandet är mycket viktig redan från början av idrottandet.

Barnen ska aldrig hetsas till resultat, varken i skolan eller i idrotten något som inte alltid följs av föräldrar. Stefan är född 1976 och började idrottandet 1987. Stefans far har varit hans tränare under alla åren och Stefan berättar om pappans betydelse för framgångarna i höjdhopp men även för nyfikenheten för annat i livet.

Ifråga om författandet ska nämnas att den senaste utgåvan heter Svenska Sportbitar och kom i år. Samtidigt fick vi en bild av Stefans läsande och statistikintresse.

Strukturerna inom idrotten genomgår förändringar. Allt fler tränar på egen hand utan föreningstillhörighet. Och flera sporter har blivit året-runt-sporter.
Ja, vist ja:
Nära hjärtat är födelseorten Forshaga; sverigeklubb var Kils AIK. Spelar nu forboll i div 7 för Skoghall.

4 sep Storåkers & höjdare inom den organiseade idrotten
Bland de ämnen som skulle diskuteras var rollen i samhället eller samhällsnyttan, idrottsanläggningar, analyser betr olika anläggningsbehov, från platser för spontanidrott till mulit-sportanläggningar. Vidare bla jämställdheten - idrottens status i förhållande till stat och kommun.

Efter denna introduktion av Storåkers presenterades panelen inför den idrottspolitiska diskussionen. Här fanns på plats: Björn Eriksson, Ordförande i Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildare; Katarina Henriksson, Ordförande i Svenska Konståkningsförbundet och styrelseledanot i Sveriges Olympiska Kommitté; Jan Kihl, Ordförande i Sundbybergs Idrottsallians och Ordförande i Sundbybergs IK Orientering; Anders Larsson, Ordförande i Svenska Ishockeyförbundet och styrelseledamot  i Sveriges Olympiska Kommitté.

Fr v Johan Storåkers, moderator, Jan Kihl, Katarina Henriksson, Björn Eriksson och Anders Larsson.
Fr v Johan Storåkers, moderator, Jan Kihl, Katarina Henriksson, Björn Eriksson och Anders Larsson.

Efter denna genomgång började diskussionen med Storåkers som mentor.

Samhällsnyttan
Henriksson: Idrotten bidrar till samhällsbyggandet tex ökad hälsa och demokrati. Anläggnkningar ett måste. Rörelsehindrade måste få hjälp och stöd för att tex få åka skridskor; blir lättare att komma in i samhället.
Att få arrangera vinter-OS 2026 skulle ge berörda sporter kraft.

Kihl menade att det var svårt se ett samhälle utan idrotten. Den är glädje och så mycket mer som må bättre, social tillvaro, bygga broar; idrotten betalar sig i gladare och friskare människor samt fångar unga från gäng och skadegörelse.

Anders Larsson ser viktiga saker i idrotten bla:
välkomnandet då ny kommer, förenar, bygger starkare individer och förankrar demokratin.

Eriksson strök under idrottens betydelse för civilsamhället och att idrotten hade en starkt pedagogisk uppgift samt delade i övrigt vad redan framförts.
 
Anläggningar
Eriksson betonade prioriteringar av behoven och någon form av concensus mellan idrotten och politikerna.

Anders Larsson pekade på frågorna kring förändrade strukturer som krävde nya lösningar tex tillgängliga spontanytor.

Kihl såg sig själv i ”ytterkanten” med orienteringssporten. Det krävs samsyn inom idrotten och snack med politikerna; nämndes dialog, handslag samt samordning mellan grannkommuner. Byggare måste fråga berörd idrott om utföranden och material, tex golv.

Henriksson framhöll att det måste finnas multiarenor. Renoveringsbehoven nädvändiggjorde realistiska budgeteringar och åtgärdsplaner.

Analys av idrottens behov.
Här anförde Kihl att 65 procent av kommunerna hade analyserat idrottens behov. Kihl berättade vidare att vår kommun listat behoven och dialog fördes med politikerna härom. Multisportanläggningen som ide’presenterats gjorde många året-runt-sporter möjliga. Ökat antal isytor utgjorde ett
viktigt inslag i analysen.

Friidrottsförbundets hjälp, samhällsnyttan måste säljas, jämställdheten
Eriksson framhöll att kommuner ofta förbisåg Friidrottsförbundets möjligheter att bistå med ritningar och råd och därmed spara pengar. Och det är viktigt att idrottens samhällsnytta säljs på rätt sätt. Idrotten behövde säkert hjälp i det arbetet och apropå jämställdheten så fick inte idrotten, den ideella folkrörelsen, bli någon slags underleverantörer till politikerna. Det gällde på alla nivåer, lokalt, regionalt och centralt.

Strukturförändringar
I övrigt talades om strukturförändringar såsom facebookgrupper som ersätter föreningar och att man sportar alltmer på egen hand i vissa idrotter. 

Härutöver diskuterades också de snabba strukturförändringar som digitalisering, robotisering och AI skulle medföra för samhället och individen och som idrotten hade att söka beakta
                            - Curt Wahlund sep 18 -