Lär känna Lars Lindgren,  nyvald partiledare för SLP, Sundbybergs Lokalparti


Lars är välutbildad och har betydande erfarenheter från näringsliv och miljöarbete och har dessutom varit ute i världen en hel del.

Jag är född här i Sundbyberg och bodde de första 5 åren vid toppen av Spökbacken i Lilla Alby, på Högklintavägen 13. 

Morfar jobbade på Marabou i 10 år, och om jag minns rätt var han produktionschef där. Han sa alltid att det var bästa arbetsplatsen han jobbat på. Pappa jobbade på FOA och det var därför vi flyttade ned till Linköping när den Informationstekniska avdelningen upprättades där mellan FOA, DataSaab och datainstitutionen IDA på Linköpings tekniska högskola. Större delen av min uppväxt bodde jag i Skäggetorp och mina föräldrar har fortfarande kvar sin lägenhet där. 

Pappa är född på söder men den sidan av släkten har bott flera generationer på Östermalm och farfars far var under 30 år kyrkoherde i Engelbrektskyrkan. Hade det inte varit för mina farföräldrars lägenhet där så hade det känts ganska hopplöst att som ung Linköpingsstudent få fotfäste på Stockholms bostadsmarknad. 

Vad gäller mig så är jag naturvetare som läst beteendevetenskap och lagt på ett år på Hawaii med bland annat Ekonomi och Data.  Läraren i Internationell Ekonomi var en Libertarian som suttit i Vita Huset under Reagan eran. Ett ganska annorlunda perspektiv för en kille från Sverige med kompisar på Skattegården och som varit med i Unga Örnar på Rosendalsskolan.   

Mina första 15 år var jag näringslivskonsult hos BTS, ett företag som stödjer företags strategiimplementering och -lärande genom företagssimuleringar som kretsar kring vad som får företag att växa och bli lönsamma. Jag blev så småningom affärsområdeschef och efter nära ett decennium på Östermalm  var jag under ett par år baserad i San Francisco med de flesta av mina anställda i Philadelphia samt team i Stockholm och Bilbao samt ett team som jag var med och rekryterade på plats i Mumbai. Efter BTS hann jag med både att starta eget företag och vara VD för ett av Sveriges större eLearningbolag och var bland annat med och förvärvade SJ Service Academy. 

Vid den tiden hade jag fått barn och flyttat tillbaka till Sundbyberg. Intresset för miljöfrågor hade vuxit sig starkare i takt med att jag lärt mig mer om både frihandel och koldioxidutsläppens inverkan på vår framtid. 2013 lämnade jag näringslivet och gick in som motsvarande Personalchef på miljöförvaltningen i Stockholms stad med 250 anställda. 2014 fick jag mitt andra barn och nu är det snart dags för min tredje dotter. 
 

Partistrategin
för Sundbybergarnas bästa utformas

Den 29 januari i år startade vi Sundbybergs Lokalparti (SLP) i syfte att driva politik för Sundbybergs och Sundbybergarnas bästa. Visionen är att skapa en direktdemokrati med levande dialog och samtal med invånarna och alla som berörs av staden. 

Den 25 mars blev jag vald som partiledare och vi håller nu på att formera oss för att tydliggöra politiken och se till att få så stort inflytande som möjligt över politiken så vi kan garantera att våra förslag blir verklighet. Vi har samlat väljare från både höger och vänster och består av personer från röda, gröna och blå partier. Själv har jag både röstat rött, blått och grönt i mina dagar. Samtidigt har det i kommunalvalen alltid varit otillfredsställande att riksdagspolitikens ideologiska skygglappar tenderar att styra mer än de faktiska problemen och de faktiskt bästa lösningarna. Det är fördelen med ett lokalparti som inte är låst till rött, grönt eller blått utan ser till bästa möjliga lösningar i varje individuellt fall. 

Det som är vägledande är istället att lyssna på invånarna, de som berörs och de som är mest kompetenta i frågorna och står mitt i verksamheterna. Ställer man rätt frågor så vet de ofta ungefär vad som behöver göras och vad problemen är. 

Istället är det några mycket grundläggande värderingar som jag låter vara styrande i mitt ledarskap.  
* agera för liv och lycka för allt och alla. 
* känna dig fri att vara och göra som du vill, så länge det inte skadar andra.
* var medveten om att allt är möjligt (och ingenting säkert), det handlar om sannolikheter och du kan påverka dessa. 

Översatt till politik så blir det både omsorg om andra och frihet och tar man en sakfråga och diskuterar den ett tag utifrån dessa utgångspunkter så framträder alltid vettiga lösningar och politiska steg som kan eller rent av bör tas. 

Det vi hör från alla vi samtalat med så här långt så rör frågorna bland annat följande:

* Direktdemokrati
* Trygghet/Kriminalitet
* Bostäder och hållbar stadsutveckling
* Skolan
* Fritid
* Sysselsättning/Lokala näringslivet
* Vård
* Äldre- och handikapps omsorg
* Integration
* Miljö

Till skillnad från gamla riksdagspartier som formulerat sin politik i 100 år så har vi bara haft några veckor och jag vill inte förekomma dialogen med alla medlemmar och säga exakt vad vi tycker i alla frågor men jag tycker själv vi börjar få en politik som faktiskt är tydligare än vad tex S&M har för de har åtminstone i Sundbybergs fullmäktige börjat smälta ihop och jag skulle inte bli förvånad om de försöker styra tillsammans.

Senaste beslutet om Hallonbergens centrum var ju enighet mellan S och Alliansen trots att ingen kunde svara på varför de tror det skulle bli bättre av att all kommunal verksamhet som fritidsgård, bibliotek och kulturcentrum skulle tjäna på att köras ut ur cemtrumet till ett nybyggt hus nere vid OK/Q8 parkeringen. Det lär bli dyrt och kommer äta upp kulturbudgetarna helt utan att tillföra något, tvärtom.  

Dessutom finns en rädsla att S&M vill exploatera och driva fram saker som inte alltid är i Sundbybergarnas intressen. Varför annars sa inte S något när Alliansen inte ens tog upp århundradets största beslut till fullmäktige utan lät det gå igenom KS helt utan debatt, vi stödjer förslaget var allt de sa om den historiska nedgrävningen och nya stadskärnan trots att invånarna knappt vet att perrongerna kommer hamna i Solna, mellan ICA Maxi och Swedbank och att hushöjden blir i snitt som nya Åhlenshuset istället för det utlovade snittet på 5 våningar.

Dessutom har S & M traditionellt alltid kämpat för att bebygga den sista gröna lungan i Sundbyberg, Norra Kymlinge. Något som vi i Sundbybegs Lokalparti undrar varför det måste hetsas kring redan nu när staden redan inte ens kan klara den liggande helt orealistiska planen att gå från nuvarande 23 000 bostäder till 46 000 bostäder redan 2030. 

Mer info finns på www.sumpan.org och alla som vill till att utforma bästa möjliga politik för Sundbybergs är välkomna att gå med http://blimedlem.lokalparti.se 

Styrelsen består av: Lars Lindgren, gruppledare, Elham Norvouzi, ordförande, Rickard Lundin och Adgar Amin samt Jo Smeets, Amal Lahlou och Alireza Abbasi.