POLITIKERSAMTAL - POLITIKEN I STAN

  Jogell (S)       Storåkers        Nygren (S)  Hirvonen (MP)   Jagerby (V)     

    feb -13         dec 12             okt -12      jan -12            nov -11                  

Jan Jogell (S), Kommunalråd och Ordförande för Stadsbyggnads- och Miljönämnden. Bild kommunen.

ORDFÖRANDE FÖR STADSBYGGNADS- OCH MILJÖ-
NÄMNDEN
De ordinarie ledamöterna i Stadsbyggnads-
och miljönämnden:
Callemo, Lars, v ordf M
Söderholm, Fredrik M
Gannholm, Trygve M
Jogell, Jan, ordf S
Svahn, Lena S
Kindembe, Beatrice S
Ahl, Robert MP
Sandén, Markus MP
Persson, Henrik MP
Jagerby, Bert V
Lingsten, Anders KD
Vakans.
JAN JOGELLS ÖVRIGA POLITISKA ENGAGEMANG I STADEN
Jan Jogell är ledamot i Kommunfullmäktige och sitter dessutom nu som ordinarie ledamot i följande:
Nämnd/utskott/kommitté/styrelse
Luftvårdsförbundet stämmoombud -
stämmoombud
Mälardalsrådets trafik- och planeringsutskott -
ledamot
Kommunstyrelsens utskott för vissa jämställdhets-frågor, upphandlings-, måltids- och personalfrågor
ledamot
Söderhalls Renhållningsverk -
ledamot
Stadsbyggnads- och miljönämnden -
ordförande
Sundbybergs stads klimat-och hållbarhets-kommitté

ledamot
Ursvik sopsug AB -
suppleant, bolag

 

Dessutom är Jan Jogell ersättare i Kommunförbundet, Mälardalsrådet,
Näringslivsrådet, Kommunstyrelsens styrnings- och ägarutskott, Kommunstyrelsens exploateringsutskott,Kommunstyrelsen/ Krisledningsnämnden

SIEUR ATHOS KANTBOLLAR MED ANKNYTNING TILL SAMTALET

Klass II-väder i december 2012. Nedan: På Sturegatan handlade det om besvärlig snö och halka. Bild ovan och nnedan: mittsundbyberg.se

Fara för fall kan man säga att det har varit på Sturegatans trottoarer under så gott som hela julhandeln, ultimo november och december. Bekämpningen av snö, is och vatten har varit skandalöst dålig!

 

På Stadens sajt kan man läsa att plogar som jobbar i flytläge används; väghyvlar som kan skrapa helt rent från all snö och is används inte.

 

Snöröjningen startar då snön är minst 5 cm djup på gång- och cykelbanor och då gatorna har ett snödjup på 7 cm. Huvudgator, bussleder och huvudstråk för gång- och cykelbanor utgör prioritet ett, heter det.

 

Det sägs vidare att gång- och cykelbanor plogas och sandas för att fotgängare och cyklister ska känna sig trygga. På fråga om varför Staden inte kör sin snö- och halkbekämpning kontinuerligt när så krävs, svarar man att personalen behöver vila mellan passen.

Så här bildas isbalkar på Sturegatan. På bilden ovan släpps vamluft ut direkt på gatunivå. Bilden nedan visar hur vatten från stuprännan bygger upp balkar. Bild:mittsundbyberg

Sturegatan, framförallt från Stationsgatan till Esplanaden är ett sorgebarn. Alla årstider. Här en bild från nyåret 2013 då vädergudarna fått bort snön men istället skapat tusen sjöar och isbalkars tillväxt. B il från mittsundbyberg.se.

Planprocess har inletts för en returpark inom Ställningsmakaren 2 och del av Sundbyberg 2:26 i Rissne. Förebild är kretsloppspark i Göteborg. Där finns i anslutning till återvinningscentralens verksamheter som tar hand om det återbrukbara material som lämnats in och säljer det vidare. Till en traditionell återvinningscentral kommer besökarna i första hand för att lämna avfall och material. Till kretsloppsparken kommer besökare både för att lämna och köpa. Ovan ses läget vid en alléprydd Rissneled (ska bli gata) och under visas tre bilder från göteborgsanläggningen erhållna från Kommunen.

Sorteringsstatioen i Alelyckans kretsloppspark, Göteborg.
Återbruket i Alelyckans kretsloppspark, Göteborg.
Secondhandbutik i Ålelyckans kretsloppspark i Göteborg
Vattentornet var färdigbyggt 1912. För två år sen drogs VA in. De två nedre våningarna har byggts om med hiss mellan våningsplanen. Ska nu hyras ut till hågad entreprenör. Meningen är att skapa en mötesplats med kafé. Se också menyns Nu&Då.

Kullbåtar och roddmadamer försvann allt eftersom på 1800-talet. Efter 1880 dominerade alltmer propellerdrivna ångslupar. Linjen var Sundbyberg-Ulvsunda-Riddarholmen. Resan tog ca en timme, kostade 20-25 öre. Hamnen i lilla Alby användes. 

Bilden från år 1900 visar en av Sundbybergs sista ångbåtskaptener: Bondesson med besättning. Han ägde gård vid Sturegatan 24. Foto: P W Andersson

Ny skola som ska byggas i Stora Ursvik. Bilderna i denna spalt från kommunen och mittsundbyberg.se.
Johan Storåkers (FP), Oppositionsråd. Bild: mittsundbyberg

Johan Storåkers är 39 år, ensamstående och bor i centrala Sundbyberg. Han är uppvuxen i Täby. Han har bott i Lund, Malmö, Göteborg och även i USA, där han studerade på high school i Reading utanför Philadelphia.

Johan kom till Sundbyberg 1999 och blev då det lokala Folkpartiets politiska sekretarare. Han är sedan 2010 gruppledare i Kommunfullmäktige; och sedan 2011 oppositionsråd. Dessutom har han konsultuppgifter inom idrott och kommunikation med speciell inriktning på friidrott.

Ideellt finner vi Johan som ledamot i lokala partiets styrelse. Två gånger har han varit en av dem som skrivit Folkpartiets idrottspolitiska program för riksplanet.

Vidare är han ordförande i Svenska Friidrottsförbundets valberedning och även i Sundbybergs IKs valberedning.

I friidrottsgalor, tex årliga DN Galan, och liknande sportsammanhang möter vi honom ofta som presschef.

JOHAN MED IDROTTENS HÖJDARE
Johan Storåkers tillhör idrotten. När han inte opponerar här i politiken möter man honom ofta som presschef vid friidrottsgalor och liknande. På bilderna nedan är han tillsammans med idrottscelebriteter. Uppifrån tillsamans med
Usain Bolt, sprinterstjärna och världsrekord-hållare,
Professor Arne Ljungquist, bla vice ordförande i WADA och fd vice ordförande i IAAF,
Lord Sebastian Coe, OS-general för OS i London 2012 och vice ordförande i IAAF.
Samtliga foton är tagna av Jonas Hedman.

NÅGRA KANTBOLLAR MED ANKNYTNING TILL SAMTALET
Sajten har valt att titta på curlingklubben bland många fina klubbar i stan
DEN FRAMGÅNGSRIKA CURLINGEN
Sundbybergs curlingklubb bildades 1929 av Axel Nordenstedt, legendarisk curlare på sin tid. Sen 1974 finns klubben i hallen vid Sundbybergs IP

Klubben är idag en av Sveriges större curlingklubbar med drygt 170 medlemmar och har varit en av de framgångsrikaste i landet de senaste tio åren med inte mindre än 12 SM-guld. Klubben var Sveriges representant i VM 2006, EM 1995 och Junior VM 2005 och 2006, och har idag bl.a. tre lag i herrarnas elitserie, ett lag i damernas elitserie, ett lag i damernas division 1 och två lag i herrarnas division 1 samt ett antal lag i de lägre serierna. Bland medlemmarna finns många av Sveriges bästa curlare. Ordförande är Fredrik Julius.
Medlemsavgiften är 1000 kr per säsong. Hyra av en bana i två timmar kostar 1800 kr.
Källa: Klubbens hemsida

CURLINGKLUBBEN HYR AV STADEN
1. Sundbybergs Curlingklubb hyr curlinghallen av Sundbybergs stad.
Hyrestid: 2010-03-01 – 2013-02-28
Uppsägningstid: 9 månader
Förlängningstid: 3 år
Hyresavtalet är alltså förlängt till 2016-02-28.
Hyra: 181 500 kronor/år (kostnadsläge år 2010)
Indexreglering: 100 % av hyran indexregleras med konsumentprisindex.
Enligt särskilda bestämmelser gäller:
• Hyresgästen rätt att bedriva verksamhet dagligen under tiden 15 oktober-15 mars.
• Hyresgästens disposition av hallen inkluderar rätt att upplåta banor för curlingspel till annan part samt fritt förfoga över hallens inre väggytor för skyltändamål.
•Hyresgästen kan om de så önskar förlänga säsongen mot att föreningen ersätter staden med 8 500 kronor per vecka och förutsatt att det inte i övrigt innebär hinder för andra verksamheter på idrottsplatsen.
2. Sundbybergs Curlingklubb har inte sökt och får inga bidrag "stöd till föreningar" under år 2012.
Källa: Kultur- och Fritidsförvaltningen

FÖRENINGAR MED STÖRSTA BIDRAG
De tio största föreningarna som har fått aktivitetsbidrag från staden (för år 2011) är:
1. Sundbybergs IK 1 092 tkr
2. Duvbo IK 337 tkr
3. SS Simsällskap 94 198 tkr
4. Ronin DOoIF 197 tkr
5. Rissne IF 167 tkr
6. Sundbybergs Tennisklubb 146 tkr
7. SPF Sundbyberg 111 tkr
8. PRO Sundbyberg 92 tkr
9. Sundbybergs Karateklubb 107 tkr
10. Ursvik IK 99 tkr
Föreningar kan även söka andra typer av "stöd till föreningar", ex. lokalkostnadsbidrag, uppdragsstöd, verksamhets- och projektbidrag och startbidrag.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar i varje enskilt fall (efter ansökan från föreningen) om föreningen ska beviljas något av dessa bidrag.
Hur bidragen fördelas sig under olika år varierar alltså.
Källa. Kultur- och Fritidsförvaltningen

IDROTTENS DRIFT- & UNDERHÅLLS-KOSTNADER ENL BUDGET 2012
Kostnader för drift- och underhåll för idrottsanläggningar för år 2012 (enligt budget år 2012).
•Hela enheten idrott, anläggningar och föreningar har en budget år 2012 på totalt 36,7 mnkr.
I det beloppet ingår (1) bidrag till föreningslivet på ca 5,5 mnkr, (2) lokalhyror till kommunlokaler på ca 17,7 mnkr.
• Vid en grov uppskattning kan man alltså säga att resten (ca 13,5 mnkr) är att hänföra till drift- och skötsel av idrottsanläggningarna och Ursviks motionsområde (exklusive simhallen). Simhallen är en egen enhet, där Mikael Eljenmyr är enhetschef.
•I beloppet (ca 13,5 mnkr) ingår då administration för hela enheten (även handläggning av föreningsbidrag), anläggnings- och underhållsmaterial, entreprenader, konsulttjänster, personalkostnader, fastighetsservice, hyra leasing av anläggningstillgångar, bränsle, energi, vatten, förbrukningsinventarier/material, maskiner/inventarier, interna kostnader, avskrivning/internränta på maskiner/inventarier mm.
•Observera att drift/skötsel och underhåll för Ursviks motionsområde ingår i siffrorna ovan.
• För alla idrottsanläggningar
Ca 13,5 mnkr, se ovan.
•För fotbollsplaner (inkl. basebollplan, ishall och curlinghall). Uppskattas till 3 mnkr.

 

INVESTERINGAR...2013-15
Simhallen 125 mnkr, ridanläggn. Milot 59 mnkr och Brotorps sporthall 52 mnkr. Källa Staden.

NEDAN FINNS SIEUR ATHOS KANTBOLLAR

MED VISS AKNYTNING TILL SAMTALET MED STYRELSEORDFÖRANDEN JONAS NYGREN.

THE ONE AND ONLY. Bristolteatern, är den enda evenemangslokalen i downtown...förutom en del restaurangers klubbar.
EN BUSS FÖR OSS: Scania Citywide LF (hellånggolv) är avsed för hektiska innerstadslinjer och har ett plant, hinderfritt golv genom hela bussen...Heja Scania! Bild: Scania.
STANNA HOS OSS SEB! Kommunfullmäktige har givit Stadsbyggnads- och Miljönämnden i uppdrag att detaljplanera Stockmakaren 1, Sundbyberg 2:26 och Sundbyberg 2:79. Detta efter skrivelse från Nordisk Renting AB, ägaren av den fastighet där SEB nu huserar. Kommunen vill vill givetvis att SEB samlar sina kontor här i stan. Ca 5500 anställda! Men konkurrenter finns bla Stockholms Frihamn. SEB ska bestämma sig våren nästa år. Bild:Kommunen.

Den 12e september i år beslöt Kommunstyrelsen att utreda förusättningarna för alternativa lösningar för Sundbybergs stads kommunhus. Vad skulle ge bästa möjliga utveckling av stadens verksamheter och bästa möjliga lokalekonomi?

 

Motiv för en flyttning till city skulle vara att politiker och tjänstemän skulle komma närmare medlemmarna och kunna interagera med dem. Sen finns det naturligtvis, enl sajten, en status att ha ett Stadshus i stadens hjärta. Vi får hoppas på det bästa och inte för mycket fokus på lokalekonomi. Värdet med ett cityläge är uppenbart för alla i stan.

 

Kommunhuset i Rissne behöver renoveras, bla måste stambyten ske.

FELANDE LÄNKEN.
Efter valet 2014 lär det bli dags för en Kommunens nya tioårsvision. Ett inslag blir då säkert PRT (Personal Rapid Transit), förarlös spårtaxi, där du kallar in vagnen, kliver på och sen åker nonstop till adressen du valt. Natt och dag! 4-5 personer får plats i en vagn.

Bilderna är från bergsstaden Perugia, Umbrien i Italien, där PRT transporterar 72000 passagerare varje dag och på sätt ingen av bussarna i stan klarar av. Kanske PRT i Sundbyberg. Från Resecentrum till Bromma Flygfält med bla Tvärbanan och Blocks som avstignings-möjligheter. Sen åter via Sovalla, Annedal... Resecentret i Sundbyberg. En samgrej för stan och Stockholm.

I BERGSJÖHÖJDENS BUSSKUGGA. Hornbach Bygg- och Trädgårdsmarknad öppnade i slutet av maj. Har ingen bussförbindelse. Bara nattbusshållplats. Stans största detaljhandelsplats! 1100 meter till närmsta allvädershållplats. Bild fr Hornbach.
I BERGSJÖHÖJDENS BUSSKUGGA. Hornbach Bygg- och Trädgårdsmarknad öppnade i slutet av maj. Har ingen bussförbindelse. Bara nattbusshållplats. Stans största detaljhandelsplats! 1100 meter till närmsta allvädershållplats. Bild fr Hornbach.
Antal motioner (förslag) första halvåret 2012: SD 5 och V 1; antalet interpellationer (ifrågasättanden) är samma period: M 14, FP 3, SD 2 och V 1. Antalet medborgarförslag är mycket stort, ej räknade, och är ett kännetecken på demokrati. Foto:Kommunen.

RESULTAT 2011 OCH DELÅRSBOKSLUT PER 30 JUNI 2012. SIFFROR FÖR 2010 INOM PARANTES.

Kommunkoncernen som består av Kommunen och Bolagskoncernen (Stadshus AB) visade 2011 resultatet 254,3 mnkr (451,6). Kommunens del av detta reslutat är 167,4 MNKR (148,2). Generella stasbidrag och -utjämning var 103,8 mnkr. Om dessa jämförelse-störande poster dras ifrån jämte nettokostnaden om ca 11 får vi Kommunens resultat till 52,5 mbkr (-30). Styrelse och nämnder visar budgetavvikelser om netto - 14 mnkr (-22,2). Största negativa avvikelserna visade Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden med 21,4 mnkr och Grundskole- och gymnasienämnden om -9,5 mnkr.

Kommunens investeringar var 191,8 mnkr med +avvikelse på 304,3 mnkr. Av de avvikande beloppen reasliseras 161,5 i år. Av +beloppet har Kommunfullmäktige överfört 214,2 till 2012.

 

Delårsrapporten per 30 juni 2012 gällande Kommunen visar prel +28 mnkr i resultat vilket är +32,6 jämfört med budget. Budgeterat överskott för året är 68,7 mnkr.

EKONOMIFAKTADIAGRAM RIKET/SUNDBYBERG

Nedan: Röd kurva riket; brun kurva Sundbyberg.

Till och med 2011.

 

Uppifrån: Arbetslösheten; Ungdomsarbets-lösheten, Företagandet, Gymnasieelever i friskola, Eftergymnasial utbildning.

OM JONAS NYGREN

På sin blogg skriver Jonas Nygren om sig själv: "Tycker om att träna, resa, och spela spel (om jag vinner). Är driven, energisk och i grunden en glad prick".

Annika Hirvonen. Foto mittsundbyberg.se

SIEUR ATHOS KANTBOLLAR MED ANKNYTNING TILL SAMTALET

 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Ordinartie ledamöter tom 31 december 2012

Sammansättning:

Hannes Holmer, M
Silverryd Sophie, M
Kärrholm Fredrik, M
Rahman Saleh, M
Adenbäck Kajsa, S, 1:e v Ordf
Pekkari, J. Sixten, S
Silén Jörgen, S
Hirvonen Annika, MP, Ordf
Mårtensson Gustav, MP
Lönnqvist Mathoas, FP, 2:e v Or
Hamrin Hans, V
Benson Bengt, KD
Bergström Stefan, C

ANSVARSOMRÅDEN

Kultur-och fritidsnämndens väsentligaste ansvarsområden i kommunen är kortfattat:

 

•kommunala kultur-,biblioteks- och fritids-idrottsverksamheten
•kommunala musikskolan
•fritidsgårdar
•fält- och koloniverksamhet
•folkhälsoarbetet
•ungdomsmottagningen
•konsumentvägledning
•uthyrning av lokaler och anläggningar
•främja turism och rekreation
•sprida kännedom om kommunens natur kultur, sevärdheter etc
•främja och ha utbyte med andra aktörer inom kultur och fritid
•konsts placering och förvalta konstsamlingarna
•stödja lokalhistorisk forskning och hembygdsvårdande verksamhet
•beslutar om tilldelning av stadens årliga idrotts- och ungdomsledarstipendium

 

Från nämndens ansvarsområde har det drogförebyggande arbetet tagits bort och istället förts till individ- och omsorgsnämnden from 2012.

 

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN
OCH DESS ENHETER

För genomförandet har nämnden en förvaltning som leds av förvaltningschefen. Förvaltningen består av 101 anställda fördelade på följande enheter, envar med sin enhetschef:


•Central Administration
•Folkhälsa
•Ungdomsmottagningen
•Musikskolan
•Barn och unga
•Simhall
•Idrott, anläggningar och föreningar
•Bibliotek
•Kulturcentrum och allmänkultur

EXEMPEL PÅ NÄMNDENS MÅL 2012

Vad/Ökning/Startvärde

 

Fler kultur- och fritidsupplevelser
för äldre
Genrell ökning med 10%
Startvärde:
18 konserter; 40 program äldrekultur med 800 besökare; Bibliotek 37 aktiviteter;
Idrott/anläggn och Föreningar = Väddö 2 perioder med 25 deltagare per period.

 

Alla barn i förskola och grundskola deltar i minst en kulturupplevelse/år
Ska gälla alla barn i nämnda skolor eller ca
5590 elever.
Startvärde
Kultur 70 föreställningar med 3974 deltagaare; Musikskolan sammanlagt 1565 deltagare vid konserter; Bibliotek 1970 deltagare.

 

Höja Biblioteks utlånings- och besökarantal till minst samma tal som medelvärdet för länet
En ökning med 5 %
Startvärde
Besök antal 132282; utlåning antal 80634

DIGITALA BION

GER SYRE OCH DRAG ÅT KULTUREN
Den digitala tekniken ger helt nya möjligheter till direktsänd visning av olika evenemang på stor duk och i mycket hög bild- och ljudkvalitet. Förutom filmer kan man visa tex konserter, teater, sport, rockgalor. Studier, föreläsningar och konferenser får nya interaktiva möjligheter.

 

Idag finns nittiotalet digitala hus/bion i landet och under året får Sundbyberg en digital bio i Hallonbergen. Upphandling av tekniken pågår. Så snart kan vi få se konserter från Musikvereinigung i Wien, Opera från Metropolitan i New York
och teater och musikaler från Londons stora utbud...

 

Priset för en visning av opera ligger i intervallet 180-300 kr. Skolor som vill utnyttja digital bio för tex undervisningen i engelska kan få en engelsk
teaterföreställning. Kostnadsläget är då 30-50 kr per elev.

 

Ridhusanläggningen i Milot. Bild: Kommunen

RIDANLÄGGNINGEN I MILOT - 59 MNKR

 Ridanläggningen i Milot skall stå klar 2014 och byggstart sker vid tiden för årsskiftet 12/13.

Anläggningen får ridhus med alla tillbehör såsom

stallar för 35 hästar etc samt lokal för hang abouts - det blir ju en mötesplatsplats det här.

 Anläggningen har kostnadsberäknats till 59 mnkr som  fördelas med 10,0 mnkr 202 och 48,2 mnkr 2013. 2011 var projkteringen 0,8 mnkr.

KOSTNADER ATT RIDA – EXEMPEL

Siten har tittat på prislistor för ridskolor i Järfälla, Danderyd, Sollentuna och Lidingö. Utöver kostnad för ridtid tillkommer medlemsavgift, terminsavgift. Enligt prislista kan förekomma avgift för tex ridhusnyckel och klädskåp.

Här några siffror ur ridskolans i Järfälla prislista.

PRISER VÅREN 2012

Ponny må-fre 45 minuter

1 ggr 196 kr
22 ggr 4312 kr
Ponny må-fre 60 minuter
1 ggr 233 kr
22 ggr 5126 kr

Ponny lö-sön 45 minuter
1 ggr 206 kr
23 ggr 4738 kr
Ponny lö-sön 60 minuter
1 ggr 243 kr
23 ggr 5589 kr

Ponny sön 45 minuter
1 ggr 206 kr
22 ggr 4532 kr
Ponny sön 60 minuter
1 ggr 243
22 ggr 5346 kr

Enstaka lektioner
200 -250 kr i veckan
Privatlektioner:
Ponny vard 60 min
kostar 500 kr. Häst 550 kr

Miniorer Ponny 10 ggr

om 45 minuter kostar
vard 1900, sön 2000 kr

Hästis Ponny 6 ggr
vard 45 min 700 kr

Uteritter/hästhyra lö-sön
Ponnies 60 min 250 kr

 

______________________________________

Bert Jagerby (V). Fogto mittsundbyberg.se

Bert Jagerby är Gruppledare för V i Sundbyberg. Han har varit aktiv i Sundbybergspolitiken i 27 år. Kom in i Kommunfullmäkte 2002. Bor i Hallonbergen

i hyresrätt.

 

Sen början på den här mandatperoden, hösten 2010, är Bert Jagerby:

Oppositionsråd
Ledamot i Kommunfullmäktige
Ledamot i Kommunstyrelsen och dess
Styrnings- och ägarutskott,
Exploateringsutskott och
Krisledningsnämnd.
Ledamot i Stadsbyggnads- och
Miljönämnden
2e vice Orförande i Överförmyndarnämnden
Ersättare i Kommunstyrelsens utskott för vissa jämställdhets-, upphandlings-, måltids- och personalfrågor.

 

Bert Jagerby arbetade 35 år hos Pripps sedermera Carlsberg. Han var fackligt aktiv för arbetarklubben. De sista femton åren var han facklig ordförande på heltid för klubben. Erfarenheterna från Prippstiden har varit av mycket stor nytta för mig i det politiska livet här i Sundbyberg, säger Bert.

 

Bland intressena:
Sommarhuset med snickrande från grund till tak, allt man får göra själv, är till stor glädje.

 

Stort intresse för italiensk kultur delar han med sin fru. Samma intressen har de båda två också för mat, vin, musik och konst.

 

Det viktigaste är ändå barnen och barnbarnen som är honom verkligen kära.

 

Också får man inte glömma att han är söderkis och har Hammarby IF i sitt hjärta.

                    - Sieur Athos -

 

Nedan följer Sieur Athos kantbollar som har viss anknytning till samtalet eller respondenten.

V-siffror

Sedan Kommunfullmäktige fick 51 mandat 1988 har Vänsterpartiet i Sundbyberg haft följande mandat, valår/mandat:1988/4, 1991/4, 1994/4
1998/6, 2002/5, 2006/4 och 2010/4.


Senaste kommunvalet fick V nästan exakt samma procentuella röstandel som valet innan, 6,72 %.

Vs bästa distrikt var Hallonbergen, Rissne och Ör på norra sidan. Storskogen och Lilla Alby 3 på södra sidan låg över uppnådd kommunsiffra. De nämnda områdena är också starka S-fästen,

Vs ledamöter i Kommunfullmäktige:

Bert Jagerby

Marielle Nakunzi-Andréasson

Peter Laine

Veronica Kallander

Ersättare är:

Jesper Wiklund

Jessica Berlin

Vänsterpolitiken i Sundbyberg

En bra start i livet

Våra minsta
Skolan
Ung idag
En stad för alla
Bostad åt alla
Vänstertrafik
Stadsplanering för alla
Ett arbetsliv för alla
En politik som skapar jobb
Staden som arbetsgivare
En plats för arbete
En andra chans
En stad som tar ansvar
Social trygghet
Våra äldre
En stad som får människor att växa
Kultur för alla
Idrott på lika villkor

Ekbackens äldreboende. Foto mittsundbyberg.se

Upphandling av Ekbackens hus H vill V stoppa

Trots den senaste tidens uppmärksammhet kring missförhållanden inom den privatiserade äldreomsorgen har de styrande i Sundbyberg valt att lägga ut ytterligare ett äldreboende på entreprenad. Det är Ekbackens hus H som nu ska upphandlas. Vilket riskkapitalbolag ska få chansen, säger V.

 

Bert Jagerby:

- Med anledning av de missförhållanden som uppdagats inom Carema och andra äldreomsorgsverksamheter så stoppar Stockholms Stad idag all central upphandling av äldreomsorg. De gör detta i avvaktan på ny lagstiftning samt för att kunna gå igenom hur gjorda upphandlingar har genomförts. Jag yrkar att Sundbybergs Stad gör detsamma, skriver Bert Jagerby, Vänsterpartiet och oppositionsråd i Sundbyberg, i ett ledamotsinitiativ i Kommunstyrelsen den 14 november.

 

Vänsterpartiet kräver att upphandlingen, liksom införandet av LOV (Lagen om valfrihetssystem) i Sundbyberg stoppas tillsvidare. Beslut i frågan ska fattas av Kommunfullmäktige den 28 november. 

Sopbil på Sturegatan. Foto mittsundbyberg.se

...och man måste inte ha bil för att kunna bli av med grovsoporna. Detta måste planeras in i utvecklingen av staden.
Skärpta krav på sortering ställer även krav på hemtjänsten så att de som inte kan hantera avfallet själva kan få hjälp.

Säger Jagerby i samtalet.

Slutställning Superettan 2011

Åtvidabergs FF
GIF Sundsvallholms FF

Östers IF

Degerfors IF

IF Brommapojkarna

Falkenbergs FF

Ljungskile SK

Assyriska FF

Landskrona BoIS

Hammarby - 10e plats

Jönköpings Södra IF

IFK Värnamo

IK Brage

Västerås SK FK

Qviding FIF

Den nya Stockholmsarenan blir hemmaplan för Hammarbys fotbollslag.

Arenan får 30.000 sittplatser. Den har tak som kan skjutas över vid behov. Evenemang kan ske hela året om såsom:

 

Fotbollsmatcher, Konserter, Hästsport, Mässor och

Stora möten och banketter

 

Bygget ska vara klart våren 2013. Det kostar 2,7 miljarder. Stockholms Stad blir ägare och räknar med att markförsäljning, byggrätter och hyror ska täcka kostnaderna så att projektet och driften inte belastar skattebetalarna. 

Kort om Vs namnhistoria

Vänsterpartiet, förkortat V, är ett svenskt politiskt parti, grundat 1917 som en utbrytning ur Sveriges socialdemokratiska arbetareparti på grund av den så kallade munkorgsstadgan. Partiet har haft fyra olika partibeteckningar: Sveriges Socialdemokratiska Vänsterparti (1917–1921), Sveriges Kommunistiska Parti (1921–1967), Vänsterpartiet Kommunisterna (1967–1990) och nuvarande Vänsterpartiet sedan 1990.
 

39e partikongressen 5-8 januari 2012
äger rum i Uppsala
På kongressen skall fattas beslut om partiets framtid. Bla handlar det om strategidokument, ändringsförslag på partiprogrammet samt att frågan om delat ledarskap ska avgöras, dvs väljer kongressen att partiet ska ha en eller två ordföranden.

Sieur Athos samtalar

med kommunalrådet

Jan Jogell (S )

I
Medveten om den stora mängd av samhällsviktiga uppgifter som faller på er i nämnden och förvaltningen blir frågan: berätta l i t e om verksamheterna!
Stadsbyggnads- och miljönämnden arbetar för att Sundbyberg ska erbjuda en vacker, trygg och välfungerande stadsmiljö. Vårt uppdrag är att planera, projektera och bygga en attraktiv stad. Nämnden ansvarar för anläggning, skötsel och underhåll av parker, grönområden och all yttre miljö i staden. Vi är ansvariga för stadens väghållning, som innefattar alltifrån planering, investering, drift och underhåll av stadens vägar, gator och cykelbanor. Vi sköter stadens parkeringsövervakning. Stadsbyggnads- och miljönämnden förvaltar och bygger stadens fastigheter och anläggningar, som exempelvis skolor, äldreboenden och idrottsanläggningar.
Nämnden arbetar för att förbättra miljön för staden och dess medborgare, i såväl yttre och inre miljöer. Tillsyns- och kontrollansvaret inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt inom livsmedelsområdet åligger nämnden. Nämnden ansvarar också för tillståndsgivning och tillsyn och kontroll inom alkohol- och tobaksområdet samt receptfria läkemedel.
Stadsbyggnads- och miljönämnden ansvarar för myndighetsutövningen inom plan- och byggnadsväsendet, det vill säga detaljplanering, bygglovsgivning och tillsyn. Nämnden ansvarar också för trafikplanering och markupplåtelser av allmän platsmark. Vi mäter, beräknar och framställer kartor över staden.
Stadsbyggnads- och miljönämnden är ansvarig för stadens vatten- och avloppsförsörjning. Vi ser till att kommunmedlemmarnas avfall hämtas och tas om hand på ett hållbart sätt.
II
Din nämnd ansvarar alltså för både förvaltning och myndighet-sutövning. Förvaltningens personal är anställda av kommunen medan myndighetens är anställda av nämnden; kommunens anställningsvillkor gäller alla. De viktiga och många uppgifterna lär kräva välutbildat och erfaret folk. Hur många medarbetare finns i förvaltningen och myndigheten? Vilka slags utbildningar krävs?
All personal är anställda av kommunen. Nämnden anställer i formell mening inte personal. Totalt har förvaltningen 87 personer tillsvidareanställda och 10 personer visstidsanställda. Könsfördelningen över det totala antalet anställda är 50 kvinnor och 47 män. Den totala medelåldern för de anställda på förvaltningen är ca 43 år. En viss skillnad finns i medelåldern mellan kvinnor och män på förvaltningen, de anställda kvinnorna är i genomsnitt ca 8 år yngre än männen. Förvaltningen har endast ett fåtal anställda som arbetar deltid och ingen anställd med så kallad "ofrivillig deltid".
Vi har arkitekter och ingenjörer bland de anställda. Från tid till annan beroende på konjunktur tas konsulter in på framförallt planenheten. Ca en tredjedel av gatu- och markskötseln hanteras av entreprenad.
III
Serviceprogrammet för Stora Ursvik och Brotorp from 2013 och framåt omfattar 30 sidor och är ledstång för områdenas utveckling. Mycket intressant läsning, men man frågar sig snart hur får man allt på rätt plats i rätt tid. Om en bricka i planen faller så kanske det räcker med det, men det kan också bli dominoeffekter...tidsplaner och förlopp måste ändras
Berätta hur den här verkligt intressanta och spännande kommunala logistiken fungerar.
Vi har väldigt duktiga medarbetare som har till sin proffesion att följa alla möjliga prognoser. Befolkningsstatistik, konjukturer etc. Utifrån dessa prognoser gör lokala för vår stad. Hitills har de prickat förvånansvärt riktigt. Det gäller även att planera för en demografisk riktig utbyggnad. Lekparker där barnen är små för att bygga fullstora forbollsplaner när barnen är större som ett exempel. Äldreboenden skall planeras i takt med attmedborgarna börjar efterfråga den eller kanske till och med straxt innan de efterfrågas så att planerna finns framme i tid. Det är några exempel.

IV
I din förvaltning ingår flera demokratiska inslag, tex i planprocessen och när det gäller medborgarförslag. Kommer nämnden att öppna upp för intresserade att kunna närvara vid nämndmötena och ev lägga synpunkter? Nämndens sammansättning, 13 personer med 13 ersättare, har ett odemokratiskt inslag, nämligen att SD inte finns representerade i nämnden. Vad säger du om det? Ska SD, för närvarande tredje största parti i landets röstundersökningar, anses som ett icke demokratiskt parti?
Nja, vi kan som myndighetsansvarig nämnd inte ha öppna sammanträden enligt lag. Vi hanterar sekretessbelagda ärenden. Kommunfullmäktige fattade beslut om nämndsstrukturen och i den fick inte SD några mandat av egen kraft. Vi har ett uppdrag åt förvaltningen att finna nya former för att stärka den demokratiska processen i planarbetet. Som det senaste exmplet kan nämnas Parklek 2 i projektet för förtätning i Hallonbegen och Ör. Över 300 boende deltar för att påvertka förnyelsen.

V

Ni får era uppdrag från KF, men kan också slussa egna förslag till plenisalen. en möjlighet för partierna istället för att motionera i KF. Hur många egna förslag har nämnden levererat till KF det senaste året?
Oj det har jag inte i huvudet. Inte så många. De flesta beslut vi fattar skickas till KF. Många av våra egna förslag som vi antar i nämnden skickas direkt till förvaltningen för verkställighet där.
VI
I en del frågor eller ansvarsområden har Nämnden rätt att besluta i kommunens namn. Du är kommunalråd med sådan status i sammanhanget att du kan föra kommunens talan. Berätta lite närmare vad som gäller.
En ordförande i en nämnd har mandat att föra nämndens talan. Ett kommunalråd har rätt att representera hela kommunen. Men det är alltid ytterst Kommunstyrelsens ordförande som har helhetsansvaret.
VII
Tunnel för järnvägen och Energisamverkan i länet är två frågor som ganska länge väntats bli avgjorda, men ack...Hur ser du på ett tunnelbyggets effekter på stan? Mycket tandagnisslan? Vad kan det bli på tunneltaket då? Ett nytt, ståndsmässigt och rätt placerat stadshus med en rejäl sträcka "Under den Linden" till entrén?
Energisamverkan mellan länets energiproducenter var uppenbarligen inte heller så lätt att lösa. Kommer Dimslöjan att rivas, tror du? Vilka andra åtgärdsplaner kan en ev energisamverkan ge?
Vi är väldigt nära att bli överens med Trafikverket om en nedgrävning av järnvägen. För att det skall bli verklighet måste staden vara med och finansiera projektet. Det kommer vi att göra genom nya exploateringar i vårt centrum. Låt oss först ro projektet i hamn. När det är gjort påbörjas diskussioner om hur det skall se ut i centrum i framtiden. Kommunhuset flyttar i slutet av året till nya miljövänliga lokaler i Hallonbergen. Det tycker jag är bra.
Om Norrenergi, som ägs av Solna och Sundbyberg, finner ett sätt att utöka sin produktion av värme och fjärrkyla i samma takt som städerna växer kan det nog ske förändringar för Dimslöjans verk. Där är vi inte ännu men planering och diskussioner för en utökad produktion pågår.
VIII
Nämnden ansvarar för att det finns vägar. Men ni har inget att göra med de allmänna kommunikationerna; det är landstingets/SLs uppgift. Därför har vi uppenbarligen inte någon bussförbindelse från city till stans största detalj-handelsplats, Hornbach, som öppnade för snart ett år sen! Var lägga en ny multisportarena har haft ett alternativt i Milo, men vissa menar att kommunikationerna dit är ovissa. Denna ovisshet har inte hindrat att ridhusanläggningen läggs där. Den kanske är för de unga, vackra människorna med moderna löner, i Stora Ursvik och uti vår stadskärnas attraktionsområden. Sajten vill också påstå att den kollektiva kommunikationen mellan Stora Ursvik och city idag inte motsvarar vad stan förtjänar, vad moderna människor skulle vilja ha i form av snabbt och direkt samt vad handeln i city skulle anse bra.
Kollektivtrafikens utveckling är tydligt en felande bit i kommunens logistik vid utveckling av nya områden och anläggningar. Vad kan ni göra för att kollektiv trafik uppstår där den behövs?
På både politisk- och tjänstemannanivå finns årligt återkommande träffar. Vid dessa träffar som är väldigt bra, informeras SL om hur våra utbyggnadsplaner ligger till. Utifrån dessa gör SL prioriteringar om var nya linjer skall dras och om några linjer behöver utökad turtäthet. Vi har redan idag ett väldigt bra kollektivtrafiknät i staden. Bättre blir det hela tiden med nya tvärbanor mm. Just nu pågår en diskussion mellan staden och SL om hur trafiken kan bli bättre i Ursvik. Vi har ett löfte om att 504 skall förlängas från St Ursvik till Rissne T. En bussförbindelse är inte helt otänkbar på madenvägen vid Hornbach. Än så läge ser inte SL att det finns tillräckligt underlag för en sådan linje
IX
I er myndighetsutövning beviljar eller avslår ni ansökningar på av lag och kommun fastställda områden, ger tillstånd, tar ut taxor, har tillsyn och inspekterar och utdelar sanktioner där brister består. Berätta hur denna aktivitet kan se ut på restaurangsidan där sprit, mat och öppethållande är under era ögon.
Det mesta styrs från Sveriges riksdag vad det gäller lagstiftning. Nämnden kan inom dessa lagars ramar anta egna riktlinjer. Ett sådant exempel är hur länge uteserveringar skall få servera på kvällar och helger.
Våra tjänstemän gör i förväg oinformerade besök på våra restauranger. Vid dessa besök görs en rad besiktningar. Är allt frid och fröjd nöjer sig tjänstemannen med det. I annat fall kan tjänstemannen föreslå nämnden att dra in tillståndet.

X

Samarbete med angränsande kommuner är aktuellt betr VA. Vad innebär detta? Hur gammalt är vårt VA-nät? Det är drygt hundra år sedan Vattentornet var klart och ledningar färdiga.
Tillsammans med flera andra norrortskommuner hand har vi vattenproduktionen genom bolaget Norrvatten. De levererar vatten fram till kommungränsen. Därefter tar vi över ansvaret för att vattnet kommer ut ur kranen med en god kvalitet. Genom Stockholm vatten tar vi sedan ansvar för att avloppsvattnet kommer till ett verk där det renas till en så god kvalitet att det kan släppas ut i sjön igen. Våra ledningar har olika kvaliteter beroende av när de lades ned. De allra äldsta byts ut. Ledningarna från vattentornet används inte längre för distribution.
XI
Snöröjningen var usel under julhandeln, slutet av november till nyåret,
Upphandlingen av röjare gick fel och Staden fick efter rättslig prövning ta den entreprenör som lämnat anbud i tid och som hade 300.000 kr högre pris än den som man först fastnade för trots att anbud kommit in för sent.
På affärsgatan, Sturegatan, finns fortfarande mycket farliga isvalkar som behöver tas bort; vid tö är Sturegatan "tusen småsjöars gata" som bör åtgärdas då de snabbt kan frysa till is.
Vad har ni för krav på den nye, dyrare entreprenören?
Vi har höga krav på våra entreprenörer. Under julhandeln var situationen exceptionell. SMHI gick ut med en klass tre varning. Då får man räkna med allvarliga störningar i samhällsfunktionerna. I samband med klass tre varningen var det bekymmer med upphandlingen vilket gjorde att kommunen bara kunde röjas med styrkor som motsvarade 66% tillskillnad om upphandlingen varit klar. Det är ju naturligtvis inte bra. Utifrån detta tycker jag att våra medarbetare gjorde så gått de kunde.
Isbalkar på trottoarer är ett problem. Vi kan ha varit där och plogat på förmiddagen. Sedan skall fastighetsägaren skotta bort snö från sitt tak samma dag. Fastighetsägaren är skyldig att transportera bort snön som hamnar på gatan. Görs inte det och vi inte hinner tillbaka med plogen bildas balkar. Det är ju inte bra alls.
Vi för regelbundna diskussioner med fastighetsägarna om vi tillsammans kan hitta ett bättre sätt att röja snön.
XII
Vattentornet har haft en rejäl ledtid, från medborgaridé till dags att öppna kafét. Nu säger nämnden att ett kafé ska öppnas. När är det dags? Och vad räknar kommun med att behöva subventionera?
Några subventioner känner jag inte till. Det pågår förhandlingar just nu och som jag inte är insatt i. Enligt utsago skall en entreprenör vara på plats i år. Det handlar ju om att de måste få verksamheten att gå runt. I tidigare förhandlingar har det stupat på just det.

XIII
30 km/tim i stadskärnor ger bevisligen bättre trafikflöden, mindre avgaser och ökad säkerhet.
Har nämnden möjlighet att införa en sådan hastighetsbegränsning i city? Eller verka för den? Närpolischefen är beredd att diskutera frågan med de styrande.
Nämnden antog för ett par månader en ny trafik- och hastighetsplan. Vi kommer att ha hastigheterna 30, 40 och 60 kilometer i timmen på våra gator. 30 där det är särskilt viktigt utifrån trafiksäkerheten. Det får inte bli för långa sträckor med 30. Då tenderar tyvärr foten att bli tung och hastigheten ökar och förståelsen för varför det är just 30 minskar. Som ett exempel kommer större delen av Ursviksvägen att bli en 40-gata och där det blir 30 på en kortare sträcka vid gröna stugan och förbi övergångsställe. Givetvis kommer det fortsatt att vara 30 utanför skolor och dagis etc.
XIV
Sundbyberg har faktiskt haft båtförbindelse med Stockholm tidigare. Snart har vi mycket mera liv och rörelse i vår stad, särskilt i city. En båtförbindelse, kanske typ platt, täckt sightseeingbåt, skulle kunna bli ett added value för sundbybergarna men kanske också för stockholmare. Ja och till och med för turister. Kom och se Sundbyberg, STORstockholms lilla SAN FRANCISCO!
Är du för båt Jan?
Ja, jag är för båt och då helst båt med en så liten miljöpåverkan som möjligt. I detaljplanen för det nya kvarteret Tvättstugan på Hamngatan har vi därför tagit höjd i diskussionerna om just en båtbrygga. Jag har även fört samtal med ett antal båtentreprenörer. Idagsläget ser de inte att det finns tillräckligt med underlag för en linjebåt. Men jag tror att det kan komma att ändra sig inom kort. Det är ett smidigt och bra transportsätt.
XV
I Din nämnd har konkretiserats ett förslag till "återanvändningsindustri" att placeras i Rissne. Berätta!
Vår stad är bundna till ett avtal där vi skall försörja med möjligheten till återvinning. Vi måste snart lämna Kvarnkullens ÅVC då vi inte äger marken där och den är tilltänkt för andra verksamheter av markägaren.
Varför inte göra något spännande. Jag med flera har därför varit och tittat på en kretsloppspark i Göteborg som är mera av ett utflyktsmål än en återvinningscentral. I Göteborg kommer medborgare för att slänga det som för dem är skräp. In kommer man i en stor hall där anställd personal frågar om de får ta den gamla stolen, trasiga gräsklipparen, kakelugnen etc. sedan renoverar de materialet och säljer det till förmån för idéella organisationer i en secondhandbutik med tillhörande café. I området finns även en kretsloppsslinga dit skolbarnen och andra intresserade har möjlighet att strosa runt och lära sig mer om hur vårt kretslopp fungerar.
Men det bästa av allt! Genom att det mesta du har med dig tas om hand i den stora välkomsthallen så är det väldigt lite som du till sist lämnar ifrån dig i de traditionella ÅVC-conteinrarna.
XVI
En multisportarena och dess placering har utretts och diskuterats i partierna det gångna året. Varför skulle inte nuvarande idrottsplatsen duga att utveckla? Det mesta från sportsynpunkt ligger ju där. Markvärdestegringen?
Mest av utrymmesskäl. Som exempel. Friidrottsklubbarna kan idag inte rymma en 400 meters oval. Den är bara 360 m. det innebär att de inte kan anordna tävlingar på nuvarande IP. Då föddes tanken om en multihall på IP om vi kunde finna en annans plats för friidrotten. Inget är beslutat och inget är hugget i sten. Det pågår många diskussioner. En är att anlägga en anläggning för idrottsändamål i St Ursvik.
XVII
Downtown kommer in i ett förtätningsskede. Vad väntar oss?
Ett ännu trevligare och upprustat centrum med både nya medborgare och näringsverksamheter. Det är klart att all nybyggnation stökar till det under själva byggskedet. Men då ska man komma ihåg att det är det som ger staden nya intäkter och möjligheter.
XVIII
Nya skolor ska byggas eller tillbyggas. Var är aktuellt nu. Hur mycket investeras?
Vi planerar just nu att bygDga till och om Lilla Alby skola, Lilla     Ursviksskolan och Duvboskolan. Vi bygger en helt ny skola i Stora Ursvik. Allt är ju avhängigt när byggena kan komma igång utifall planer och bygglov överklagas. I runda slängar 500 miljoner kronor.

                              -Sieur Athos-feb-13-

 

 

 EN STAD MED
MED BRED VÄLFÄRD
FÖR ALLA!
Sieur Athos samtalar med
oppositionsrådet Johan Storåkers (FP)
om politiken i stan

I
Du var i USA under presidentvalets spurt och då NY-maraton var tänkt att gå.
Siktade du in dig på en del valknep och/eller var det maraton som gällde (och som ställdes in)? Sandy var ju också där i den vevan! Något du kan berätta om?
Jag åkte till USA både för att följa New York Marathon och valet men även för att uppleva "The Big Apple" i stort. Det var en besvikelse att NYC marathon ställdes in men förklarligt med anledning av de problem som många människor i regionen drabbades av med anledning av Sandy. Det är alltid intressant för en liberal med en kommunikativ ådra att följa det amerikanska valet med alla dessa speciella ingredienser och kännetecken. Jag stödjer Obama så jag är nöjd med resultatet. Staden New York var som vanligt full av energi även om vädret inte var så bra.
II
Stadens budget för 2013 är nu tagen. I Folkpartiets budgetförslag satsar ni på höjda lärarlöner, ökad kvalitet i äldreomsorgen och idrott och fritid. Berätta hur och var ni vill ge mer pengar än i den fastställda budgeten.
Exempel på extra satsningar som vi i Folkpartiet prioriterar är följande:
1.Satsning på lärarlöner 4,75 mnkr
2.Satsning på mindre barngrupper i förskolan 4,5 mnkr
3.Satsning på kompetensutveckling inom skola och förskola 2 mnkr
4.Personalförstärkning inom äldrevården 3,5 mnkr
5.Satsning på anhörigstöd och ledarskapsutbildning i äldrevården 1 mnkr
6.Förebyggande friskvård inom äldrevården 1 mnkr
7.Göra det populära seniorkollot permanent 0,3 mnkr
8.Satsning för att minska hemlösheten 0,5 mnkr
9.Höjt föreningsbidrag 1,5 mnkr
10.Införa en musik- och kulturskolepeng 1,5 mnkr
11.Avsätt pengar för att utreda framtida behoven av idrottsanläggningar för organiserad och spontan verksamhet 0,4 mnkr
III
Vi har gått in i en lågkonjunktur med redan höga arbetslöshetstal. Den kan bli lång. Du vill se att unga arbetslösa får 75 % av lägsta lönen i yrket ifråga. Facket måste då vara med i bilden och denna lösning kan alltså bara gälla fackliga yrkesområden. Hur ska man få igång detta i Staden snabbt, nu?
Staden kan gå före och anställa ungdomar i den lokala offentliga verksamheten, så att personer får arbetslivserfarenhet, bra självkänsla, del av en arbetsgemenskap och en merit inför framtiden. Vidare kan staden föra en dialog med det lokala näringslivet och andra arbetsgivare inom t.ex. folkrörelserna för att uppmuntra till s.k. ungdomsavtal.
IV
Bland andra åtgärder som nämns i detta sammanhang är ändringar i arbetsrätten, större differentiering i lönerna, praktik- och lärlingsplatser. Vettigt, men kan möjligen bli av fullt värde i nästa lågkonjunktur! Ökad inhemsk efterfrågan genom stimuli är nog receptet nu. Där finns massor i miljonbyggandet, tex 400.000 – 500.000 badrum som behöver renoveras eller göras om. Nåväl, ser du någon möjlighet för politiken att stimulera efterfrågan här i Staden genom tidigareläggande av investeringar i plan för 2014 och 2015? Fler renoveringar i Förvaltarens bestånd?
Det är idéer som är värda att diskutera.
V
2011 utbetalades 2.160.930 kr i försörjningsstöd utöver den norm som regeringen fastställt. Kostnaderna fördelade sig på tandvård 976.842 kr hyresskulder 657.972 kr, sanering 221.550 kr, glasögon 104.362 kr och hemutrustning 102.392 kr. Och ser vi på senaste inkomststatistiken, den för 2010, har vi i Staden 3149 personer i åldern 20-64 år som tjänar mellan 20 tkr och 100 tkr om året. 1945 av nämnda personer har årsinkomst under 60 tkr.
990 i är åldern 20-24 år och 643 i åldern 25-29 år. Med dessa siffror, civilstånd, rik mormor, arv och allehanda bidrag och avdrag obeaktat, förstår man att minst 12 % av de i arbetsför ålder (2010 var det 25537 personer i intervallet 20-64 år) springer på kanten till betydande svårigheter. Också de arbetslösa, som i oktober i år var 1189 öppet arbetslösa och 616 i program med aktivitetsstöd, tillkommer.
Är ni politiker fokuserade på fel saker, "välhängda" i systemet eller vågar inte gå utanför fyrkanten? Som Alexandra Pascalidou sa inför KFs politiker: bry er inte om oss vanliga medelklassare. Vi klarar oss själva. Fokusera på de utsatta!
Självklart ska vi fokusera mycket på de utsatta, men vi socialliberaler vill bygga ett välfärdssamhälle som ger möjlighet till ett värdigt och innehållsrikt liv för breda grupper.
VI
Simhallen väntar på bygglov. Ritningarna är inte klara. 126 mnkr investeras
i ombyggnad inkl inventarier. Underhåll och drift är beräknat till 25,2 mnkr.
Beräknad extern intäkt 7,4 mnkr. Årskostnad efter intäkt är 17,8 mnkr. På årsbasis är det 160.000 bad. I september 2014 står badet klart enl plan.
För att nå intäkten 7,4 mnkr krävs då ett inträde per b a d om kr 46,25 vid oförändrat antal bad. Efter avdrag för intäkten återstår 17,8 mnkr av drifts- och underhållskostnaderna. Per invånare krävs därför 445 kr varje år. Eller per skattebärare, ca 30.000, 593 kr varje år.
Anser du kostnadsbilden för badare och skattebetalare rimlig? Det förefaller svårt att få ut 46,25 kr per bad, så förmodligen måste skattebetalarna ge mer. Kanske det dubbla?
Vi är för en bra simhall i Sundbyberg och är beredda på att det "tar en del av den offentliga kakan". Det är viktigt för oss inom Folkpartiet att stimulera idrott och folkhälsa. Angeläget är att så många medborgare som möjligt kan simma. Simning och tillhörande aktiviteter är väldigt nyttiga, oavsett om de sker organiserat eller spontant.
VII
Frågan om multisportanläggning var uppe för mer än två år sedan och ombyggnaden av simhallen förklarades då vilande. Sedan hände intet. Nu väntar simhallen på bygglov och multisportanläggningsfrågan utreds detta år. Vad vill Du och ditt parti i projektet Friidrott Sundbyberg, som det heter? Samtidigt: varför måste det vara en 400 metersbana, enligt vad du säger? Nu är banan 369 meter. 30 meters ökning på två kurvor borde vara lätt som en plätt! Om det nu ska vara nödvändigt. Och rakorna kan väl inte vara problem?
Vi har ännu inte tagit ställning i multisportanläggningsfrågan.
Vi vill ha en 400-metersanläggning för att kunna ha tävlingar på som gör att Sundbybergare kan tävla på hemmaplan samt sätta staden på kartan i en tid när det är större konkurrens om uppmärksamhet i idrottsstockholm.
VIII
Du har initierat en behovsutredning när det gäller idrottsplaner i stan.
Vi ska ju vara ungefär 65000 invånare 2025, så det lär väl bli en del.
Eljest kan man fundera över hur lite gräsplanen och banorna etc på Sundbybergs idrottsplats synes utnyttjas, framför allt dagtid. Och Ör försvann ju ur bilden som idrottsplan överhuvudtaget. Har vi så mycket mark kvar som passar för idrottsplaner av olika slag? Konkurrensen om stans mark ökar och den blir allt dyrare. Milot?
Den lokala idrottsrörelsen måste öka sitt samarbete med skolan för att anläggningarna ska komma till nytta under stora delar av dygnet. Vidare är det många ungdomar i skolåldern som måste röra sig mera. Vi håller på att få en folkhälsobomb med sämre fysiskt utrustade killar och tjejer än i tidigare generationer. I Milot vill vi ha mycket idrott och friskvårdsaktiviteter och en analys av all tillgänglig mark är något utredningen bör titta på. Nu är en ridanläggning på gång i Milotområdet och det har Folkpartiet slagits mycket för. Det är viktigt med jämställdhetsaspekten inom idrottspolitiken. Jag vill även slå ett extra slag för spontanidrottsplatser som ska prioriteras tidigt i stadsbyggnadsprocessen när nya områden planeras.
IX
Du har med framgång fortsatt driva folkpartiidén om att göra stan till en Cykelstad. Är du nöjd med den cykelbanevision som föreligger och när blir ett första cykelbokslut aktuellt tror du? Ska cyklisterna räkna med snöplogning och halkbekämpning innan de ska iväg till jobbet?
Jag är nöjd med att vi kommit en bit på vägen. Mina folkpartikollegor Nina Lundström och Henrik Persson har även varit mycket aktiva i ämnet. Vi kommer hela tiden bevaka cykelpolitiken och fortfarande finns mycket att göra. Det handlar även om samverkan med närliggande kommuner då detta är en regional fråga. Första cykelbokslutet kanske kan komma under nästa år.
X
En hel del kommuner har låtit bidragen till idrottsföreningarna ligga stilla under många år och några har till och med sänkt bidragen. Folkpartiet vill i sin budget för 2013 höja bidragen med 1,5 mnkr. Varför? Vet man vad idrottsföreningarna – som är bidragstagare – får in i pengar på andra vägar?
Idrotten är Sveriges största folkrörelse och bidrar enligt forskning med mycket samhällsnytta, även om det bland så många aktiva medlemmar självklart finns avarter. Men ur ett mentalt, socialt, fysiskt och folkhälsoperspektiv gör idrotten en stor insats och är väl värd allt stöd. Jag vet att föreningarna får in pengar via sponsorer, medlemsavgifter, evenemang m.m. men har inga problem med det.
XI
En högstadieskola behövs. Var ska den ligga anser du? Gymnasiefrågan är lagd på is pga bristande balans i utbud och efterfrågan. Men skulle inte ett riktigt starkt gymnasium kunna konkurrera i en marknad på över 200.000, ja ännu fler invånare och med regionens bästa kommunikationer?
Det finns ett överutbud på gymnasier i regionen. Vi ligger nära Stockholms stad med attraktiva gymnasier och har mycket bra kommunikationsmöjligheter. Dock utesluter inte Folkpartiet ett eventuellt nytt gymnasium om några år. En ny högstadieskola kanske kan ligga i Ursvik med tanke på expansionen i området.
XII
Det klankas ideligen på våra skolor och skolresultat.Hur ska man komma till rätta med bristerna en gång för alla enl Folkpartiet?
Skolor och förskolor i Sundbyberg ska hålla en hög kvalité med välutbildad och behörig personal, inte minst viktigt är att det finns många behöriga pedagoger i förskolan. All verksamhet ska utgå från individen och dess behov av utveckling. Valfrihet inom skola och förskola tycker vi är bra. Politiken för utbildning måste ständigt utgå ifrån individen. Det krävs en liberal ideologisk revolution på detta område. En stor del elever når inte upp till målet godkänt och drabbas av livslånga kunskapsluckor på grund av en kravlös skola. Att ställa krav på både elever och lärare är att bry sig. Genom kontinuerlig kunskapskontroll, stödinsatser för de med speciella behov, nolltolerans mot mobbing, ordning och reda ökar vi möjligheten att lyckas. Vi tror att ett starkt ledarskap och välutbildad personal bidrar till en attraktiv skola med fokus på kunskap och lärande. Utan starka pedagogiska ledare lyfter vi inte skolan. Att stimulera ökad lönespridning, karriärutveckling och olika pedagogiska initiativ ser vi som en viktig del i att stärka skolorna i Sundbyberg.
XIII
I en förskola i Gamla Stan får eleverna inte kalla varandra vid han eller hon. Det ska heta vän, vänner, Och skulle man nödvändigtvis behöva säga han eller hon ska det heta hen som i feminist- och bögkretsar. Leksakerna ska vara neutrala på sätt att alla ska leka med alla slags leksaker, bilar, dockor etc.
Den här metoden är troligen olaglig och stridande mot vår konstitution. Vad säger du och ditt parti om detta. Tar avstånd? Förblir åskådare? Applåderar?
Arbetet med att bryta stereotypa könsroller måste börja i förskolan. Du ska kunna kalla människor för han och hon men hen kan användas som ett komplement. Det finns människor som inte vill definieras som man eller kvinna och då är hen ett bra ord att använda. Individen ska själv få bestämma vad den vill bli kallade för. Självklart kan metoderna diskuteras vad gäller åldern. Extra noggrant är det då det gäller unga individer.
XIV
Det är snart julavslutning i skolorna. Man får inte gå i kyrkan, prästen får inte tala och välsigna, man får inte sjunga vilka psalmer som helst. Om samma gäller skolans ev aula är oklart. Nåväl, detta outtröttliga, mångkulturella dribbel är ofattbart. Hur orkar man. Vem ska man slå på? Vad har folkpartiet att yttra i detta spörsmål?
Vi anser att det ska gå att ha skolavslutning i kyrkan och där ska man få sjunga psalmer om så önskas.
XV
Vad vill folkpartiet betr stärkandet av downtowns attraktionskraft? Stadskärnan kan bara bli lockande och skapa underlag för olika aktiviteter om Staden satsar ordentligt på attraktion och lust. Vill ni tex rusta upp den kommunhyrda Bristolteatern till lämplig mindre konsertsal med möjlighet till digitalbio? Eller är det något annat ni kan vilja för citys kulturella liv?
En bio i centrala i Sundbyberg är viktigt, men var den ska vara bör diskuteras av olika relevanta aktörer. Jag anser att vi måste utveckla centrum så att modernitet går hand i hand med de fina äldre butiker som finns. Ett bra exempel på detta är satsningen kring Signalfabriken som jag tycker verkar spännande. Vidare är det bra att det kommer ett hotell till centrala Sundbyberg och på sikt vill vi gräva ned järnvägen.
XVI
Du har skapat en kampanjplattform och du har redan börjat inspirera medarbetare och partifolk med bla: "Snart är det supervalåret 2014 så vi måste ta vara på all den tid vi kan få till den ideologiska kampen!" Du verkar inställd på att ta minst två mandat till! Vad kan bli nytt i kampanjarbetet tror du?
Självklart kan vi hitta nya metoder men framförallt anser jag att vi måste blir mer synliga som parti och genomföra ett mycket stort antal samtal med Sundbybergare. Vi är några i partiet som bl.a. är positiva till dörrknackning och det är viktigt att politiker inte bara syns när det börjar analkas val.
                                   - Sieur Athos - dec 2012 - 

Kommunens Styrelseordförande Jonas Nygren. I bakgrunden ser vi en del av alla tidningsklipp och bilder från ordförandekarriären. Bild: mittsundbyberg.se

 

          VISST ÄR DET ROCK´N´ROLL!

Sundbyberg är i ledarposition när det gäller bla kommuners tillväxt, lönsamhet och kommunikationer. Under hösten lär vi kunna få besked om vår framtida Fjärrvärme, Järnvägstunnelns realiserande och om ett Stadshus i downtown blir av.

 

I röret  finns tex: Bostäder - från 41 tusen invånare till 65000 om dryga tio år, Nya simhallen, Tvärbanan till Kista/ Helenelund påbörjas, Swedbanks HK klart och besked i SEBs fastighetsfråga, Stora Ursviks fortsättning, Förnyelse av Hallonbergen och Ör, Skolor, Karaktärsskapande höghus vid Landsvägen, Tuletorget och kanske i Hallonbergen, Sköna entréer, Studentbostäder, Sportanläggningar bla Multiidrottshall och Ridhus, Digitalbio, Promenadstråk samt Cykelbanor i långa banor...

 

Mjuka saker då? Välfärd, omtanke, få erkännande eller bli sedd, må bra, ha det bekvämt, känna sig trygg finns där hela tiden och är sånt som är utomodentligt viktigt och tillhör arsenalspetsen för partisympati och röster.

 

Det händer verkligen mycket på vår väg mot en riktigt modern och attraktiv stad. Visst är det Rock´n´Roll!

 

Inför den 2a halvleken av mandatperioden följer här nedan sajtens Sieur Athos samtal med Kommunens Styrelseordförande Jonas Nygren (S), som sedan två år leder det politiska arbetet i vår stads enastående tillväxt.

S, MP, C och KD utgör den rödgröna alliansen. Kommunen har en synnerligen kunnig och alert Opposition i de fyra övriga partierna, nämligen M, FP, SD, och V, en viktig förutsättning för spänsten i det politiska utvecklingsarbetet.

                                           - Sieur Athos -

ANDRA HALVLEK HAR BÖRJAT! SAMTAL MED JONAS NYGREN

Från logistiksynpunkt finns det mycket att önska när det gäller sop-/ avfallshanteringen. Invånarna har fått en hel del obekvämligheter på halsen. Omfattande sortering och kvittblivning.

Avfallsutredningen har nyligen kommit med sitt betänkande. Miljöminister Ek sa vid presskonferensen kring betänkandet följande:

" ...jag vill att det ska vara enkelt för hushåll och andra att sortera och lämna ifrån sig sitt avfall. Detta kräver utbyggnad av hushållsnära insamling..." Utredningen vill att kommunerna tar på sig hela ansvaret. Det här skulle innebära ett viktigt och riktigt skifte. Vad säger du om detta?

 

Bra! Det är dags. Jag tycker att kommunerna ska ta det ansvaret. Då skulle vi kunna samordna avfallshanteringen med städningen. Det skulle isåfall både bli renare, och kommunen skulle faktiskt kunna spara pengar på det. Så jättebra förslag!

 

II

En bussresa från tex city till Hallonbergen är ingen bekväm, njutbar historia. Bussens inredning med nivåskillnader och vassa hörn, skrammel, många decibel inne och ute och gatornas/vägarnas bubblor och stenläggning ger påtaglig obekvämlighet. Kör bussen sedan innan man hunnit sätta sig så blir det en ed inombords.

Uttrycker kommunen någon gång sin efterfrågan på busskvalitet? Om så, hur gör man det?

Genom att åka över farthinder och stenläggningar ska vi passagerare "ta hand om" fartsyndarna som egentligen är polisens jobb och för vilket den fått resurser. Här behövs också ett rejält skifte i synsättet. Är du beredd att verka för att alla gupp och stenläggningar på bussgator och -vägar kommer bort?

 

Vi brukar ibland komma med synpunkter, men det är SL som bestämmer över lokaltrafiken i stockholmsregionen. Jag är absolut inte beredd att ta bort alla gupp och stenläggningar. Vissa tror att farthinder placeras ut lite hipp som happ, men det görs verkligen undersökningar innan det bestäms. Och på bussgator är vi extra försiktiga med farthinder. Det där guppet man tycker är obekvämt har säkert räddat liv, det kanske tröstar lite.

 

III

Till stans största detaljhandelsplats, Hornbachs Bygg- och Trädgårdsmarknad med nästan 20000 kvm butiksyta, 165 anställda och 60000 artiklar, finns ingen bussförbindelse! Mycket märkligt eftersom kommunen uttryckt glädje över etableringen. Jo, förresten det finns en nattbusshållplats utanför entrén! Vad kan Du eller Kommunen göra för att invånarna i city som saknar bil ska kunna åka buss till och från denna mycket intressanta marknad?

 

Det är en förhandling med SL.

 

IV

 

Om ett år är Signalfabriken igång på allvar. Vasagatan – Landsvägen kommer att få en fin gatumiljö för nästan 20 mnkr. Om inte kv Bankens ombyggnad samt renoveringar och nybygge på andra sidan Landsvägen stör alltför mycket blir det hur bra som helst. Sturegatan, affärsgatan, är tidigare utlovad en facelift. När kan den bli av så att inte Sturegatan förlorar i dragkraft och status? Dessa båda köpställen ska ju tillsammans kunna öka stadskärnans attraktionskraft.

Det är dags för en facelift, jag håller med! En upprustning av Sturegatan och centrum pågår. Vi har avsatt 30 miljoner kronor för att förbättra Sturegatan, Järnvägsgatan och Esplanaden. Det kommer att påbörjas nu under 2012.

V

I city finns bara Bristolteatern för evenemang med ca 150 gäster.

Friteatern hyr. Andra hyr av Friteatern tex Jazzlubben. Lokalen är sliten. Stan har inte något nytt när det gäller evenemangslokaler i city.

Inte ens Signalfabriken som kunde ha utrymme för en sådan lokal

får någon. Hallonbergen får nu en digitalbio. Kunde inte Kommunen "anektera" Bristol och Veidekkes Aula för att lösa nämnda typ av lokalbehov och även ge city en digitalbio?

 

Ett vallöfte från oss socialdemokrater var att hitta fler lokaler för föreningar och kulturevenemang. Det är inte något vi glömt. Bristol hyr kommunen redan, och teatern hyr då i andra hand. Men du har rätt, det finns alldeles för få lokaler, och vi jobbar för att hitta fler. Digitalbioutrustning har upphandlats i Kulturcentrum, Hallonbergen!

 

VI

Fjärrvärmefrågan lär närma sig ett svar efter att Norrenergi för vår stad och Solna förhandlat med kommuner och aktörer i grannskapet om samverkan. Föreligger redan ett förslag till lösning hos Kommunen för granskning? Och kommer det hela upp i Kommunfullmäktige innan årets slut?

 

Det finns inget klart förslag än, men det kommer innan årsskiftet.

 

VI

En annan vänta-och-se-fråga är järnvägens förläggande i tunnel.

Stadshus Infrastruktur har ett bra tag hyst förhoppning om relativt snart besked om go. Det gäller finansieringsfrågan.

Vad kan du berätta? Ser du något ljus i tunneln?

 

Ja, det går som tåget! Stadshus Infrastruktur sitter med trafikverket nu och utreder. Det är klart inom några månader, och då vet vi mer exakt hur det kommer att gå till – och såklart kostnaden. Det är segt med alla dessa utredningar – men det är viktigt att det blir bra.

 

VII

Man säger att ett finansierat fyrspår för Mälarbanan skulle ta sex år att bygga, tex 2014-2020. Men hela sex år kan väl inte avse själva tunneln här i stan? 10 meters djup och 300 meter med moderna arbetsmaskiner borde gå relativt snabbt att åstadkomma. Vad vet du om detta?

 

Problemet är att tåg plus pendeltåg måste rulla samtidigt som det byggs nytt. Hade vi kunnat stänga av hela järnvägen, riva upp marken och bygga fyra nya spår direkt hade det gått snabbare – nu tar det tid. Tyvärr. Exakt hur lång tid det kommer ta i just Sundbyberg vet jag inte, men sex år låter lite mycket.

 

VIII

Ett nytt gymnasium var högst aktuellt för ca ett år sen. Man letade lämplig lokal. Det var ju ett mycket bra förslag som fanns då, nämligen en kombinerad högstadie- och gymnasieskola närstående näringslivet. Då vi nu kanske kan få två stora bankers HKn i stan borde väl idén realiseras snarast möjligt och en av skolans specialiseringar kunna vara finansiering/bank för elever med Handelshögskola eller motsvarande i siktet. Vad hände? Vad blir det?

Idag finns det en överetablering av gymnasieskolor i hela Stockholm. Elevkullarna blir mindre - samtidigt som det hela tiden startas nya gymnasieskolor. Vad som är mer aktuellt just nu är att starta ett nytt högstadium i Sundbyberg, förhoppningsvis inom två år. Det kan senare utvecklas till ett gymnasium om det behövs.

 

IX

Man kan utan att överdriva säga att skolfrågorna klättrar utmed

Kommunfullmäktiges plenisals väggar. De tar aldrig slut. Mest gäller det ifrågasättande och klankande. I svaren som ges nämns nästan alltid att stan satsar störst skolpeng i landet. Och vem vill tro att det är fel på våra lärare. Så goda förutsättningar kan man väl säga föreligger. Felet ligger givetvis i det elevmaterial som stoppas in i skolsystemet. De som inte klarar sig eller kommer efter saknar bejakande av att lära samt studiestimulerande miljö hemma. Eller så har de helt enkelt inte fallenhet för att studera. För utländska elever gäller annat, tex kultur, religion, aldrig gått i skola, kan inte svenska. De är i en division för sig.

Demokratin när det handlar om skolfrågor skulle säkert vinna på att KF-ledamöter med skolfrågor som huvudintressse samlades till seminarium höst och vår gärna med expertis utifrån som kunde informera från sina områden, sina erfarenheter.

Vad säger du och ditt parti om skolan i Sundbyberg?

 

Skolan har verkligen varit vår största utmaning, men nu börjar det äntligen gå åt rätt håll. Det finns mycket pengar i Sundbybergs skolor, och resultaten är bra fram till årskurs sex. Vi har störst utmaningar i högstadieskolan. Bland annat för att vi har många elever som inte har svenska som modersmål. Vi har på det sättet större utmaningar än våra grannkommuner. Men jag tror att resultaten ska fortsätta förbättras – det har de gjort de senaste åren.

- Vi har haft ett kommunfullmäktige om bara skolfrågor. Tyvärr blev det inte en så bra diskussion, oppositionen verkade tro att det var ett bra läge att ljuga så mycket som möjligt. Men i oktober under demokrativeckan kommer vi ha kommunfullmäktige dit jag verkligen hoppas att många kommer!

 

X

Du har nyligt nämnt att stans invånarantal lär bli 65000 år 2023.

Är stan i princip "färdig" då tror du och Kommunens mark för exploatering slut? Tunnellocket som kan bli av håller inte för husbyggen,sägs det. Förvaltaren är stans största markägare och bakgrunden därtill är en särskild historia. Men kanske är det så att det räcker med direktiv till Stadshus AB för att kunna nyttja Förvaltarens mark?

 

En stad blir aldrig färdig. Det går alltid att utveckla mer! Och ja – det ska räcka med ett direktiv.

 

XI

Nå, hur ser Kommunens halvårsbokslut per sista juni 2012 ut?

Är Du nöjd? Fortsätter skatteintäkterna att öka samtidigt som kostnadsökningarna i all stans tillväxt är måttliga?

 

Ekonomin ser väldigt bra ut. Skatteintäkterna fortsätter öka, och vi kommer redovisa ett stort överskott även i år. Men vi får inte bli övermodiga och tro att det alltid kommer vara goda tider - Sundbyberg är beroende av hur det ser ut i resten av landet

 

XII

Oppositionens M och FP säger att man kommer att lägga ner Stadshus AB om man vinner valet 2014. Man vill närmast att Förvaltaren återgår till att vara kommuns bolagskoncern. Som förr alltså i stort.

Stadshus AB kan alltså bli en valfråga. För sundbybergaren är Stadshus ABs låtanden och göranden inte direkt genomskinliga. Hur ser du på Stadshus AB idag? Har strukturer, effektivitet och transparens utvecklats på sätt du trodde vid starten? 

 

Stadshuslösningen är en modell som finns i nästan alla kommuner där man har flera stora bolag, som vi ju har. Det är bara Moderaterna och Folkpartiet i Sundbyberg som är emot det. Jag tror absolut inte att det blir någon valfråga. Jag tror många sundbybergare håller med mig om att skolan och bostadsbristen är de verkliga utmaningarna. Stadshus AB är ett bra sätt att få mer valuta för de enorma tillgångar vi har.

 

XIII

Får konglomeratet - Kommunkoncernen och Bolagskoncernen – dig ibland att undra om fråga eller åtgärd verkligen gynnar medlemsflertalet samt om tagna kostnader hamnar rätt?

 

Vi utvärderar alltid ägarstrukturer. Men vi bedömer att den struktur vi har idag säkrar en professionell styrning av våra bolag. Vi vet efter de utvärderingar vi gjort att ägarstyrningen behöver utvecklas – men vi har tagit ett steg i rätt riktning med koncernbildningen.

 

XIV

Vi är mitt i mandatperioden. Två år till nästa val. Blir det ett alliansval av något slag, tror Du? Hur ska Du och ditt parti bryta den negativa mandattrend som bilden nedan visar (1970-2010)? ( Ljusröda liggande staplarna. Antal mandat 1970-2010, räknat uppifrån. Ur Wikipedia.)

 

 

 

 Jag tror att blockpolitiken är död. Jag tror varken att svenska folket eller de små partierna vill ha det så låst som det är idag. Blockpolitiken låser politiken. Under denna mandatperiod hoppas jag att Sundbybergarna känner att vi håller vad vi lovat. Just nu byggs förskolor, resultaten i skolorna går äntligen åt rätt håll, centrum

                                   - Sieur Athos Sep 12 -

 

 

 

         KULTUR OCH FRITID

       VISST VILL VI HA DET!

Annika Hirvonen, (MP), Ordförande för Kultur- och Fritids-nämnden, berättar i samtal med  sitens Sieur Athos om vad medborgarna kan förvänta sig ifråga om kultur och fritid 2012.

 

Annika Hirvonen är

Ordförande för Miljöpartiet de gröna i Sundbyberg,

Ledamot i Kommunfullmäktige,

Ordförande för Kultur- och Fritidsnämnden,

1:e Vice ordförande i Kommunstyrelsens utskott för vissa jämställdhets-, upphandlings-, måltids- och personalfrågor,

Ledamot i Kommunstyrelsens Krisledningsnämnd.

Har varit med i officiella politiken sen 2008.

Privat studerar Annika juridik vid Stockholms Universitet

I
I budgeten för 2012 har nämnden fått 99 milj kr, en ökning med nästan 10 miljoner kronor jämfört med året innan. Hur fördelar sig de 99 miljonerna på Kultur resp Fritid? Är det något du äskat för men inte fått Fullmäktiges gehör för?

 

Det beror på vad man lägger in i vad. Fritid omfattar ju även kultur medan folkhälsa, som är ett annat av nämndens ansvar, är bredare än både kultur och fritid. Ska man dela upp kan man väl säga att kultur av olika slag får ca. 44 mnkr medan idrotten och annan fritid för barn- och unga får ca. 50 mnkr.

 

Budgetarbetet är en diskussion som förs mellan oss fyra partier som styr Sundbyberg, Miljöpartiet, Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet. Det är inte fråga om att var och en ska slåss för sin nämnd, utan att gemensamt komma fram till bra prioriteringar. Det tycker jag att vi har gjort.

 

II
Vad har budgetökningen använts till?

 

Vi förstärker på ungdomsmottagningen, vi satsar för att bli av med köerna till dans, drama och musikskolan, vi satsar på Ursviks motionsområde, på mer personal när det nya biblioteket öppnar och på sommaröppet på mötesplatserna för unga. En del är även uppräkning av löner och andra kostnader.

 

III
Hur fördelar sig kulturpengarna på kulturområdena Biblioteket/Skolbibliotek; Allmän kultur och KC; Musikskolan; Föreningar och Museum/Park? Något som särskilt glädjer dig i denna fördelning?

Särskilt glädjande är satsningen på barn- och ungas kulturutövande genom att vi möjliggör för alla att få en plats inom sex månader. Jag ser även fram emot ett närmare samarbete med Marabouparkens konsthall nu när vi tar över ansvaret för finansieringen.

 

Fördelningen är 23 mnkr till biblioteken, 10,5 mnkr till Kulturcentrum/allmänkultur, 5,4 mnkr till musikskolan, 1,5 mnkr till kulturföreningar och 2,3 mnkr till Marabouparken och Hembygdsmuseet.

 

IV
På fritidssidan har vi posterna Fritid; Idrotts- och rekreationsanläggningar; Föreningsbidrag; Koloni; Simhall; Folkhälsa och Ungdomsmottagning. Hur ser fördelningen av "fritidspengarna" ut? Glädjeämnen?

 

Att vi satsar på vår redan mycket välfungerande ungdomsmottagning känns viktigt när allt fler unga mår allt sämre psykiskt. Vi förstärker både vad gäller kurator och barnmorska, totalt med en tjänst. Även satsningen på Ursviks motionsområde har varit efterlängtad. Sedan ska vi ju inte glömma bort att vi förbereder utbyggnaden av simhallen. Det är nog det som är mest spännande!

 

V

Berätta lite om Nämndens uppdrag och mål i år.

Om jag beskriver vårt uppdrag fritt skulle jag säga att det handlar om att erbjuda människor möjligheter till engagemang och en meningsfull fritid i syfte att göra Sundbyberg till en bra stad att leva i och bygga hälsa och välbefinnande. Särskilt fokus ligger på barn- och ungdomar, funktionsnedsatta och pensionärer.

Nämndens uppdrag och mål m.m. kan läsas i detalj i vår internbudget för 2012.

 

VI
Det ska skapas ett Sundbybergskort. Vad ska det användas på för sätt?

 

Det här är en ny idé som vi vill pröva. Tanken är att tydliggöra för sundbybergarna vad man får för sina skattepengar om man bor i Sundbyberg. Vi satsar mycket på kultur- och fritid. Exakt vad som ska ingå återstår att se, kanske olika rabatter m.m.

 

VII
Om ett år öppnar Stadsbiblioteket sina nya lokaler på Esplanaden. Vad blir nytt där ifråga om teknik, medier och mötesplats? Antalet utlåningar av böcker synes viktigaste för kommunerna då man vill bedöma bibliotek. Nämndens mål är också att öka utlåningen och kunna möta bla närkommuners siffror. Är det så intressant? Mötesplats och antalet besökare borde väl vara det avgörande?

 

Vi har målsättningen att öka både besöksantalet och utlåningen. Jag håller med om att biblioteken fyller en viktig funktion som just mötesplats och många använder biblioteken till att läsa tidningar och böcker på plats även utan att låna.

Även i anslutning till det nya biblioteket kommer det att finnas ett café. Det blir en särskild förälder-barnavdelning och studieplatser. Vi kommer också att fortsätta utveckla utbudet av nya medier.

 

VIII
När kan vi gå på den nya digitala bion i Hallonbergen? Det blir ju väldigt bra om man gå och se tex en konsert från Musikvereinigung i Wien eller ett stort sportevenemang! Vad kan en digitalföreställning komma att kosta i runda tal?

 

Upphandlingen av digital bio pågår. Pengarna till inköpet är redan avsatta, så jag hoppas att det ska bli snart! Ännu har vi inte diskuterat biljettpriser. Det kan nog komma att variera, men syftet är ju att vanligt folk ska ha råd.

 

IX
Det talas om social hållbarhet i Nämndens budgetskrivning. Vad menas med det egentligen?

 

Inom begreppet social hållbarhet ryms sådant som tillgänglighet, jämställdhet och barnfattigdom.

 

X
Prioriterade områden – för alla nämnder - är att utjämna skillnader i barn och ungas liv som kan hänföras till barnfattigdom. Barnen ska få sina rättigheter enligt barnkonventionen tillgodosedda är det tänkt och få vara med och tycka och bestämma mer. Vad händer i Barnrådet? Motsvarande ska gälla för ungdomar. Hur ska det senare gå till?

 

Tanken är att man i alla beslut som rör barn ska ta hänsyn till barnets perspektiv. Vi vill hitta nya former för att involvera barn när vi fattar beslut. Ett bra exempel på detta var ett besök på mötesplatsen för unga, Stationen, i centrala Sundbyberg. Ett fyrtiotal ungdomar delade med sig av sina förslag til oss politiker. Det finns ett väldigt stort engagemang som vi vill ta vara på. Barnrådet har precis tillsats och att förverkliga barnkonventionen är centralt för deras arbete.

 

XI
Biblioteken ska köpa in media på de olika språk som förekommer i stan och förmedla lån via internationella biblioteket. Finska ska bli ett servicespråk.
Minoritetsgruppernas rättigheter ska stärkas och stan ska underlätta för dem att behålla och utveckla sin kultur och sitt språk.

Det här verkar vara "anteintegrering". Mångfald har blivit ett slagord på något sätt. Varför inte skärpt, obligatorisk svenskundervisningen istället så att förutsättning för att bo och arbeta och umgås med svenskar här uppstår? Kan inte läsa något om nya grepp betr undervisning i svenska språket. Hur kommer det sig?

 

Det finns ingen motsättning med att utveckla sitt modersmål och lära sig bra svenska. Snarare ligger det till tvärt om. Svenskundervisningen är ett uppdrag för Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden, även om särskilt biblioteket i Hallonbergen har ett nära sammarbete med SFI, Svenska för invandrare, eftersom det biblioteket har just lärande som profil.

 

Från och med februari 2011 är Sundbyberg även förvaltningsområde för det officiella minoritetsspråket finska. Enligt den nya lagen om nationella minoriteter har vi nya skyldigheter att tillhandahålla t.ex. servce på finska. Bibliotekets arbete ligger i linje med detta.

 

XII
2014 ska den tillbyggda simhallen stå klar. Man ska ha en öppen del på
somrarna är det tänkt. Bra. Hur stor blir den? Men hur gick det med utebadet då?

 

Projektet med sommarbad är nu sammanslaget med utbyggnaden av simhallen. Tanken är att hitta en lösning där simhallen kan användas även på sommaren med utekoppling. Exakt hur stort det blir återstår att se. En ny bassäng om sex banor planeras.

 

XIII
Bland Kommunens kommande gobitar finns planerade Fritidsanläggningen i Milot för 60 milj kr. Den beräknas börja byggas vid årsskiftet och ska stå klart 2014.
Hur finansieras anläggningen? Vilken underhållskostnad är beräknad?

 

Det du nämner är ridanläggnigen som ska stå klar 2014. Det är kommunen som står för den investeringen. Därutöver finns det tankar om fler fritidsanläggningar i området. Dessa planer har dock inte kommit lika långt och någon totalsumma går därför inte att säga.

 

XIV
Utöver ett ridhus med stallar för 35 hästar för 60 milj kr ska det bli allehanda attraktioner för alla åldrar, för föreningar och spontanidrott. Här ska kunna bli brukshundsklubb, fotbollsplan, motionsgård, smådjursgård, och viss skolverksamhet. Föreningslokaler, hantverk, konstfrusen is ävensom kolonilotter kan också vara aktuella om utrymme finns för det. Blir inte anläggningen ett "Skara Sommarland" eller något sådant. Hur ser man på driftkostnaderna. Ska avgifter, hyror eller upphandling klara kostnaderna? Eller ska Kommunen betala driften då anläggningen är till för alla?

 

Det finns många önskemål om vad som skulle kunna finnas i Milot. Under 2012 ska vi titta vidare på möjligheterna att anlägga en stadsbondgård med naturskola och naturum. Utöver det är ridanläggningen på gång. Någon motsvarighet till Skara sommarland blir det dock inte. Då vi inte är färdiga med upphandlingen av ridanläggningen är detaljerna kring finansieringen inte färdig, men kommunen kommer att finansiera en del för att sänka kostnaden för de barn som vill gå i ridskola, precis som vi gör för andra sporter.

 

XV
Vi har kunnat läsa att ridskolorna på Kungl Djurgården ska få hyror och därmed ridavgifter marknadsanpassade. Det har funnits starka protester.
Men ridhusen/skiolorna drivs av företag med vinstintresse som självklarhet.

Nåväl, ser man på ridavgifterna (medlemsavgift, hästhyra, timkostnad för ridundervisning mm) i grannkommuners (Danderyd, Lidingö, Sollentuna och Järfälla) ridskolor så är kostnaderna för en ryttare inte alls ringa.
Enligt stycket Tillgänglighet i nämndens budgetskrivning ska inte minst alla barn ha tillgång till aktiviteter i kommunen. Det talas om att barnfattigdomen ska bringas ner. Här blir det nu nya utbud som kostar, för en del barn rätt långt bort med skjutskrav. Hur ska en familj med ett par barn och med svårigheter få månadsinkomsten att räcka klara av rid- och utrustningskostnader samt ev andra aktivitetskostnader som barnen redan har? Räcker tiden till för det viktigaste, nämligen att plugga ordentligt? Finns det inte också risk för att vi får ridgäster från hela vårt omland som har gott ställt och som tar hand om de flesta ridtimmarna?

 

Det är upp till varje förälder att ta ställning till sitt barns behov. Ur ett folkhälsoperspektiv är det viktigt att barn rör på sig. Vi vet även att en meningsfull fritid minskar risken för droganvändning. Vi kommer även att se till att det går att cykla till och från anläggningen på ett säkert sätt.

Att ridning är en dyr sporter råder ingen tvekan om. Preciss om till exempel ishockey. Kommunen kommer gå in och betala en viss del just för att fler ska kunna ha råd.

                                         - Sieur Athos -  jan -12

_______________________________________________________

VÄNSTER

   OM MARSCH!...

...för att utmana det borgerliga tankemonopolet...skapa ekonomisk, politisk och social demokrati där kapitalismen och patriarkatet brutits ner ... där jämställdhet råder och där välfärden är lika för alla... där miljöarbetet fått rätta förutsättningar nå målen...makten till folket ...en socialistisk stat. Vi ska vara medborgare i ett samhälle inte kunder på en marknad. Särskilt viktigt är starkt samhälleligt ägande inom transportsystem, kommunikationer och övrig infrastruktur, finansiell sektor, bostadsproduktion, energiförsörjning och av strategiska naturtillgångar. I den offektliga sektorn ska samhället ansvara för förskola, skola, utbildning, forskning, omsorg, vård, bostäder, kollektivtrafik och kultur. 


Mot bakgrunden av detta lösryckta men "aptitretande" ur Vänsterns partiprogram ska siten nu samtala med Bert Jagerby om politiken här i stan. Bert Jagerby är Vänsterpartiets ledare i Sundbyberg och Oppositionsråd. Jagerby är en mycket god lyssnare, sympatisk och lungnet självt. Han har bakom sig bla tjugosju års erfarenhet från den lokala politiken och femton år som facklig ordförande på heltid hos Pripps. En mycket erfaren och kunnig politiker sålunda.


V ingår inte i den rödgröna alliansen.

Så till samtalet. Svaren i färg

Förmodligen är det så att riksvalet också styr kommunval i mångt och mycket.
Den slutsatsen kan man dra av siffror från tidigare riksdags- och kommunval. 1998 hade rikspartiet 11,99 % och 2002 8,39 %, båda valen med Shyman som ledare. Här i Sundbyberg blev mandaten då 6 resp 5 mandat. 2006 och 2010 med Lars Ohly fick man 5,85 resp 5,60 %. Rikspartiet dalade från tredje största parti 1998 till sjunde 2010. Här i kommunen blev det 4 mandat dessa valår.

Med ny partiordförande, nya approacher och en som synes, i alla fall idag, svagare socialdemokrati på riksplanet, kanske ett rätt gynnsamt läge kan infinna sig vid valet 2014. Vad tror du?


Läget ser gynnsamt ut. Det händer så mycket nu, både i Sverige och i Europa så väljarna borde få upp ögonen för vår politik.

Nåväl, vad är det viktigaste ditt parti ska göra lokalt för att vinna nya röstandelar 2014?


Vi ska ut bland folk och förklara vår politik. Att det behövs mer vänsterpolitik. Man kan inte lösa dagens problem med samma medicin som en gång har skapat dem. Viss draghjälp behöver vi förstås från en ny partiledare.

För att nå ut till invånarna har man nu haft demokrativecka och startat
en kommunal frågechat. Detta utöver partiernas egna demokratiinsatser
i form av bla möten av olika slag.

Vad har demokrativeckan och chaten givit V tycker du?


Utfallet blev rätt tunt när det gäller chaten, bara ett fåtal uppmärksammade detta. Förmodligen beroende på att den låg på eftermiddagen. Bättre var det med mötet med ungdomarna på fritidsgården Stationen samt mötet angående förtätningen i Ör/Hallonbergen. Där blev det kontakt.

Hittills i år har V avgivit 7 motioner varav en med (M) och (FP) och gjort 4 interpellationer. Vad har ni nått för gehör och resultat med dessa?


Handläggningstiden är rätt lång så de motioner som vi lämnade in i våras börjar dyka upp nu. Tre motioner har behandlats och antagits av fullmäktige: att staden ska gå med i nätverket "städer mot rasism", förändringar i stadens regler för attesträtt samt att utveckla verksamheter för äldre med annat språk vid stadens "träffpunkter".
Vi har fått svar på alla interpellationer, t ex om läxor i skolan och kvaliteten i utredningarna om barn i särskolan. Förhoppningsvis så leder våra interpellationer till förbättringar inom respektive verksamhetsområde.

Det är ett återkommande klankande på skolan i kommunen och i Fullmäktige. Dåliga resultat och föräldrar och barn som inte är nöjda. 14% av eleverna i grundskolan miste senaste prioden sina skolbidrag pga grov skolkning. Hög per elev-kostnad. Skapandet av ett nytt gymnasium verkar inte helhjärtat omfattas av alla, både själva skolan och tänkt innehåll. Skolfrågorna tar betydande politikertid i anspråk.

Borde det inte vara plikt för alla partier att söka en samlad hållbar lösning. Det är väl vad invånarna förväntar sig! Varför kan man inte enas om en skolstrategi, från förskola till gymnasium? Vad vill V med skolan i stan?

En gemensam skolstrategi är omöjlig. Vänsterpartiet vill ha en kommunalt driven skola, vi kritiserar det fria skolvalet samt möjligheten att göra vinst i privata skolor. Skolan avspeglar det samhälle vi lever i idag. Men skolan ska vara till för alla och får inte fungera som en sorteringscentral. Föräldrarnas bakgrund spelar en avgörande roll. Med fler behöriga lärare, specialpedagoger och andra vuxna i skolan så går det att höja resultaten. Fördelningen av resurser måste ske efter elevernas behov.

Förra mandatperioden sålde Förvaltaren fastigheter för en miljard i samband med ombildningar till bostadsrättsföreningar. V hävdar att försäljningen sker till underpriser och säger att pengarna bör vara hyresgästernas och bolagets. Men är det egentligen inte sundbybergarnas pengar när allt kommer omkring?
Enligt överenskommelse ska bostadsutbudet i stadsdelarna bjuda både borätter och hyresrätter och 25 % hyresrätter ska det minst finnas. I direktiv till Förvaltaren heter det att utbudet i stadsdelarna ska ge valfrihet bland olika upplåtelseformer. Det sägs också att ombildningarna ska fortsätta. Ni tycker tex att Stora Ursvik skulle behöva 50 % hyresrätter för att ge den valfrihet som nämnda direktiv talar om och därmed möjliggöra för fler, som inte har råd med borätt, att bo i Ursvik.

Kanske en folkomröstning om användningen av pengarna från Förvaltarens avyttringar tillika om fördelningen borätter/hyresrätter borde ske? Vad gör ni mer för att hävda hyresrätten?


En sådan folkomröstning är inte aktuell.
Social bostadspolitik är den fråga som vi är mest kända för. Vi är det enda parti som är emot utförsäljningar. Vi driver hyresrätten i alla möjliga och omöjliga sammanhang. Bostadsrätter finns i överflöd men bostadsbristen består i brist på hyresrätter. De andra partierna har borgliga skygglappar och låter marknaden styra något som borde vara en social rättighet. Det byggs mycket men bara för folk med pengar.

Den viktiga Äldresatsningen synes ha kommit av sig. Och det tycks pratas mer om besparingar istället för att skapa hållbara lösningar. I varje rapport ges mest nedslående resultat betr omsorgen. Även här kan man fråga sig varför inte en samlad strategi kan åstadkommas. Mycket käbbeltid går åt.

Lite guldkant lovas av alla partier allteftersom tillförlitligheten för politikerna naggas i kanten om och om igen. Vad vill V göra för att få bättre ordning på området äldreomsorg?

Den viktigaste frågan just nu är att få stopp på upphandlingen av Ekbackens hus H. Kritiken mot Carema för deras vanvård samt kritiken mot de privata bolagens jättevinster vilka tas ut obeskattade i andra länder, har lett till att Stockholms stad nu stoppar alla sina upphandlingar. Så ska vi i Sundbyberg också göra. Av samma anledning så måste införandet av "Lagen om valfrihet" inom äldreomsorgen stoppas. Självfallet så ska kommunen driva sina äldreboenden. Kompetensutveckla personalen, fler personal, bättre arbetsmiljö och bra närlagad mat ska ingå i receptet.

V vill ha ett Föreningarnas hus. Vad innebär detta? Ska föreningar ha kontor till marknadspris och ha gemensamma faciliteter eller bara kunna mötas där?

Detaljerna är inte diskuterade än. Grunden till vårt förslag är bristen på bra och billiga lokaler för föreningslivet. Vi blir fler i Sumpan så behovet kommer att öka. Det vore bra med ett "Folkets hus" där man kan hyra en stor och några mindre lokaler samt att det finns gemensam utrustning.

Halvårsresultatet och prognosen för helåret visar att problemen med
nämndernas och styrelsens budgetar och överskridanden består.
Underskottet för nyssnämnda innevarande år beräknas bli 40 milj kr enligt

rapport i september. Vad behövs enl V för att komma tillrätta med detta?

Jag känner inte igen siffran, den är lägre. Det största underskottet står försörjningsstödet för, ca 20 mkr. Anledningen är den höga arbetslösheten vilket i grunden är en fråga för regeringen. Enligt lag har man rätt till försörjningsstöd. Det kommunen kan göra är att odla bra kontakter med näringslivet samt försöka få in folk i utbildningar och på praktikplatser – allt för att få ut dem i arbete och egen försörjning. Regeringen skulle kunna göra mycket mer än att bara snacka om sin sk arbetslinje. (Efter septemberuppgiften har man skjutit på projekt eller gjort andra kostnadsreducerande åtgärder - sitens anmärkning)

Norrenergi som ägs av Solna och Sundbyberg, 2/3 resp 1/3 vardera, utreder frågan om hur de båda kommunerna ska lösa den viktiga energifrågan och aviserar en rapport senare i år. För inte så länge sedan gällde en lokalisering av ett energiverk i Kymlingespetsen intill Kista trafikplats. Sen slopades det och en bärande faktor var att bevara Kymlinge grönt. En hel del pengar har redan lagts ner på energifrågan.

Hur skulle V vilja lösa energifrågan? Går det inte att få tillbaka det alternativ
tiil lokalisering som tidigare gällde och som ni ville ha? V vill på sikt spara betydande energi genom olika åtgärder. Vilka åtgärder?


Lokaliseringen av ett kraftvärmeverk vid Kista trafikplats är bort ur bilden. Anledningen var nog mer ekonomisk än en bevara-grönt-fråga.
Energifrågan innebär att både gasa och bromsa. Vi måste producera mer värme billigare och vi måste spara energi. Norrenergi utreder nu frågan om produktionskapaciteten. Förhoppningsvis så kan vi även avveckla vårt lokala värmeverk Dimslöjan. Många hus i Sumpan är av äldre datum och läcker värme. Det är ett jätteproblem som bara måste åtgärdas. Här har regeringen bollen. Vill man införa ett renoveringsbidrag så att isolering/renoveringarna kommer igång eller? Att sälja fastigheter, som Förvaltaren gör, för att få in pengar till renoveringar är fel väg att gå.

Enligt partiprogrammet från 2008 går det inte att driva en riktig miljöpolitik
i ett kapitalistiskt system med vinsten som drivande. En riktigt hållbar miljö skulle alltså endast kunna bli av i ett annat ekonomiskt och politiskt system.

Vad vill V med rådande förutsättningar uppnå här i stan?


Det stämmer, kapitalismen är inget miljöprojekt. Det finns en undfallenhet från regeringar när storbolagen knackar på dörren och lovar guld och gröna skogar men levererar miljöförstöring. Miljöfrågan är global men det finns väldigt mycket som vi kan göra för miljön här hemma redan idag. Åka mindre bil, bygga ut spårtrafiken, cykla & gå, sortera & återvinna mer, minska kemikalieanvändningen. Men de stora miljöfrågorna kräver modiga politiska beslut.

Sundbybergarna kommer att möta nya krav på sortering. Hur tror du stans äldre ska klara ännu ett åtagande? Förut har fastighetsägarna befriats från att ta hand om grovsoporna. Nu ska envar i den goda miljöns namn köra grovsoporna till stationer långt bort eller på vissa dagar och tider släpa grovsoporna till närmsta stoppställe för sopbilen. Sen ska vi samla tidningarna och helst också annat och lägga i lokala sopställen...där det sedan ofta går till förbränning eller energiåtervinning. De äldre blir här medborgare på en marknad istället för att vara det i samhället...för att nu tillåta travastering på ert partiprogram!

Vad har V för tankar kring sop- och avfallshanteringen?


För att uppnå en ökad återvinning så måste det vara lätt att sortera och nära till återvinningsstationerna. Fler och renare fraktioner krävs. Och man måste inte ha bil för att kunna bli av med grovsoporna. Detta måste planeras in i utvecklingen av staden.
Skärpta krav på sortering ställer även krav på hemtjänsten så att de som inte kan hantera avfallet själva kan få hjälp.

Riktig jämställdhet kan inte heller uppnås förrän det blir en systemändring enl ert partiprogram. Patriarkatet ska bekämpas på alla sätt. Det kan man nog säga att ni försöker göra i de politiska sammanhangen bla i Fullmäktige.
Marielle Nakunzi har ett flertal gånger sagt fy skäms! till fullmäktige-ledamöterna för att inte vid personval till olika politiska fora iaktta jämställdheten på ett bättre sätt. För åskådaren syns inga fler ledamöter brinna för frågan. Fullmäktige borde nog vara ett bättre föredöme.

Borde inte könsandelarna i salen kunna bestämma fördelningen av poster
eller platser? Hur har V tänkt driva jämställdhetsfrågan framöver både
i fullmäktige och annorstädes?


Vänsterpartiet har en jämn könsfördelning i fullmäktige och kommunstyrelse. Det är svårt för ett litet parti att hålla den linjen i alla nämnder och styrelser. Totalt är vi nio män och åtta kvinnor i vår kommungrupp.

Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti och vi håller jämställdhetsfrågan högt. Vi tror att vårt engagemang smittar av sig i politiken, dock inte hos alla partier. T ex så vill vi ha en särskild jämställdhetspott fr o m 2012-års budget samt att jämställdhetsstipendiet återupprättas.

Allmän värnplikt ingår i partiprogrammet. Den ska gälla både kvinnor och män. Partiprogrammet synes förutsätta militära sammanhang. Men borde inte detta tänkta obligatorium kunna gälla också vård och omsorg. Utbilda dem som inte ska bli militärer i vård och omsorg – 3 månader på skolbänk och 6 månaders tjänstgöring. Vilken samhällsnytta på ett alltmer svårbemästrat område framöver! Spin off skulle vara att man skulle kunna förstå och hjälpa sina föräldrar och nära senare i livet. Och lösa en del av ungas arbetslöshet.

Vad säger du om en sådan utvidgning av ditt partis program?


Den allmänna värnplikten är en del av vårt lands totalförsvar. Eller var en del av. Den nya inslagna vägen med yrkesarme och närmande till nato är förkastlig. Jag har gjort lumpen och insåg då hur enahanda det var. Jag hade gärna suttit på skolbänken under del av tiden.

Rasismen har varit före i Fullmäktige under året och på Vs förslag vanns anslutning till ett städernas nätverk mot rasism. Diskussionen i salen blev lång och handlade mycket om vi hade någon rasism här i stan eller ej. En sak som hände var att V inte tyckte om SDs hemsida med svenska flaggan och uttrycket "bevara Sverige svenskt". SD har över 400000 väljare och har
valts in på gällande demokratiska grunder. Varför är det så märkligt med
SD och dess förhållande till invandring? Men förstås i all mångfald där inte
ens vårt språk är riksspråk...

Vad har hunnit komma fram ur detta nätverket mot rasism so far?


Vår motion om anslutning till städer mot rasism bifölls av fullmäktige och skickades till kommunkontoret för vidare bearbetning. På kommunstyrelsen den 5 december ska vi titta på hur vi ska uppfylla motionen i praktiken.

Barnfattigdomen har det skrivits och debatterats en del om. Men jag kan ha fel då jag säger att Kommunfullmäktige inte diskuterat detta. Ett barnråd har kommit till. Ser man det kommunalt så borde varje skolbarn få en dator så att även de som inte har råd får samma möjligheter som dem som har mera välbeställda föräldrar. På riksplanet kunde man tex förvänta sig att TV-licensen fick tummen ner och istället skattsedlarna fick ta hand om TV-kostnaden. Det skulle iu innebära en hygglig omfördelning till dem som inte tjänar så mycket och till deras barn.

Vad tänker V gå i bräschen för betr barnfattigdomen? Har Barnrådet avsatt några spår ännu?


Barnfattigdomen är ett resultat av fattiga föräldrar. Föräldrar är fattiga pga arbetslöshet. Då gäller a-kassa eller försörjningsstöd. Här i Sundbyberg kan vi inte lösa arbetslösheten själva, staten måste hjälpa till. Se ovan.
Vad vi mer kan göra är att förfina verksamheten runt försörjningsstödet så att kommunen inte bara betalar ut det stöd som man enligt lag har rätt till, utan att socialsekreterarna kan ägna sig mer åt stöd och hjälp för att få folk i arbete.
Barnrådet har inte haft något möte än men jag tror att det blir ett bra komplement till "Fokus barn och unga", en rätt ny verksamhet som bygger på intern och extern samverkan.

I Vs partiprogram från 2008, då Ohly var partiledare, återfinns en socialistisk stat. Målet är att utmana det borgerliga tankemonopolet och skapa ett nytt ekonomiskt och politiskt system. Klassamhället bekymrar från flera synpunkter och konflikten arbete-kapital är roten till detta. Samhället ska äga kapitalet. Riktig jämställdhet och hållbar miljö i dess bästa mening förutsätter att bla patriarkatet och kapitalismen bryts ner. Makten ska till folket.

Hur ska folket få makten i praktiken vill du mena? Tror du att ett modernare
och mer realistiskt partiprogram är att vänta efter valet av ny partiledare i början på nästa år?


Vi har partikongress 5-8 januari och då spikas bl a vårt nya partiprogram. Målet ligger fast. När programmet väl är antaget så anses detta realistiskt. Det ligger ju i sakens natur. Det "nya" består nog mest av hur man uttrycker och förklarar vägen mot målet. Nu är socialismen ingen färdig dogm utan folket ska vara med och utforma samhället i praktiken. Demokratin måste utvecklas både inom offentlig och privat verksamhet så att fler blir delaktiga i besluten. Staten ska bara äga de samhällsviktiga funktionerna.

                                            - Sieur Athos -

______________________________________________________