Blåljus!
Marsianer eller förstärkt Hitchcockstämning?

Nya belysningsstolpar har satts upp på rätta ställen mellan träden på delen mellan Esplanaden och Brunnsgatan. Man får förmoda att detta ska gälla hela gatan. Armaturen ska ge blått sken. Detta pratades det om för ca fyra år sen. Dåvarande stadsarkitekten Karin Milles räknade med blått ljus i sin översyn av centrums belysning. Stadskärneföreningens ordförande Lars-Herman Larsson kunde för tre år sen utlova nämnda belysning och det var då som ett svar för att Sturegatan ingenting fick av Vasagatans och Järnvägsgatans tilldelade 30 mnkr! Trots löfte!

Blir vi marsianer i detta sken eller förstärks bara rådande bitvisa Hitchcockstämning?! Sturegatans belysning är sedan länge urusel. Endast tända skyltfönster skapar säkerhet!

Apropå blåljus. Haru sett nån livslevande polis här i centrum? Polisens uppgift är bla att ha tillsyn när det gäller bil-och cykeltrafik, reklampratare som är förbjudna samt ta brott av typ graffitti-kladd på allvar. I bildspelet ser vi Kladd på Erikssons Urhandels skyddsjalousi och på Tidblom Fastigheters soprumsdörr som ligger i den yttre entrén och ger intrycket av getto och åtgärdas ej. Stadskärnans ordförande Lars-Herman Larsson manade för ett par år sen fastighetsägarna att snygga till entréerna.

I centrum cyklas hur som helst. På trottoaren. Där lär man också barnen att cykla! Man tar diagonalen i korsningar. Och man kör fort utan hänsyn av något slag! Och Sturegatan och Järnvägsgatan får ibland le Mans-karaktär med mycket höga bilhastigheter. Våra politiker säger ingenting; det anses väl inte löna sig.

I Storstockholm finns 37 trafikpoliser! 14 % av brotten klaras upp! Nu är polismyndigheten i rejält blåsväder. Statskontoret har i  färsk rapport förklarat polisväsendet för uselt kort uttryckt, dvs precis som du och jag tyckt väldigt länge. Man har länge skyllt på den nya organisationens implementering och den gamla vanliga prioriteringen. Nu måste detta skede väl upphöra på studs!

Visste du att Sundbyberg hade 60-talet poliser på 50- och 60 talet! Förresten när får vi trafikljus på Sturegatan och Järnvägsgatan som håller trafiksyndarna i schack? Eller blir det värdelös uppskjutande gatusten? Med den förkärlek som Stads- och Miljö visar för gatsten i olika sammanhang kan man undra om staden har ett stort lager av gatsten sen A P Löfströms stenbrottstid som måste förbrukas. Första gatan att beläggas/ stenläggas var Landsvägen 1914.

I det följande visas ett bildspel med i huvudsak brister på Sturegatan och under finns texter med direkt anknytning till visningen.

En vass men sann Sturegatsmedley

loading...

"...inte längre några vattensamlingar..."
Citatet är från samtal med borgmästaren Nygren(S)
strax efter midsommar förra året.Det hade lagts ner en del krut på åtgärder. I bildspelet ser vi resultatet. Bristande kompetens och slarv synes gälla underhåll och förnyelse på Sturegatan. Och Stads-och Miljönämnden tycka inte kunna leverera en bra förvaltning i sammanhanget. Bäste Stefan Bergström låt privata professionella företag ta hand om underhåll och förnyelse.

Stäppen breder ut sig!
"...Släpp pållarna lös!..." skrev sajten på sidan före 15/8. Det gällde all den grönska som fick spira och växa i storlek aldrig skådad! Mycket av detta finns kvari stan och också på  Sturegatan, trots handslag med Stadskärneföreningen om att hålla rent. Stäppen breder ut sig kan man fortfarande säga när man ser färska bilder i spelet!

Sturegatsbacken i avslöjande kvällssol
Kvalitén på Sturegatsbacken avslöjas i bildspelet. Skulle trottoaren på vänstra sidan synas skulle du säkert undra vad staden egentligen gör med affärsgatan. Tillika har backen omodern belysning! Senaste halvåret har flera talat om ”unika” affärsgatan som måste bevaras och utvecklas.Tex har arkitekten Torbjörn Einarsson talat om detta och föreslagit en framtida gatuloop; Mikael T Eriksson har i samtal med sajten, se menyns Poli 16! , sagt att viktigt bevara och utveckla gatan. Risken i senare fallet är mycket snack och lite verkstad.
Här finns dryga tio företag. Cykelhörnan, Ölbryggeriet, Lagan, Myrorna, Skrädderi och Naprapat är exempel. Nå, Lars-Herman, sitter du inte lite i kläm i din consensusapparat, Stadskärne-föreningen?!

Förlegade gatufester i marknadsföringen!
Stadskärneföreningen eller ett stadens destinationsbolag måste inse att det handlar om att åstadkomma gemensamma åtgärder för centrums köpstråk, Sturegatan, Landsvägen/Signalfabriken, så att man når de dryga 200.000 invånarana i omlandet. 

I bildspelet ser vi två bilder från Kräft- och surströmmimgs-festen nämligen Jazzklubbens Husband utanför Bristolteatern och
bandet Eliten på scenen vid Stationsgatan.

Varför bidrag till kommersiell verksamhet?
Stadskärneföreingen får ett årsbidrag från Staden om 300 tkr. Om detta belopp blivit större då Signalfabriken gått med i föreningen är oklart. Man kan givetvis undra om två saker nämligen: varför finns synnerliga skäl att lämna bidrag till kommersiella verksamheter. Och varför skall Staden vara medlem. Det finns också andra medlemmar som bidrar till bristande fokusering och bristande entydigt kravställande.
De medel det handlar om skulle kunna användas bättre för gatumiljöförbättringar som tex snygga trottoarbeläggningar, skyltning, toaletter, cykelställ.

Bidrag till teatrar ses över
Kultur- och fritidsnämnden ser över teaterbidragen till hyror och verksamet. Bla Bristolteatern med Fri Teatern har fått sitt avtal uppsagt inför denna översyn som berälknas klar senare i höst.

Ölkyrkan i helskrud står
En bild på ölkyrkan eller kanske bättre gamla Missionskyrkan i 

En Dramatenfilial i Hallonbergen bejakas av Styrets ordförande Mikael T Eriksson (M).
Operan och Dramaten har fått det för trångt berättar tidningen Vi i Sundbyberg och att Hallonbergen i tävlan med Flemmingsberg, Täby Galopp, Nacka centrum oh Järfälla har chans få etableringen i november i år. Styrelseordföranden Mikael T Eriksson har redan bejakat en etablering,är närmast entusiastisk. Han har inte tid att fråga dig och mig om en lokaliseringen om den blir av. I vanliga fall sprutar man ut önskningar om invånarnas tyckande. Så här såg det senaste ut:

Bild: Kommunen
Bild: Kommunen

Hipsters "erövrar" Hallonbergen
Södermalm är nu så fullt av Hipsters att de söker sig till förorter.
Hallonbergen tycks vara ett mål och här finns ju Kulturcentrum och kanske finns det en Opera- och Dramatenfilial här i höst.

Också finns det ju en del konstbetingat här; också ett stadshus som ger status.

Vad är en hipsters? Jo enligt Wikipedia lär vi följande:


You must remember this
A kiss is still a kiss
A sigh is just a sigh
The fundamental things apply - As time goes by

 

Nya fastigheter på gång

Ovan Tule Plaza. Äldreboende.Grundarbeten på bilderna tv och th färdiga Tule Plaza i skiss och 
vid Tulegatan/Kyrkvägen. Färdigt skiftet 2017/18. Vectura Fastigheter och Byggpartner AB
Bilden th: Kommunen

Riksintresset knäcker murar i Duvbo.
Två villor i Duvbo på Klintvägen 6 och Falkstigen 9 har byggt murar utan bygglov. Ägara på Klintvägen 6 måste riva muren enligt beslut som väntas från Nämnden inom kort. Två ägare till huset får vitesföreläggande om 50.000 kr vardera.
På Klintvägen intill finns nyssnämnda hus och med adress Falkstigen 9. Muren måste sänkas två stenar (30 cm). Om detta gjorts kommer att kollas av Stads- och miljöförvaltningen.
 

Huset längst bort i bild är Klintvägen 6 där ett omfattande murverk måste rivas.  Muren närmast tillhör Huset på Falkstigen 9, där man kommer undan med att riva två översta stenar.
Huset längst bort i bild är Klintvägen 6 där ett omfattande murverk måste rivas. Muren närmast tillhör Huset på Falkstigen 9, där man kommer undan med att riva två översta stenar.