Styrelseordföranden Mikael T Eriksson hälsade välkommen och gav deltagarna aktuellt från kommunen, bla följande.
►20 förskollärare anställs för en bättre förskola
►Sommarjobben utsträcks till 3-4 veckor för att ge ökad erfarenhet och för att ungdomarna ska känna det meningsfullt.
►Lönerna måste anpassas så att det blir lättare att rekrytera duktigt folk och få dem att stann
►Bostadsbyggandet är i hög grad beroende av att Tvärbanan blir av som lovats. Signaler från Landstinget inger oro om ytterligare fördröjning med byggstarten.
►Kommunstyrelsen har nyligt givit stadsdirektören Helén Eriksson-Elf i uppdrag att ta fram en Stadens vision 2030. Projektledare är Filippa Blomberg.  

Projektledaren Filippa Blomberg och Sharif Paqzad, Näringslivsavdelningens chef  .
Projektledaren Filippa Blomberg och Sharif Paqzad, Näringslivsavdelningens chef .

Utifrån ovanstående bild och utmärkt genomgång av projekt-
ledaren Filippa Blomberg fick mötesdeltagarna, de flesta från näringslivet, ge sina spontana förslag eller idéer under begränsad tid och på särskilt A4-papper - ses överst i spalten intill. Några förslag eller önskemål omnämndes på begäran. Allt som mötesdeltagarna noterat på sina papper samlades in efter mötet för genomgång. Kanske får vi höra en del förslag som insamlades vid visionskvällen den 2 juni.

Medborgardialogerna kommer rätt så tätt. Visst skulle det vara bra om förvaltningen, som i detta fall, kunde komma med en egen lite fylligare förslagstext som kunde var grund för dialogen.

Har du tankar och idéer så kan du gå till 
sundbyberg.se/vision2030
för närmare information om projektet.
Förmedling av förslag kan ske på adressen vision2030@sundbyberg.se

En slutrapport om visionen 2030 räknar man med ska tas av kommunfullmäktige i oktober i år.
                                - Sieur Athos -

TRE VIKTIGA SAKER SAJTEN VILL SE 2030 MEN HELST PÅ RESAN DIT.

Föreslås ett stadshus med konsertsal(ar).  Byggnaden bör uppföras i trä och glas och med solpaneler samt bör vara särskilt designad efter en nationell arkitekttävling.
Föreslås ett stadshus med konsertsal(ar).  Byggnaden bör uppföras i trä och glas och med solpaneler samt bör vara särskilt designad efter en nationell arkitekttävling.
Ett gymnasium av högsta klass med inriktning på ekonomi, finansiering, It och robotisering samt med ett tillhörande cluster där idéer kan utbytas, samarbete ske och nya projekt och företag skapas. Upptagningsområde minst storstockholm.
Ett gymnasium av högsta klass med inriktning på ekonomi, finansiering, It och robotisering samt med ett tillhörande cluster där idéer kan utbytas, samarbete ske och nya projekt och företag skapas. Upptagningsområde minst storstockholm.
Varför PRT bra? Jo bla: ►Knyter samman stadsdelarna. ►Gynnar centrala stans handel, service och kulturevents  ►Miljöfördelar; bilar bort i större utsträckning i stadskärnan och ►Får bort en hel del bullrande och smutsiga bussar ►Tvärbanan som ska byggas och där Rissne och Ursvik ska få stationer enl plan ligger ljusår från PRT ifråga om bekvämlighet och kostnadseffektivitet.
Varför PRT bra? Jo bla: ►Knyter samman stadsdelarna. ►Gynnar centrala stans handel, service och kulturevents  ►Miljöfördelar; bilar bort i större utsträckning i stadskärnan och ►Får bort en hel del bullrande och smutsiga bussar ►Tvärbanan som ska byggas och där Rissne och Ursvik ska få stationer enl plan ligger ljusår från PRT ifråga om bekvämlighet och kostnadseffektivitet.